GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

 

HUẤN TỪ LẠY NỮ VƯƠNG CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG 15/5/2016

 

 

anggg

 

 

"Vị Thần Linh này dạy dỗ chúng ta tất cả mọi sự,

hay đúng hơn chỉ dạy một điều cần duy nhất

đó là yêu mến như Thiên Chúa yêu thương"

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay, chúng ta cử hành đại lễ Thánh Thần Hiện Xuống, một đại lễ hoàn tất Mùa Phục Sinh, 50 ngày sau biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô. Phụng vụ mời gọi chúng ta hướng lòng trí của chúng ta về tặng ân Thánh Linh, Đấng đã được Chúa Giêsu hứa với các môn đệ của Người một số lần, một tặng ân Người đã có được nơi cuộc Phục Sinh của Người. Chính Chúa Giêsu đã xin Cha tặng ân này, như bài Phúc Âm hôm nay chứng thực, ở Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người rằng: "Nếu các con yêu mến Thày thì các con sẽ tuân giữ các huấn lệnh của Thày. Và Thày sẽ xin Cha để Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở cùng các con luôn mãi" (Gioan 14:15-16).

Những lời này nhắc nhở chúng ta, trước hết, rằng tình yêu đối với một con người, cũng như đối với Chúa, người ta chứng tỏ không phải bằng lời nói mà bằng việc làm; và việc "tuân giữ các huấn lệnh" cũng thế cần phải hiểu một cách thực tế sống động, bao gồm tất cả đời sống của con người. Thật vậy, là Kitô hữu không phải chỉ có nghĩa là thuộc về một thứ văn hóa nào đó hay gắn bó với một tín lý nào đó, mà là liên kết đời sống riêng của mình, bao gồm tất cả mọi chiều kích của cuộc sống mình, với con người của Chúa Giêsu, và qua Người với Chúa Cha. Để được như thế, Chúa Giêsu hứa tuôn đổ Thánh Thần cho các môn đệ của Người. Nhờ Vị Thánh Thần này, Đấng là Tình Yêu liên kết Chúa Cha và Chúa Con và nhiệm xuất từ hai Đấng, tất cả chúng ta có thể sống cùng sự sống của Chúa Giêsu. Thật vậy, Vị Thần Linh này dạy dỗ chúng ta tất cả mọi sự, hay đúng hơn chỉ dạy một điều cần duy nhất đó là yêu mến như Thiên Chúa yêu thương.

Nơi lời hứa hẹn ban Thánh Linh, Chúa Giêsu định nghĩa Người như là một "Đấng Bào Chữa khác" (câu 16), nghĩa là Đấng An Ủi, Đấng Bênh Đỡ, Đấng Cầu Bầu, tức là Vị trợ giúp chúng ta, bảo vệ chúng ta, ở bên chúng ta trong cuộc hành trình của cuộc đời cũng như trong cuộc chiến đấu cho sự thiện và chống lại sự ác. Chúa Giêsu nói "Đấng Bào Chữa khác" vì Đấng Bào Chữa đầu tiên là Người, là chính Bản Thân Người, Đấng đã hóa thành nhục thể chính là để tự mặc lấy thân phận con người mà giải thoát nó khỏi tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi.

Hơn nữa, Vị Thánh Thần này còn thực thi sứ vụ dạy dỗ và gợi nhờ nữa. Dạy dỗ và gợi nhớ. Chúa Giêsu đã nói: "Đấng Bào Chữa, Thánh Thần là Đấng Cha nhân danh Thày mà sai đến, sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhở các con tất cả những gì Thày đã nói với các con" (câu 26). Vị Thánh Thần này không mang đến một giáo huấn khác, mà là làm cho giáo huấn của Chúa Giêsu sống động, làm cho giáo huấn ấy tác động, nhờ đó giáo huấn ấy không bị xóa mờ hay tàn phai theo thời gian. Vị Thánh Thần này gieo vào lòng của chúng ta giáo huấn này, giúp chúng ta thấm thía giáo huấn ấy, biến giáo huấn ấy trở thành của chúng ta, thành máu huyết của chúng ta. Đồng thời Vị Thần Linh này cũng dọn lòng của chúng ta để nó thực sự có thể lãnh nhận các lời nói và gương sống của Chúa. Lúc nào mà lời của Chúa Giêsu được hân hoan đón nhận trong lòng của chúng ta thì đó là công việc của Thánh Linh.

Giờ đây chúng ta hãy nguyện Kinh Lạy Nữ Vương - lần cuối cùng cho năm nay - kêu cầu cùng lời chuyển cầu từ mẫu của Trinh Nữ Maria. Chớ gì Mẹ xin cho chúng ta ơn được Thánh Linh tác động mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa Kitô một cách thẳng thắn theo phúc âm và cởi mở bản thân mình hơn nữa cho tình yêu thương viên mãn của Người.

 

https://zenit.org/articles/pope-francis-regina-caeli-address-on-pentecost-sunday/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chỗ tự ý nhấn mạnh