Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Huấn Từ Truyền Tin và Lạy Nữ Vương 2018

 

The Ascension of the Lord

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN 13/5/2018
 

 

"Lễ Thăng Thiên huấn dụ chúng ta hãy ngước nhìn lên Trời, sau đó hướng ngay xuống mặt đất này,

bằng cách thực thi các công việc Chúa ủy thác cho chúng ta"

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

 

Hôm nay, ở Ý cũng như ở nhiều xứ sở khác cử hành Lễ Trọng Chúa Thăng Thiên. Lễ này chất chứa hai yếu tố. Một đàng lễ này hướng chúng ta về Trời, nơi Chúa Giêsu vinh hiển, ngự bên hữu Thiên Chúa (xem Marco 16:19). Đàng khác, lễ này nhắc nhở khởi điểm sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội: tại sao? Vì Chúa Giêsu đã sống lại và lên Trời sai các môn đệ của Người đi gieo rắc Phúc Âm khắp thế giới; bởi thế, Lễ Thăng Thiên huấn dụ chúng ta hãy ngước nhìn lên Trời, sau đó hướng ngay xuống mặt đất này, bằng cách thực thi các công việc Chúa ủy thác cho chúng ta.

 

Đó là những gì bài Phúc Âm hôm nay kêu gọi chúng ta làm, trong đó biến cố Thăng Thiên xẩy ra ngay sau sứ vụ truyền giáo được Chúa Giêsu ký thác cho các môn đệ. Nó là một sứ vụ truyền giáo vô giới hạn, tức là không biên cương bờ cõi nào nữa theo nghĩa đen, vượt trên sức lực của loài người. Thật vậy, Chúa Giêsu nói rằng: "Các con hãy đi khắp thế giới mà rao giảng Phúc Âm cho toàn thể tạo vật" (Marco 16:15). Công việc được Chúa Giêsu trao phó này cho một nhóm nhỏ con người chất phác, không có khả năng nhiều về trí tuệ, thực sự như là một cái gì đó phiêu lưu táo bạo. Tuy nhiên, nhóm người tầm thường này, bất tương xứng với các quyền lực lớn lao của thế gian này, được sai mang sứ điệp thương yêu và thương xót của Chúa Giêsu đến khắp cùng bờ cõi trái đất này.

 

Tuy nhiên, dự án này của Thiên Chúa chỉ có thể hiện thực bằng sức mạnh được Chính Thiên Chúa ban cho các Tông Đồ. Thế nên, Chúa Giêsu đã trấn an các vị rằng Thánh Thần là Đấng sẽ nâng đỡ phù trì sứ vụ truyền giáo của các vị. Người nói như thế này: "Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân của Thày ở Giêrusalem,khắp Giuđêa và Samaria, cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8).

 

Vậy sứ vụ truyền giáo này đã được hiện thực, và các Tông Đồ đã bắt đầu công việc ấy, một công việc mà sau đó được tiếp nối bởi thành phần thừa kế của các vị. Sứ vụ truyền giáo được Chúa Giêsu ủy thác cho các vị Tông Đồ này đã được thi hành qua các thế kỷ, và nó vẫn còn được tiếp tục cho tới ngày nay: nó cần đến việc hợp tác của tất cả chúng ta. Thật vậy, mỗi một người, bởi dấu vết của Phép Rửa đã được lãnh nhận, về phần mình, đều hội đủ điều kiện để loan báo Phúc Âm. Thực sự là chính Phép Rửa làm cho chúng ta xứng đáng cũng như thúc đẩy chúng ta trở thành các thừa sai viên trong việc loan báo Phúc Âm.

 

Vì việc Chúa Thăng Thiên về Trời khai mào một cách thức mới cho sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta, mà biến cố này muốn chúng ta hãy gặp gỡ Người bằng ánh mắt và cõi lòng, hãy phụng sự Người, và hãy làm chứng về Người cho kẻ khác. Đó là chuyện trở thành những con người nam nữ của Thăng Thiên, tức là thành phần tìm kiếm Chúa Kitô trên những con đường của thời đại chúng ta, bằng cách mang lời cứu độ của Người đến tận cùng trái đất. Trong cuộc hành trình này, chúng ta gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi những người anh chị em của chúng ta, nhất là những người nghèo nhất, nơi những con người trải qua ở xác thịt của họ những cảm nghiệm nghiệt ngã và khổ ải từ những thứ bần cùng cũ mới. Như từ ban đầu Chúa Kitô Phục Sinh đã sai các Tông Đồ của Người bằng quyền năng của Thánh Linh thế nào thì ngày nay Người sai tất cả chúng ta, cũng bằng quyền lực ấy, mang đến những dấu hiệu hy vọng cụ thể và hữu hình; vì Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng; Người đã về Trời và đã mở cửa Trời cùng với niềm hy vọng đó là chúng ta sẽ đạt đến đó.

 

Xin Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Chúa tử nạn và phục sinh, đã làm sinh động đức tin của cộng đồng môn đệ tiên khởi, cũng giúp chúng ta "hướng lòng lên cao", như Phụng Vụ khuyến dụ chúng ta thực hiện. Đồng thời xin Mẹ cũng giúp chúng ta "đặt chân trên mặt đất" để hiên ngang gieo rắc Phúc Âm ở những hoàn cảnh cụ thể của đời sống và lịch sử.

 

https://zenit.org/articles/regina-coeli-address-on-the-feast-of-the-lords-ascension/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

 

 

Xin xem video Buổi Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương hôm nay ở cái link dưới đây:

Regina Coeli