GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2021

 

 

 

ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B

 

 

 

Xin chào anh chị em thân mến.

 

Hai dụ ngôn được phụng vụ trình bày cho chúng ta hôm nay - cả hai dụ ngôn - là những dụ ngôn thực sự được tác động bởi cuộc sống hằng ngày, cũng như cho chúng ta thấy ánh mắt chú trọng và sâu xa của Chúa Giêsu lưu ý đến thực tại như thế nào, và qua những hình ảnh nhỏ mọn hằng ngày ấy, Người mở ra cánh cửa để tiến vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, cũng như vào việc diễn tiến nơi các biến cố của loài người. Chúa Giêsu đã nói một cách dễ hiểu; Người đã nói bằng những hình ảnh về thực tại, về cuộc sống thường nhật. Nhờ đó, Người dạy chúng ta rằng ngay cả những điều thường nhật ấy, có những lúc tất cả cứ đều như vậy thôi và là những gì chúng ta tiếp tục làm một cách xao lãng hay nỗ lực, đều có sự hiện diện kín đáo của Thiên Chúa; tức là chúng có một ý nghĩa nào đó. Bởi vậy, chúng ta cần phải chú trọng để có thể tìm kiếm và thấy được Thiên Chúa ở trong tất cả mọi sự.

 

Hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví Nước Thiên Chúa, tức là sánh ví sự hiện diện của Người, ở nơi cốt lõi của các sự vật và của thế giới này, với hạt cải, nghĩa là với một thứ hạt nhỏ mọn nhất các hạt, nó thật sự là nhỏ xíu. Tuy nhiên, khi được gieo xuống đất, nó mọc lên cho đến khi trở thành một cây cao nhất (cf Mk 4:31-32). Đó là những gì Thiên Chúa làm. Có những lúc, những gì là ồn ào ầm ĩ của thế gian này, cùng với nhiều hoạt động tràn ngập ngày sống của chúng ta, đã ngăn cản không cho chúng ta dừng lại và thấy được cách thức Chúa đang vận hành lịch sử. Tuy nhiên - Phúc Âm bảo đảm với chúng ta rằng - Thiên Chúa đang hoạt động, như một hạt giống tốt âm thầm và chầm chậm nẩy mầm. Đề rồi từ từ nó trở thành một thân cây xum xuê tươi tốt, cống hiến cho hết mọi người sự sống và những gì là thảnh thơi. Cả hạt giống các việc lành của chúng ta nữa cũng giống như một điều nhỏ mọn, nhưng tất cả đều là những tốt đẹp thích hợp với Thiên Chúa, nhờ đó nó sinh hoa kết trái một cách chầm chậm, khiêm tốn. Chúng ta hãy nhớ rằng sự thiện bao giờ cũng tăng triển một cách khiêm tốn, một cách kín đáo, thường là những gì không thấy được.

Anh chị em thân mến, với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn làm chúng ta thấm nhiễm niềm tin tưởng cậy trông. Thật vậy, trong rất nhiều trường hợp của cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy chán nản, vì chúng ta thấy cái yếu kém của sự thiện trước quyền lực hiển nhiên của sự dữ. Và chúng ta trở nên tê liệt bởi ngờ vực, khi chúng ta thấy chúng ta làm việc khó nhọc nhưng không đạt được thành quả, và mọi sự cứ y như vậy chẳng hề đổi thay. Bài Phúc Âm này muốn chúng ta hãy nhìn vào bản thân mình và vào thực tại; hãy có một cặp mắt lớn hơn để có thể nhìn xa trông rộng, đặc biệt là vượt ra ngoài những gì là dáng vẻ bề ngoài, để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu khiêm hạ luôn tác động nơi mảnh đất của cuộc đời chúng ta cũng như của lịch sử. Đó là niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta, đó là những gì cống hiến cho chúng ta sức mạnh để hằng ngày tiến bước một cách nhẫn nại, bằng việc gieo rắc sự thiện hảo sinh hoa kết trái.

Thái độ này quan trọng biết bao với cả việc thoát khỏi dịch bệnh một cách tốt đẹp nữa! Đó là thái độ vun trồng niềm tin tưởng cậy trông ở trong tay Thiên Chúa, và đồng thời tất cả chúng ta dấn thân tái thiết cùng bắt đầu lại một cách nhẫn nại và kiên trì.

Cả trong Giáo Hội nữa, những thứ cỏ lùng ngờ vực có thể mọc lên, nhất là khi chúng ta chứng kiến thấy cuộc khủng hoảng đức tin, cùng với những dự phóng và các sáng kiến khác nhau không thành công. Thế nhưng, chúng ta không bao giờ được quên rằng thành quả của việc gieo trồng lại không lệ thuộc vào khả năng của chúng ta: chúng tùy thuộc vào hành động của Thiên Chúa. Chúng ta cứ việc gieo vãi, gieo vãi bằng tình yêu thương, một cách tận tâm và nhẫn nại. Thế nhưng cái quyền lực của hạt giống là thần linh. Chúa Giêsu đã giải thích ở trong dụ ngôn khác hôm nay: một người nông dân gieo hạt giống, sau đó không hề biết nó sinh hoa kết quả ra sao, vì chính hạt giống tự động ngày đêm triển nở, ngoài cả lòng mong đợi của người nông dân (cf.vv 26-29). Với Thiên Chúa thì ở mảnh đất chẳng mầu mỡ gì vẫn luôn có mầm mống hy vọng của những trổ sinh mới mẻ.

Xin Mẹ Maria Rất Thánh, người tỳ nữ khiêm hạ của Chúa, dạy chúng ta biết nhìn thấy sự cao cả của Thiên Chúa là Đấng đang làm việc ở nơi những gì là nhỏ mọn, và biết thắng vuợt khuynh hướng thất đảm chán chường. Chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài mọi ngày trong đời sống của chúng ta!

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210613.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu