GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2019

 

 

ĐTC Phanxicô

 

 Giáo Lý về Sách Tông Vụ

 

22/1: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ: Bài 21 (bonus) - Lòng Hiếu Khách Đại Kết

 

15/1: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ: Bài 20 - Tông Đồ Phaolo - Thừa Sai Ngục Tù

 

8/1/2020: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ: Bài 19 - Tông Đồ Phaolo - Thừa Sai Biển Cả

 

11/12: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 18 - Tông Đồ Phaolo - Thừa Sai Nhân Chứng

 

4/12: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 17 - Epheso: đức tin phi ma thuật - Miletus: lời từ biệt di chúc

 

13/11: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 16 - Tông Đồ Giáo Dân - "Giáo Hội Tại Gia" 

 

6/11: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 15 - "Vị thần vô danh" - Đức tin hội nhập 

 

30/10: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 14 - Thánh Thần sứ vụ - Thừa sai Phaolô

 

23/10: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 13 - Công đồng Gia-Liêm - Giáo Hội cởi mở

 

16/10: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 12 - Ơn cứu độ phổ quát của Vị Thiên Chúa sáng tạo

 

9/10: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 11 - "một chàng thanh niên tên là Saolê"

 

2/10: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 10 - Việc truyền bá phúc âm hóa - nhờ bởi vai chính Thánh Linh

 

25/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 9 - Nhu cầu phó tế và chứng từ tử đạo

 

18/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 8 - Giáo Hội tồn tại bởi Thánh Thần

 

28/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 7 - Một Bệnh Viện Lưu Động

 

21/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 6 - Mối hiệp thông huynh đệ

7/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 5 - Việc rao giảng của các Tông Đồ bằng cả các dấu lạ

26/6: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 4 - Cộng Đồng Kitô Giáo Tiên Khởi

 

19/6: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 3 - Thánh Thần Hiện Xuống

 

12/6: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 2 - Tông Đồ đoàn được tái cấu trúc

 

29/5: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ - Bài 1 - Sách Tông Vụ trình thuật về Hành Trình Phúc Âm