GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2019

 

 

Lễ Đức Mẹ Loreto ngày 10/12 hằng năm

 

 

Vào ngày cuối Tháng Mân Côi 31/10/2019, Tòa Thánh Vatican đã loan báo về một Lễ Đức Mẹ mới được ĐTC Phanxicô thiết lập thêm vào Lịch Phụng Vụ của Lễ Nghi Rôma, như sắc lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự và Các Bí Tích Thánh sau đây:

 

Từ Thời Trung Cổ việc tôn kính giành cho Ngôi Nhà Thánh ở Loreto đã được bắt nguồn ở một đền thánh đặc biệt, nơi cho tới ngày nay vẫn được rất nhiều tín hữu hành hương đến kính viếng, để nuôi dưỡng đức tin của họ nơi Lời Chúa đã hóa thân làm người vì chúng ta.

Đền thánh này nhắc lại mầu nhiệm Nhập Thể, dẫn tất cả những ai đến kính viếng lưu ý tới "thời điểm viên trọn", thời điểm Thiên Chúa đã sai Con của Ngài hạ sinh bởi một người nữ, đồng thời đền thánh này cũng giúp suy niệm về cả những lời của Thiên Thần loan báo Tin Mừng lẫn những lời của Đức Trinh Nữ đáp ứng tiếng gọi thần linh. Được bao phủ bởi Thần Linh, người nữ tỳ hèn mọn của Chúa này nhờ đó đã trở nên nơi cư ngụ của thần tính, hình ảnh tinh túy nhất về Hội Thánh.

Gần biên giới với Tòa Thánh Roma, đền thánh này, một đền thánh được các vị Giáo Hoàng ca ngợi và được biết đến trên khắp thế giới, qua năm tháng và chẳng kém gì Nazarét ở Thánh Địa, cũng đã từng mãnh liệt chiếu tỏa các nhân đức phúc âm của Thánh Gia.

Nơi Ngôi Nhà Thánh này, trước Ảnh Mẹ Đấng Cứu Chuộc và Mẹ Giáo Hội, Các Thánh Nhân và các Vị Chân Phước đã đáp ứng ơn gọi của mình, bệnh nhân đã kêu xin niềm an ủi trong lúc khổ đau, dân Chúa đã bắt đầu chúc tụng và nài xin Đức Maria bằng Kinh Cầu Loreto, một kinh cầu được cả thế giới biết đến. Đặc biệt là tất cả những ai du hành bằng máy bay đều nhận Mẹ là vị quan thày thiên đình của mình.

Bởi thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã truyền lệnh, bằng thẩm quyền của ngài, rằng lễ nhớ không buộc Đức Trinh Nữ Maria Loreto là lễ cần phải được ghi trong Lịch Roma vào ngày 10 tháng 12, ngày lễ ở Loreto và được cử hành hằng năm. Việc cử hành này sẽ giúp cho tất cả mọi người, nhất là các gia đình, giới trẻ và tu sĩ noi gương bắt chước các nhân đức của vị môn đệ trọn lành của Phúc Âm là Trinh Mẫu này, vị mà khi thụ thai Đầu của Giáo Hội cũng chấp nhận chúng ta như của riêng Mẹ.

Bởi thế, lễ nhớ mới này cần phải được ghi trong tất cả các Lịch Phụng Vụ và Sách Phụng Vụ để cử hành Thánh Lễ và Giờ Kinh Phụng Vụ; các bản văn liên hệ được kèm theo sắc lệnh này và những bản dịch của những bản văn đó, được Hội Đồng Giám Mục chuẩn nhận, sẽ được phát hành sau khi được Phân Bộ này công nhận.

Bất kể những gì trái nghịch.

Tại Thánh Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích, ngày 7/10/2019, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi.

Hồng Y Robert Sarah

Tổng Trưởng

 

TGM Arthur Roche

TGM Thư Ký

 

Decree on the inscription of the celebration of the Blessed Virgin Mary of Loreto in the General Roman Calendar

https://zenit.org/articles/december-10-proclaimed-feast-of-our-lady-of-loreto/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu  

CÁC LỄ VỀ ĐỨC MẸ TRONG PHỤNG NIÊN CỦA GIÁO HỘI

                                                                                                                                      Số Lễ, Ngày Lễ và Bậc Lễ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Phụng Vụ Lễ Thánh Mẫu: Số Lễ

Mẹ Maria chí ái của chúng ta có tất cả 18 lễ được Giáo Hội hoàn vũ cử hành trong phụng niên, không kể lễ Mẹ Gualalupe 12/12, vì lễ này chỉ mừng ở Mỹ Châu, chưa mừng chung trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Thứ tự 18 lễ này được liệt kê theo tháng trong năm như sau:

Tháng 1: Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày mùng 1;

Tháng 2: Lễ Mẹ Dâng Con ngày mùng 2 và Lễ Mẹ Lộ Đức ngày 11;

Tháng 3: Lễ Mẹ Thai Lời (Mẹ Maria được truyền tin thụ Thai Lời nhập thể) ngày 25;

Tháng 5: Lễ Mẹ Fatima ngày 13, Lễ Mẹ Thăm Viếng ngày 31, và Lễ Mẹ Giáo Hội ngay sau Chúa Nhật Hiện Xuống, thường vào tháng này;

Tháng 6: Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Thứ Bảy ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu, thường vào tháng này;.

Tháng 7: Lễ Mẹ Carmêlô ngày 16;

Tháng 8: Lễ Mẹ Xuống Tuyết ngày 5, cũng chính là Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma, Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15, (trước Công đồng chung Vaticanô II còn có Lễ Mẹ Sinh Thì 13/8 nữa, nhưng sau Công đồng đã không còn lễ này), và Lễ Mẹ Nữ Vương Trời Đất ngày 22;

Tháng 9: Lễ Mẹ Sinh Nhật ngày 8, Lễ Mẹ Thánh Danh ngày 12 và Lễ Mẹ Đau Thương ngày 15;

Tháng 10: Lễ Mẹ Mân Côi ngày 7;

Tháng 11: Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh ngày 21;

Tháng 12: Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày mùng 8

18 Lễ về Mẹ được  tổng cộng từng tháng và các tháng như sau:

1 (tháng 1)

2 (tháng 2)

1 (tháng 3)

3 (tháng 5)

1 (tháng 6)

1 (tháng 7)

3 (tháng 8)

3 (tháng 9)

1 (tháng 10)

1 (tháng 11)

1 (tháng 12).

Phụng Vụ Lễ Thánh Mẫu: Ngày Lễ

Vấn đề đầu tiên được đặt ra ở dây về Ngày Lễ là lễ Mẹ nào là lễ đầu tiên trong phụng niên, chứ không phải theo niên lịch dân sự. Xin thưa, nếu Phụng niên của Giáo Hội được bắt đầu từ Mùa Vọng (thường bắt đầu từ cuối Tháng 11 hằng năm) thì Lễ đầu tiên về Mẹ theo Phụng vụ đó là Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12, và lễ đầu tiên theo niên lịch dân sự là Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng 1 đầu năm.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm chính vì được Giáo Hội cử hành vào ngày 8/12 mà Lễ Sinh Nhật Mẹ, sau đó đúng 9 tháng, phải cử hành vào ngày 8/9 hằng năm. Tất nhiên sau Lễ Mẹ Sinh Nhật đươc tiếp theo ngày sau 2 lễ có liên hệ mật thiết với biến cố Mẹ được sinh vào trần gian, đó là Lễ Mẹ Thánh Danh Maria của Mẹ ngày 12, và Lễ Mẹ Đau Thương, ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng này, một lễ mang ý nghĩa của chính tên Maria của Mẹ.

Lễ Mẹ Thai Lời được Giáo Hội cử hành vào ngày 25/3 rất hợp tình hợp lý, vì sau đó đúng 9 tháng Giáo Hội cử hành Lễ Giáng Sinh của Con Thiên Chúa Làm Người.

Lễ Mẹ Thiên Chúa, trước Công đồng chung Vaticanô II được cử hành vào ngày 11/10, ngày đã được Giáo Hội chọn để khai mạc Công đồng chung thứ 21 của Giáo Hội là Công dồng Vaticanô II (11/10/1962 – 8/12/1965), nhưng sau Công đồng này, Lễ Mẹ Thiên Chúa đã được Giáo Hội cử hành vào ngày đầu năm mùng 1/1, thời điểm sau Lễ Giáng Sinh 1 tuần và đồng thời cũng là ngày kết Tuần Bát Nhật Đại Lễ Giáng Sinh. Giáo Hội chuyển Lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm 1/1, sau Lễ Giáng Sinh 1 tuần, thật là tuyệt vời ý nghĩa, một ý nghĩa bao gồm giữa Mẹ và Lời Nhập Thể Con Mẹ. Thật thế, nếu “ngay từ ban đầu đã có Ngôi Lời” (Gioan 1:1), mà “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Gioan 1:14), thì cũng ngay từ ban đầu đã có Mẹ Maria trong thượng trí của Thiên Chúa, một đệ nhất thụ tạo bất khả phân ly với Mầu Nhiệm Nhập Thể và Dự Án Cưu Độ của Thiên Chúa.

Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5, tuy không trực tiếp liên quan đến Lễ Giáng Sinh như Lễ Mẹ Thiên Chúa (sau Giáng Sinh) và Lễ Mẹ Vô Nhiễm (trước Giáng Sinh), nhưng có thể nói gián tiếp liên quan đến Lễ Giáng Sinh. Đúng thế, nếu Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là ngày 24/6, vì ngài sinh ra trước Chúa Kitô 6 tháng, thì Lễ Mẹ Thăm Viếng phải cử hành trước Lễ Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6. Tuy nhiên, trước Công đồng chung Vaticanô II, Lễ Mẹ Thăm Viếng được Giáo Hội cử hành vào ngày mùng 2 tháng 7, nghĩa là sau lễ Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, nên sau Công đồng này, Giáo Hội đã chuyển Lễ Mẹ Thăm Viếng sớm hơn, vào ngày 31/5, trước Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Như thế, Lễ Mẹ Thăm Viếng được cử hành sau Lễ Mẹ Thai Lời 25/3 và trườc Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6 là hợp tình hợp lý.

Lễ Mẹ Nữ Vương 22/8 cũng vậy, trước Công đồng chung Vaticanô II, ngày 31/5 là ngày Lễ Mẹ Nữ Vương, cuối Tháng Hoa Mẹ và kết thúc Tháng Hoa Mẹ, mang ý nghĩa Mẹ Tuyệt Mỹ, giữa muôn hoa và trên muôn hoa. Tuy nhiên, sau Công đồng chung Vaticanô II, Giáo Hội đã chuyển Lễ Mẹ Thăm Viếng vào ngày Lễ Mẹ Nữ Vương này, và Lễ Mẹ Nữ Vương vào ngày 22/8, sau Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời đúng 1 tuần lễ, cho thấy thứ tự của 2 biến cố: Mẹ Hồn Xác Lên Trời cho thấy Mẹ thật sự là Nữ Vương Trời Đất: Trời liên  quan đến Hồn thiêng vô nhiễm của Mẹ và Đất liên quan đến thân Xác trọn đời trinh nguyên về trời của Mẹ.

Ngoài ra, Giáo Hội cũng chọn các lễ khác về Mẹ Maria làm sao cho thấy được tính chất mật thiết bất khả thiếu và bất khả phân lý giữa Mẹ và Chúa Kitô Con Mẹ, cũng như cho thấy vai trò đồng công cứu chuộc của Mẹ trong công cuộc cứu độ trần gian của Chúa Kitô. Chẳng hạn mấy lễ sau đây:

Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội được Giáo Hội cử hành vào ngày Thứ Bảy ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu, thường vào Tháng Sáu trong năm, ngày thứ 8 sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Thứ Năm trong Tuần Lễ Chúa Ba Ngôi.

Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9, vì Mẹ Maria là người Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Giá Chúa (xem Gioan 19:25), hiệp thong với Con Mình để hoàn thành Dư Án Cứu Độ thương xót của Cha trên trời.

Lễ Mẹ Dâng Con ngày 2/2, sau lễ Giáng Sinh 40 ngày, thời khoảng được Luật Do Thái giáo qui định phải dâng đứa con trai đầu lòng cho Thiên Chúa.

Lễ Mẹ Giáo Hội, về thời gian, được Giáo Hội cử hành ngay sau Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, nhưng về ý nghĩa vẫn lien quan đến Chúa Kitô, ở chỗ, Mẹ Maria đã thực hiện lời trăn trối của Chúa Kitô Khổ Giá khi trao tong đồ Gioan, đại dện Giáo Hội, cho Mẹ chăm sóc, và Mẹ đã thực sự thi hành sứ vụ làm Mẹ Giáo Hội, (một tước hiệu được Thánh Giáo Hoàng Phaolô tuyên bố vào ngày 21/11/1964, trong dịp công bố Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội “Ánh Sáng Muôn Dân – Lumen Gentium của Công đồng chungvaticanô II), trước tiên khi hiện diện giữa tông đồ đoàn cả trước khi lẫn chính lúc Thánh Thần Hiện Xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần ở Giêrusalem.

Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8 cũng liên quan đến Chúa Kitô Thăng Thiên. Trước Công đồng chung Vaticanô II có lễ Mẹ Sinh Thì 13/8, trước Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8, nghĩa là Mẹ cũng qua đời rồi sống lại vào ngày thứ 3, và được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Tuy được ơn vô nhiễm nguyên tội và nhờ đó Mẹ không phải chết như mọi người vướng mắc nguyên tội. Thế nhưng, dù được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ vẫn chịu đau khổ như một tội nhân, không phải để đền tội của Mẹ mà là để như Chúa Kitô vô tội và với Chúa Kitô cứu thế đồng công cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Có nghĩa là Mẹ hoàn toàn giống Chúa Kitô Con Mẹ, trong tất cả mọi sự, trong việc chịu khổ nạn, tử nạn và phục sinh và về trời cả hồn lẫn xác. Nếu nhân tính của loài người đã được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết nhờ Chúa Kitô khổ giá, được sự sống và là sự sống viên mãn hơn bởi Chúa Kitô phục sinh, và được hiệp thong thần linh đời dới với Cha trên trời nơi Chúa Kitô thăng thiên, thì loài người tạo vật thuần túy đầu tiên đươc thông phần với Chúa Kitô Thăng Thiên hiệp thông thần với Thiên Chúa trên thiên đàng cà hồn lẫn xác là Mẹ Maria, một dấu chỉ vĩnh phúc cho cuộc hành trình đức tin trần thế mau qua tạm gửi của Kitô hữu tin tưởng cậy trông và theo đuổi.

Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 21/11. Theo truyền thống cho biết thì Bé Maria dâng mình vào Đền Thánh Giêrusalem khi mới lên 3 tuổi Bởi thế, Lễ Mẹ Dâng Mình đã được cử hành sau Lễ Mẹ Sinh Nhật gần 3 tháng, chứ không thể vào đúng 3 tháng (tiêu biểu cho 3 năm), tức vào ngày 8/12, ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm đầu Mùa Vọng.

Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2, Lễ Mẹ Fatima 13/5, Lễ Mẹ Carmêlô 16/7 Lễ Mẹ Xuống Tuyết 5/8 là những ngày được Giáo Hội cử hành đúng vào thời điểm Đức Mẹ chọn hiện ra (11/2, 13/5 và 16/7) hay Đức Mẹ tỏ hiện bằng dấu lạ (ngày 5/8/358 khi cho Mẹ làm tuyết rơi xuống vào mùa hè, để cho biết nơi Mẹ muốn có một đền thờ tôn kính Mẹ là Đền Thờ Đức Bà Cả, 1 trong 4 đền thờ chính của Giáo Hội Công Giáo ở giáo đô Roma, và đền thờ Đức Bà Cả này cũng được cung hiến vào chính ngày 5/8).

Trên đây là tất cả 18 ngày lễ Mẹ trong phụng niên và mối liên hệ của từng lễ Mẹ với nhau và với mầu nhiệm Chúa Kitô, được Giáo Hội khôn ngoan sắp xếp và cứ hành, không phải chỉ để tôn vinh Mẹ mà là để cùng Mẹ ngợi khen cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa đã thực hiện nơi Mẹ những điều trọng đại (xem Luca 1:48-49) cho chung phần rỗi của loài người và cho riêng những ai “nhờ Mẹ đến Chúa”.

Phụng Vụ Lễ Thánh Mẫu: Bậc Lễ

Sau Công đồng chung Vaticanô II, tức vào đầu thập niên 1970, trong việc canh tân phụng vụ, Giáo Hội đã phân chia lại các lễ thành 3 bậc lễ như sau: Bậc Lễ Trọng (solemnity), Bậc Lễ Kíh (feast) và Bậc Lễ Nhớ (memorial). Bậc Lễ Trọng: có lễ trọng buộc và lễ trọng không buộc (obligation); Bậc Lễ  Kính: c ó Kinh Vinh Danh, như Lễ kính các Thánh tông đồ; Bậc Lễ Nhớ: có lễ nhớ buộc và có lễ nhớ tùy (optional).

18 Lễ về Mẹ trong phụng niên của Giáo Hội được phân chia thành 4 Lễ Trọng, 6 Lễ Kính và 8 Lễ Nhớ.

4 Lễ Trọng về Mẹ: 1- Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1; 2- Lễ Mẹ Thai Lời 25/3; 3- Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8 và Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12. Chỉ có 3 Lễ Trọng Buộc về Mẹ vì lễ nào cũng liến quan đến tín điều về Mẹ, buộc phải tin để được cứu độ, đó là Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Lễ Mẹ Vô Nhiễm. Tín Điều Mẹ Thiên Chúa được Công đồng chung Ephêsô tuyên tín năm 431. Tín điều Mẹ Vô Nhiễm được Giáo Hoàng Chân Phước Piô IX tuyên tín ngày 8/12/1854. Và Tín điều Mẹ Hồn Xác Lên Trời được Đức Thánh Cha Piô II tuyên tín ngày 1/11/1950, Lễ Các Thánh. Mẹ Maria còn một tín điều thứ nữa, được Công đồng Laterano tuyên tín năm 649, tín điều Mẹ trọn đời trinh nguyên, cả trước khi, đang khi và sau khi sinh Chúa Kitô, một tín điều liên quan đến Lễ Trọng Mẹ Thai Lời 25/3.

3 Lễ Kính về Mẹ, những lễ có liên quan đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô, nhất là được Thánh Kinh ghi nhận: 1- Lễ Mẹ Dâng Con 2/2; 2- Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5; 3- Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9.

11 Lễ Nhớ về Mẹ, hầu hết liên quan đến mạc khải tư, đến những lần Mẹ hiện ra hay đến lòng đạo đức phổ thông về Mẹ, hay những tước hiệu của Mẹ, hoặc theo tục truyền: 1- Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2, 2- Lễ Mẹ Fatima 13/5, 3- lễ Mẹ Giáo Hội; 4- Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, 5- Lễ Mẹ Carmêlô 16/7, 6- Lễ Mẹ Xuống Tuyết 5/8, 7- Lễ Mẹ Nữ Vương Trời Đất 22/8; 8- Lễ Mẹ Thánh Danh 12/9; 9- Lễ Mẹ Đau Thương 15/9; 10- Lễ Mẹ Mân Côi 7/10; 11- Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11.

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, từ sau năm 2017, bắt đầu có lệ dọn mừng từng Lễ Mẹ trong phụng niên, bằng một tuần 7 ngày trước mỗi Lễ Trọng về Mẹ, một tuần 3 ngày trước mỗi Lễ Kính về Mẹ, và vào ngày áp trước mỗi Lễ Nhớ về Mẹ. Hằng năm Nhóm TĐCTT có một ngày tĩnh tâm về Thánh Mẫu trước Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngoài ra, hằng tháng, Nhóm TĐCTT cũng cử hành Ngày Thứ 7 Đầu Tháng, như được giáo quyền địa phương Fatima công nhận ngày 13/9/1939.

Chớ gì mỗi lễ về Mẹ trong phụng niên là dịp con cái Mẹ tái tận hiến cho Mẹ như một Giêsu thơ ngây trong lồng ngực và vòng tay ẵm bế của Mẹ. Xin M ẹ Maria đồng hành với cuộc hành trình đức tin trần thế đầy cam go thử thách bằng tinh thần tôi tớ xin vâng theo đức tin tuân phục diễm phúc của Mẹ, và với tâm tình tri ân chúc tụng cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa Magnificat của Mẹ. Amen.

Nếu được xin mời theo dõi tiếp 2 TV Shows liên quan đến bài viết, ở những cái links sau đây:


DạLanTVShow - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời #1 - Ô. Cao Tấn Tĩnh

DạLanTVShow - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời #2 - Ô. Cao Tấn Tĩnh

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Viết tại Phi Trường Quốc Tế JFK New York Lễ Mẹ Nữ Vương sáng ngày 22/8/2019,

trong thời gian 3 tiếng chờ chuyển máy bay.