Đức Thánh Cha Phanxicô

Pope Francis greets pilgrims gathered for the recitation of the Regina Caeli in St Peter's Square
 

Huấn Từ Lạy Nữ Vương 2018

 

"Từ ngày Hiện Xuống đó, và cho đến ngày cùng tháng tận, sự thánh thiện này, có tầm vóc trọn vẹn là Chúa Kitô, được ban cho những ai mở lòng mình ra cho tác động của Thánh Linh và cố gắng sống dễ dạy với Ngài"

 

Xin chào anh chị em thân mến, 

Lễ Hiện Xuống hôm nay kết thúc Mùa Phục Sinh, một mùa phụng được qui tụ vào Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Lễ trọng này làm cho chúng ta nhớ lại và sống lại việc tuôn đổ Thánh Linh trên các Tông Đồ cùng các môn đệ khác đang cầu nguyện với Trinh Nữ Maria ở Nhà Tiệc Ly (xem Tông Vụ 2:1-11). Sự thánh thiện của Kitô giáo bắt đầu vào ngày đó, vì Thánh Linh là nguồn mạch của sự thánh thiện, chứ không phải là một đặc ân của một thiểu số, nhưng là ơn gọi của tất cả mọi người.

Thật vậy, nhờ Phép Rửa, tất cả chúng ta được kêu gọi tham phần vào chính sự sống thần linh của Chúa Kitô, và nhờ Phép Thêm Sức, trở nên chứng nhân của Người trên thế giới này. "Thánh Linh tuôn đổ thánh thiện khắp nơi trên tín hữu là dân thánh của Thiên Chúa" (Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate, 6). "Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ con người, không phải theo cá nhân và chẳng có liên hệ gì với họ, mà Ngài muốn kiến tạo nên họ thành một dân duy nhất, một dân nhận biết Ngài theo chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện" (Dogmatic Constitution Lumen Gentium, 9).

Nhờ các vị tiên xưa thuở xưa, Chúa đã loan báo cho dân dự án của Ngài. Qua tiên tri Êkêkiên: "Ta sẽ đặt thần trí của ta nơi các ngươi và khiến các ngưới bước đi theo các chỉ thị của Ta và cẩn thận tuân giữ các huấn lệnh của Ta. [...] Các người sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi" (36:27-28). Qua tiên Tri Joel: "Ta sẽ tuôn đổ thần trí của Ta trên tất cả mọi xác phàm; con cái nam nữ của các ngươi sẽ nói tiên tri. [...] Ngay cả trên thành phần tôi nam tớ nữ trong những ngày ấy, Ta cũng sẽ tuôn đổ thần trí của Ta. [...] Tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được giải thoát" (3:1-2,5). Tất cả các lời tiên tri này đều đã được nên trọn nơi Đức Giêsu Kitô, "Đấng Trung Gian và Bảo Đảm của việc tuôn đổ muôn đời xuống Thần Linh" (Roman Missal, Preface after the Ascension). Hôm nay là lễ tuôn đổ Vị Thần Linh này.

Từ ngày Hiện Xuống đó, và cho đến ngày cùng tháng tận, sự thánh thiện này, có tầm vóc trọn vẹn là Chúa Kitô, được ban cho những ai mở lòng mình ra cho tác động của Thánh Linh và cố gắng sống dễ dạy với Ngài. Chính Vị Thần Linh này làm cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui trọn vẹn. Khi đến với chúng ta, Vị Thần Linh này khống chế những gì là khô cằn, hướng lòng về niềm hy vọng, phấn khích và duy trì tầm mức trưởng thành nội tâm nơi mối liên hệ với Thiên Chúa cũng như với tha nhân của mình. Đó là những gì Thánh Phaolô nói với chúng ta: "Hoa trái của Thần Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, từ tốn, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tự chủ" (Galata 5:22). Vị Thần Linh này thực hiện tất cả những hoa trái ấy nơi chúng ta. Bởi thế, hôm nay, chúng ta cử hành sự phong phú dồi dào được Chúa Cha ban cho chúng ta đấy.

Chúng ta hãy xin Trinh Nữ Maria hôm nay cũng xin cho Giáo Hội được một Lễ Hiện Xuống mới, một dáng trẻ trung mới, những gì cống hiến cho chúng ta niềm vui sống và làm chứng cho Phúc Âm, và "tuôn đổ nơi chúng ta một ước muốn thiết tha nên thánh cho Thiên Chúa được hiển vinh hơn" (Gaudete et Exsultate, 177).

 

https://zenit.org/articles/regina-coeli-address-on-the-feast-of-pentecost/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

Sau Kinh Lạy Nữ Vương, ĐTC loan báo việc ngài ban hành Sự Điệp Truyền Giáo năm 2018 và 14 vị tân hồng y của Giáo Hội, trong đó đặc biệt có vị giám mục đang đặc trách văn phòng phát chẩn của ngài và giám mục ở Fatima Bồ Đào Nha, cùng với 2 vị giám mục về hưu cùng 1 vị linh mục có công với Giáo Hội.

His Beatitude Louis Raphaël I Sako – Chaldean Catholic Patriarch of Babylon

His Excellency Luis Ladaria –Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith

His Excellency Angelo De Donatis – Vicar General of Rome

His Excellency Giovanni Angelo Becciu – Substitute of the Secretary of State and Special Delegate for the Sovereign Military Order of Malta

His Excellency Konrad Krajewski – Almoner of the Office of Papal Charities

His Excellency Joseph Coutts – Archbishop of Karachi

His Excellency António dos Santos Marto – Bishop of Leiria-Fátima

His Excellency Pedro Barreto – Archbishop of Huancayo

His Excellency Desiré Tsarahazana – Archbishop of Toamasina

His Excellency Giuseppe Petrocchi – Archbishop of L’Aquila

His Excellency Thomas Aquinas Manyo – Archbishop of Osaka

His Excellency Sergio Obeso Rivera – Emeritus Archbishop of Xalapa.

His Excellency Toribio Ticona Porco – Emeritus Bishop of Corocoro.

Reverend Father Aquilino Bocos Merino – member of the Claretian order.

Xin xem trọn vẹn Buổi Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương hôm nay ở cái link dưới đây:

Regina Coeli