GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2021

 

 

 

ĐTC PHANXICÔ - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

 

Thân mến chào anh chị em,

 

Bài Phúc Âm cho phụng vụ Chúa Nhật tuần này trình thuật lại một tình tiết lẫy lừng về sự kiện tăng bội bánh và cá Chúa Giêsu thực hiện để nuôi chừng 5 ngàn người đến nghe Người (cf Jn 6:1-15). Cách thức cho thấy phép lạ này xẩy ra thật hay, đó là Chúa Giêsu không tạo nên bánh và cá từ hư không, không, trái lại Người sử dụng những gì các môn đệ mang lại cho Người. Một người trong họ nói: "Ở đây có một bé trái có 5 ổ bánh lúa mạch và 2 con cá. Thế nhưng bấy nhiêu ấy có thấm gì với con số quá nhiêu người như vậy?" (v.9). Thật là ít ỏi, như chẳng là gì, nhưng lại đủ cho Chúa Giêsu.

 

Giờ đây chúng ta hãy đặt mình vào trường hợp của bé trai này. Các môn đệ xin em chia sẻ tất cả những gì em có để ăn. Nó như thể là một đề nghị vô lý, hay đúng hơn, là một đề nghị bất chính. Tại sao lại lấy đi của một con người, chỉ là một em bé, những gì em đã mang đi từ nhà của em và có quyền giữ lấy cho em chứ? Tại sao lại lấy đi từ một người những gì đàng nào cũng không đủ nuôi hết mọi người chứ? Nói theo kiểu loài người thì thật là phi lý. Thế nhưng đối với Thiên Chúa lại không phải thế. Ngược lại, nhờ tặng ân nhỏ bé được tự nguyện trao tặng có tính cách dũng cảm ấy, Chúa Giêsu đã có thể nuôi hết mọi người. Đó là cả một bài học đối với chúng ta. Bài học này dạy chúng ta rằng Chúa có thể làm nhiều với một chút chúng ta dâng cho Ngài. Chúng ta cần tự vấn hằng ngày rằng: "Hôm nay tôi mang lại cho Chúa Giêsu điều gì?" Người có thể làm nhiều với một trong những lời cầu nguyện của chúng ta, với một cử chỉ bác ái giành cho người khác, ngay cả với những đau khổ của chúng ta được dâng cho lòng thương xót của Người. Những điều nhỏ mọn của chúng ta dâng cho Chúa Giêsu thì Người làm nên các phép lạ. Đó là cách thức Thiên Chúa yêu thích tác hành: Ngài thực hiện những việc lớn lao cao cả, bắt đầu từ những điều nhỏ bé hèn mọn, những gì được tự ý hiến dâng.

 

Tất cả những nhân vật chính trong Thánh Kinh - từ Abraham đến Mẹ Maria, tới bé trai hôm nay - đều cho thấy thứ lý lẽ nhỏ mọn và cống hiến này. Thứ lý lẽ nhỏ mọn và trao tặng. Thứ lý lẽ trao tặng này rất khác với thứ lý lẽ trao tặng của chúng ta. Chúng ta cố gắng tích lũy và gia tăng những gì chúng ta có, thế nhưng Chúa Giêsu xin chúng ta hãy cống hiến, hãy giảm thiểu. Chúng ta lại thích thêm vào, chúng ta thích cộng lên; Chúa Giêsu lại thích trừ đi, bỏ đi một cái gì đó để cho người khác. Chúng ta muốn tăng bội cho bản thân mình; Chúa Giêsu lại chấp nhận nó khi chúng ta chia sẻ với người khác, khi chúng ta biết chia sẻ. Thật là hay ở trình thuật hóa bánh ra nhiều ở trong các phúc âm, động từ "tăng bội" chưa bao giờ xuất hiện: chưa. Trái lại, những động từ được sử dụng có ý nghĩa trái nghịch, như "bẻ ra", "trao ban", "phân phát" (cf. v. 11; Mt 14:19; Mk 6:41; Lk 9:16). Thế nhưng động từ "tăng bội" không được sử dụng. Phép lạ thực sự, như Chúa Giêsu nói, không phải là tăng bội những gì làm phát sinh phù du và quyền lực, nhưng là việc chia sẻ làm gia tăng tình yêu thương và để cho Thiên Chúa có thể thực hiện những việc lạ lùng. Chúng ta hãy cố gắng chia sẻ hơn nữa: chúng ta hãy cố gắng thực hiện đường lối Chúa Giêsu dạy cho chúng ta.

 

Ngay đến ngày nay, việc tăng bội các sản vật vẫn không thể nào giải quyết được các vấn đề mà lại không biết chia sẻ công bằng. Chúng ta nhớ đến thảm trạng đói ăn, một thảm trạng đặc biệt ảnh hưởng đến những con người bé mọn. Thống kê chính thức cho thấy hằng ngày trên thế giới có khoảng 7 ngàn trẻ em đưới 5 tuổi bị chết vì thiếu ăn, vì các em không có những gì cần thiết để sống. Trước những cái ác hại như thế, Chúa Giêsu cũng ngỏ lời mời gọi chúng ta, một lời mời gọi tương tự như lời mời gọi được bé trai trong Phúc Âm đón nhận, một em trai vô danh mà nơi em chúng ta lại thấy được bản thân chúng ta: "Hãy can đảm, hãy cống hiến những gì nho nhỏ con có, tài năng của con, của cải sở hữu của con, làm cho chúng trở thành thuận lợi cho Chúa Giêsu cũng như cho anh chị em của con. Đừng sợ, chẳng có gì bị mất đâu, vì nếu con biết chia sẻ đi thì Thiên Chúa sẽ tăng bội lên. Hãy bỏ đi tính chất bình dị sai lầm của cái cảm giác thiếu thốn mà hãy biết phó thác bản thân con. Hãy tin vào tình yêu thương, hãy tin vào quyền năng của việc phục vụ, hãy tin vào sức mạnh của việc cho không biếu không".

 

Xin Trinh Nữ Maria, Vị đã thưa "xin vâng" với dự án chưa từng có của Thiên Chúa, giúp chúng ta biết mở lòng mình ra trước những lời mời gọi của Chúa, và trước những nhu cầu của người khác.

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210725.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu