GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô Giảng Lễ Ngai Tòa Phêrô Thứ Hai 22/2/2016

 

Dẫn nhập. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Hai 22/2/2016, Thánh Lễ trọng kính Ngai Tòa Thánh Phêrô - The Chair of Peter, được Giáo Triều Rôma, bao gồm cả ngành quản trị, cử hành như là Ngày Mừng Năm Thánh Tình Thương của mình. Đức Thánh Cha chủ tế Thánh Lễ và giảng lễ. Nghi thức bước qua Ngưỡng Cửa Thánh ở Đền Thờ Thánh Phêrô được bắt đầu tuần hành từ Sảnh Đường Phaolô VI từ 8 giờ 30 bao gồm cả một bài suy niệm của Cha Marko Ivan Rupnik, SJ. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

"Các mục tử, trước hết và trên hết,

cần phải theo gương mẫu chính Thiên Chúa là Đấng chăm sóc đàn chiên của Ngài...

Sự trung thành mà chúng ta cần có đó là trung thành tác hành theo cõi lòng của Chúa Kitô".

 

Phụng Vụ Thánh Lễ Ngai Tòa Phêrô thấy chúng ta qui tụ lại để cử hành Năm Thánh Thương Xót như là một cộng đồng phục vụ của Giáo Triều Rôma, của Ngành Quản Trị và của các cơ cấu liên hệ với Tòa Thánh Rôma. Chúng ta đã bước qua Cửa Thánh và tiến đến mộ của Tông Đồ Phêrô để tuyên xưng đức tin của chúng ta, và Lời Chúa hôm nay đặc biệt làm sáng tỏ các cử chỉ của chúng ta.

"Vào lúc này đây Chúa Giêsu đặt vấn đề với hết từng người chúng ta rằng: 'Thế nhưng các con bảo Thày là ai?' Một câu hỏi rõ ràng và trực tiếp không thể nào tránh né và trung lập, cũng không thể nào trì hoãn trả lời hoặc đẩy nó cho ai khác. Đây không phải là vấn đề tra hỏi mà là vấn đề đầy những yêu thương! Tình yêu của Vị Sư Phụ duy nhất của chúng ta, Đấng hôm nay đây kêu gọi chúng ta hãy lập lại niềm tin tưởng của chúng ta nơi Người, nhìn nhận Người là Con Thiên Chúa và là Chúa của đời sống chúng ta. Và người đầu tiên được kêu gọi để lập lại việc tuyên xưng đức tin của mình là vị Thừa kế Thánh Phêrô, vị mang trách nhiệm củng cố anh em mình".

"Chúng ta hãy để cho ân sủng lại khuôn đúc chúng ta để chúng ta tin tưởng, và mở miệng chúng ta ra để chúng ta có thể trọn vẹn tuyên xứng đức tin mà chiếm lấy ơn cứu độ. Vậy chúng ta hãy lập lại lời của Thánh Phêrô như là của chúng ta: 'Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống' Chớ gì tâm tưởng của chúng ta và ánh mắt của chúng ta gắn chặt vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguyên thủy và là cùng đích của hết mọi hoạt động Giáo Hội. Người là nền tảng, chứ không phải một ai khác. Người là 'đá' chúng ta cần phải xây dựng trên đó. Thánh Âu Quốc Tinh nhắc lại điều này một cách rõ ràng khi ngài viết rằng Giáo Hội, cho dù có bị chao đảo bởi những biến động lịch sử cũng không sụp đổ, vì Giáo Hội được xây dựng trên đá là những gì làm nên danh xưng của Thánh Phêrô. Không phải đá xuất phát từ tên của Thánh Phêrô mà tên của ngài xuất phát từ đá, như tên Đức Kitô không xuất phát từ Kitô hữu mà Kitô hữu từ Đức Kitô. Đá là Đức Kitô, một nền tảng mà cả Thánh Phêrô cũng được xây trên đó".

"Từ việc tuyên xưng đức tin, đối với mỗi người chúng ta, xuất phát công việc đáp ứng tiếng gọi của Thiên Chúa. Các mục tử, trước hết và trên hết, cần phải theo gương mẫu chính Thiên Chúa là Đấng chăm sóc đàn chiên của Ngài... Chúng ta, được kêu gọi làm Mục Tử trong Giáo Hội, cũng cần phải để cho dung nhan của Thiên Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành chiếu tỏa chúng ta, thanh tẩy chúng ta, biến đổi chúng ta và phục hồi chúng ta, hoàn toàn được đổi mới nơi sứ vụ của chúng ta. Ở cả những chỗ làm việc của mình nữa chớ gì chúng ta cảm thấy, vun trồng và thực hành một cảm quan mục vụ mạnh mẽ, nhất là đối với những ai chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Chớ gì không một ai cảm thấy bị bỏ rơi và bị xử tệ mà ai cũng cảm thấy, đặc biệt là ở nơi đây, việc yêu thương chăm sóc của Vị Mục Tử Nhân Lành".

"Chúng ta được kêu gọi trở thành các cộng tác viên của Thiên Chúa vào một công việc chính yếu và đặc thù đó là làm chứng bằng đời sống của chúng ta cho quyền lực của thứ ân sủng biến đổi và cho quyền lực của Vị Thần Linh canh tân. Chúng ta hãy để Chúa giải phóng chúng ta cho khỏi mọi khuynh hướng tách chúng ta khỏi yếu tính của sứ vụ chúng ta, và chúng ta hãy tái nhận thức vẻ đẹp của việc chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu. Đức tin cho thừa tác vụ này rất ăn khớp với lòng thương xót chúng ta muốn cảm nghiệm. Thật vậy, trong Thánh Kinh, việc trung thành và lòng thương xót là những gì bất khả phân ly. Ở đâu có điều này thì ở đó cũng có điều kia, và chính ở bản chất hỗ tương và bổ khuyết này của cả hai mà chúng ta có thể thấy chính sự hiện diện của Vị Mục Tử Nhân Lành. Sự trung thành mà chúng ta cần có đó là trung thành tác hành theo cõi lòng của Chúa Kitô. Như chúng ta đã nghe nơi những lời của tông đồ Phêrô,chúng ta cần phải chăn dắt đàn chiên của chúng ta bằng một tấm lòng quảng đại và trở thành gương mẫu cho tất cả đàn chiên. Nhờ đó, 'khi Vị Mục Tử Chính xuất hiện', chúng ta mới có thể lãnh nhận 'triều thiên vinh quang không bao giờ tàn phai'".

 

VATICAN INFORMATION SERVICE 
YEAR XXVI - N° 36
DATE 22-02-2016 và

https://zenit.org/articles/popes-homily-for-jubilee-of-the-curia-feast-of-chair-of-st-peter/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)


http://www.romereports.com/2016/02/22/the-pope-in-the-jubilee-of-the-curia-no-one-should-feel-neglected-or-mistreated
đoạn video clip dài 1 phút 28 giây tường trình về sự kiện ĐTC dâng Thánh Lễ Ngai Tòa Phêrô cử hành Năm Thánh Tình Thương của Giáo Triều Rôma

Để xem đoạn video clip trên đây, trước hết xin bấm vào cái link chung Năm Thánh của ĐTC rồi tìm cái link trên đây trong các links khác trong Năm Thánh của ngài hay về ngài.

http://www.romereports.com/jubilee-year

 

View of the Vatican basilica from a roof near saint Peter square in Rome