Sinh Hoạt Sống Đạo 2021

 

Năm Thánh Giuse

Dọn Mừng Lễ Thánh Giuse 19/3

 

Ngày Thứ 1

 
Thánh Giuse là Phu Quân của Đức Nữ Trinh Maria Thiên MẫuThe Perpetual Chastity of St. Joseph and the Virgin Mary


Lạy Thánh Giuse là Phu Quân của Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu,
Để thực hiện dự án cứu độ vô cùng yêu thương của Mình đối với loài người tội lỗi khốn nạn,
Thiên Chúa chẳng những đã chọn cho Người Con duy nhất của Mình một người mẹ,
mà còn chọn Ngài như người bạn đời xứng hợp với Đấng làm Mẹ Người Con duy nhất của Mình nữa.

Ngài quả thật đã sống xứng đáng làm bạn đời với Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu cao cả.
Ở chỗ, Ngài đã tỏ ra công chính với người bạn đời của mình theo ý định sâu nhiệm của Chúa Cha Trên Trời:
Ngài đã thực sự công chính trong yêu thương khi dự tính bỏ đi hơn là tố cáo người bạn đời của Ngài, đồng thời
Ngài cũng đã tỏ ra công chính hơn hết nơi việc tuân phục ý định của Cha Trên Trời về người bạn đời của mình.

Thánh Giuse là mẫu gương làm chồng lý tưởng, chỉ biết trân trọng và yêu thương người bạn đời của mình,
đúng như ý muốn của Thiên Chúa là Đấng dựng nên con người theo hình ảnh của Mình có nam có nữ, và 
đã liên kết Ngài lại với Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Chúa Làm Người,
Xin chuyển cầu cho những người làm chồng biết yêu thương vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội của Người. Amen.Ngày Thứ 2

 
Thánh Giuse là Dưỡng Phụ của Con Thiên Chúa Làm Người


Catholics can now "attend" Mass at home - Today's Catholic Online


Lạy Thánh Giuse là Dưỡng Phụ của Con Thiên Chúa Làm Người,
Ngài được Cha Trên Trời tuyển chọn làm phu quân của Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu
là để cả Ngài và Vị Trinh Nữ Nazarét được thông phần vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa,
trong việc phục vụ Con Thiên Chúa Làm Người theo ơn gọi và sứ vụ riêng biệt của mỗi người.

Trong khi Trinh Nữ Nazarét được thông phần vào Mầu Nhiệm Nhập Thể khi được thụ thai và hạ sinh Con Thiên Chúa,
thì Ngài được tham dự vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa với tư cách làm dưỡng phụ của Người,
để dọn chỗ cho Người hạ sinh, để bảo vệ Người khỏi bị sát hại, để chăm sóc gìn giữ Người, để làm việc nuôi sống Người,
nhờ đó Người Con Thiên Chúa càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và ân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người.

Thánh Giuse là mẫu gương làm cha lý tưởng, đã hết lòng quí trọng tặng ân Con Thiên Chúa Làm Người được trao ban cho Ngài,
bằng thân phận hèn mọn chỉ biết âm thầm sống hy sinh phục vụ của Ngài, để Người Con Thiên Chúa được càng ngày càng hiển linh hơn;
Xin chuyển cầu cho thành phần làm cha mẹ Kitô hữu chúng con, biết chấp nhận con cái của mình như tặng ân cao quí Chúa trao ban,
và chỉ biết hy sinh phục vụ con cái mình theo ý muốn của Đấng đã dựng nên chúng và là Cha của chúng mà chúng con cần phản ảnh như Ngài. Amen.
Ngày Thứ 3

 
Thánh Giuse là Gia Trưởng Phục Vụ Thánh Gia Nazarét


Why St. Joseph is especially our patron when we're working from home


Lạy Thánh Giuse  Gia Trưởng Phục Vụ Thánh Gia Nazarét,  
Ngài đúng là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín được Cha Trên Trời đặt lên coi sóc Nhà Chúa là Thánh Gia,
trong đó Con Thiên Chúa Làm Người nhỏ nhất trong Nhà lại là Tâm Điểm làm nên Thánh Gia và làm chủ Thánh Gia,
và Đức Nữ Trinh Maria Thiên Mẫu là người bạn đời cao cả của Ngài đã cùng Ngài phục vụ Con Thiên Chúa Làm Người.

Ngài chẳng những đã âm thầm hy sinh phục vụ Con Thiên Chúa Làm Người mà còn phục vụ cả Người Mẹ Thiên Chúa.
Được hoan hưởng một đặc ân vô cùng diễm phúc, theo ơn gọi và sứ vụ được phục vụ cả hai Mẹ Con tuyệt vời này, vì 
được phục vụ Vị Emmanuel là Thiên Chúa Ở Giữa Loài Người, và phục vụ Đấng Đầy Ơn Phúc là Đệ Nhất Tạo Vật Về Ân Sủng.
Ngài đã thực sự cảm thấy diễm phúc đến độ Ngài chỉ còn biết câm nín, âm thầm hoan hưởng Thiên Đàng Thánh Gia ngay trên trần thế.

Xin Thánh Giuse  Gia Trưởng Phục Vụ Thánh Gia Nazarét,  
tiếp tục bảo hộ Nhà Chúa là Giáo Hội lữ hành, trong lúc trung tâm yêu thương và sự sống là cơ cấu gia đình càng bị biến thành hang trộm cướp,
bằng cách, xin Ngài chuyển cầu cho thành phần Kitô hữu làm cha làm chồng, làm vợ làm mẹ, làm con làm cháu trong gia đình của chúng con,
được thực sự sống niềm vui yêu thương như Thánh Gia của Thánh Cả, để gia đình chúng con được thực sự trở thành một Giáo Hội Tại Gia. Amen.

The Holy Cloak of St. Joseph Novena (30 Days) | Traditional Catholic Prayers

Một chút soạn dọn gợi ý Tam Nhật Mừng Thánh Giuse: Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL