Đức Thánh Cha Phanxicô

 

 

Huấn Từ Truyền Tin 2019

 

 

3/11: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXI ngày 3/11/2019

1/11: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Các Thánh

19/5: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

21/4: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Phục Sinh 2019

7/4: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

6/1 - ĐTC Phanxicô: Lễ Hiển Linh - Giảng Lễ và Huấn Từ Truyền Tin