GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

​(Đây là Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế tại Linh Địa Fatima)

  

Theo Thông Tin của Văn Phòng Trung Ương (the WAF International Secretariat) của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (the World Apostolate of Fatima), qua cái link từ website của họ: http://wafhi.blogspot.com/2016/12/pope-francis-grants-plenary-indulgence.html, thì Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép tổ chức một Năm Thánh Fatima - Jubilee of Fatima, một năm được bắt đầu từ ngày Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 27/11/2016 cho đến Lễ Chúa Kitô Vua 26/11/2017, và trong năm này cũng bao gồm Ơn Toàn Xá, có thể được lãnh nhận bằng 1 trong 3 cách thức sau đây:

 

1- Bằng cách hành hương đến kính viếng Đền Thánh Fatima và sốt sắng tham dự vào một cử hành hay cầu nguyện nào đó để tôn kính Trinh Nữ Maria - Chính Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) cũng hành hương đến Linh Địa Fatima và ở đó 3 ngày 11-13/5/2017, mỗi ngày 1 Ơn Toàn Xá. 

 

2- Bằng cách đến tôn kính một Tượng Mẹ Fatima tại một Đền Thánh, nguyện đường hay một nơi nào xứng hợp, vào những ngày 13 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, nghĩa là trong 6 tháng liền từ tháng 5 đến tháng 10, khi tham dự vào một việc cử hành hay cầu nguyện nào ở chỗ đó và trong ngày đó - Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ có 4 ngày 13 trong Tháng 6, 7, 8 và 9, có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đền tạ Đức Mẹ, như đã phác định trong Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 của nhóm. 

 

3- Bằng cách hiệp thông, vì bất cứ một lý do chính đáng nào (như bị bệnh tật hay tuổi già trục trặc về vấn đề di chuyển) không thể đi hành hương hay đến những nơi tổ chức chung, ở nhà tôn kính Đức Mẹ Fatima trước một bức tượng Mẹ Fatima, vào một trong những ngày 13 trong 6 tháng Mẹ hiện ra ở Fatiam năm 1917, thông công với các nơi tổ chức trong ngày này.  

 

Tất nhiên các điều kiện thông thường căn bản khác, như xưng tội, rước lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng và tuyên xưng đức tin, vẫn cần phải được tuân giữ mới hội đủ điều kiện lĩnh nhận Ơn Toàn Xá bất kỳ vào một cơ hội đặc biệt nào. 

Xin Lưu Ý: Năm Thánh Fatima này là năm không phải được chính ĐTC Phanxicô thiết lập như Năm Thánh Thương Xót 2016 cho toàn thể Giáo Hội, và vì thế Ơn Toàn Xá cho Năm Thánh Fatima đã không được chính Thẩm Quyền Tòa Thánh chính thức ban bố như Năm Thánh Thương Xót 2016 hay Đại Năm Thánh 2000.

 

Tuy nhiên, như các tổ chức đặc biệt ở các nơi quanh năm vốn xin Tòa Thánh ban Ơn Toàn Xá cho từng biến cố và được Tòa Thánh ban cho thế nào, chẳng hạn như Ngày Thánh Mẫu hằng năm ở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ Carthage Missouri, thế nào thì Năm Thánh Fatima được chính thẩm quyền tối cao ở Fatima xin và cũng được ban cho như vậy. 

 

Xin xem lại những chi tiết về Ơn Toàn Xá này trong cái link sau đây: Ơn Toàn Xá: Đầu Năm - Quanh Năm - Cuối Năm

 


(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Bài này được gửi riêng cho Phong Trào TĐF VN HK và TNF, Nhóm TĐCTT, GĐTHĐC và THĐC là những hội đoàn đặc biệt tôn sùng Đức Mẹ Fatima)