Bông Hồng Trắng tặng Các Linh Mục

 

Qúi thừa tác viên của Đấng Tối Cao thân mến, các cha những vị linh mục đồng hành với con trong công cuộc rao giảng chân của Thiên Chúa giảng dạy Phúc Âm cho mọi dân nước, xin hăy cho phép con được gửi đến các cha cuốn sách nhỏ này, như một bông hồng tắng, mong các cha hăy giữ lấy . Những sự thật trong cuốn sách này được giải bày một cách rất đơn dễ hiểu, như các cha sẽ thấy. Xin giữ chúng tong ḷng của các cha, để các cha thể mang ra thực hành kinh Mân Côi thánh nếm hưởng hoa trái của . Xin các cha cũng đọc kinh Mân Côi nữa, để các cha luôn ao giảng kinh Mân Côi, nhờ đó, qua việc chỉ dẫn về sự tuyệt diệu của ḷng sùng kính thánh đức này, các cha thể cải thiện được các linh hồn.

 

Con xin các cha hăy coi chừng luồng tưởng cho kinh Mân Côi một điều không mấy quan trọng, như những người không hiểu biết, hay ngay cả các bậc đại thức giả kiêu kỳ vẫn nghĩ như thế. Kinh Mân Côi một kho tàng giá, được Thiên Chúa linh ứng, vượt trên mức độ b́nh thường.

 

Thiên Chúa toàn năng đă ban kinh Mân Côi cho các cha, Người muốn các cha dùng kinh này như phương tiện để cải thiện các tội nhân cứng ḷng nhất, cũng như những kẻ lạc đạo ngoan cố nhất. Thiên Chúa đă gắn liền kinh Mân Côi với ơn phúcđời này vinh quangđời sau. các thánh đă trung thành đọc kinh Mân Côi các Đức Thánh Cha đă chuẩn nhận kinh này.

 

Khi Chúa Thánh Linh mạc khải mật này cho một vị linh mục, vị quản nhiệm các linh hồn, th́ phúc cho vị linh mục ấy. Bởi , phần lớn đại đa số dân chúng không biết về mật này, hay biết đi nữa, cũng chỉ biết một cách hời hợt vậy thôi. Một khi thực sự hiểu được mật này rồi, vị linh mục sẽ đọc kinh Mân Côi hằng ngày sẽ khuyên giục kẻ khác đọc nữa. Thiên Chúa Mẹ Thánh của Người sẽ tràn đổ muôn vàn ơn ích vào linh hồn vị linh mục ấy, để ngài trở nên khí cụ của Thiên Chúa trong việc làm vinh danh Người; , lời nói của ngài, mặc đơn , trong ṿng một tháng thôi cũng sẽ lợi hơn các lời nói của các vị giảng thuyết trong cả mấy năm trời.

 

Bởi thế, hỡi anh em linh mục đồng hành thân mến của con, dạy cho người ta việc tôn sùng này thôi chưa đủ; chính chúng ta phải thực hành việc tôn sùng này nữa. Cho chúng ta tin một cách chắc chắn vào tầm quan trrọng của kinh Mân Côi thánh tự chúng ta lại không bao giờ đọc đến, th́ dân chúng sẽ khó ḷng nghe theo lời khuyên bảo của chúng ta, bởi không ai thể cho cái họ không : “Chúa Giêsu bắt đầu làm dạy dỗ” (TĐCV 1:1). Chúng ta phải tự bắt chước Chúa Đấng bắt đầu bằng việc làm điều Người giảng dạy. Chúng ta phải làm như thánh Phaolô, người chỉ biết giảng dạy duy một điều Chúa Giêsu tử giá. Điều này rất hợp với việc các cha sẽ làm trong việc rao giảng về kinh Mân Côi thánh. Đây không phải một tổng hợp các kinh Lạy Cha Kính Mừng, ngược lại, đó một toát lược thần linh về các mầu nhiệm của đời sống lẫn tử nạn, sự chết vinh hiển của Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria.

 

Con thể chia sẻ nhiều với các cha về các ơn Thiên Chúa đă ban cho con trong việc biết được bằng kinh nghiệm những công hiệu của việc rao giảng kinh Mân Côi thánh, những cuộc trở lại lạ lùng do việc rao giảng kinh Mân Côi này mang lại chính mắt con đă từng chứng kiến. Con ất hân hạnh kể hầu các cha nghe về tất cả những điều này, nếu con thấy rằng chúng sẽ đánh động các cha để các cha rao giảng sự sùng kính cao đẹp hiện nay các linh mục không thói quen làm. Tuy nhiên, thay kể cho các cha về những điều ấy, con nghĩ ằng, cuốn sách toát lược nhỏ do con viết đây cũng đủ để con kể hầu các cha một ít câu truyện cổ đáng tin về kinh Mân Côi thánh, những câu truyện con đúc kết để kể cho giáo hữu Pháp.