GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - GIÁO LÝ THẬP GIỚI

 

(13/6 - 28/11/2018)

 

 

28/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 17 về Thập Giới tóm kết

 

21/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 16 về Giới Răn thứ 9 và 10

 

14/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 15 về Giới Răn thứ 8 Chớ làm chứng dối

 

7/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 14 về Giới Răn thứ 7 Chớ lấy của người

 

31/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 13 về Giới Răn thứ 6 Chớ làm sự dâm dục

 

24/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 12 về Giới Răn thứ 6 Chớ làm sự dâm dục

 

17/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 11 về Giới Răn thứ 5 Chớ Giết Người

                                                                                                                          

10/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 10 về Giới Răn thứ 5 Chớ Giết Người

 

19/9: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 9 Giới Răn thứ 4 Thảo Kính Cha Mẹ

 

12/9: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn bài 8 Giới Răn thứ 3 "Giữ Ngày Chúa Nhật" - Việc Nghỉ

 

5/9: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn bài 7 Giới Răn thứ 3 "Giữ Ngày Chúa Nhật" - Ngày Nghỉ

 

22/8: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn bài 6 Giới Răn thứ 2 "Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ"

 

8/8: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn bài 5 Giới Răn thứ 1 - Tôn Thờ Ngẫu Tượng nơi Dân Do Thái

 

1/8: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 4 Giới Răn thứ 1 - Tôn Thờ Ngẫu Tượng nói chung

 

20/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn Bài 3 Thiên Chúa: cứu trước tin sau

 

20/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn Bài 2 Giới Răn: Một Liên Hệ và Một Ngôi Từ Thần Linh

 

13/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn Bài 1 Dẫn nhập