GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

CHỦ TẾ VÀ GIẢNG LỄ TRUYỀN DẦU SÁNG THỨ NĂM 13/4/2017

Ở ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ

 

 

"Tin mừng tràn đầy của Phúc Âm - niềm vui của những ai được xức dầu, về mặt tội lỗi của mình, bằng thứ dầu tha thứ, và được xức dầu, về mặt đặc sủng của mình, bằng thứ dầu sứ vụ, để nhờ đó xức dầu lại cho người khác".  

 

 

"Tin mừng / Good news... Phúc Âm / Gospel... trở thành sự thật, tràn đầy niềm vui và lòng thương xót. Chúng ta không bao giờ được gắng tách rời ba thứ ân sủng của Phúc Âm này: sự thật của phúc âm là những gì bất khả thương lượng; lòng thương xót của phúc âm là những gì vô điều kiện và được cống hiến cho tất cả mọi tội nhân; và niềm vui của phúc âm là những gì riêng tư và hướng về tất cả mọi người. Sự thật, lòng thương xót và niềm vui: ba điều này đi với nhau"

 

"Thần Linh của Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi để tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Ngài đã sai tôi đi công bố việc giải thoát cho những kẻ bị giam cầm và phục quang cho những ai bị mù lòa, trả lại tự do cho thành phần bị áp bức" (Luca 4:18). Chúa Giêsu, được Thần Linh xức dầu, mang tin mừng cho người nghèo khó. Hết tất cả những gì Người công bố, và hết những gì linh mục chúng ta cũng loan báo, đó là tin mừng. Tin mừng tràn đầy của Phúc Âm - niềm vui của những ai được xức dầu, về mặt tội lỗi của mình, bằng thứ dầu tha thứ, và được xức dầu, về mặt đặc sủng của mình, bằng thứ dầu sứ vụ, để nhờ đó xức dầu lại cho người khác. 

Như Chúa Giêsu, vị linh mục thực hiện sứ điệp hân hoan này bằng cả con người của mình. Khi ngài giảng - nếu có thể thì ngăn ngắn thôi! - thì ngài làm như thế bằng thứ niềm vui đánh động tâm can con người cũng bằng cùng những lời mà tâm can của ngài khi cầu nguyện được Chúa tác động. Như tất cả mọi vị môn đệ thừa sai khác, vị linh mục thực hiện sứ điệp hân hoan này bằng cả những gì ngài là. Vì như tất cả chúng ta đều biết, chính ở nơi những điều bé nhỏ mà niềm vui được nhìn thấy rõ nhất và chia sẻ hay nhất, ở chỗ, bằng việc thực hiện một bước nho nhỏ, vào những lúc chúng ta làm cho lòng thương xót Chúa tràn ngập nơi những trường hợp lẻ loi cô độc; vào những lúc chúng ta quyết định nhắc điện thoại lên để sắp xếp gặp gỡ một người nào đó; vào những lúc chúng ta nhẫn nại để cho người khác làm mất giờ của chúng ta...

Cụm từ "tin mừng / good news" hiện lên như là một cách thức khác để nói đến "Phúc Âm". Tuy nhiên, những chữ này nhắm đến một điều gì đó thiết yếu, đó là niềm vui Phúc Âm. Phúc Âm là tin mừng vì thực sự nó là một sứ điệp của niềm vui.

Tin mừng là một viên ngọc quí chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm. Nó không phải là một điều mà là một sứ vụ. Điều này là những gì hiển nhiên với bất cứ ai đã cảm nghiệm thấy "niềm vui hoan lạc và ủi an của việc truyền bá phúc âm hóa" (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 10).

Tin mừng được xuất phát từ việc Xức Dầu. "Việc xức dầu tư tế cả thể" đầu tiên của Chúa Giêsu đã xẩy ra, bởi quyền năng của Thánh Linh, trong cung lòng của Đức Maria. Tin mừng của biến cố Truyền Tin đã tác động vị Trinh Mẫu này xướng lên ca vịnh Ngợi Khen của mình. Nó tràn đầy tấm lòng của chàng Giuse là phu quân của Mẹ, bằng việc thinh lặng thánh, và nó đã làm cho Gioan hân hoan nhẩy lên trong bụng dạ của mẹ mình là bà Isave.

Ở bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu trở về Nazarét và niềm vui của Thần Linh đã lập lại việc Xức Dầu ấy ở trong một hội đường nhỏ thuộc tỉnh lỵ ấy: Vị Thần Linh xuống và tuôn đổ trên Người, "xức dầu cho Người bằng thứ dầu hoan lạc" (xem Thánh Vịnh 45:8).

Tin mừng / Good news. Một chữ duy nhất - Gospel / Phúc Âm - cho dù khi nó được nói ra, trở thành sự thật, tràn đầy niềm vui và lòng thương xót. Chúng ta không bao giờ được gắng tách rời ba thứ ân sủng của Phúc Âm này: sự thật của phúc âm là những gì bất khả thương lượng; lòng thương xót của phúc âm là những gì vô điều kiện và được cống hiến cho tất cả mọi tội nhân; và niềm vui của phúc âm là những gì riêng tư và hướng về tất cả mọi người. Sự thật, lòng thương xót và niềm vui: ba điều này đi với nhau.

Sự thật của tin mừng không bao giờ có thể là những gì thuần trừu tượng, bất khả hình thành một cách cụ thể nơi đời sống của dân chúng, vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn sự thật được in ấn trong các sách vở.

Lòng thương xót của tin mừng không bao giờ được là một thứ thương hại giả tạo, một thứ thương hại bỏ mặc cho tội nhân ở trong tình trạng khốn khổ của họ mà không đưa tay ra nâng họ lên và giúp họ bước đi theo chiều hướng thay đổi.

Sứ điệp này không bao giờ có thể là những gì u ám ảm đạm hay lạnh lùng lãnh đạm, vì nó bày tỏ một niềm vui hoàn toàn riêng tư. Nó là "niềm vui của Chúa Cha, Đấng muốn không một con người nhỏ mọn nào bị hư mất" (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 237). Nó là niềm vui của Chúa Giêsu, Đấng thấy  người nghèo được rao giảng tin mừng, và các kẻ nhỏ mọn lại quay ra đi rao giảng sứ điệp này (cùng nguồn - 5).

Các niềm vui của Phúc Âm là những niềm vui đặc biệt. Tôi nói là "các niềm vui" ở số nhiều, vì chúng nhiều và khác nhau, tùy theo đường lối Thần Linh muốn truyền đạt chúng, ở hết mọi thời đại, cho hết mọi người và ở hết mọi nền văn hóa. Chúng cần được tuôn đổ vào các thứ bình rượu mới, những bình rượu được Chúa nói tới khi Người diễn tả về tính chất mới mẻ nơi sứ điệp của Người. Tôi muốn chia sẻ với anh em, quí linh mục thân mến, anh em thân mến, ba hình ảnh hay ba hình tượng của những bình rượu này, nơi tin mừng được chứa đựng một cách tươi mới - vì chúng ta cần phải gìn giữ làm sao cho tin mừng được tươi mới - không bao giờ bị chua, trái lại còn dồi dào tuôn tràn nữa.

Hình tượng đầu tiên về tin mừng sẽ là những chum nước bằng đá (the stone water jars) ở tiệc cưới Cana (xem Gioan 2:6). Ở một cách nào đó những chum nước bằng đá này phản ảnh người đàn bà hoàn hảo ("perfect vessel" - riêng thành ngữ "vessel" này chẳng những ám chỉ "đàn bà" nhưng đồng thời theo nghĩa bình thường cũng bao gồm cả bình, chậu, lọ, thùng chứa nữa) tức là chính Đức Mẹ, Trinh Nữ Maria. Phúc Âm nói với chúng ta rằng các người đầy tớ "đổ các chum đầy cho tới miệng" (Gioan 2:7). Tôi tưởng tưởng thấy có một người trong họ nhìn Mẹ Maria xem đã đủ chưa, và Mẹ Maria ra dấu đổ thêm một chum nữa. Mẹ Maria là bình rượu mới tràn đầy niềm vui lây nhiễm. Không có Mẹ, quí linh mục thân mến, chúng ta không thể tiến tới trong thiên chức linh mục của chúng ta! Mẹ là "người nữ tỳ của Chúa Cha vang lời chúc tụng Ngài" (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 286), Đức Bà Mau Cứu Giúp (Our Lady of Prompt Succour), vị mà sau khi thụ thai trong cung lòng trinh nguyên của mình Lời sự sống, đã lên đường để viếng thăm và trợ giúp người chị họ Isave của mình. "Cái tràn đầy lây nhiễm" của Mẹ giúp cho chúng ta thắng vượt khuynh hướng sợ hãi, khuynh hướng giữ mình khỏi bị đầy tới miệng đến tuôn trào ra, khuynh hướng chiều theo một tâm trạng nhút nhát kìm chúng ta lại không để chúng ta ra đi làm cho người khác tràn đầy niềm vui. Không thể như thế được, vì "niềm vui Phúc Âm tràn đầy các con tim và cuộc đời của tất cả mọi ai gặp gỡ Chúa Giêsu" (cùng nguồn - 1).

Hình tượng thứ hai của tin mừng tôi muốn chia sẻ với anh em hôm đó đó là cái vò (jug) có cái môi múc bằng gỗ được người đàn bà Samaritanô đội trên đầu của mình vào lúc trời nắng giữa ngày (xem Gioan 4:5-30). Nó nói với chúng ta về một điều gì đó quan trọng: tầm quan trọng của những trường hợp cụ thể. Chúa, Nguồn Mạch Nước Hằng Sống, không có phương tiện để kín nước cho giãn cơn khát của Người. Vậy người đàn bà samaritanô này đã kín nước bằng cái vò của mình, và dùng cái môi múc nước của mình để làm giãn cơn khát của Chúa. Chị đã làm giãn cơn khát ấy, thậm chí còn hơn thế nữa bằng việc cụ thể xưng thú tội lỗi của chị. Bằng việc thương xót lay chuyển người đàn bà (the vessel) có tâm hồn của người đàn bà Samaritanô ấy, Thánh Linh đã tuôn đổ xuống trên tất cả mọi người ở tỉnh lẻ ấy, thành phần đã xin Chúa ở với họ.

Chúa đã ban cho chúng ta người đàn bà mới khác (another new vessel) hay một bình rượu đầy những "tính chất cụ thể bao gồm" này ở nơi tâm hồn của người đàn bà Samaritanô đó là Mẹ Têrêsa. Người đã kêu gọi mẹ và đã bảo mẹ rằng: "Cha khát". Người đã nói rằng: "Hỡi con, hãy đưa Cha đến với những túp lều tồi tàn của người nghèo. Hãy đến, hãy là ánh sáng của Cha. Cha không thể làm điều này một mình. Họ không biết Cha, và đó là lý do tại sao họ không kính mến Cha. Hãy mang Cha đến với họ". Mẹ Têrêsa, bằt đầu bằng một con người cụ thể, nhờ những nụ cười của mẹ và cách thức mẹ đụng chạm tới những vết thương của họ, đã mang tin mừng cho tất cả mọi người. Cách thức chúng ta đụng chạm tới những vết thương bằng bàn tay của chúng ta, cách thức của linh mục chúng ta vuốt ve âu yếm bệnh nhân và những ai đã mất hy vọng. Vị linh mục cần phải là một con người của tình yêu êm ái dịu dàng. Tính chất cụ thể và sự êm ái dịu dàng!

Hình tượng thứ ba của tin mừng là cái bình sâu thẳm của Trái Tim Chúa bị đâm vào; thái độ hoàn toàn hiền lành, khiêm hạ và nghèo hèn của Người đã lôi kéo tất cả mọi người đến cùng Người. Chúng ta cần phải học nơi Người rằng việc loan báo một niềm vui cao cả cho người nghèo chỉ có thể thực hiện một cách trân trọng, khiêm tốn, thậm chí chịu nhục nữa. Cụ thể, dịu dàng và khiêm hạ: bằng cách thức ấy thì việc truyền bá phúc âm hóa của chúng ta mới hân hoan vui mừng. Việc truyền bá phúc âm hóa không thể nào là một việc tự phụ tự tin, cũng không thể nào cứng cỏi về tính chất nguyên vẹn của sự thật, vì sự thật đã hóa thành nhục thể, đã trở nên dịu dàng êm ái, đã trở thành một con trẻ, đã trở thành một con người, và trên cây thập tự giá, đã trở thành tội lỗi (xem 2Corintô 5:21). Vị Thần Linh công bố và truyền dạy "tất cả sự thật" (Gioan 16:13), và Ngài không sợ làm điều này từng chút một. Vị Thần Linh nói với chúng ta trong mọi hoàn cảnh những gì chúng ta cần nói với các kẻ thù địch của chúng ta (xem Mathêu 10:19), và vào những lúc ấy Ngài soi sáng hết mọi bước tiến nho nhỏ của chúng ta. Sự hiền lành và nguyên tuyền này là những gì cống hiến niềm vui cho người nghèo, làm hồi sinh tội nhân, và cứu viện những ai bị ma quỉ cầm buộc.

Quí linh mục thân mến, khi chúng ta chiêm ngắm và uống từ ba bình rượu này, chớ gì tin mừng này thấy được trong chúng ta cái "tràn đầy lây nhiễm" được Đức Mẹ tỏa rạng bằng cả con người của Mẹ, "cái cụ thể bao gồm" nơi câu chuyện của người đàn bà Samaritanô, và "thái độ hoàn toàn hiền lành" là những gì Thánh Linh từ đó không ngừng làm vọt lên và tuôn chảy ra từ trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu Chúa chúng ta.

 

http://www.news.va/en/news/pope-francis-homily-at-holy-thursday-chrism-mass-f

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu