GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

 

ĐTC PHANXICÔ - LỜI NGUYỆN  HIỆP LỄ THIÊNG LIÊNG

 

Pope Francis' televised Mass and Eucharistic Adoration on March 21, 2020. Credit: Vatican Media/CNA.

 

CHÚA GIÊSU ƠI,

CON TIN RẰNG CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH CỰC THÁNH NƠI BÀN THỜ.

CON KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ,

VÀ CON ƯỚC MONG ĐƯỢC RƯỚC LẤY CHÚA VÀO LINH HỒN CỦA CON!

VÌ VÀO LÚC NÀY ĐÂY CON KHÔNG THỂ RƯỚC CHÚA BẰNG BÍ TÍCH,

XIN CHÚA ÍT LÀ HÃY ĐẾN VỚI CÕI LÒNG CỦA CON MỘT CÁCH THIÊNG LIÊNG...

CON ẤP Ủ CHÚA NHƯ THỂ CHÚA ĐANG Ở ĐÓ,

VÀ KẾT HỢP TOÀN THỂ BẢN THÂN CON VỚI CHÚA.

XIN ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON LÌA XA CHÚA.

 

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-offers-this-spiritual-communion-prayer-during-coronavirus-pandemic-53326

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

Trong Thánh Lễ sáng Thứ Bảy ngày 21/3/2020 ở Nhà Khách Matta,

ĐTC kêu gọi những ai theo dõi Thánh Lễ ngài dâng bằng trực tuyến (livestream) rằng hãy tìm gặp Chúa trong nguyện cầu.

Ngài đã đọc lời nguyện hiệp lễ thiêng liêng trên đây, rồi sau đó ngài đã đặt Mình Thánh Thể để Chầu Chúa vào lúc cuối lễ.

 

 

CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ Ở BIẾN CỐ FATIMA TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

 

Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917 thực sự đã được bắt đầu từ năm 1916, và kéo dài tới năm 1929 với thị kiến cuối cùng được tỏ ra cho Chị Nữ Tu Lucia thấy.

Trong toàn bộ Biến Cố Fatima, bao gồm 3 giai đoạn:

giai đoạn tiền biến cố là năm 1916, với 3 lần hiện ra của Thiên Thần Hòa Bình;

giai đoạn chính biến cố là năm 1917, với 6 lần Đức Mẹ hiện ra vào ngày 13/ trong tháng, trứ Tháng 8 vào ngày 19;

và giai đoạn hậu biến cố là năm 1925 và 1929, với 2 thị kiến vào ngày 10/12/1925 và 13/6/1929.

 

Cho dù có 3 Mệnh Lệnh Fatima, nhưng chỉ có một Sứ Điệp Fatima duy nhất và chính yếu,

ở nơi lời Mẹ Maria nhắn nhủ và kêu gọi Kitô hữu, như lời trăn trối cuối cùng của Mẹ ở Fatima ngày 13/10/1917,

ngay trước khi Mẹ biến đi không bao giờ hiện ra ở Fatima nữa, đó là:

"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi!"

 

"Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đây là ai? Và "Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" như thế nào?

Tất cả đã được trả lời ở 3 lần hiện ra của Thiên Thần Hòa Bình năm 1916 với 3 Thiếu Nhi Fatima (TNF) thụ khải: Lucia, Phanxicô và Giaxinta.

Mục đích chính yếu của cả 3 lần Thiên Thần Hòa Bình hiện ra này là để dạy cho 3 TNF đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể:

lần 1 vào Mùa Xuân 1916, ngài đã dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng lời cầu nguyện;

lần 2 vào Mùa Hè 1916, ngài đã dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc hy sinh;

lần 3 vào Mùa Thu 1916, ngài đã dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách hiệp lễ.

 

 

Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 TNF lần thứ 1, ở gần nhà của 3 em, và dạy 3 em cầu nguyện đền tạ như sau:

"Lạy Chúa Trời con,

con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

 

 

Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 em lần thứ 3, ở xa nhà của 3 em, gần nơi Mẹ hiện ra vào lần thứ 4 ngày 19/8/1917

 

Riêng lần thứ 3, Thiên Thần Hòa Bình cho em Lucia 10 tuổi rước Mình Thánh, còn 2 em Phanxicô 9 tuổi và Giaxinta 7 tuổi (chưa được rước lễ) rước Máu Thánh.

và sau đó Thiên Thần sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, và các em bắt chước làm theo,

trong khi đó Thiên Thần Hòa Bình đã dâng lời nguyện đền tạ Thánh Thể được các em đọc theo như sau:

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

 

Vâng, "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta.... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", như trong lời nguyện trên đây cho thấy,

ở chỗ Đấng là "Thiên Chúa của chúng ta" đã bị Kitô hữu chúng ta "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm".

Tại sao thế? Theo lời nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 em vào lần hiện ra đầu tiên, đó là vì họ là

"những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Và do đó Người mới cần thành phần môn đệ trung kiên của Người, như 3 Thiếu Nhi Fatima, sống đời đền tạ bằng tất cả tấm lòng:

"con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa".

 

Đề nghị áp dụng thực hành

 

Nếu từ năm 2016, Chúa Giêsu Thánh Thể, Vị "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", cần phải được đền tạ,

thì cho tới 104 năm sau, năm 2020 này, Người lại càng bị "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" hơn bao giờ hết,

trong thời điểm lịch sử của một thế giới càng văn minh và nhân quyền theo chiều hướng Tây phương càng bạo loạn và vô thần duy vật,

nên lại càng cần được đền tạ hơn lúc nào hết, bởi thành phần môn đệ trung kiên của Người.

Nếu chúng ta đều chân nhận và cảm thấy đúng như thế, thì xin chúng ta cùng nhau,

hằng ngày, ở đâu còn được đến nhà thờ, kể cả ở những nơi không được vào nhà thờ,

Đang khi Viếng Chúa, hay Chầu Chúa, hoặc Rước Lễ Thiêng Liêng,

chúng ta nên đọc thêm hai lời nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 TNF năm 1016 đầy ý nghĩa trên đây.

Xin tổng hợp và tóm gọn lại cho dễ sử dụng như sau:

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

 

"Lạy Chúa Trời con,

con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"