Bông Hồng 4

 


Chân Phước Alan de la Roche
 

 


Tất cả mọi sự, ngay cả điều thiện hảo nhất, cũng đều thay đổi, nhất là khi nó lệ thuộc vào ư muốn tự do của con người. Thế mà, không thể nào không lấy làm lạ khi Hiệp Hội Mân Côi do thánh Đaminh thành lập qua một thế kỷ mà vẫn giữ được ḷng sốt sắng ban đầu. Sau đó, hiệp hội giống như một thứ đồ bị vùi chôn trong quên lăng.

Làm cho người ta bỏ bê kinh Mân Côi và từ đó ngăn cản ơn Chúa đổ xuống trên thế giới, chắc chắn là do ư đồ xấu xa và ghen hờn của ma qủi mà ra. Vào năm 1349, Thiên Chúa đă trừng phạt cả Âu Châu bằng một cơn bệnh dịch khủng khiếp nhất chưa từng thấy. Nó phát xuất từ phía đông, rồi tràn qua Ư, Đức, Pháp, Ba-Lan, Hung Gia Lợi, đi đến đâu tàn phá đến đấy, cả trăm người họa may mới có một người sống sót để kể lại sự tích này. Thành lớn, phố nhỏ, làng xóm và viện tu hầu như hoàn toàn bỏ hoang trong ba năm hoành hành của cơn dịch này.

Ngay sau thảm họa này là hai thảm họa khác, đó là lạc thuyết của bè Flagellante và một cuộc ly giáo đáng buồn vào năm 1376.

Sau khi các cơn thử thách này qua đi, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đă truyền dạy chân phước Alan tái lập Hiệp Hội Mân Côi. Chân phước Alan là một linh mục ḍng Đaminh ở tu viện Dinan, Đại Anh Quốc. Ngài là một nhà thần học lỗi lạc và nổi tiếng về giảng thuyết. Đức Mẹ chọn ngài là v́, Hiệp Hội Mân Côi được khởi xướng từ địa hạt này, th́ cũng rất thích hợp để một tu sĩ ḍng Đaminh ở ngay trong địa hạt ấy được vinh dự tái lập Hiệp Hội ấy.

Chân phước Alan bắt đầu công việc cao cả này vào năm 1460 sau khi nhận được cáo trạng của Chúa. Đây là câu chuyện mà thánh nhân đă nhận được sứ điệp khẩn trương của Chúa, như ngài tự thuật. Một lần kia, khi ngài đang dâng lễ, Chúa là Đấng muốn cho ngài rao giảng về kinh Mân Côi, từ Bánh Thánh, đă nói với ngài: “Sao con lại có thể đóng đanh Ta một lần nữa quá sớm như vậy?” Chân phước Alan hốt hoảng hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa phán như thế nghĩa là ǵ?” Chúa Giêsu trả lời: “Con đă đóng đanh Ta một lần rồi, bởi tội lỗi của con, và Ta vẫn sẵn ḷng bị đóng đanh lại lần nữa, để Cha Ta khỏi bị xúc phạm bởi những tội mà con thường phạm. Con đang đóng đanh Ta một lần nữa vào lúc này đây, là bởi v́ con đă có đủ hiểu biết để giảng về kinh Mân Côi của Mẹ Ta mà con lại hông làm. Nếu con chuyên tâm làm điều này, con đă dạy cho các linh hồn đường ngay nẻo chính và giúp họ tránh cho khỏi sa ngă phạm tội rồi, song con lại không làm, do đó, chính con cũng có lỗi về các tội mà họ vấp phạm.”

Sự kiện kinh hoàng này đă làm cho chân phước Alan dứt khoát rao giảng kinh Mân Côi không ngừng. Một lần kia, Đức Mẹ c̣n tăng thêm hứng khởi hơn nữa cho ngài trong việc rao giảng kinh Mân Côi: “Con là một đại tội nhân khi c̣n trẻ tuổi, Mẹ nói, nhưng Mẹ đă xin với Con Mẹ cho con ơn ăn năn cải hối. Nếu có thể, Mẹ sẵn ḷng chịu mọi đau khổ để cứu con, bởi v́ tội nhân hối cải là vinh quang cho Mẹ. Mẹ cũng đă thực hiện điều này để làm cho con xứng đáng rao giảng kinh Mân Côi rộng răi hơn nữa. ”Thánh Đaminh cũng hiện ra với chân phước Alan và nói với ngài về kết quả lớn lao của việc mục vụ mà thánh nhân đă làm: thánh nhân không ngừng rao giảng kinh Mân Côi, nên những bài giảng của thánh nhân sinh nhiều hoa trái, làm cho nhiều người trở lại trong khi thánh nhân thực hiện sứ mệnh của thánh nhân. Thánh nhân nói với chân phước Alan: “Đó con thấy các thành quả lạ lùng mà cha đă gặt hái được bằng kinh Mân Côi không! Con và tất cả các kẻ nào yêu mến Đức Mẹ cũng phải làm y như vậy, để nhờ thực hành điều thiện hảo với kinh Mân Côi như thế, con có thể lôi kéo tất cả mọi người đến với khoa học thực sự của các nhân đức.”

Đó là lịch sử về việc thánh Đaminh h́nh thành kinh Mân Côi vá chân phước Alan de la Roche phục hồi kinh Mân Côi được tóm lược là như thế.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,