GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

 

 

Các Ý Chỉ của Đức Thánh Cha cho Năm 2021

 


Tháng 1 Ý Truyền Giáo: Cầu cho Tình Huynh Đệ Nhân Loại

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sống hoàn toàn thông hiệp với anh chị em thuộc các tôn giáo khác của chúng ta,

cầu nguyện cho nhau, cởi mở với tất cả mọi người.

Tháng 2Ý Phổ Quát: Cầu cho Nữ Giới Tránh Bị Bạo Hành 
Chúng ta hãy cầu cho các người phụ nữ bị bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ cùng được quan tâm lưu ý tới những nỗi khổ đau của họ.

Tháng 3 Ý Truyền Giáo: Cầu cho Bí Tích Hòa Giải
Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta cảm nghiệm thấy sâu xa hơn bí tích hòa giải, để được niếm hưởng lòng thường xót vô cùng của Thiên Chúa.

Tháng 4 Ý Phổ Quát: Cầu cho Các Quyền Lợi Căn Bản  
Chúng ta hãy cầu cho những ai liều mạng tranh đấu cho các quyền lợi căn bản

dưới các chính sách độc tài, những chế độ chuyên chế và ngay cả ở những nền dân chủ bị khủng hoảng.

Tháng 5 Ý Phổ Quát: Cầu cho Giới Tài Chính  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đặc trách về tài chính biết làm việc với các chính quyền, 

để điều hành lãnh vực tài chính và bảo vệ những người công dân cho
 khỏi các hiểm nguy.

Tháng 6 - Ý Truyền Giáo: Cầu cho Vẻ Đẹp của Hôn Nhân  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ đang sửa soạn lập gia đình, được cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ,

nhờ đó họ có th
 yêu thương nhau hơn một cách quảng đại, trung thành và nhẫn nại.

Tháng 7 Ý Phổ Quát: Cầu cho Tình Thân Xã Hội 

Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta trở thành các kiến trúc viên dũng cảm và nhiệt thành đối thoại và thân tình

trong những trường hợp xung khắc về xã hội, kinh tế và chính trị.

Tháng 8 Ý Truyền Giáo: Cầu cho Giáo Hội   

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội được ân sủng và sức mạnh bởi Thánh Linh trong việc canh tân mình theo tinh thần Phúc Âm.

Tháng 9 Ý Phổ Quát: Cầu cho Lối Sống Xứng Hợp Với Môi Sinh

Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả chúng ta biết thực hiện những chọn lối sống giản dị và xứng hợp với môi sinh,

hân hoan khi thấy
 giới trẻ của chúng ta đang quyết tâm cho lối sống này. 

Tháng 10 - Ý Truyền Giáo: Cầu cho Thành Phần Môn Đệ Thừa Sai 

Chúng ta hãy cầu nguyện để hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa biết tham gia vào việc truyền bá phúc âm hóa thích hợp với sứ vụ truyền giáo,

bằng những chứng từ về một đời sống nồng nàn Phúc Âm.

Tháng 11 Ý Phổ Quát: Cầu cho Những Người Buồn Nản

Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai đang trải qua tình trạng buồn nản hay kiệt qu được nâng đỡ và hướng dẫn cuộc sống. 

Tháng 12 - Ý Truyền Giáo: Cầu cho Các Giáo Lý Viên 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, được kêu gọi để loan báo Lời Chúa:

cho họ được 
trở thành những chứng nhân của Lời Chúa, một cách can trường và sáng tạo trong quyền lực của Thánh Linh.


Vatican ngày 31/1/2020 - Francis  
http://popesprayerusa.net/wp-content/uploads/2020/04/INTENZIONI-DEL-PAPA-2021-ENG-DEF.pdf  
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch