GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2021

 

 

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Hiện Xuống

 

Xin chào anh chị em thân mến,

Sách Tông Vụ (cf 2:1-11) thuật lại những gì xẩy ra ở Jerusalem 50 ngày sau cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu. Các môn đệ đã qui tụ lại ở trong Căn Thượng Lầu, có Đức Trinh Nữ Maria ở với các vị. Chúa phục sinh đã bảo các vị rằng hãy ở trong thành này, cho đến khi các vị nhận được tặng ân Thần Linh từ trên cao. Tặng ân Thần Linh đã tự tỏ hiện bằng "một tiếng rầm" đột nhiên vang lên, như "một luồng gió lùa" tràn vào nhà, nơi các vị đang ở (v.2). Bởi thế, đó là một cảm nghiệm thực hữu đồng thời cũng là một biểu hiệu. Một điều đã xẩy ra nhưng cũng cống hiến cho chúng ta một sứ điệp tiểu biểu cho đời sống.

Cái cảm nghiệm này cho thấy rằng Thánh Linh như là một thứ gió mãnh liệt và thanh thoát, tức là ngọn gió này mang lại cho chúng ta sức mạnh và làm cho chúng ta tự do: thứ gió mãnh liệt và thanh thoát. Thứ gió Thánh Linh này không thể bị kiềm chế, bị ngăn chặn, hay được đo lường; chiều hướng của thứ gió này cũng không thể lường trước được. Thứ gió này không để cho mình bị đóng khung trong nhu cầu loài người của chúng ta - chúng ta bao giờ cũng cố gắng đóng khuôn các sự vật / sự việc lại - thứ gió này không để mình bị đóng khuôn theo những kiểu cách của chúng ta và các thành kiến của chúng ta. Vị Thần Linh này nhiệm xuất từ Thiên Chúa Ngôi Cha cũng như từ Chúa Giêsu Kitô Con Ngài và chợt xuất hiện trên Giáo Hội, chợt đến trên mỗi người chúng ta, thông ban sự sống cho trí khôn cùng cõi lòng của chúng ta. Như trong Kinh Tin Kính: "Ngài là Chúa và là Đấng ban sự sống". Ngài đóng vai trò là Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ của Chúa Giêsu vẫn đang băn khoăn bối rối và sợ hãi. Họ vẫn không đủ can đảm để ra ngoài. Cả chúng ta nữa, đôi khi cũng xẩy ra như thế, thích ở trong những bức tường bảo vệ của các môi trường chúng ta sống. Thế nhưng Vị Chúa này biết cách tiến đến với chúng ta và mở cửa lòng của chúng ta. Ngài sai Thánh Thần xuống trên chúng ta, Đấng bao bọc chúng ta và chế ngự tất cả mọi lưỡng lự của chúng ta, phá hủy những thứ bảo vệ của chúng ta, lột trần những niềm tin tưởng sai lầm của chúng ta. Vị Thần Linh này làm cho chúng ta thành các tạo vật mới, như Ngài đã thực hiện nơi các vị Tông Đồ: Ngài cánh tân chúng ta, thành phần các tạo vật mới.

Sau khi lãnh nhận được Thánh Linh, các vị không còn giống như trước nữa - Ngài đã thay đổi các vị - nên các vị đã tiến ra, các vị đã tiến ra mà không sợ hãi và bắt đầu rao giảng về Chúa Giêsu, rao giảng rằng Chúa Giêsu đã sống lại, Người ở với chúng ta, ở chỗ Người hiểu được hết mọi người theo các thứ ngôn ngữ riêng của họ. Vì vị Thần Linh này là Đấng phổ cập, không lấy đi các thứ khác biệt về văn hóa, những thứ khác biệt về ý nghĩ, không, mà là cho hết mọi người, nên mọi người đều hiểu được Ngài theo văn hóa của mình, theo ngôn ngữ của mình. Vị Thần Linh này thay đổi tâm can, mở rộng tầm mắt của các môn đệ. Ngài giúp các vị có thể vươn tới những người khác, trong khi vẫn tôn trọng các khả thể lắng nghe và hiểu biết, theo văn hóa và ngôn ngữ của từng người (vv.5-11). Nói cách khác, Vị Thánh Linh này đem các dân tộc khác nhau vào mối hiệp thông, hiện thực mối hiệp nhất và tính chất đại đồng của Giáo Hội.

Ngày nay sự thật này cho chúng ta thấy rất nhiều, thấy được thực tại về Vị Thánh Thần, trong Giáo Hội, ở đâu có những nhóm nhỏ thì bao giờ cũng đi đến chỗ chia rẽ, tách mình ra khỏi nhau. Đó không phải là Thần Linh của Thiên Chúa. Vị Thần Linh của Thiên Chúa thì hòa hợp, là hiệp nhất, hiệp nhất những khác biệt. Một vị Hồng y tốt lành, ngài là Đức Tổng Giám Mục thành Genoa, thường nói rằng Giáo Hội như một con sông: điều quan trọng thì ở bên trong lòng sông; nếu anh chị em ở bờ bên này một chút và ở bờ bên kia một chút cũng không thành vấn đề, Thánh Linh là Đấng tạo nên mối hiệp nhất. Vị hồng y này sử dụng hình ảnh một con sông. Điều quan trọng là ở bên trong mối hiệp nhất của Vị Thần Linh, chứ đừng nhìn vào những gì là nhỏ mọn như một chút bờ bên này và một chút bờ bên kia, anh chị em cầu nguyện kiểu này hay cách khác... Đó không phải từ Thiên Chúa. Giáo Hội là để cho hết mọi người, cho hết mọi người, như Thánh Linh đã cho thấy vào ngày Lễ Hiện Xuống.

Hôm nay, chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Giáo Hội, chuyển cầu để Thánh Linh tuôn xuống một cách dồi dào sung mãn cùng làm tràn đầy các cõi lòng của thành phần tín hữu và thắp lên ngọn lửa tình yêu của Ngài nơi tất cả mọi người.

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_regina-caeli_20210523.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu