ƠN GỌI NHÂN BẢN

 

 

TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ LÀ HỌ!?
      
Nếu tất cả những gì tôi có là bởi được ban cho, thì tôi chỉ là một người quản lý với tư cách là đầy tớ phục vụ mà thôi!
(xem Luca 12:42-43)
 

 Đừng Bao Giờ Bỏ Phí Thức Ăn Bạn Nhé!