Bông Hồng 45


Một Cách Cung KínhTôi xin thêm là kinh Mân Côi phải được đọc một cách cung kính nữa. Như thế có nghĩa là kinh Mân Côi phải được đọc, cung kính bao nhiêu có thể, bằng cách qùi gối, hai tay chắp lại lần chuỗi Mân Côi. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân, dĩ nhiên nằm đọc ở trên giường hay nếu đang di chuyển, họ có thể vừa đi vừa đọc, và nếu cơn bệnh không cho phép qùi gối, họ có thể ngồi hay đứng mà đọc. Cũng có thể đọc Kinh Mân Côi ngay khi làm việc, nếu phận sự hằng ngày giữ chân người ta ở tại công việc, v́ công việc tay chân không luôn luôn gây trở ngại cho khẩu nguyện.

Dĩ nhiên, v́ linh hồn có giới hạn của nó và chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó, khi chúng ta để ư đến việc chân tay, chúng ta không thế nào chỉ chuyên chú vào những sự thiêng liêng, chẳng hạn như cầu nguyện. Nhưng, nếu chúng ta không c̣n cách nào khác, th́ cầu nguyện như vậy cũng không phải là không có giá trị trước mặt Đức Mẹ và Người sẽ thưởng cho thiện chí của chúng ta hơn là những tác động bề ngoài.

Tôi nghĩ rằng qúi bạn nên chia kinh Mân Côi của qúi bạn ra làm 3 phần và đọc mỗi một nhóm mầu nhiệm (là 5 chục kinh) vào một lúc khác nhau trong ngày. Làm như vậy sẽ tốt hơn là đọc cả một tràng 15 chục luôn một lúc.

Nếu qúi bạn không thể có giờ đọc trọn phần thứ ba của kinh Mân Côi trong cùng một lúc, hăy đọc từ từ, một chục lúc này, một chục lúc kia. Tôi dám chắc là qúi bạn có thể sắp xếp được như thế; để, bất chấp công việc của qúi bạn và tất cả những đ̣i hỏi về giờ giấc của ḿnh, qúi bạn vẫn có thể đọc đủ một tràng kinh Mân Côi trước khi đi lên giường ngủ đêm.

Thánh Phanxicô Salêsiô đă để lại cho chúng ta một gương sáng về việc trung thành trong phương diện này: khi mà ngài hoàn toàn mệt mỏi bởi những cuộc thăm viếng ban ngày, và về đêm nhớ ra rằng ḿnh c̣n mấy chục kinh Mân Côi chưa đọc, ngài sẽ không đi ngủ cho đến khi qùi đọc cho đầy đủ, bất chấp lời khuyên can hết sức của người thư kư thấy ngài mệt mỏi đă xin ngài để những kinh nguyện chưa xong sang ngày hôm sau hăy làm.

Vậy xin hăy cho tôi nhắc nhở qúi bạn một lần nữa trong việc bắt chước sự trung thành, cung

kính và mộ mến của người anh em thánh thiện được kể đến trong truyện thánh Phanxicô, vị tu sĩ đă luôn luôn đọc kinh Mân Côi rất sốt sắng và trang nghiêm trước bữa tối. (Tôi đă kể câu truyện này trong sách). (Phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: ở Bông Hồng Thứ Bảy, trang 46-47).