GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Cải tiến cách thức thi hành nghi thức rửa chân trong Phụng Vụ Lễ Coena Domini (Tiệc Ly) để làm sao có thể t hiện trọn vẹn hơn nữa ý nghĩa của cử chỉ Chúa Giêsu làm trong Nhà Tiệc Ly, của việc Người hiến mình đến cùng cho phần rỗi của thế giới, của lòng bác ái yêu thương vô hạn của Người". 

Đức Thánh Cha Phanxicô: 
Mọi Thành Phần Dân Chúa được bao gồm
trong Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp, chuyển dịch và cảm nhận

Từ ngày lên làm Giáo Hoàng (13/3/2013) đến nay, năm nào cũng thế, vào Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thực hiện nghi thức rửa chân ở một nơi nào khác ngoài Tòa Thánh Rôma, (Lễ Truyền Dầu buổi sáng cùng ngày ngài vẫn làm ở Đền Thờ Thánh Phêrô như thường), để rửa chân cho thành phần anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, bao gồm cả nam lẫn nữ, chứ không phải chỉ riêng phái nam hay chỉ riêng hàng giáo sĩ.

Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh: Giáo Hoàng 

Năm 2013, Thứ Năm Tuần Thánh ngày 28/3, ngài đã thực hiện nghi thức rửa chân ở nhà tù Casal del Marmo cho 12 giới trẻ thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau, bao gồm c tín đồ Hồi giáo và 2 nữ giới.Năm 2014, Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17/4, ngài cử hành nghi thức rửa chân ở Trung Tâm Chăm Sóc Người Khuyết Tật Don Carlo Gnocchivà rửa chân cho 12 người khuyết tật thuộc mọi quốc tịch và mọi tôn giáo cũng như mọi lứa tuổi, trong đó có 1 em trai 16 tuổi bị bại liệt, 1 nam 19 và 1 nữ 39 bị co bại, và 2 vị lão thành 86 tuổi mắc tật nguyền về di động.
Vị giáo hoàng năm ấy 78 tuổi luôn mỉm cười với từng người được ngài rửa chân cho, nhưng khó đứng lên sau khi quì gối xuống rửa chân cho họ, nên cần phải có 2 người giúp ngài đứng lên, và ngài có vẻ mệt sau khi rửa chân hết 12 người. Xin xem thêm các links sau đây.


Năm 2015Thứ Năm Tuần Thánh ngày 3/4, ngài cử hành nghi thức rửa chân  nhà tù Rebibbia cho 6 nam và 6 n tù nhân. Ngài đã nói với họ rằng: "Ngay cả tôi cũng cần được Chúa rửa cho. Và vì thế, trong Thánh Lễ này hãy cầu xin để Chúa cũng tẩy rửa những thứ dơ bẩn của tôi, nhờ đó tôi trở nên như một kẻ nô lệ để phục vụ dân chúng như Chúa Giêsu đã thực hiện".

Trước khi làm giáo hoàng, tức khi còn là Đức Tổng Giám Mục TGP Buenos Aires Á Căn Đình, ngài đã thực hành việc rửa chân như thế này rồi. Chẳng hạn năm 2001, ngài đã rửa chân cho 12 nạn nhân bị Hội Chứng Liệt Kháng AIDS ở một hospice trong thủ đô Á Căn Đình, hay năm 2005ngài đã rửa chân cho các bà mẹ trẻ ở một nhà thương sản phụ, hoặc năm 2008 ngài đã rửa chân cho những nạn nhân nghiện ngập ở một trung tâm phục hồi trong thành phố này. 


Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh: Sắc Lệnh  


Theo truyền thống thì vị giáo hoàng rửa chân cho các vị linh mục. Qui định phụng vụ Roman Missal 2002, thì chỉ rửa cho nam nhân người lớn ("adult males"), căn cứ vào sự kiện chỉ có 12 tông đồ nam nhân được Chúa Giêsu rửa chân cho ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 13. Tuy nhiên, qua nhiều năm nay, các vị giám mục trên thế giới cũng được phép Tòa Thánh cho rửa chân cả nữ giới nữa. Bởi thế, trong giáo phận của mình, muốn rửa chân cho nữ giới thì chỉ cần vị giám mục địa phương ban phép

Thế nhưng, từ Thứ Năm Tuần Thánh 24/3/2016 trong Năm Thánh Tình Thương, nghi thức rửa chân sẽ bao gồm đủ mọi thành phần dân Chúa, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thật vậy, trong Thư ngày 20/12/2015 và được phổ biến hôm Thứ Năm 21/1/2016gửi cho Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho biết rằng

"Ý định muốn cải tiến cách thức thi hành nghi thức rửa chân trong Phụng Vụ Lễ Coena Domini (Tiệc Ly) để làm sao có thể t hiện trọn vẹn hơn nữa ý nghĩa của cử chỉ Chúa Giêsu làm trong Nhà Tiệc Ly, của việc Người hiến mình đến cùng cho phần rỗi của thế giới, của lòng bác ái yêu thương vô hạn của Người". 

"Sau khi cẩn thận cân nhắc, tôi đã quyết định thực hiện một sự thay đổi cho Lễ Nghi Roma (Roman Missal). Bởi vậy tôi truyền dạy rằng khoản về những người được chọn để Rửa Chân cần phải là nam nhân hay em trai thì từ nay trở đi các vị Mục Tử của Giáo Hội có thể chọn những tham dự viên ở nghi thức này trong số tất cả mọi phần tử của Dân Chúa. Tôi cũng khuyên là nên cắt nghĩa đầy đủ về nghi thức này cho những ai được chọn".

Thứ Năm 21/1/2016, Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích đã phổ biến sắc lệnh đề ngày 6/1/2016 về nghi thức rửa chân được cải tiến theo quyết định của Đức Thánh Cha PhanxicôNguyên văn như sau (dịch theo
http://zenit.org/articles/decree-on-holy-thursdays-foot-washing-ceremony/)


Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Prot. N. 87/15

 

Sắc Lệnh


Việc canh tân Tuần Thánh, theo sắc lệnh Maxima Redemptionis nostrae mysteria (30/11/1955), đã ban năng quyền, ở những nơi vì mục vụ nên làm, thực hiện việc rửa chân cho 12 nam nhân trong Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa sau Phúc Âm theo Thánh ký Gioan, để bày tỏ một cách tiêu biểu nhất lòng khiêm nhượng và bác ái của Chúa Kitô đối với các môn đệ của Người. 


Theo Phụng Vụ Lễ Nghi Roma thì nghi thức này được truyền lại theo Lệnh của Chúa liên quan đến đức bác ái yêu thương huynh đệ từ những lời của Chúa nói (xem Gioan 13:34), những lời được hát ở Bài Tụng Ca trong khi cử hành nghi thức ấy.  


Khi thi hành nghi thức này, các Giám Mục và linh mục được mời gọi liên hợp mật thiết bản thân mình với Chúa Kitô là Đấng "đã đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ" (Mathêu 20:28), và được thúc đẩy bởi tình yêu "cho đến cùng" (Gioan 13:1) để hiến mạng sống mình cho phần rỗi của toàn thể loài người. 

 

Để thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của nghi thức này đối với những ai tham dự vào nghi thức ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảm thấy hữu ích trong việc thay đổi tiêu chuẩn ở những chữ đỏ của Sách Lễ Nghi Roma (trang 300, số 11): "Các nam nhân đã được chọn thì được các vị thừa tác viên dẫn đưa...", do đó cần phải đổi thành: "Những ai được chọn trong thành phần dân Chúa thì được các vị thừa tác viên dẫn đưa..." (và vì thế ở Caeremoniali Episcoporum, số 301 và số 299b: "những chỗ cho những ai được chọn"), nhờ đó các vị mục tử có thể chọn lựa một nhóm nhỏ tín hữu tiêu biểu cho tính chất đa dạng và hiệp nhất của từng phần dân Chúa. Những nhóm nhỏ này có thể bao gồm cả nam lẫn nữ, và cũng thích đáng bao gồm cả người trẻ lẫn người già, mạnh khỏe lẫn yếu đau, giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân.


Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích này, với thẩm quyền được Đức Giáo Hoàng ban cho, đưa việc đổi mới này vào các sách phụng vụ theo Lễ Nghi Roma, nhắc nhở các vị mục tử về trách nhiệm của các vị trong việc hướng dẫn đầy đủ cho cả thành phần tín hữu được chọn cũng như cho tất cả những ai khác, để họ có thể tham dự vào nghi thức này một cách ý thức, chủ động và hiệu quả.

 

Bất kể những gì ngược lại.

 

Tại Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích ngày 6/1/2016, Lễ Hiển Linh của Chúa.

 

Hồng Y Robert Sarah Chủ Tịch


Tổng Giám Mục Arthur Roche Bí Thư


Xin xem thêm đoạn video clip 2 phút 12 giây tóm gọn về biến cố thay đổi này 

http://www.romereports.com/2016/01/21/the-pope-modifies-the-rite-of-holy-thursday-and-permits-women-to-also-participate
Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh: 

Cảm Nhận 

Chắc chắn việc cải tiến nghi thức rửa chân bao gồm cả nữ giới trong cộng đồng dân Chúa này của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bị thành phần bảo thủ kịch liệt chống đối, theo đà họ đã từng chống phá ngài từ trước đến nay bằng những xuyên tạc, chụp mũ và bôi nhọ ngài, điển hình như trong bài viết ở cái link sau đây:  Một Vị Thiên Chúa Biến Dạng Dị Hình 

 

Tuy nhiên, ngài không làm gì ngoài quyền hạn của ngài, và sở dĩ thành phần bảo thủ cảm thấy tức tối và chống đối là vì những việc ngài làm như thế này, cho dù chẳng những hợp pháp mà còn cần thiết và thích đáng nữa, vẫn hoàn toàn không hợp với chủ trương và đường lối bảo thủ của họ tí nào, một thứ bảo thủ có tính cách cực đoan đầy nghiêm khắc và bất nhúc nhích của họ, bất chấp đường lối nhập thể của chính vị Thiên Chúa mà họ tôn thờ như một ngẫu tượng do chính họ ngụy tạo ra là Ngài phải thế này thế kia theo ý nghĩ chủ quan của họ mới đúng và mới được! 


Sở dĩ có nghi thức rửa chân vào Chiều Thứ Năm trong Thánh Lễ để tưởng niệm biến cố Tiệc Ly của Chúa Kitô, một biến cố bao gồm 3 việc chính yếu, đó là việc Người thiết lập Bí Tích Thánh Thể, kèm theo là Bí Tích Tư Tế Thừa Tác và ban Giới Răn Mới, là vì câu Chúa Giêsu nói với các tông đồ sau khi rửa chân cho các vị đó là:            

 

"Các con gọi Thày là Thày và là Chúa thì thậm phải vì Thày quả thực là như thế. Nhưng nếu Thày là Thày và là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Những gì Thày vừa làm là để làm gương cho chúng con, để các con cũng cần phải làm như Thày đã làm" (Gioan 13:13-15).

 

Trước hết, cho dù Chúa Giêsu bấy giờ, về hành động, chỉ rửa chân cho 12 tông đồ toàn là nam nhân, nhưng về lời nói, Người lại muốn các tông đồ phải làm như Người đã làm cho các vị. Sở dĩ Người chỉ rửa chân cho các vị toàn là nam nhân thôi vì: 

 

1- Các vị là thành phần nam nhân được Người tuyển chọn để sau này các vị trở thành chứng nhân tiên khởi của Người, nhưng thành phần chứng nhân tiên khởi là các vị ấy sẽ không thể làm chứng về Người nếu các vị không nên giống Người và tác hành "như Thày đã làm"; và 

 

2- Chính vì ơn gọi cùng sứ vụ làm chứng nhân tiên khởi cho Chúa Kitô như thế mà các vị còn đóng vai trò làm nền tảng của Giáo Hội nữa (xem Epheso 2:20), như thành phần lãnh đạo dân Chúa, thành phần phải phục vụ dân Chúa với Người, thay Người và như Người.

 

Bởi thế, sau nữa, nếu thánh chức các vị được tấn phong bao hàm cả quyền linh các vị có được từ Người, nhờ đó các vị trở thành thừa tác viên của Người và cho Người, là để phục vụ cộng đồng dân Chúa, thì lệnh Người truyền cho các vị là "các con cũng phải rửa chân cho nhau" không có nghĩa là các vị chỉ phục vụ nhau trong nội bộ tông đồ đoàn, hay chỉ phục vụ nhau trong nội bộ riêng hàng giáo phẩm thừa kế các vị và chung hàng giáo sĩ, chứ không bao gồm chung cộng đồng dân Chúa. 

 

Đó là lý do trong Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích mới có câu: "Khi thi hành nghi thức này, các Giám Mục và linh mục được mời gọi liên hợp mật thiết bản thân mình với Chúa Kitô là Đấng 'đã đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ' (Mathêu 20:28), và được thúc đẩy bởi tình yêu 'cho đến cùng' (Gioan 13:1) để hiến mạng sống mình cho phần rỗi của toàn thể loài người".   

 

Mà nếu quyền linh được trao ban và ủy thác cho tông đồ đoàn cũng như cho thành phần thừa kế các vị, một quyền linh chỉ có tính cách thừa tác vụ (thay mặt / đại diện Chúa Kitô mà làm), với mục đích là để phục vụ chung cộng đồng dân Chúa, thì, sau hết, đối tượng mà các vị cần phải nhắm tới, cần phải phục vụ, không phải chỉ thuần nam giới, chỉ thuần hàng giáo sĩ, mà là bao gồm tất cả mọi thành phần dân Chúa.                                                        

 

Đó cũng là lý do trong Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích mới có câu: "Các vị mục tử có thể chọn lựa một nhóm nhỏ tín hữu tiêu biểu cho tính chất đa dạng và hiệp nhất của từng phần dân Chúa. Những nhóm nhỏ này có thể bao gồm cả nam lẫn nữ, và cũng thích đáng bao gồm cả người trẻ lẫn người già, mạnh khỏe lẫn yếu đau, giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân".   

 

Tóm lại, chúng ta phải cảm tạ Chúa đã sử dụng và tác động vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta để qua ngài, Thánh Thần Chúa "dẫn đưa các con (là Giáo Hội) vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13), đúng như ý hướng thực sự của Chúa Kitô trong việc Người rửa chân cho các tông đồ ở Nhà Tiệc Ly ngày xưa và muốn các vị tiếp tục theo gương Người làm "như Thày đã làm". 

 

Đó là lý do trong thư gửi cho Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ "Ý định muốn cải tiến cách thức thi hành nghi thức rửa chân trong Phụng Vụ Lễ Coena Domini (Tiệc Ly) để làm sao có thể t hiện trọn vẹn hơn nữa ý nghĩa của cử chỉ Chúa Giêsu làm trong Nhà Tiệc Ly, của việc Người hiến mình đến cùng cho phần rỗi của thế giới, của lòng bác ái yêu thương vô hạn của Người". 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL