BÔNG HỒNG 49

Các Ân Xá
 

Tới đây là lúc để nói một chút đến những ân xá đă được ban cho các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi, để 1úi bạn có thể lănh nhận nhiều bao nhiêu có thể.

Nói vắn tắt, ân xá là một sự xóa bỏ hay giảm bớt h́nh phạt tạm thời gây ra bởi các tội phạm, nhờ việc ứng dụng muôn vàn công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Trinh Nữ Maria và của các Thánh, được tích chứa trong Kho Tàng của Giáo Hội.

Đại Xá là một sự xóa bỏ h́nh phạt nặng tuỳ theo tội; Tiểu xá, thí dụ, một trăm năn hay một ngàn năm, có thể hiệu là sự xóa bỏ h́nh phạt đáng lẽ một người phải đền tội, theo các khoản Giáo luật cũ của Giáo Hội tương đương với cả trăm năm hay cả ngàn năm.

Ngày nay (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: "ngày này" ở đây là thời cuốn sách này được viết, chứ không phải thời sau Công Đồng Vaticanô II từ năm 1965 trở đi, nhất là sau ngày 25/1/1983 là ngày Đức Gioan-Phaolô II ban sắc lệnh phát hành bộ tân Giáo Luật như hiện hành), những khoản Giáo Luật xác định 7 năm hay đôi khi 10 năm hoặc 15 năm để đền một tội trọng duy nhất, th́ người sa ngă phạm 20 tội trọng chẳng hạn phải làm việc đền tội 7 năm, ít nhất 20 lần, vân vân.

Các phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi muốn nhận lănh ân xá phải:

1. Thật ḷng thống hối, phải đi xưng tội và rước lễ, theo như Sác Chỉ về Ân Xá dạy;

2. Họ phải sạch hết ḥan toàn t́ tích của tội nhẹ, v́ một khi t́ tích tội c̣n th́ vết nhơ của tội cũng c̣n, và, v́ vết nhơ của tội vẫn c̣n, h́nh phạt vẫn cần phải giải quyết cho xong;

3. Họ phải đọc cách kinh nguyện và làm việc lành phúc đức như Sắc Chỉ ấn định. Nếu, theo như điều các Đức Thánh Cha nói, một người có thể nhận một tiểu xá (chẳng hạn, một trăm năm) mà không được đại xá, th́, để lănh nhận tiểu xá này, không cần phải đi xưng tội và rước lễ. Những tiểu xá như vậy th́ nhiều trong số các tiểu xá gắn liền với kinh Mân Côi (hoặc 5 hay 15 chục), khi lần hạt lúc đi kiệu, hay lần hạt bằng các chuỗi đă được làm phép v.v.

Hăy coi chừng đừng coi thường những ân xá này. Flammin và một số đông các người viết khác kể câu chuyện về một thiếu nữ trẻ qúi phái tên là A-Lịch-Sơn, một người đă trở lại như một phép lạ và đă được thánh Đaminh cho ghi tên gia nhập Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi. Sau khi chết, cô đă hiện ra với thánh nhân và nói với ngài rằng cô đă bị phạt 700 năm trong luyện ngục, v́ tội riêng của cô và tội mà cô đă làm cho kẻ khác vấp phạm bởi lối sống theo thế gian của cô. Vậy cô xin thánh nhân giảm bớt những đớn đau của cô bằng các kinh nguyện của ngài và xin các phần tử của Hiệp Hội cũng cầu cho cô nữa. Thánh Đaminh đă làm theo như lời cô xin.

Hai tuần sau, cô lại hiện ra với thánh nhân, sáng láng hơn mặt trời, sau khi được giải thoát mau chóng khỏi luyện tội nhờ những kinh nguyệm của các phầnt ử Hiệp Hội đă đọc cho cô. Cô cũng nói với thánh Đaminh rằng Các Đẳng trong luyện ngục nhờ cô chuyển lờn xin thánh nhân hăy tiếp tục rao giảng kinh Mân Côi và xin các thân nhân của họ dâng kinh Mân Côi cầu cho họ, họ sẽ trả ơn bội hậu cho những người ấy sau khi họ được vinh quang.

Phụ chú thêm của bản dịch Việt Ngử về Ân Xá (theo GL khoản 992-994,996):
- Mục đích: Ân Xá được Giáo Hội lập ra để tha các h́nh phạt thạm do tôi gây nên, nhờ đó làm vui ḷng Chúa là Đấng đă bị tội lỗi xúc phạm.
- Điều kiện: Ân Xá được ban cho các tí hữa có chủ ư làm việc đạo đức mà Giáo Hội ấn định ban ân xá, theo đúng như điều lệ của Giáo Hội đặt ra.
- Phân loại: Ân Xá được chia làm hai, giồm có Đại Xá và Tiểu Xá. Đại Xá: tha hết mọi h́nh phạ, muốn được cần phải sạch cả tội nhẹ. Tiểu Xá: tha một phần h́nh phạt tạm (GL 993), và không đ̣i phải sạch tội nhẹ.
- Tác dụng: Ân Xá lập được chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục hay cho chính ḿnh, chứ kh6ng cho người c̣n sống khác.
- Nguồn gốc: Ân Xá Giáo Hội ban cho các tín hữu muốn đặc biệt lănh nhận là từ kho tàng công nghiệp của Chúa Kitô, Mẹ Maria và các Thánh.