VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 & 2019,

 

2020 - 2021

 

Màn trình diễn mê hoặc chia tay 2020 ở Scotland

Tiếng Việt Kỳ Diệu

20 tác phẩm nghệ thuật bằng cát