GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

GIÁO LÝ VỀ SỰ SỐNG KITÔ GIÁO - PHÉP RỬA

 

Pope Francis during the General Audience in St. Peter's Square

"Hôm nay tôi muốn dừng lại ở nghi thức chính được thi hành tại bể rửa tội".

"Nước là yếu tố cần được kêu cầu quyền năng của Thánh Linh để nhớ đó nó có khả năng tái sinh và canh tân"

"Tôi từ bỏ và tôi tin: đó là những gì nền tảng của Phép Rửa"

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Để tiếp tục chia sẻ về Phép Rửa, hôm nay tôi muốn dừng lại ở nghi thức chính được thi hành tại bể rửa tội.

Trước hết chúng ta lưu ý đến nước là yếu tố cần được kêu cầu quyền năng của Thánh Linh để nhớ đó nó có khả năng tái sinh và canh tân (cf. John 3:5 and Titus 3:5). Nước là những gì thiết yếu của sự sống và phúc hạnh, nên một khi thiếu nó sẽ xẩy ra tình trạng mất đi tất cả tính chất phì nhiêu mầu mở như ở sa mạc vậy. Tuy nhiên, nước cũng có thể gây ra chết chóc nữa, khi nó nhận chìm bằng các cơn sóng của nó, hay cuốn trôi đi hết mọi sự bằng một lượng nước lớn. Sau hết, nước còn có khả năng tẩy rửa, thanh lọc và tinh sạch. Xuất phát từ những biểu hiệu tự nhiên được phổ quát công nhận này, Thánh Kinh diễn tả những việc can thiệp và các lời hứa hẹn của Thiên Chúa qua dấu hiệu nước. Thế nhưng, quyền lực xóa tội không ở nơi chính nước, như Thánh Ambrosio đã giải thích cho thành phần tân tòng biết rằng: "Anh chị em đã thấy nước, nhưng không phải mọi thứ nước đều chữa lành: nước chữa lành là nhờ ơn của Chúa Kitô. [...] Việc làm thì từ nước, còn tác dụng thì từ Thánh Linh" (De Sacramentis 1, 15).

Bởi thế, Giáo Hội kêu cầu tác động của Thánh Linh trên nước "để những ai sẽ lãnh nhận Phép Rửa bằng nước, được mai táng với Chúa Kitô nơi sự chết, và cùng với Người phục sinh sự sống bất tử" (Rite of the Baptism of Children, n. 60). Lời nguyện làm phép nước nói lên rằng Thiên Chúa đã sửa soạn cho nước "trở thành dấu hiệu Phép Rửa" và nhắc lại các tiền thân chính yếu của nó trong thánh kinh: "Thần Linh Chúa chuyển động trên mặt nước" (cf Genesis 1:1-12); nước của trận hồng thủy để chấm dứt tội lỗi và bắt đầu sự sống mới (cf Genesis 7:6-8,22); con cái của Abraham được giải thoát khỏi tình trạng làm nô lệ ở Ai Cập qua giòng nước ở Biển Đỏ (cf Exodus 14:15-31).

Liên quan đến Chúa Giêsu thì gợi lại Phép Rửa ở Sông Dược Đăng / Jordan (cf Mt 3:13-17), máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Người (cf Gioan 19:31-37), và lệnh truyền cho các môn đệ làm phép rửa cho tất cả mọi dân nước nhân Danh Ba Ngôi (cf. Mt 28:19). Với việc tưởng nhớ sâu xa này, Thiên Chúa được kêu xin hãy ban cho nước ở bể rửa tội ân sủng của Chúa Kitô đã tử nạn và phục sinh (cf. Rite of the Baptism of Children, n. 60). Vậy nước này được biến đổi thành nước chất chứa nơi nó quyền năng của Thánh Linh. Để rồi với thứ nước chất chứa quyền lực của Thánh Linh ấy chúng ta làm phép rửa cho con người ta; chúng ta làm phép rửa người lớn, trẻ em, tất cả mọi người.

Một khi nước của bể rửa tội được thánh hóa, thì cần phải dọn lòng để lãnh nhận Phép Rửa. Điều này xẩy ra bằng việc từ bỏ Satan và Tuyên Xưng Đức Tin, hai tác động liên kết chặt chẽ với nhau.

Bao lâu tôi "chối từ" các chước cám dỗ của ma quỉ - tên gây chia rẽ - thì tôi mới có thể "tuân phục" Thiên Chúa là Đấng kêu gọi tôi thuận hợp với Ngài trong tư tưởng và việc làm. Ma quỉ thì chia rẽ; Thiên Chúa bao giờ cũng hiệp nhất cộng đồng, các dân nước thành một dân nước. Không thể nào gắn bó với Chúa Kitô bằng cách đặt điều kiện. Người ta cần phải tách bản thân mình khỏi một số ràng buộc để có thể thực sự liên kết với người khác. Một là anh chị em ở với Chúa, hay là anh chị em ở với ma quỉ. Bởi thế, việc từ bỏ và tác động đức tin phải đi đôi với nhau. Người ta cần phải loại bỏ đi các thứ liên hệ, bỏ lại sau lưng, để sống sự sống mới là Chúa Kitô.

Câu trả lời cho các vấn nạn - "anh chị em có từ bỏ Satan, cùng tất cả những việc của nó và tất cả mọi dụ dỗ của nó hay chăng?" - được công thức hóa ở ngôi thứ nhất số ít: "tôi từ bỏ". Và đức tin của Giáo Hội được tuyên xưng một cách tương tự giống như vậy: "tôi tin". Tôi từ bỏ và tôi tin: đó là những gì nền tảng của Phép Rửa. Đó là một sự chọn lựa hữu trách, một chọn lựa cần được chuyển thành những cử chỉ cụ thể của lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Tác động đức tin bao gồm một thứ dấn thân, một thứ dấn thân được chính Phép Rửa giúp bảo tồn một cách kiên trì ở các tình trạng và thử thách khác nhau trong đời sống. Chúng ta nhớ lại đức khôn ngoan xưa của dân Do Thái: "Hỡi con, nếu con tiến lên phụng sự Chúa thì hãy dọn mình mà chịu cám dỗ" (Sirach 2:1), tức là hãy sẵn sàng mà chiến đấu. Sự hiện diện của Thánh Linh cống hiến cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu một cách tốt đẹp.

Anh chị em thân mến, khi chúng ta nhúng tay vào nước phép - lúc tiến vào nhà thờ chúng ta chạm đến nước phép - và làm dấu Thánh Giá, là chúng ta hân hoan cùng tri ân về Phép Rửa chúng ta đã lãnh nhận - nước thánh này nhắc nhở chúng ta về Phép Rửa - và lập lại lời "Amen" - "tôi có phúc" của chúng ta, để sống sâu xa trong tình yêu thương của Ba Ngôi Chí Thánh. 

 

https://zenit.org/articles/general-audience-on-baptism-part-iiii-source-of-life/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

 

General Audience