SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

 

Sống Thánh Chứng Nhân - Sống Lòng Thương Xót Chúa

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Nói đến Thánh là chúng ta thường nghĩ đến các Thánh Nhân, đến vị thánh này hay vị thánh kia, nhất là những vị thánh được ơn xuất thần ngất trí (tiêu biểu như Thánh Phanxicô Khó Khăn và Thánh Clara), hoặc những vị có thể làm phép lạ (tiêu biểu như Thánh Antôn Padua và Thánh Vincentê Ferrier), hay những vị được ơn biết lòng người (tiêu biểu như Thánh Gioan Vianney và Thánh Piô Năm Dấu) v.v. 

Hoặc chúng ta cũng có thể nghĩ đến những vị thánh có đời sống hãm mình khổ hạnh ăn chay đánh tội phạt xác nghiêm ngặt (tiêu biểu như các thánh ẩn tu ngày xưa, chẳng hạn Thánh Antôn và Thánh Phaolô tu rừng), hay những vị có đời sống tu đức cao siêu sống kết hiệp thần linh với Chúa (tiêu biểu như Thánh Têrêsa Avilla và Thánh Gioan Thánh Giá), hoặc những vị có đời sống dấn thân truyền giáo siêu việt (tiêu biểu như Thánh Phanxicô Xavier và dự thánh Têrêsa Calcutta) v.v.

Bởi thế, chúng ta cảm thấy chúng ta không thể nào nên thánh hay làm thánh được, một ơn gọi, mà theo chúng ta là những con người tầm thường lại đầy yếu hèn tội lỗi, chỉ giành riêng cho một thiếu số ưu tú nào đó. Đúng vậy, nếu chúng ta so sánh 1 nén của chúng ta với 10 nén của các vị thánh mà chúng ta khâm phục và tôn sùng thì chắc chắn chúng ta không thể nào bằng các vị và như các vị được

Cũng may Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và công bằng, Ngài không bao giờ ác nghiệt đến độ bắt chúng ta chỉ được Ngài trao cho 1 nén phải sinh lợi tới 10 nén như người có 10 nén, mà chỉ cần sinh lợi 1 nén là đủ, nghĩa là chúng ta chỉ cần sinh lợi gấp 100 cho những gì chúng ta được Thiên Chúa trao phó là xong, là nên thánh rồi vậy. 

Như vậy, thật là sai lầm khi nghĩ rằng cứ phải được Giáo Hội phong thánh như các vị thánh chính thức trên đây mới là thánh và mới xứng đáng gọi là thánh. Trái lại, ai cũng có thể nên thánh và làm thánh. Một khi lãnh nhận Phép Rửa tái sinh trong Chúa Kitô Vượt Qua thì ai cũng đã LÀ THÁNH, do đó ai cũng phải NÊN THÁNH và LÀM THÁNH theo ơn gọi Kitô hữu của mình và trong thân phận của riêng cá nhân mình.

LÀ THÁNH. Đúng vậy, khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trong Chúa Kitô, Kitô hữu đã LÀ THÁNH, đã được Thánh Hóa. Ở chỗ, vì Chúa Kitô đã chết đi để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống mà nhờ Người, mà qua Phép Rửa, Kitô hữu chẳng những về tiêu cực được tha nguyên tội mà còn về tích cực được sự sống thần linh nữa: "Nhờ phép rửa trong cái chết của Người chúng ta đã được mai táng với Người, để như Chúa Kitô sống lại từ trong kẻ chết bởi vinh quang của Cha thế nào thì chúng ta cũng được sống sự sống mới như vậy" (Roma 6:4). 

Sự sống mới này chính là sự sống thần linh, sự sống của Thiên Chúa và với Thiên Chúa, một sự sống xuất phát từ bản tính thần linh nơi Thiên Chúa. Thế nên, khi lãnh nhận Phép Rửa, Kitô hữu được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa và sống sự sống thần linh với Thiên Chúa, nhờ thân phận được làm dưỡng tử của Thiên Chúa trong Con Duy Nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô và bởi Thánh Thần được ban cho họ để ở trong họ: "Bất cứ ai chấp nhận Người thì Người ban cho họ đưc quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12).

NÊN THÁNH. Cho dù nhờ Phép Rửa Kitô hữu đã được Thánh Hóa trong Chúa Kitô và bởi Thánh Thần, họ vẫn còn nguyên những mầm mống nguyên tội nơi bản thân họ là các đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, đầy những xu hướng xấu xa tội lỗi, rất dễ bị cám dỗ bởi xác thịt, thế gian và ma quỉ, đến độ có thể dễ dàng và liên tục sa chước cám dỗ phạm tội mất lòng Chúa, nghĩa là họ vẫn có thể đánh mất Thánh Sủng là "quyền được làm con Thiên Chúa" đã được ban cho họ khi họ lãnh nhận Phép Rửa thánh tẩy tái sinh. 

Bởi đó mà họ cần phải nên thánh. Ở chỗ, họ phải cố gắng sống xứng đáng với thân phận là con Thiên Chúa của họ, theo gương và như gương Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, Đấng đã sống đẹp lòng Cha mọi đàng trong thân phận làm người, không được có những tư tưởng, lời nói, việc làm và phản ứng bất xứng, có tính cách trần tục, như của thành phần dân ngoại hay tội lỗi (xem Mathêu 5:46-47; Luca 6:32-34), những gì hoàn toàn phản lại với bản tính thần linh và sự sống thần linh của một người con Thiên Chúa mà họ đã được thông phần nơi Phép Rửa.

LÀM THÁNH. Khi Kitô hữu đang cố gắng chống trả các chước cám dỗ của xác thịt, thế gian và ma quỉ, là họ đang nỗ lực Nên Thánh. Khi họ cố gắng chấp nhận mọi đau khổ xẩy ra trong cuộc hành trình đức tin trần thế của họ, là họ càng tỏ ra nỗ lực Nên Thánh. Thế nhưng, nhờ đức tin siêu nhiên, một khi thắng được những đòi hỏi của xác thịt, những quyến rũ của thế gian và những chước cám dỗ của ma quỉ, và một khi họ đã vui lòng vác những thánh giá trái ý bất cứ từ đâu, để nhất là nên giống Chúa Kitô và phần rỗi của các linh hồn là họ đang Làm Thánh rồi vậy.

Mức độ Làm Thánh nơi Kitô hữu đạt tới tuyệt đỉnh khi Kitô hữu "nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), tức là biết "thương xót như Cha là Đấng thương xót" (Luca 6:36); mà lòng thương xót của Cha trên trời đã được sống động thể hiện tất cả nơi Chúa Giêsu Kitô "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29), "đã yêu cho tới cùng" (Gioan 13:1), "đã đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại" (Luca 19:10), bằng hiến tế bản thân của mình trên Thánh Giá, nên mức độ Làm Thánh của Kitô hữu là ở chỗ trở thành chứng nhân như Chúa Kitô.

Tóm lại, vì Là Thánh nhờ Phép Rửa Kitô hữu phải Nên Thánh trong đời sống của mình để Làm Thánh xứng với danh phận là con Thiên Chúa được ban cho họ. Nghĩa là họ luôn phải Sống Thánh Chứng Nhân, ở chỗ họ Sống chính bản chất Thánh họ có được nhờ Phép Rửa, được thể hiện qua đời sống Chứng Nhân thánh thiện của họ. Tức là họ phải sống theo sự sống thần linh và bản tính thần linh là con Thiên Chúa của h, nhờ đó họ có thể chứng thực họ là con Thiên Chúa như Chúa Kitô và với Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, theo đúng như bản chất Là Thánh của họ đòi hỏi.


Vậy vấn đề
Nên Thánh là gì, nếu không phải, căn cứ vào những ý thức theo đức tin trên đây, có thể tóm gọn vào 4 định nghĩa vắn gọn như sau:

1- Nên Thánh là Nên Trọn Lành như Cha Trên Trời.
2- Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, Con Thiên Chúa.
3- Nên Thánh là Sống Trọn Vẹn Ơn Gọi làm Con Thiên Chúa.
4- Nên Thánh là Sống Lòng Thương Xót Chúa (LTXC).

Về 2 câu định nghĩa 1 và 2: Nên Thánh như 2 câu định nghĩa này là một lý tưởng cao siêu hoàn toàn vượt sức tự nhiên loài người. Ở chỗ, nếu Nên Thánh là Nên Trọn Lành như Cha Trên Trời, mà Cha Trên Trời là Đấng vô cùng xót thương tha thứ, trong khi đó con người hầu như không thể nào thứ tha cho ai phạm đến mình thì làm sao Nên Thánh được. Và nếu Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, mà Chúa Kitô là Đấng đã yêu cho đến cùng, đến thí mạng sống mình cho nhân loại, trong khi đó con người vô cùng ích kỷ làm sao có thể hy sinh cho tha nhân để Nên Thánh?

Về câu định nghĩa thứ 3: nghe có vẻ bình dân dễ thương đấy, ở chỗ chỉ cần sống ngoan ngoãn với Thiên Chúa là Nên Thánh rồi. Thế nhưng, thực tế cho thấy, muốn sống ngoan ngoãn đẹp lòng Cha mọi đàng như Chúa Kitô (xem Luca 3:22) cũng không phải chuyện dễ, đến độ Chúa Kitô đã phải rùng mình đến đổ mồ hôi máu ra trong Vườn Cây Dầu (xem Luca 22:44), trong khi đó con người vốn có khuynh hướng vị kỷ và thích theo ý riêng của mình hơn là ý Chúa là những gì bắt họ phải bỏ mình và vác thập giá mà theo Chúa, thì làm sao họ có thể Nên Thánh được chứ!?

Về câu định nghĩa thứ 4: Nên Thánh là Sống LTXC ở chỗ nào và như thế nào, nếu không phải là tin vào LTXC, và chỉ cần có thế cũng đủ Nên Thánh rồi, mà lại Nên Thánh một cách mau chóng đốt giai đoạn nữa, như trường hợp điển hình nhất là người trộm bị đóng đanh bên phải Chúa Kitô Khổ Giá (xem Luca 23:39-43), hay như người thu thuế chỉ cần sấp mình nhận tội và xin Chúa tha tội là nên công chính, hoàn toàn trái với người biệt phái cùng cầu nguyện trong đền thờ bấy giờ tự cho mình là công chính nên tự phụ và lên mặt khinh người (xem Luca 18:9-14).

Đó là lý do chính Chúa Giêsu đã xác nhận câu định nghĩa Nên Thánh là Sống LTXC này, như Chị Faustina đã ghi lại trong Nhật Ký của chị ở 2 lời tiêu biểu của Người ở 2 khoản sau đây:

1- "Tình thương của Cha hoạt động trong tất cả mọi con tim mở lòng mình ra. Cả tội nhân lẫn chính nhân đều cần đến tình thương của Cha" (1577)

2- "Thành phần đệ nhất tội nhân cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao cả, chỉ cần họ tin tưởng vào tình thương của Cha" (1784)

Thật vậy, theo kinh nghiệm bản thân thì thật sự Nên Thánh là Sống LTXC. Ở chỗ, nếu Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu muốn tỏ hết mình ra cho loài người và nơi loài người là loài vô cùng yếu đuối và tội lỗi, thì một khi chúng ta sa ngã phạm tội vì yếu đuối, dù tội trọng mấy đi nữa và nhiều đến đâu chăng nữa, mà chúng ta nhận biết mình và xin Chúa thứ tha bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, bấy giờ bản thân hèn yếu tội lỗi của chúng ta đã thực sự trở thành nơi cho Thiên Chúa được dịp tỏ hết tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài ra, nghĩa là tất cả sự thiện hảo và trọn lành của Thiên Chúa được hiển linh rạng ngời nơi bản thân bất toàn chúng ta, nhờ đó chúng ta được phản ảnh bản tính vô cùng trọn hảo của Ngài và vì thế chúng ta được Nên Thánh ngay lúc ấy rồi vậy. 

Ôi tuyệt vời thay và huyền diệu thay LTXC! 

Thế nhưng vấn đề ở đây là chúng ta bao giờ cũng muốn được Chúa yêu và rất sợ bị Chúa bỏ rơi. Ấy thế mà chúng ta có dám để cho Chúa yêu thương chúng ta và tỏ hết mình ra cho chúng ta và nơi chúng ta như Chúa hết sức mong muốn hay chăng?! Nên Thánh là Sống LTXC cũng đồng nghĩa với Nên Thánh là để Chúa yêu như Chúa muốn vậy!

Amen.

Lễ Các Thánh và Các Đẳng 2015 trong Năm Đời Thánh Hiến