GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

GIÁO LÝ VỀ PHỤNG VỤ CỬ HÀNH THÁNH THỂ

 

 

 

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 4-4-2018

 

St Peter's Square is decked with flowers for Easter Week

 

"Kitô hữu không đi Lễ để chu toàn một công việc hằng tuần cần phải làm rồi sau đó là xong, không phải thế.

Kitô hữu đi Lễ để tham dự vào cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa, để rồi sống như thành phần Kitô hữu khá hơn:

đó là hướng đến việc dấn thân làm chứng từ Kitô giáo".

 

 

"Thánh Lễ như hạt giống, hạt lúa miến, một hạt lúa miến sau đó được mọc lên trong đời sống thường ngày,

Thánh Lễ tăng trưởng và chín thơm nơi các việc lành, nơi các thái độ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu.

Hoa trái của Thánh Lễ nhắm đến việc trưởng thành trong đời sống hằng ngày là thế".

 

 

Xin chào và Chúc Mừng Phục Sinh anh chị em thân mến!

Anh chị em thấy hôm nay có nhiều hoa: hoa ám chỉ niềm vui mừng và hoan lạc. Ở một số nơi, Lễ Phục Sinh cũng được gọi là "Lễ Phục Sinh hoa nở", vì Chúa Kitô Phục Sinh nở hoa: Người là bông hoa mới; việc công chính hóa chúng ta nở hoa, sự thánh thiện của Giáo Hội trổ bông. Thế nên mới có nhiều hoa - đó là niềm vui của chúng ta. Chúng ta cử hành Lễ Phục Sinh cả tuần, nguyên tuần. Bởi vậy mà tất cả chúng ta lại nói với nhau lời "Chúc Mừng Phục Sinh". Nào chúng ta cùng nói nhé: "Chúc Mừng Phục Sinh" - tất cả! [toàn thể đều đáp ứng lập lại lời ĐTC: Chúc Mừng Phục Sinh]. Tôi cũng muốn chúng ta nói lời Chúc Mừng Phục Sinh - vì ngài là Giám Mục Roma - với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thân yêu của chúng ta, vị theo dõi chúng ta qua truyền hình. Tất cả chúng ta đều nói nhé: Chúc Mừng Phục Sinh Đức Giáo Hoàng Biển Đức [cộng đồng dân Chúa hiện diện bấy giờ đồng thanh đáp ứng lập lại: "Chúc Mừng Phục Sinh!" kèm theo một tràng pháo tay vang dội].

Với bài giáo lý này, hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài về Thánh Lễ, thực sự là việc tưởng niệm, nhưng không phải chỉ là việc tưởng nhớ, mà là tái diễn cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Lần vừa rồi chúng ta đã nói đến Hiệp Lễ và Lời Nguyện sau Hiệp Lễ. Sau Lời Nguyện này, Thánh Lễ chấm dứt bằng một phép lành của vị linh mục và cộng đoàn dân Chúa giải tán (Cf. Ordinamento Generale del Messale Romano, 90). Như khi bắt đầu bằng dấu thánh giá thế nào, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, thì cũng nhân Danh Ba Ngôi một lần nữa để niêm ấn Thánh Lễ, một tác động phụng vụ.

Tuy nhiên chúng ta quá biết rằng một khi Thánh Lễ kết thúc thì hướng đến việc dấn thân làm chứng từ Kitô giáo. Kitô hữu không đi Lễ để chu toàn một công việc hằng tuần cần phải làm rồi sau đó là xong, không phải thế. Kitô hữu đi Lễ để tham dự vào cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa, để rồi sống như thành phần Kitô hữu khá hơn: đó là hướng đến việc dấn thân làm chứng từ Kitô giáo. Chúng ta rời nhà thờ "ra đi bình an" để mang phúc lành của Thiên Chúa cho các hoạt động thường nhật của chúng ta, trong nhà chúng ta, nơi môi trường làm việc, giữa các nghề nghiệp của thành đô trần thế này, "tôn vinh Chúa bằng đời sống của chúng ta". Thế nhưng, nếu chúng ta rời nhà thờ nói chuyện với nhau mà rằng: "Nhìn này", "nhìn kia...", nói năng quá nhiều thì Thánh Lễ không thấm nhập vào lòng của chúng ta. Tại sao? - vì chúng ta không thể sống chứng từ Kitô giáo. Mỗi lần tôi đi Lễ, khi rời nhà thời thì tôi cần phải khá hơn là khi tôi vào nhà thờ, sinh động hơn, mảnh lực hơn, mong muốn cống hiến chứng từ Kitô giáo hơn. Qua Thánh Thể, Chúa Giêsu vào trong chúng ta, vào cõi lòng của chúng ta và vào thân xác của chúng ta, nhờ đó chúng ta mới có thể "thể hiện trong đời sống Bí Tích được nhận lãnh bằng đức tin" (Messale Romano, Collect of Monday of the Octave of Easter).

Từ việc cử hành Thánh Lễ đến đời sống, bởi thế, hãy biết rằng Thánh Lễ được nên trọn nơi những chọn lựa cụ thể của những ai bản thân gắn bó với mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng chúng ta cử hành Thánh Thể để học biết làm sao trở nên những con người nam nữ Thánh Thể. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là để cho Chúa Kitô tác hành nơi các công việc của chúng ta: ý nghĩ của Người là ý nghĩ của chúng ta, cảm tình của Người là cảm tình của chúng ta, chọn lựa của Người là chọn lựa của chúng ta. Đó là thánh thiện: làm như Chúa Kitô đã làm đó là sự thánh thiện của Kitô hữu. Thánh Phaolô đã chính xác diễn tả nó khi ngài nói về việc ngài được đồng hóa với Chúa Giêsu, và ngài nói như thế này: "Tôi đã được đóng đanh với Chúa Kitô; không phải là tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi; và sự sống tôi hiện sống trong xác thịt này là tôi sống bằng niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi" (Galata 2:19-20). Đó là chứng từ Kitô giáo. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô cũng soi sáng cho cả chúng ta nữa: mức độ chúng ta diệt trừ cái tôi của mình, tức là chúng ta chết đi cho những gì phản lại Phúc Âm cũng như phản lại với tình yêu Chúa Giêsu, thì quyền năng của Thánh Linh càng tác động hơn nữa trong chúng ta. Kitô hữu là những con người nam nữ để cho linh hồn của mình được rộng mở theo quyền năng của Thánh Thần, sau khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô. Anh chị em hãy để cho linh hồn của mình vươn dài nới rộng hơn nữa! Chứ đừng có một tâm hồn hẹp hòi và khép kín, nhỏ mọn và vị kỷ! Các tâm hồn rộng mở, các tâm hồn cao cả, có các chân trời lớn lao... Anh chị em hãy để cho tâm hồn của mình được vươn dài nới rộng ra bởi quyền năng của Thần Linh, sau khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô.

Vì việc hiện diện thực sự của Chúa Kitô nơi Bánh Thánh không kết thúc theo Thánh Lễ (Cf. Catechism of the Catholic Church, 1374), mà Thánh Thể được giữ ở trong Nhà Tạm cho việc Rước Lễ bệnh nhân cũng như cho việc tôn thờ Chúa trong Bí Tích Cực Thánh; việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ, một cách chung hay riêng, thực sự là giúp chúng ta ở lại trong Chúa Kitô (Cf. Ibid., 1378-1380).

Bởi thế, hoa trái của Thánh Lễ nhắm đến việc trưởng thành trong đời sống hằng ngày. Chúng ta có thể nói như vậy, theo một ý nghĩa hình ảnh nào đó: Thánh Lễ như hạt giống, hạt lúa miến, một hạt lúa miến sau đó được mọc lên trong đời sống thường ngày, Thánh Lễ tăng trưởng và chín thơm nơi các việc lành, nơi các thái độ làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu. Hoa trái của Thánh Lễ nhắm đến việc trưởng thành trong đời sống hằng ngày là thế. Thật vậy, khi được tăng bổ mối hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô, Thánh Thể cập nhật ân sủng được Thần Linh ban cho chúng ta nơi Phép Rửa và nơi Bí Tích Thêm Sức, để chứng từ Kitô giáo của chúng ta của chúng ta được khả tín (Cf. Ibid., 1391-1392).

Lại nữa, khi thắp lên đức ái thần linh trong lòng chúng ta thì Thánh Thể làm gì? Thánh thể tách chúng ta khỏi tội lỗi. "Chúng ta càng tham phần vào sự sống của Chúa Kitô và tiến triển trong tình thân hữu của Người, thì tội trọng càng khó tách chúng ta ra khỏi Người" (Ibid., 1395). Việc năng đến với Bữa Tiệc Thánh Thể là việc canh tân đổi mới, củng cố kiên cường và in sâu đậm chắc hơn mối liên hệ với cộng đồng Kitô hữu của chúng ta, theo nguyên tắc Thánh Thể làm nên Giáo Hội (Cf. Ibid., 1396), Thánh Thể hiệp nhất tất cả chúng ta lại với nhau.

Sau hết, việc tham phần vào Thánh Thể thúc đẩy chúng ta vào những mối liên hệ với người khác, nhất là với người nghèo, dạy chúng ta tiến từ nhục thể của Chúa Kitô đến nhục thể của anh em chúng ta, nơi Người đợi chờ chúng ta nhận biết, phục vụ, tôn kính và mến yêu (Cf. Ibid., 1397). Cưu mang kho tàng của mối hiệp nhất với Chúa Kitô này nơi những bình sành (Cf. 2 Corinthians 4:7), chúng ta liên lỉ cần phải trở về với bàn thánh, cho đến khi chúng ta hoàn toàn trọn vẹn hoan hưởng trên Thiên Đàng cái diễm phúc dự tiệc cưới của Con Chiên (Cf. Revelation 19:9). 

Chúng ta tạ ơn Chúa về hành trình tái nhận thức về Thánh Lễ này, Thánh Lễ Người đã ban cho chúng ta để cùng nhau làm trọn, và chúng ta hãy để mình được thu hút bằng một đức tin mới mẻ đến cuộc hội ngộ thực sự với Chúa Giêsu, Đấng đã chết đi và sống lại vì chúng ta, thành phần đương đại hiện nay. Chớ gì đời sống của chúng ta luôn "nở hoa", như Lễ Phục Sinh, với những bông hoa hy vọng, đức tin và việc lành. Chớ gì chúng ta luôn tìm thấy sức mạnh để được như vậy nơi Thánh Thể, nơi việc hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúc Mừng Phục Sinh tất cả anh chị em!

 

https://zenit.org/articles/general-audience-pope-concludes-catecheses-on-the-holy-mass-full-text/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

 

Xin bấm vào cái link dưới đây để xem lại cả hình chụp lẫn hình thâu Buổi Triều Kiến Chung hôm nay

General Audience