Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
 

Lời Mở Đầu của người dịch

Thánh Long Mộng Phố đă viết một số tác phẩm về Mẹ tuy mỏng nhưng rất hay. Chẳng hạn cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (đă được Lm Nguyễn Tri Ân, OP, dịch năm 1957 và nguyệt san Dân Chúa Mỹ Châu xuất bản ở hải ngoại năm 1980), Bí Mật Kinh Mân Côi (đă được người dịch này chuyển ngữ và xuất bản từ năm 1994 và đă tái bản năm 1997 , 2002, 2005) và Bí Mật Maria. Sở dĩ những tác phẩm Thánh Mẫu của thánh Long Mộng Phố rất hay là v́ thánh nhân viết với tất cả tâm huyết của ḿnh, với tất cả kinh nghiệm sống của Mẹ. Sở dĩ rất hay là v́ thánh nhân viết theo thần hứng, đôi khi đă nói tiên tri, như trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria. Sở dĩ rất hay là v́ ư tưởng của thánh nhân hết sức xuất sắc và chuyên biệt có một không hai. Sở dĩ rất hay là v́ chẳng những vẫn c̣n hợp thời và càng ngày càng cần thiết. Một trong những hoa trái trổ sinh từ một trong những tác phẩm Thánh Mẫu của thánh nhân là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị đă đọc, thực hành và lấy khẩu hiệu Giáo Hoàng “tất cả của con là của Mẹ” từ tác phẩm Thành Thật Sùng Kính Mẹ Maria. Đó là lư do Màn Điện Toán Thời Điểm Maria, kể từ Lễ Trái Tim Mẹ, 8/6/2002, Quan Thày của Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (năm thứ 5), bắt đầu phổ biến tác phẩm Bí Mật Maria của thánh nhân, một tác phẩm, như được biết, chưa hề được dịch sang Việt Ngữ. Xin kính mời Quí Thân Hữu của Màn Điện Toán Thời Điểm Maria theo dơi.

 

Nội Dung

Nhập Đề

Phần Một

BÍ MẬT MARIA

1. Việc Thánh Hóa của Chúng Ta: Một Nhu Cầu Bản Thân
2. Việc Thánh Hóa nhờ Mẹ Maria: Một Đường Lối Quan Thiết
3. Việc Thánh Hóa bằng Nô Lệ Yêu Thương: Một Đường Lối Tuyệt Hảo

    A. Bản Chất và Mục Tiêu của Việc Làm Nô Lệ Thánh Đức cho T́nh Yêu

    B. Tính Cách Tuyệt Hảo của Việc Làm Nô Lệ Cho T́nh Yêu

    C. Những Yếu Tố Cấu Tạo Nội Tại của Việc Tận Hiến Này và Tinh Thần của Nó

    D. Những Hiệu Quả Phát Sinh từ Việc Tôn Sùng này nơi Linh Hồn Tín Hữu

    E. Những Việc Thực Hành Bên Ngoài
4. Cây Sự Sống: Vun Trồng và Phát Triển
 

(Phần 2 ở bản mục lục này chỉ được liệt kê trong tập sách đă được in ấn, chẳng hạn ấn bản lần thứ 15 năm 1993, chứ không hề có trong tài liệu website của các tu sĩ Ḍng Montfort. Bởi v́, căn cứ vào những cấu trúc và nội dung phần thứ hai này trong tập sách được in ấn, độc giả sẽ thấy không phải bởi chính Thánh Long Mộng Phố. Chẳng hạn những chi tiết sau đây: 1) mở đầu cho mỗi giai đoạn dọn ḿnh và mỗi tuần dọn ḿnh đều có trích lời của Thánh nhân, để trong ngoặc kép; 2) những tài liệu đạo đức cần phải đọc trong các giai đoạn hay tuần đoạn này được chỉ dẫn lấy từ các đoạn Phúc Âm thích hợp, và cả tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria nữa; 3) các kinh nguyện cần phải đọc cho những giai đoạn và tuần đoạn dọn ḿnh này cũng có chính những kinh nguyện được đề rơ là của Thánh nhân, chẳng hạn Kinh Chúa Thánh Thần được dịch tiêu biểu ở cuối phần thứ nhất nơi đây. Tóm lại, v́ phần hai không phải của chính Thánh tác giả soạn dọn, nên người dịch không tiếp tục dịch tiếp, cho đúng nguyên văn của tác phẩm Bí Mật Maria của ngài).


Phần Hai

NHỜ MẸ MARIA TẬN HIẾN CHO CHÚA GIÊSU

1. Giai Đoạn Thứ Nhất 12 Ngày Khởi Đầu: Từ Bỏ Thế Gian
2. Giai Đoạn Thứ Hai
Tuần 1: Biết Bản Thân Ḿnh
Tuần 2: Biết Đức Trinh Nữ
Tuần 3: Biết Chúa Giêsu

Phần Ba

HUYNH HỘI MARIA NỮ VƯƠNG CỦA MỌI TÂM HỒN

 


Nhập Đề


Những Điều Kiện Để Biết Bí Mật Của Việc Thánh Hóa

1.- Hỡi linh hồn được tiền định, đây là bí mật của Đấng Tối Cao đă dạy cho tôi, một bí mật tôi đă không t́m thấy nơi một cuốn sách cổ hay tân nào hết. Theo ơn linh ứng của Thánh Linh, tôi trao phó bí mật ấy cho quí vị, với điều kiện:

Thứ nhất, để quí vị chỉ truyền đạt nó cho những ai xứng đáng với nó, qua việc họ cầu nguyện, qua việc họ làm phúc và hăm ḿnh, qua những bắt bớ họ phải chịu, qua việc họ không dính bén với thế gian, cũng như qua việc họ nhiệt thành với phần rỗi các linh hồn.

Thứ hai, để quí vị sử dụng nó cho việc thánh hóa và cứu độ bản thân ḿnh; v́ bí mật này chỉ tác dụng nơi linh hồn nào biết sử dụng nó một cách xứng hợp. Bởi thế, quí vị hăy coi chừng t́nh trạng quí vị không sinh động một khi biết được bí mật này của tôi; nó sẽ trở thành tai hại và án phạt cho quí vị đấy.

Thứ ba, để quí vị tạ ơn Thiên Chúa hết mọi ngày trong đời sống của qúi vị, v́ ân sủng Ngài đă ban cho quí vị ở chỗ biết được một bí mật quí vị không đáng biết. Khi quí vị tiếp tục sử dụng bí mật này trong hoạt động thường ngày trong cuộc sống, quí vị mới thấu hiểu được giá trị của nó và tính cách tuyệt hảo của nó là những ǵ mới đầu quí vị không hiểu được trọn vẹn, v́ quí vị c̣n nhiều tội lỗi và là những tội nặng nề, cũng như v́ quí vị c̣n âm thầm dính bén với bản thân ḿnh.

2.- Trước khi quí vị đọc tiếp, để được chiếm đoạt bởi một ước vọng hết sức thiết tha và tự nhiên trong việc muốn biết sự thật này, quí vị hăy qú gối xuống sốt sắng đọc kinh Ave Maria Stella và kinh Veni Creator hầu quí vị có thể thấu hiểu và cảm nhận được mầu nhiệm thần linh này.

V́ tôi không có nhiều giờ để viết, cũng như quí vị không có nhiều giờ để đọc, nên tôi sẽ nói vắn gọn bao nhiêu có thể.


(I) Việc Thánh Hóa của Chúng Ta: Một Nhu Cầu Bản Thân

Ư Muốn của Thiên Chúa

3.- Hỡi linh hồn trung tín, h́nh ảnh sống động của Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng Máu Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô, ư của Thiên Chúa là muốn anh em phải nên thánh như Ngài trên đời này và được vinh hiển như Ngài ở đời sau. Ơn gọi chắc chắn của anh em là chiếm đạt sự thánh thiện của Thiên Chúa; và tất cả mọi tư tưởng, ngôn từ và tác hành của anh em, tất cả mọi khổ đau và biến cố của cuộc sống anh em phải nhắm đến mục đích này, bằng không anh em đang chống lại Thiên Chúa, ở chỗ không làm những ǵ Ngài đă dựng nên anh em và đang bảo tŕ anh em. Ôi, thật là một việc làm đáng ca ngợi! Công việc biến đổi cái là tối tăm thành sáng láng, công việc làm nên tinh tuyền những ǵ nhơ nhớp, công việc làm nên thánh hảo những ǵ tội lỗi, công việc làm cho tạo vật nên giống như Đấng Hóa Công của nó, làm cho con người nên giống như Thiên Chúa! Một công việc đáng ca ngợi, tôi xin lập lại, thế nhưng tự nó cũng là một việc làm khó khăn và bất khả thực hiện với nguyên bản tính tự nhiên con người; chỉ duy một ḿnh Thiên CHúa, bằng ân sủng dồi dào và phi thường của Ngài, mới có thể hoàn thành nó. Ngay cả việc tạo thành nên cả thế gian này cũng không phải là một kỳ công cao cả như việc thánh hóa này.

Những Phương Tiện Thánh Hoá

4.- Hỡi linh hồn được tiền định, anh em thực hiện việc thánh hóa này như thế nào đây? Anh em sẽ chọn lựa phương tiện nào để tiến đến tuyệt đỉnh mà anh em được Thiên Chúa kêu gọi đây? Tất cả mọi người đầu đă biết đến những phương tiện cứu độ và thánh hóa; chúng được đề ra trong Phúc Âm, được dẫn giải bởi các bậc thày về tu đức, được các thánh áp dụng, và quan yếu cho tất cả những ai muốn được cứu độ và chiếm đạt trọn lành. Chúng là đức khiêm nhượng trong ḷng, là việc cầu nguyện liên lỉ, là việc hăm ḿnh trong tất cả mọi sự, là việc phó ḿnh cho Sự Quan Pḥng Thần Linh cũng như việc tuân hợp theo ư muốn của Thiên Chúa.

5.- Để thực hành tất cả những phương tiện cứu độ và thánh hóa này th́ nhất định phải cần đến ân sủng của Thiên Chúa. Không ai có thể phủ nhận là Thiên Chúa ban ân sủng của Ngài cho tất cả mọi người, ở một mức độ dồi dào hơn kém. Tôi nói là ở một mức độ dồi dào hơn kém, là v́ Thiên Chúa, mặc dù vô cùng tốt lành, cũng không ban ân sủng cho hết mọi người đồng đều nhau, mà là ban đủ ân sủng cho mỗi một linh hồn. Linh hồn trung tín sẽ thực hiện được những việc lớn lao với ân sủng cao cả, và sẽ thực hiện những công việc kém ơn với ân sủng ít hơn. Chính giá trị và phẩm chất cao quí của ân sủng được Thiên Chúa ban cho ấy và được linh hồn đáp ứng như thế, đă làm cho các việc làm của chúng ta nên giá trị và cao quí. Những nguyên tắc này thực là như vậy.

Một Phương Tiện Dễ Dàng

6.- Vậy th́ tất cả sẽ đi đến chỗ là anh em phải t́m một phương tiện dễ dàng để Thiên Chúa ban cho anh em ân sủng cần thiết giúp anh em nên thánh; đây chính là điều tôi muốn tỏ cho anh em biết. Vậy, tôi xin nói là để t́m thấy ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải t́m thấy Mẹ Maria.TOP


(II) Việc Thánh Hóa nhờ Mẹ Maria: Một Đường Lối Quan Thiết

Mẹ Maria mới là người duy nhất được Ơn Nghĩa với Thiên Chúa

7.- 1) Mẹ Maria mới là người duy nhất được ơn nghĩa với Thiên Chúa, cả cho chính bản thân Mẹ lẫn cho hết mọi người một cách riêng. Các giáo phụ và tiên tri cùng với tất cả mọi vị thánh trong Cựu Ước đều đă không thể nào t́m được ơn nghĩa này.

Mẹ Ân Sủng

8.- 2) Mẹ Maria ban hữu thể và sự sống cho Vị Tác Giả của tất cả mọi ân sủng, và đó là lư do tại sao Mẹ được gọi là Mẹ Ân Sủng.

Mẹ Maria đă lănh nhận Đầy Ơn Phúc


9.- 3) Thiên Chúa Ngôi Cha là nguồn mạch chính yếu của mọi tặng ân thiện hảo và của tất cả mọi ân sủng, Đấng đă ban tất cả mọi ân sủng cho Mẹ Maria bằng việc ban cho Mẹ Con của Ngài, để, như Thánh Bênađô nói, “Với Con Ngài và Nơi Con Ngài, Thiên Chúa đă tỏ ư muốn của Ngài ra cho Mẹ Maria biết”.

Kho Tàng Chung của Ân Sủng Thiên Chúa

10.- 4) Thiên Chúa đă kư thác cho Mẹ Maria việc coi giữ, quản trị và ban phát tất cả mọi ân phúc của Ngài, để tất cả mọi ân sủng và tặng ân của Ngài đều phải qua tay của Mẹ; và (như quyền hạn Mẹ đă nhận được đối với các ân sủng và tặng ân ấy), như Thánh Bônaventura dạy, Mẹ Maria ban nó cho ai tùy ư Mẹ, ban cách nào tùy nghi, khi nào Mẹ muốn và bao nhiêu Mẹ muốn, các ân sủng của Cha Hằng Hữu, những nhân đức của Chúa Giêsu Kitô và những tặng ân của Chúa Thánh Thần.

Người Mẹ của con cái Thiên Chúa.

11.- 5) Như trong lănh vực tự nhiên, một em bé phải có cả cha lẫn mẹ thế nào, trong lănh vực ân sủng cũng thế, một người con thật của Giáo Hội phải có Thiên Chúa là Cha và Mẹ Maria là Mẹ của họ; và nếu ai vinh dự v́ có Thiên Chúa là Cha của ḿnh, mà lại không yêu mến Mẹ Maria như đứa con thực sự, th́ họ là một người lừa đảo và có ma quỉ là người cha duy nhất của họ.

Mẹ Maria h́nh thành Những Chi Thể của Chúa Giêsu

12.- 6) V́ Mẹ Maria đă h́nh thành Chúa Giêsu Kitô, Thủ Lănh của thành phần tuyển chọn, vai tṛ của Mẹ cũng h́nh thành cả các chi thể của Thủ lănh này nữa, tức là tất cả mọi Kitô hữu thực sự; v́ mẹ không h́nh thành đầu mà không có chi thể, hay h́nh thành chi thể mà không có đầu. Bởi thế, bất cứ người nào muốn là chi thể của Chúa Giêsu Kitô, đầy ân sủng và chân lư, cũng phải được h́nh thành nơi Mẹ Maria bằng ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Mẹ đă chiếm hữu trọn vẹn để thông truyền tất cả cho con cái của Mẹ, những chi thể đích thực của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Thánh Thần nhờ Mẹ sản sinh thành phần được tuyển chọn

13.- 7) V́ Chúa Thánh Thần đă kết bạn với Mẹ Maria, và đă làm phát sinh nơi Mẹ, nhờ Mẹ và từ Mẹ tuyệt phẩm của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Lời Nhập Thể, và không bao giờ chối từ vị hôn thê của ḿnh, mà giờ đây Ngài vẫn tiếp tục sản sinh thành phần tuyển chọn nơi Mẹ và nhờ Mẹ, một cách mầu nhiệm nhưng thực sự.

Mẹ Maria nuôi dưỡng các linh hồn và làm cho họ lớn lên trong Thiên Chúa

14.- 8) Mẹ Maria đă lănh nhận một vai tṛ đặc biệt và một quyền năng trên các linh hồn để nuôi dưỡng họ và làm cho hlớn lên trong Thiên Chúa. Thánh Âu Quốc Tinh c̣n nói rằng trong cuộc sống của họ trên đời này, tất cả thành phần được tuyển chọn đều được ẩn thân nơi cung ḷng của Mẹ Maria, và họ không được thực sự sinh ra cho đến khi Vị Thánh Mẫu sinh họ vào sự sống trường sinh. Bởi thế, như con trẻ hưởng được tất cả mọi thứ dưỡng chất từ người mẹ thế nào, một người mẹ ban thứ dưỡng chất này một cách xứng hợp với t́nh trạng yếu kém của đứa con thế nào, cũng thế, thành phần được tuyển chọn được hưởng tất cả mọi dưỡng chất và sinh lực thiêng liêng từ Mẹ Maria như vậy.

Mẹ Maria ở nơi Thành Phần được tuyển chọn


15.- 9) Thiên Chúa Ngôi Cha đă nói với Mẹ Maria thế này: “Con Gái của Cha ơi, con hăy ở nơi Giacóp”, tức là ở nơi thành phần được tuyển chọn được tiền thân nơi Giacóp. Thiên Chúa Ngôi Con đă nói với Mẹ Maria rằng: “Hỡi Mẹ yêu dấu của Con, gia sản của Mẹ ở nơi dân Yến Duyên”, tức là nơi thành phần được tuyển chọn. Và Chúa Thánh Thần nói với Mẹ Maria: “Hỡi hôn thê trung tín của Ta, hăy gắn bó với thành phần tuyển chọn của Ta”. Bởi thế, bất cứ ai được tuyển chọn và được tiền định đều có Đức Trinh Nữ ở với, ở trong linh hồn của họ, họ sẽ để cho Mẹ trồng cấy ở đấy những rễ cây khiêm nhượng sâu xa, đức ái nhiệt thành cùng với hết mọi thứ nhân đức.
 

Mẹ Maria khuôn đúc Chúa Giêsu trong Chúng Ta

Một khuôn đúc sống động của Thiên Chúa

16.-
Thánh Âu Quốc Tinh gọi Mẹ Maria là “khuôn đúc (sống động) của Thiên Chúa”, và Mẹ thật sự là thế; v́ chính ở nơi một ḿnh Mẹ Thiên Chúa đă trở thành một con người thực sự mà không mất đi một chút tính chất nào của Thần Tính Thiên Chúa, và cũng chỉ ở nơi một ḿnh Mẹ mà con người mới có thể thực sự được khuôn đúc nên Thiên Chúa, tùy theo khả năng có thể của con người, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô.

Nhà điêu khắc có hai cách để làm nên một bức tượng hay h́nh ảnh sống động như thật, ở chỗ, họ có thể khoét tượng từ một vật liệu cứng rắn, chẳng có h́nh dáng ǵ, bằng việc sử dụng năng khiếu và kiến thức chuyên môn của ḿnh vào việc này, sử dụng công sức và các dụng cụ cần thiết, hay họ cũng có thể đúc nó thành khuôn. Cách thứ nhất th́ lâu la mất giờ và khó khăn vất vả, và lệ thuộc vào nhiều thứ trục trặc bất ngờ xẩy ra ngoài ư muốn; một nhát búa hay đục không khéo có thể làm hỏng cả công tŕnh. Cách thứ hai ngắn ngủi, dễ dàng và trơn tru; nó không đ̣i ǵ ngoài việc chịu khó một chút và tốn phí chút đỉnh, nếu muốn cho cái khuôn đúc được trọn hảo nhờ đó nó tạo nên h́nh tượng giống nó như đúc; thêm vào đó, nếu vật liệu được sử dụng không gây trục trặc cho bàn tay của nhà nghệ sĩ.

Một khuôn đúc vẹn toàn

17.- Mẹ Maria là khuôn đúc cao cả của Thiên Chúa, được Thánh Linh thực hiện, để làm nên một Vị Con Người Thiên Chúa thực sự bằng việc Ngôi Hiệp, cũng như để làm nên một Thiên Chúa làm người bằng ân sủng. Nơi khuôn đúc này, không một tính chất nào của Thần Tính bị hụt hẫng cả. Ai được đúc trong khuôn này, và để ḿnh được khuôn đúc, th́ nhận được tất cả mọi đường nét của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật. Công việc được thực hiện một cách êm ái nhẹ nhàng, xứng hợp với t́nh trạng yếu hèn của con người, mà không phải chịu nhiều đớn đau và vất vả; một cách chắc chắn, không bị một chút ảo tưởng nào, v́ ở đâu có Mẹ Maria th́ ma quỉ đă không bao giờ và sẽ không bao giờ đến được; sau hết, nó được thực hiện một cách thánh thiện tinh tuyền, không một bóng mờ của vết tích tội khiên nào.

Những linh hồn được uốn nắn đàng hoàng

18.- Ôi, khác nhau biết bao giữa một linh hồn được h́nh thành trong Chúa Kitô bởi những cách thức b́nh thường của những ai tin tưởng vào khả năng và sự tinh khéo của ḿnh, với một linh hồn rất dễ dàng sai khiến, hoàn toàn bỏ ḿnh và được khuôn đúc đàng hoàng, một linh hồn không hề tin tưởng vào khả năng của ḿnh, phú ḿnh cho Mẹ Maria là nơi họ được Thánh Linh khuôn đúc. Biết bao nhiêu là vết tích và hư hỏng cùng với ảo tưởng, bao nhiêu là tối tăm và bao nhiêu là yếu hèn của bản tính nhân loại nơi thành phần thứ nhất, và ôi thành phần thứ hai tinh tuyền biết bao, cao sang biết mấy và giống Chúa Kitô là chừng nào.

Thiên Đàng và Thế Giới của Thiên Chúa


19.- Không thể có và sẽ không bao giờ có một tạo vật nào, cho dù các thánh hay thần kêrubim hoặc thần seraphim đệ nhất đẳng trên Thiên Đàng, mà nơi tạo vật ấy Thiên Chúa được tôn vinh tuyệt đỉnh, kể cả ở trong Ngài hay ở ngoài Ngài, như Ngài ở nơi Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là thiên đàng của Thiên Chúa và là thế giới khôn tả của Ngài, một thế giới Con Thiên Chúa đă đến để thực hiện những kỳ công của Ngài, để trông coi cũng như để hoan lạc nơi thế giới ấy. Thiên Chúa đă tạo nên một thế giới cho con người lữ hành, đó là thế giới chúng ta đang cư ngụ; Ngài cũng đă làm nên một thế giới cho chính Ngài được Ngài gọi là Maria. Đây là một thế giới mà hầu hết thành phần hư vong dưới thế này không biết đến, và thậm chí c̣n bất khả thấu hiểu đối với ngay cả các thần thánh trên Thiên Đàng, thành phần, khi thấy Thiên Chúa hết sức cao cả hơn ḿnh mà lại hết sức ẩn thân nơi Mẹ Maria là thế giới của Ngài, th́ ḷng tràn đầy lạ lùng và không ngừng than lên: “Thánh, Thánh, Thánh”.

Một ḿnh Thiên Chúa ở nơi Mẹ

20.- Hạnh phúc, ngàn lần hạnh phúc cho linh hồn ở dưới thế này được Thánh Linh tỏ cho biết Bí Mật Maria để linh hồn có thể nhận biết Mẹ; thành phần Ngài mở “Khu Vườn Rào Kín” ra cho để họ có thể vào đó; thành phần Ngài dẫn đến “Suối Nước Niêm Phong” để có thể kín lấy mà uống những ngụm no đầy của gịng nước ân sủng hằng sống! Linh hồn này sẽ t́m thấy một ḿnh Thiên Chúa nơi tạo vật đáng yêu nhất này của Ngài. Linh hồn sẽ thấy Thiên Chúa vô cùng thánh hảo và cao sang, đồng thời cũng ḥa đồng chính Ngài với nổi yếu hèn của ḿnh. V́ Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, ngay cả ở trong hỏa ngục, nhưng không có nơi nào tạo vật chúng ta thấy Ngài gần chúng ta hơn và thích ứng với nổi yếu hèn của chúng ta hơn là nơi Mẹ Maria, bởi thế mà chính v́ mục đích này Ngài đă đến và ở trong Mẹ. Ở bất cứ nơi nào khác, Ngài là Bánh của kẻ mạnh, Bánh của các thiên thần, thế nhưng nơi Mẹ Maria, Ngài là Bánh của trẻ con.

Không ǵ có thể cản trở việc chúng ta hiệp nhất với Thiên Chúa

21.- Vậy chúng ta đừng tưởng rằng, như có một số người giảng dạy sai lầm hướng dẫn lệch lạc thế này, v́ là một tạo vật, Mẹ Maria là một cản trở cho việc chúng ta hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa. Không phải là Mẹ Maria sống nữa, mà là Chúc Giêsu Kitô, là một ḿnh Thiên Chúa sống trong Mẹ. Việc Mẹ được biến đổi thành nên Thiên Chúa vượt trên việc biến đổi của Thánh Phaolô cũng như của các thánh khác, c̣n hơn các tầng trời cao vượt trên trái đất vậy. Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên cho một ḿnh Ngài, và Mẹ chẳng những không cầm hăm linh hồn cho bản thân Mẹ mà c̣n đưa thẳng linh hồn tới Thiên Chúa, và hiệp nhất linh hồn với Ngài một cách c̣n trọn hảo như linh hồn được hiệp nhất trọn hảo với Mẹ vậy. Mẹ Maria là tiếng vang khả tụng của Thiên Chúa. Khi chúng ta nói “Maria” th́ Mẹ đáp “Thiên Chúa”. Theo bà Êlizabét, khi chúng ta gọi Mẹ “Diễm Phúc”, th́ Mẹ tôn vinh Thiên Chúa. Nếu thành phần minh trí lầm lạc, thành phần bị ma quỉ lừa đảo một cách thảm thương, ngay cả trong việc cầu nguyện, nếu biết cách t́m kiếm Mẹ Maria, và nhờ Mẹ t́m gặp Chúa Giêsu, rồi qua Chúa Giêsu, tới Thiên Chúa Ngôi Cha, th́ họ đă không bị vấp ngă khốn nạn như vậy. Các thánh đă nói với chúng ta rằng một khi chúng ta t́m được Mẹ Maria, và nhờ Mẹ chúng ta gặp dược Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu chúng ta tới được Thiên Chúa Ngôi Cha, là chúng ta đă t́m thấy được tất cả mọi sự thiện hảo. Ai là người nói được tất cả th́ cũng không loại trừ bất cứ một sự ǵ: tất cả ân sủng và thân t́nh với Thiên Chúa, tất cả an toàn trước địch thù của Thiên Chúa, tất cả mọi chân lư để chà đạp những lầm lạc, tất cả mọi dễ dăi để thắng vượt những khó khăn khốn khó trên con đường cứu độ, tất cả mọi ủi an và tất cả mọi vui mừng hoan lạc giữa đắng cay của cuộc đời.

Mẹ ban Ân Sủng để vác Thập Giá

22.- Điều này không có nghĩa là ai thành thực sùng kính Mẹ Maria th́ sẽ được châm chước không bị vác thập giá và khổ đau. Trái lại, họ càng bị vây hăm bởi thập giá và khổ đau hơn những người khác nữa, v́ Mẹ Maria, Mẹ của kẻ sống, ban cho tất cả mọi con cái của Mẹ được hưởng phần Cây Sự Sống là Thập Giá Chúa Giêsu. Thế nhưng, cùng với thập giá của họ, Mẹ cũng ban ân sủng để họ nhẫn nại, thậm chí vui vẻ, mang vác; nhờ thế thập giá Mẹ đặt lên những ai thuộc về Mẹ càng ngọt ngào hơn là đắng cay chua chát. Nếu con cái Mẹ một thời gian có cảm thấy cay đắng của chén mà họ cần phải uống để trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, th́ niềm an ủi và hân hoan do Người Mẹ nhân lành này gửi đến cho họ sau cuộc thử thách lại càng phấn khích họ hơn trong việc mang vác những thập giá nặng hơn và đau đớn hơn nữa.

Kết luận

23.- Bởi vậy, khốn khó là để thực sự và thật t́nh t́m kiếm Rất Thánh Trinh Nữ Maria, nhờ đó t́m được tất cả mọi ân sủng dồi dào phong phú. Là Chủ Tể tuyệt đối tối cao, Thiên Chúa có thể tự ḿnh trực tiếp ban phát những ǵ Ngài thường chỉ ban qua Mẹ Maria. Dám nói là nông nổi nếu chối bỏ là Ngài đôi khi làm như vậy. Tuy nhiên, Thánh Tôma dạy rằng trong trật tự ân sủng được ấn định bởi Đức Khôn Ngoan Thần Linh, Thiên Chúa thường thông Ḿnh cho con người chỉ qua một ḿnh Mẹ Maria. Bởi thế, nếu chúng ta muốn đến với Ngài và được hiệp nhất với Ngài, chúng ta phải sử dụng cùng một phương tiện Ngài đă dùng để đến với chúng ta, để làm người cũng như để ban phát các ân sủng của Ngài cho chúng ta. Phương tiện đó là việc thành thực sùng kính Vị Nữ Lưu Thánh Đức của chúng ta vậy.

 

TOP

 

(III)    Việc Thánh Hóa của Chúng Ta nhờ Trọn Hảo Tôn Sùng Đức Trinh Nữ, hay  bằng cách Làm Nô Lệ Thánh Đức cho T́nh Yêu

 

Một Đường Lối Tuyệt Hảo

 

Các Việc Tôn Sùng Mẹ Maria

 

24.-      Thật sự là có một vài việc thực sự tôn sùng Đức Mẹ. Tôi không có ư giải quyết những việc tôn sùng sai lạc.

 

Việc Tôn Sùng Không Có Thực Hành Đặc Biệt Nào

 

25.-      Việc tôn sùng thứ nhất là ở chỗ chu toàn các nhiệm vụ thuộc bậc sống Kitô hữu, tránh lánh tất cả mọi tội trọng, thi hành những tác động v́ yêu mến Chúa hơn là v́ sợ hăi, nguyện cầu cùng Đức Mẹ khi có dịp, và tôn vinh Người là Mẹ Thiên Chúa, chứ không có bất cứ một việc tôn sùng riêng nào giành cho Người.

 

Việc Tôn Sùng kèm Thực Hành Đặc Biệt

 

26.-      Việc tôn sùng thứ hai là ở chỗ ấp ủ những cảm t́nh kính phục và mến yêu sâu xa hơn đối với Đức Mẹ, những cảm t́nh cậy trông và tôn kính. Việc tôn sùng này thúc đẩy chúng ta gia nhập các hiệp hội Mân Côi và Áo Đức Bà, đọc 5 hay 15 chục Kinh Mân Côi, tôn kính các ảnh tượng và đền Thánh Đức Mẹ, làm cho Mẹ được nhận biết và ghi danh vào các hội đoàn của Người. Việc tôn sùng này, v́ ǵn giữ chúng ta khỏi tội lỗi, là việc tôn sùng tốt lành, thánh đức và đáng khen ngợi, thế nhưng nó không trọn lành bằng việc tôn sùng thứ ba, cũng không hiệu nghiệm trong việc làm cho chúng ta xa lánh tạo vật, hay làm cho chúng ta thự chành việc bỏ ḿnh cần thiết để được hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô.

 

Việc Tôn Sùng Trọn Hảo: Làm Nô Lệ Thánh Đức cho T́nh Yêu

 

27.-      Việc tôn sùng thứ ba đối với Đức Mẹ đó là việc chỉ có một ít người biết đến và thực hành mà thôi, một việc tôi sắp tŕnh bày cùng anh chị em là tâm hồn được tiền định.

 

 

A. Bản Chất và Mục Tiêu của Việc Làm Nô Lệ Thánh Đức cho T́nh Yêu

 

Bản Chất

 

28.-      Nó là ở chỗ hoàn toàn hiến ḿnh như một nô lệ cho Mẹ Maria, cũng như cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria; và sau đó làm tất cả những ǵ chúng ta thực hiện nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria, trong Mẹ Maria và cho Mẹ Maria. Gioơ đây tôi sẽ cắt nghĩa những chữ này.

 

Mục Tiêu: Hoàn Toàn Phó Thân

 

29.-      Chúng ta phải chọn một ngày lễ đặc biệt để tự nguyện, ưu ái, không bị ép buộc, trao dâng, hiến dâng và hy hiến một cách trọn vẹn không tiếc nuối cho Mẹ Maria hồn xác của chúng ta, sản vật ngoại thân của chúng ta, như nhà cửa, gia đ́nh và lợi tức; cũng như cả những sử vật nội tại của chúng ta, tức là các thứ công nghiệp, ơn lành, nhân đức và những việc thánh hóa của chúng ta.

 

Ở đây cần phải nhận định là, bằng việc tôn sùng này, linh hồn hy hiến cho Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria, tất cả những ǵ linh hồn yêu quí nhất, những ǵ ngay cả các ḍng tu cũng không đ̣i phải hy sinh như vậy; tức là quyền được làm chủ bản thân ḿnh, làm chủ giá trị những lời nguyện cầu và bố thí của ḿnh, làm chủ những việc hăm ḿnh và thánh hóa của ḿnh. Linh hồn từ bỏ tất cả mọi sự để Đức Mẹ được tự do sở hữu, nhờ đó Mẹ có thể hoàn toàn sử dụng linh hồn theo ư muốn của Mẹ cho vinh hiển của Thiên Chúa là Đấng chỉ có một ḿnh Mẹ nhận biết trọn hảo nhất.

 

Việc Dâng Phú Giá Trị Các Việc Lành Chúng Ta Làm

 

30.-      Chúng ta trao phó cho quyền sở hữu của Mẹ tất cả mọi thứ giá trị tốt đẹp và xứng đáng nơi những việc lành phúc đức của chúng ta, nhờ đó, sau khi chúng ta thực hiện việc hy sinh chúng đi, mặc dầu không phải bằng lời thế hứa, chúng ta không c̣n làm chủ bất cứ việc lành nào chúng ta làm nữa; mà Đức Mẹ là vị có thể sử dụng chúng, đôi khi cho việc cứu lấy một linh hồn nào đó trong Luyện Ngụ, đôi khi để hoán cải một tội nhân đáng thương nào đó, v.v.

 

31.-      Bằng việc tôn sùng này, chúng ta cũng đặt các công lênh sự nghiệp của chúng ta trong tay Đức Mẹ nữa, thế nhưng, có thế, Mẹ mới bảo tŕ, lăm gia tăng và diễm lệ chúng, v́ chúng ta không thể thông đạt cho nhau các công nghiệp của ơn thánh hóa hay các công nghiệp của t́nh rạng hiển vinh. Tuy nhiên, chúng ta hiến dâng cho Mẹ tất cả những lời nguyện cầu của chúng ta và những việc lành của chúng ta v́ chúng có một giá trị xứng đáng và tốt đẹp, để Mẹ đem phân phát và áp dụng chúng cho những ai Mẹ muốn. Nếu sau khi chúng ta đă hiến dâng bản thân ḿnh cho Đức Mẹ như thế, chúng ta muốn cứu một linh hồn trong Luyện Ngục, muốn cứu một tội nhân, hay muốn trợ giúp một người bạn, bằng những lời nguyện cầu của chúng ta, bằng những việc làm phúc bố thí của chúng ta, bằng việc hăm ḿnh và hy sinh của chúng ta, chúng ta cần phải khiêm nhượng xin điều ấy với Đức Mẹ, tùy Mẹ quyết định, một quyết định chúng ta không biết ra sao; và chúng ta cần phải hoàn toàn thâm tín rằng giá trị các hành động của chúng ta, được phân phối bởi cùng bàn tay được chính Thiên Chúa muốn sử dụng để phân phát cho chúng ta các ân sủng và tặng ân của Ngài, không thể nào lại không được sử dụng để làm vinh hiển Ngài hơn.

 

Ba Loại Nô Lệ

 

32.           Tôi đă nói rằng việc tôn sùng này là ở chỗ hiến ḿnh cho Mẹ Maria như là thành phần nô lệ. Thế nhưng hăy lưu ư là có 3 loại nô lệ. Loại thứ nhất là loại nô lệ theo bản tính; theo ư nghĩa này th́ tất cả mọi người, cả tốt lẫn xấu, đều là nô lệ của Thiên Chúa. Loại thứ hai là loại nô lệ bị ép buộc; ma quỉ và thành phần bị trầm luân là nô lệ của Thiên Chúa theo nghĩa thứ hai này. Loại nô lệ thứ ba là loại nô lệ của t́nh yêu và theo ư muốn tự do; và đây là loại nô lệ chúng ta cần phải tận hiến ḿnh cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Nó là đường lối trọn hảo nhất đối với loài người tạo sinh để hiến ḿnh cho Thiên Chúa là Tạo Hóa của chúng ta.

 

Thành Phần Tôi Tớ và Nô Lệ

 

33.           Cũng cần phải lưu ư là giữa thành phần tôi tớ và thành phần nộ lệ rất khác nhau. Thành phần tôi tớ đ̣i thù lao cho các việc làm của họ; thành phần nô lệ không có quyền nào cả. Thành phần tôi tớ được quyền thôi không ở với chủ của ḿnh nữa khi nào họ muốn – họ phục vụ chủ chỉ trong ṿng một thời gian; thành phần nô lệ thuộc về chủ của ḿnh trọn đời và không có quyền bỏ chủ mà đi. Thành phần tôi tớ không nhường quyền quyết định sống chết của ḿnh cho chủ; thành phần nô lệ hoàn toàn hiến ḿnh để chủ có thể giết chết họ mà không bị rắc rối với luật pháp. Bởi vậy cũng dễ thấy ai là thành phần nô lệ bị ép buộc th́ lệ thuộc vào chủ ḿnh một cách khắt khe. Theo ư nghĩa này triệt để mà nói th́ con người chỉ lệ thuộc vào một ḿnh Đấng Hóa Công của họ mà thôi. Thế nên chúng ta không t́m thấy loại nô lệ này nơi Kitô hữu, mà chỉ ở nơi dân ngoại.

 

Hạnh Phúc của Thành Phần Nô Lệ của T́nh Yêu

 

34.           Thế nhưng, hạnh phúc và ngàn lần hạnh phúc cho linh hồn quảng đại hoàn toàn hiến ḿnh cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria như là nô lệ của t́nh yêu sau khi nó đă được giải thoát khỏi t́nh trạng làm nô lệ dữ dằn của ma quỉ nhờ Phép Rửa!

 

 

B. Tính Cách Tuyệt Hảo của Việc Làm Nô Lệ Cho T́nh Yêu

 

Tôi cần phải có nhiều ánh sáng siêu nhiên để diễn tả một cách trọn vẹn tính cách tuyệt hảo của việc thực hành này. Tôi muốn giới hạn vào mấy nhận định thế này.

 

Là Việc Bắt Chước Thiên Chúa Ba Ngôi

 

35.           1)             Hiến ḿnh cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria là bắt chước Thiên Chúa Cha, Đấng đă ban cho chúng ta Người Con của Ngài chỉ qua Mẹ Maria mà thôi, và là Đấng thông ban cho chúng ta ân sủng của Ngài chỉ qua Mẹ Maria. Đó là việc bắt chước Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng đă đến với chúng ta chỉ qua Mẹ Maria, và là Đấng, “bằng việc làm gương cho chúng ta, để như Người đă làm thế nào chúng ta cũng làm như thế” (Jn 13:15), đă thôi thúc chúng ta hăy đi đến với Người bằng cùng một cách Người đă dùng để đến với chúng ta – đó là qua Mẹ Maria. Đó là việc bắt chước Chúa Thánh Thần, Đấng ban các ân huệ và tặng ân của Ngài trên chúng ta chỉ qua Mẹ Maria. Thánh Bênađô hỏi là “không thích đáng hay sao ân sủng cần phải trở về với Tác Giả của ḿnh bằng cùng một đường lối đă thông chuyển ân sủng ấy cho chúng ta?”

 

Là Việc Tôn Vinh Chúa Giêsu

 

36.           2)             Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria thực sự là việc tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, v́ nó cho thấy rằng chúng ta không dám nhận rằng ḿnh xứng đáng trực tiếp tiến đến với sự thánh thiện vô cùng của Người, và bởi ḿnh mà đến v́ tội lỗi của chúng ta; nó cho thấy rằng chúng ta cần đến Mẹ Maria, Mẹ thánh của Người, để làm vị biện hộ và Nữ Trung Gian trước nhan Người, Đấng Trung Gian của chúng ta. Nó là việc tiến đến với Chúa Giêsu là Trung Gian và là Người Anh của chúng ta, đồng thời cũng là việc hạ ḿnh xuống trước nhan của Người, như trước Vị Thiên Chúa của chúng ta và trước vị Thẩm Phán của chúng ta. Tóm lại, nó là việc thực hành đức khiêm hạ là nhân đức bao giờ cũng hết sức làm hài ḷng Thiên Chúa.             

 

Là Việc Thanh Tẩy và Làm Đẹp Các Việc Lành của Chúng Ta

 

37.           3) Bởi thế, việc tận hiến ḿnh cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria là việc đặt vào tay Mẹ Maria các việc lành của chúng ta, những việc mà đối với chúng ta có vẻ tốt lành, lại thường rất ư là bất hảo và bất xứng trước nhan Thiên Chúa và được Ngài chấp nhận, Đấng mà cho dù tinh tú chăng nữa cũng vẫn chẳng tinh ṛng ǵ. A! Bởi vậy, chúng ta hăy nguyện cầu với Người Mẹ thân yêu của chúng ta và là Nữ Vương của chúng ta, để khi nhận lấy quà tặng hèn mọn của chúng ta, Mẹ thanh tẩy nó, thánh hóa nó, trang điểm cho nó, nhờ đó dâng nó một cách xứng đáng lên Thiên Chúa. Tất cả những ǵ linh hồn của chúng ta có được đều ít giá trị trước nhan Thiên Chúa, Vị Gia Chủ thiên đ́nh, khi những thứ ấy muốn chiếm được t́nh bằng hữu và ân huệ của Ngài, hơn là một trái táo bị sâu ăn dâng tặng vị vua từ một nông gia nghèo hèn để trả tiền thuê ruộng đất của họ. Thế nhưng, nếu khôn khéo th́ người nông dân này sẽ làm như thế nào,  và nếu ông lại được vị nữ hoàng yêu quí nữa? Ông chẳng lẽ lại không đưa trái táo cho vị nữ hoàng này hay sao? Và bà lại chẳng v́ ḷng tốt lành với người nông dân này, cũng như v́ ḷng trọng kính đức vua, lấy đi khỏi trái táo này tất cả những ǵ bị sâu ăn hay hư hại, rồi đặt nó vào một cái đĩa vàng và lấy hoa bao chung quanh nó hay sao? Hay Người lại chẳng nhận lấy nó một cách vui mừng từ tay của vị nữ hoàng đă tỏ ra ưu ái con người nghèo hèn ấy hay sao? Thánh Bênađô nói: “Nếu anh chị em muốn dâng lên Thiên Chúa điều ǵ, cho dù nhỏ mọn mấy đi nữa, hăy đặt nó vào tay Mẹ Maria, khi anh chị em không muốn bị khước từ”.

 

38.           Ôi Thiên Chúa Cao Cả! Mọi sự chúng con làm thật sự là bé mọn biết bao! Thế nhưng, chúng con mới để tất cả trong tay của Mẹ Maria bằng việc tôn sùng này. Khi chúng con hết ḷng tận lực hiến ḿnh cho Mẹ Maria, bằng cách hoàn toàn tước lột bản thân ḿnh v́ tôn kính Mẹ, Mẹ sẽ quảng đại vượt xa chúng con, và sẽ bù đắp cho chúng con gấp trăm lần. Mẹ sẽ thông ḿnh cho chúng con, với những công nghiệp và nhân đức của Mẹ; Mẹ sẽ đặt các tặng vật của chúng con trên đĩa vàng bác ái của Mẹ; Mẹ sẽ mặc cho chúng con, như Rebecca mặc cho Giacóp, với những bộ y phục tuyệt vời của Người Con cả duy nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô – tức là, mặc cho chúng con với các công nghiệp của Người là những ǵ Mẹ nắm trong tay; và như thế, sau khi chúng con tước lột hết mọi sự của bản thân ḿnh v́ tôn kính Mẹ, chúng con sẽ được “mặc những bộ y phục kép”; tức là những bộ y phục, những đồ trang sức, những thứ nước hoa, những thứ công nghiệp và các thứ nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ Maria khoác cho linh hồn nô lệ của các Vị, thành phần đă tước lột bản thân ḿnh và kiên tŕ trong việc tước lột này.

 

Là việc bác ái ở mức độ cao nhất

 

39.           4)             Hơn nữa, việc hiến thân ḿnh chúng ta cho Mẹ Maria như thế là việc thực hành bác ái đối với tha nhân của chúng ta ở mức độ cao nhất có thể, v́ chúng ta dâng cho Mẹ tất cả những ǵ chúng ta yêu quí nhất, và để tùy Mẹ sử dụng chúng theo ư của Mẹ cho thiện ích của kẻ sống và người chết.

 

Là việc Gia Tăng Ân Sủng của Thiên Chúa nơi chúng ta

 

40.           5)             Nhờ việc tôn sùng này, chúng ta đặt các ân sủng của chúng ta, các công nghiệp của chúng ta, và các nhân đức của chúng ta vào nơi an toàn, v́ chúng ta làm cho Mẹ Maria trở thành nơi chất chứa tất cả những sự ấy, như thể chúng ta nói cùng Mẹ rằng: “Này nhé, Mẹ yêu dấu của con ơi, đó là những việc lành con đă làm được nhờ ơn của Người Con yêu dấu của Mẹ; con không giữ chúng được theo nỗi yếu hèn và bất nhất đổi thay của con, và cũng v́ nhiều kẻ thù gian ác tấn công con ngày đêm. Than ôi! Người ta có thể thấy hằng ngày các cây hương bá trên núi Lebanon đổ xuống bùn đen, và những con phượng hoàng bay lên tới mặt trời trở thành những con chim đêm đen; cũng thế, cả hằng ngàn người công chính đă ngă đổ xuống bên trái của con và cả hằng chục ngàn người trong họ ngả xuống bên phải của con. Thế nhưng, xin Mẹ, vị nữ hoàng quyền năng đệ nhất của con, hăy bảo tŕ con kẻo con vấp ngă; xin hăy giữ ǵn lấy tất cả những ǵ con có v́ con sợ rằng chúng bị trộm cướp mất của con đi. Tất cả mọi sự con có con xin kư thác cho Mẹ. Con biết rơ Mẹ là ai, bởi thế con hoàn toàn kư thác bản thân con cho Mẹ; Mẹ là người trung thành với Thiên Chúa và với loài người; Mẹ sẽ không để cho bất cứ sự ǵ bị hư hại được con kư thác cho Mẹ; Mẹ là Đấng quyền năng và không ǵ có thể làm tổn thương đến Mẹ hay cướp đi bất cứ những ǵ Mẹ đang nắm chắc trong tay. “Khi anh chị em theo Mẹ Maria, anh chị em sẽ không bị lầm đường lạc hướng; khi anh chị em cầu nguyện cùng Mẹ, anh chị em sẽ không bị thất vọng; khi anh chị em nghĩ đến Mẹ, anh chị em sẽ không bị lầm lẫn; khi Mẹ bảo tŕ anh chị em, anh chị em sẽ không sa ngă; khi Mẹ bảo vệ anh chị em, anh chị em sẽ không c̣n sợ hăi; khi Mẹ dẫn dắt anh chị em, anh chị em sẽ không bị mỏi mệt; khi Mẹ phù hộ anh chị em, anh chị em sẽ đến nơi b́nh an” (Thánh Bênađô, Inter Flores, cap. 135, de Maria Virgine). Ngoài ra, “Mẹ giữ Con Mẹ không giáng phạt chúng ta; Mẹ giữ chúng ta cho khỏi bị ma quỉ hăm hại; Mẹ giữ ǵn các nhân đức của chúng ta cho khỏi bị thất thoát; Mẹ ǵn giữ các công nghiệp của chúng ta cho khỏi bị hủy hoại; Mẹ ǵn giữ các ân huệ của chúng ta cho khỏi bị hư đi”. Đó là những lời của Thánh Bênađô. Tự bản chất, chúng nói lên tất cả những ǵ tôi đă nói. Nếu đây là một động lực duy nhất khơi dậy trong tôi ước muốn thực hiện việc tôn sùng này – tức nó là một phương cách chắc chắn giữ tôi sống trong ơn nghĩa Chúa và thậm chí c̣n gia tăng ân sủng này nơi tôi, th́ ḷng tôi cần phải nung nấu niềm trông mong thực hiện việc tôn sùng ấy.

 

Là việc làm cho linh hồn được tự do thanh thoát

 

41.           6)             Việc tôn sùng này thực sự giải thoát linh hồn bằng niềm tự do của con cái Thiên Chúa. V́ t́nh yêu Mẹ Maria, chúng ta biến chung ta đang tự do thành nô lệ, Mẹ, bằng ḷng biết ơn, sẽ mở rộng tâm can chúng tar a, sẽ gia tăng t́nh yêu của chúng ta, và sẽ làm cho chúng ta tiến bước nhanh trên con đường giới luật Chúa. Mẹ giải thoát linh hồn khỏi mệt mỏi, buồn sầu, và hoang mang. Việc tôn sùng này là việc được Chúa dạy cho Mẹ Agnes Giêsu (biệt chú cuối trang: một nữ tu Đaminh chết trong thơm tho nhân đức vào năm 1634 tại tu viện Langaec ở Auvergne nước Pháp), như là một phương tiện chắc chắn giải thoát mẹ khỏi những đớn đau và bối rối nặng nề làm mẹ khổ tâm. Người nói với mẹ rằng: “Con hăy biến ḿnh làm nô lệ cho Mẹ của Cha”. Bà mẹ này đă làm như thế và trong khoảng khắc mẹ đă hết bị khủng hoảng.

 

Là Việc Tuân Phục các Huấn Dụ của Giáo Hội

 

42.           Để thấy được rằng việc tôn sùng này thật sự là những ǵ được phép cần phải đề cập tới những sắc chỉ của những vị Giáo Hoàng và các bức thư mục vụ của các vị giám mục, nói hay nói tốt về việc tôn sùng ấy; những ân xá được ban cho việc tôn sùng này; những đoàn thể được thiết lập v́ kính trọng việc tôn sùng ấy; những gương sáng của các vị thánh cùng nhưng người có tiếng thực hành việc tôn sùng này. Thế nhưng, tôi sẽ không nói đến tất cả những điều ấy.  

 

 

C. Những Yếu Tố Cấu Tạo Nội Tại của Việc Tận Hiến Này và Tinh Thần của Nó

 

43.          Tôi đă nói rằng việc tôn sùng này là ở tại việc thi hành tất cả mọi hành động của chúng ta với Mẹ Maria, trong Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria và cho Mẹ Maria.

 

44.          Việc nhờ Mẹ Maria hiến ḿnh làm nô lệ cho Chúa Giêsu một lần vẫn chưa đủ; việc lập lại tác động tận hiến này hằng tháng hay hằng tuần cũng chưa đủ. Nếu chỉ làm có thế thôi th́ đó chỉ là một việc tôn sùng cho qua, sẽ không đưa linh hồn tới mức độ thánh thiện mà linh hồn có thể đạt tới. Thật là dễ dàng trong việc ghi danh gia nhập một hiệp hội; dễ dàng cam kết làm việc tôn sùng này và hằng ngày đọc mấy kinh nguyện được ấn định. Cái khó khăn chính yếu đó là đi sâu vào tinh thần của nó là những ǵ đ̣i hỏi phải lệ thuộc nội tâm v ào Mẹ Maria, và thực sự trở thành nô lệ của Mẹ và nhờ Mẹ trở thành nô lệ của Chúa Giêsu. Tôi đă gặp nhiều người nhiệt thành đáng khen trong việc thực hành bề ngoài tính cách nô lệ thánh hảo này đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thế nhưng tôi chỉ gặp được một ít người đi sâu vào tinh thần sâu xa của nó, và lại càng ít hơn  nữa những ai kiên tŕ thự chành nó.

 

Hành động với Mẹ Maria

 

45.          1) Việc thực hành chính yếu của tác động tôn sùng này đó là thi hành tất cả mọi hành động của chúng ta với Mẹ Maria. Tức là chúng ta cần phải lấy Mẹ như là mô phạm hoàn trọn cho tất cả những ǵ chúng ta cần phải làm.

 

46.          Trước khi đảm trách bất cứ một điều ǵ, chúng ta cần  phải quên ḿnh và loại trừ các quan điểm riêng tư của chúng ta. Chúng ta phải coi ḿnh chỉ là không trước nhan Thiên Chúa, tự ḿnh không thể nào làm được bất cứ sự ǵ một cách siêu nhiên cho xứng đáng hay làm bất cứ điều ǵ mang lại lợi ích cho phần  rỗi của chúng ta. Chúng ta cần phải có thói quen chạy đến cùng Đức Mẹ, trở nên một với Mẹ và theo ư hướng của Mẹ, cho dù chúng ta không biết được những ư hướng đó. Nói cách khác, chúng ta cần phải trở nên một dụng cụ ở trong tay của Mẹ Maria để Mẹ hành động trong chúng ta và làm việc với chúng ta những ǵ Mẹ muốn, cho Con Mẹ được hiển vinh hơn; và nhờ Chúa Giêsu cho Chúa Cha cũng được tôn vinh hơn. Làm như thế là chúng ta theo đuổi đời sống nội tâm của ḿnh và tiến bộ trong đời sống thiêng liêng ở chỗ chỉ sống lệ thuộc vào Mẹ Maria.

 

Hành động trong Mẹ Maria

 

47.          2) Chúng ta cần phải luôn luôn hành động trong Mẹ Maria, tức là, chúng ta cần phải từ từ có được thói quen tự nhắc nhở trong ḷng, nhờ đó h́nh thành trong chúng ta một ư nghĩ nào đó hay một h́nh ảnh thiêng liêng nào đó về Mẹ Maria. Mẹ phải thực sự trở nên một Nguyện đường cho linh hồn, nơi chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện cầu của ḿnh mà không sợ bị Chúa chẳng màng chi tới.  Mẹ sẽ như là Tháp Ngà Đavít cho chúng ta, nơi chúng ta được an toàn trước tất cả mọi thù địch. Mẹ sẽ là một ngọn đèn sáng soi chiếu thẳm cung của linh hồn chúng ta và làm bừng lên t́nh yêu Thiên Chúa nơi chúng ta. Mẹ sẽ là một chốn nghỉ ngơi linh thánh, nơi chúng ta có thể cùng Mẹ chiêm ngắm Thiên Chúa. Sau hết, Mẹ Maria sẽ là phương tiện duy nhất cho chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và Mẹ sẽ trở thành vị chuyển cầu cho hết mọi sự cần thiết của chúng ta. Khi chúng ta nguyện cầu, chúng ta hăy cầu nguyện trong Mẹ Maria. Khi chúng ta lănh nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, chúng ta hăy đặt Người trong Mẹ Maria v́ Người vui thích ở trong Mẹ. Làm bất cứ một việc ǵ chúng ta hăy làm trong Mẹ Maria, nhờ đó, Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta quên  ḿnh ở mọi nơi và trong mọi sự.

                                                  

Hành động nhờ Mẹ Maria

 

48.          3) Chúng ta không bao giờ được đến  với Chúa Giêsu ngoại trừ nhờ Mẹ Maria, bằng việc chuyển cầu và thế giá của Mẹ đối với Chúa Giêsu. Chúng ta không được cầu xin cùng Chúa Giêsu mà không có Mẹ.

 

Hành động cho Mẹ Maria

 

49.          4) Chúng ta cần phải thi hành tất cả mọi hành động của chúng ta cho Mẹ Maria, tức là chúng ta sẽ làm việc chỉ cho Mẹ như là thành phần nô lệ của vị Nữ Vương quí phái này, bằng việc làm cho Mẹ được hài ḷng và sáng danh, coi đó như là mục đích đầu tiên nơi tất cả mọi hành động của chúng ta, song vinh quang của Thiên Chúa bao giờ cũng là cùng đích của chúng ta. Nơi tất cả mọi sự, chúng ta cần phải từ bỏ tự ái, v́ thường chúng ta không ư thức, vị kỷ sẽ trở thành đích điểm của tất cả mọi việc chúng ta làm. Chúng ta thường cần phải lập lại trong ḷng ḿnh rằng: “Lạy Mẹ yêu dấu, để Mẹ được hài ḷng, con đến nơi này hay chỗ kia, con làm việc này hay việc nọ, con chịu đớn đau này hay thương tích kia”.

 

50.          Hỡi linh hồn ưu tuyển, hăy coi chừng ư nghĩ là để trọn hảo hơn th́ hăy hướng hoạt động và ư hướng của ḿnh tới thẳng Chúa Giêsu hay đến thẳng Thiên Chúa. Không có Mẹ Maria, việc làm của bạn và ư hướng của bạn sẽ ít có giá trị. Thế nhưng, nếu bạn nhờ Mẹ Maria đến cùng Thiên Chúa th́ việc bạn làm sẽ trở thành việc của Mẹ Maria, nhờ đó sẽ trở thành cao quí nhất và sáng giá nhất đối với Thiên Chúa.

 

51.          Một lần nữa, xin bạn hăy coi chừng việc bạn phạm đến bản thân ḿnh, khi lấy làm thỏa măn nơi các việc nguyện cầu và các việc lành thánh của bạn. Bao giờ cũng hăy nguyện cầu và làm việc với một tâm tưởng của đức tin tinh tuyền được Mẹ Maria tỏ ra khi c̣n sống trên trần gian này và sẽ chia sẻ với bạn qua gịng thời gian. Hỡi thành phần nô lệ nhỏ bé đáng thương, hăy để cho vị Nữ Hoàng vương chủ của bạn hoan hưởng việc rạng ngời chiêm ngưỡng Thiên Chúa, hoan hưởng những ngất ngây, những vui thú, những măn nguyện và những kho tàng thiên đ́nh. Bạn hăy lấy đức tin tinh tuyền mà chấp nhận những cảm xúc xung khắc mâu thuẫn, những phân tâm chia trí, mệt mỏi buồn chán và khô khan nguội lạnh.  Chớ ǵ lời nguyện cầu của bạn là thế này: “Tôi xin thưa Amen, chớ ǵ được như vậy với bất cứ những ǵ Mẹ Maria là Nữ Vương của tôi thực hiện ở trên thiên đàng”. Vào lúc này đây chúng ta không thể làm ǵ hơn ngoài việc này.

 

52.          Nếu bạn không cảm thấy ngay được sự hiện hiện ngọt ngào êm ái của Đức Trinh Nữ Maria trong bạn th́ hăy coi chừng, đừng làm khốn ḿnh. V́ đó là một ân ban không phải ai cũng được, và thậm chí ngay cả khi Thiên Chúa v́ t́nh thương cao cả của Ngài ban cho một linh hồn nào đó ơn phúc này th́ nó vẫn rất dễ bị mất đi, trừ phi linh hồn vĩnh viễn ư thức được nó nhờ thói quen phản tỉnh. Thế nhưng, nếu điều bất hạnh này xẩy ra cho ḿnh, th́ bạn hăy b́nh tĩnh trở về với Vị Nữ Hoàng vương chủ của bạn mà bắt đền Mẹ.

 

 

D. Những Hiệu Quả Phát Sinh từ Việc Tôn Sùng này nơi Linh Hồn Tín Hữu

 

53.          Kinh nghiệm sẽ dạy cho bạn nhiều về việc tôn sùng này hơn là những ǵ tôi có thể nói với bạn, thế nhưng, nếu bạn trung thành một chút xíu tôi đă chỉ vẽ cho bạn ấy, bạn sẽ chiếm được dồi dào ân sủng khiến cho bạn lấy làm ngỡ ngàng và cảm thấy tràn đầy hân hoan.

 

54.          Vậy, chúng ta hăy bắt đầu hành động, hỡi linh hồn yêu dấu, bằng cách kiên tŕ sống việc tôn sùng này, để linh hồn của Mẹ Maria có thể tôn vinh Chúa trong chúng ta và tinh thần của Mẹ trong chúng ta hân hoan trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của Mẹ. Chúng ta đừng nghĩ rằng việc ở trong ḷng của Abraham – cách nói khác đi về thiên  đàng – th́ vinh quang và hạnh phúc hơn là ở trong ḷng Mẹ Maria là nơi Thiên Chúa đă thiết dựng ngai ṭa của Ngài (Đan Viện Phụ Guerric).

 

55.          Việc tôn sùng này trung thành thực hiện th́ làm phát sinh ra muôn vàn hiệu quả tốt lành trong linh hồn. Hiệu quả quan trọng nhất đó là nó thiết lập, thậm chí ngay trên trái đất này, sự sống của Mẹ Maria trong linh hồn, nhờ đó không phải là linh hồn sống nữa, song là Mẹ Maria sống trong linh hồn. Nói cách khác, linh hồn của Mẹ Maria trở nên đồng hóa với linh hồn tôi tớ của Mẹ. Thật vậy, bằng một ân sủng khôn tả song thực sự, một khi Mẹ Maria rất thánh trở thành Nữ Vương của linh hồn, th́ Mẹ thực hiện  những sự lạ lùng không ngờ nơi linh hồn. Mẹ là một đại tác nhân diệu kỳ đặc biệt trong nội tâm của các linh hồn.  Mẹ âm thầm hoạt động ở đó, mà linh hồn không ngờ được, v́ việc ư thức được điều này có thể hủy hoại đi vẻ đẹp việc làm của Mẹ.

 

56.          V́ Mẹ Maria là Vị Trinh Nữ dồi dào hoa trái ở khắp mọi nơi mà Mẹ sẽ làm phát sinh ra nơi thẳm cung của ĺnh hồn là nơi Mẹ ngự trị những ǵ là tinh tuyền cho linh hồn và xác thân, những ǵ là ngay lành nơi ư hướng và mục đích, và những ǵ là thành quả nơi các việc lành thánh. Hỡi linh hồn yêu dấu, đừng nghĩ rằng Mẹ Maria, tạo vật trung thành nhất của Thiên Chúa, thậm chí đă hạ sinh ra Vị Thiên Chúa làm người, sẽ ngồi không chẳng làm ǵ nơi một linh hồn ngoan ngoăn dễ dạy. Mẹ giúp cho Chúa Giêsu tiếp tục sống trong lin h hồn ấy và lin h hồn ấy liên  tục hiệp nhất với Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu là hoa trái của Mẹ Maria đối với từng linh hồn cũng như đối với tất cả mọi linh hồn nói chung, th́ Người thậm chí c̣n là hoa trái đặc biệt của Mẹ và là tuyệt phẩm của Mẹ nơi linh hồn được Mẹ hiện diện.

 

57.          Tóm lại, Mẹ Maria trở nên tất cả mọi sự cho linh hồn muốn phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Mẹ soi sáng trí khôn của họ bằng đức tin tinh tuyền của Mẹ. Mẹ đào sâu tâm can của họ bằng đức khiêm hạ của Mẹ. Mẹ nới rộng và làm cho tấm ḷng của họ bùng lên bằng đức ái của Mẹ, làm cho nó tinh tuyền bằng đức khiết trinh của Mẹ, làm cho nó nên cao cả và vĩ đại bằng việc chăm sóc từ mẫu của Mẹ. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại không nói nhiều hơn nữa về vấn đề này? Chỉ có kinh nghiệm mới dạy cho chúng ta biết về những sự lạ lùng kỳ diệu được Mẹ Maria thực hiện nơi linh hồn, những sự diệu kỳ lớn lao đến nỗi kẻ khôn ngoan và kiêu hănh, thậm chí cả một số lớn thành phần đạo hạnh cũng thấy khó ḷng mà tin nổi.

 

58.          V́ nhờ Mẹ Maria mà Thiên Chúa đă đến trong thế gian lần đầu tiên trong thân phận thấp hèn và thiếu thốn, th́ chúng ta không thể nói là cũng nhờ Mẹ Maria mà Người sẽ đến lần thứ hai hay sao? V́ không phải hay sao toàn thể Giáo Hội mong đợi Người đến để cai trị toàn thể trái đất và phán xét kẻ sống và kẻ chết? Không ai biết được cách thức và thời điểm lần đến này xẩy ra, thế nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa, Đấng có những ư nghĩa xa vượt chúng ta như trời với đất, sẽ đến một lúc nào đó và một cách nào đó không ngờ nhất, thậm chí bởi những con người học thức nhất và những ai thông thạo Thánh Kinh nhất là nơi không nói rơ về vấn đề này.

 

59.          Chúng ta có lư để mà tin rằng, càng đến ngày cùng tháng tận và có lẽ sớm hơn chúng ta tưởng, Thiên Chúa sẽ làm nổi dậy n hững con người cao cả tràn đầy Thánh Thần và thấm đẫm tinh thần của Mẹ Maria. Qua họ, Mẹ Maria, Vị Nữ Vương uy quyền nhất, sẽ thực hiện những điều kỳ diệu trên thế giới này, bằng việc hủy hoại tội lỗi và thiết lập vương quốc của Chúa Giêsu Con Mẹ trên những tàn rụi của vương quốc thế gian băng hoại. Những con người thánh thiện ấy sẽ hoàn thành điều này bằng việc tôn sùng được tôi chấm phá những nét chính yếu mà thôi bởi tŕnh độ thiếu khả năng của tôi.

 

 

E. Những Việc Thực Hành Bên Ngoài

 

60.          Ngoài những việc thực hành bề trong vừa được tôi đề cập tới, th́ việc tôn sùng này  cũng có một ít việc thực hành bề ngoài không được bỏ qua hay coi thường.

 

Việc tận hiến và lập lại việc tận hiến

 

61.          Việc thực hành đầu tiên cần phải làm đó là chọn lấy một ngày lễ đặc biệt nào đó để nhờ Mẹ Maria tận hiến cho Chúa Giêsu biến ḿnh trở thành nô lệ của Người.  Đây là cơ hội để Hiệp Lễ và sống một ngày nguyện cầu. Ít là mỗi năm một lần, vào cùng ngày này, chúng ta hăy lập lại việc tận hiến ấy.

 

Việc dâng cúng tỏ ḷng thuận phục Đức Trinh Nữ

 

62.          Việc thực hành thứ hai là hằng năm, vào cùng ngày này, hăy hiến dâng cho Đức Mẹ một thứ dâng cúng nho nhỏ nào đó để tỏ ra chúng ta là người tôi tớ và tùy thuộc .  Đây vốn là việc thành phần nô lệ tỏ ra kính trọng chủ nhân ông của họ. Việc dâng cúng này có thể bao gồm tác động bỏ ḿnh hay làm phúc, hoặc hành hương, hay mấy lời cầu nguyện. Thánh Đamianô đă nói với chúng ta rằng người anh em của ngài là Chân Phước Marino thường công khai sát phạt ḿnh vào cùng ngày mỗi năm ở trước bàn thờ Đức  Mẹ. Không cần phải thực hiện thứ ḷng nhiệt thành này, chúng tôi cũng không khuyên làm như thế. Tuy nhiên, những ǵ nhỏ bé chúng ta dâng lên Đức Mẹ th́ ít là chúng ta dâng lên bằng tấm ḷng khiêm hạ và tri ân.

 

Việc đặc biệt Cử Hành Lễ Truyền Tin Cho Mẹ

   

63.          Việc thực hành thứ ba đó là hằng năm cử hành thật sốt sắng Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể.  Đây là một lễ chuyên biệt của việc tôn sùng này và được chọn để chúng ta có thể tôn kính và bắt chước việc lệ thuộc của Lời hằng hữu đă chấp nhận vào ngày này v́ yêu thương chúng ta.

 

Việc Đọc Kinh Nguyện Tiểu Vương Miện và Ca Vịnh Ngợi Khen

      

64.          Việc thực hành thứ tư, không buộc thành tội nếu không làm, đó là hằng ngày đọc kinh nguyện nhan đề “Tiểu Vương Miện của Đức Nữ Trinh”, một kinh nguyện bao gồm 3 Kinh Lạy Cha và 12 Kinh Kính Mừng, và thường xuyên đọc Ca Vịnh Ngợi Khen, bài thánh ca duy nhất được Đức Mẹ sáng tác. Nơi Ca Vịnh Ngợi Khen, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đă ưu ái chúng ta trong quá khứ, và nài xin các ơn huệ khác của Ngài cho tương lai. Thời điểm đặc biệt chúng ta không được bỏ không đọc Ca Vịnh này đó là trong lúc tạ ơn Hiệp Lễ. Học giả Gerson đă cho chúng ta biết rằng chính Đức Mẹ thường đọc ca vịnh này để tạ ơn sau Hiệp Lễ.

 

Việc đeo một sợi xích nhỏ

 

65.          Việc thực hành thứ năm đó là đeo một giây xích nhỏ được làm phép, hoặc ở chung quanh cổ, trên cánh tay, trên bàn chân, hay quanh thân thể. Triệt để mà nói th́ việc thực hành này có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng ǵ tới bản tính thiết yếu của việc tôn sùng đây, thế nhưng, ngược lại, thật là sai lầm khi tỏ ra khinh thường nó hay lên án nó, liều lĩnh bỏ bê nó. 

 

Sau đây là những lư do tại sao lại mang dấu hiệu bề ngoài này:

 

(1) V́ nó nói lên việc chúng ta tự do thoát khỏi những xiềng xích độc hại xấu xa của tội nguyên tổ và tội ḿnh làm là những tội trói buộc chúng ta.

 

(2) V́ nhờ đó chúng ta tỏ ra trân trọng những giây rợ và những trói buộc yêu thương Chúa chúng ta đă muốn bị thắt cột để chúng ta thực sự được tự do.

 

(3) V́ những thắt buộc này là những thắt buộc yêu thương mà chúng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không làm một điều ǵ mà không do yêu thương.

 

(4) Sau hết, việc mang giây xích này nhắc nhở chúng ta một lần nữa là chúng ta lệ thuộc vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria như là những người nô lệ của các Ngài. Thành phần xuất chúng đă trở thành nô lệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đă hết sức coi trọng những sợi xích nhỏ này đến độ họ cảm thấy không hài ḷng khi không bị công khai kéo lê như là những kẻ nô lệ của các Tín Đồ Hồi Giáo.

 

Những sợi xích yêu thương này c̣n có giá hơn và sáng ngời hơn là những chiếc kiềng bằng vàng và những quí thạch được các vị hoàng đế đeo, v́ chúng là huy hiệu rực rỡ cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và biểu hiệu cho những mối ràng buộc liên kết chúng ta với các Ngài.

 

Cần phải ghi nhận là nếu những sợi xích này không được làm bằng bạc th́ chúng ít là phải được làm bằng sắt cho tiện lợi hơn.

 

Chúng không bao giờ được để bỏ bê đâu đó, để chúng ở với chúng ta thậm chí cho đến ngày phán xét. Thật là một niềm vui lớn lao, vinh quang và hiển thắng của người nô lệ trung thành vào ngày mà, theo tiếng kèn thổi, các xương cốt của họ chỗi dậy từ ḷng đất vẫn c̣n được trói buộc bởi sợi xích liên kết thánh hảo, một mối liên kết bề ngoài hoàn toàn không bị mai một. Nguyên ư nghĩ này thôi cũng đủ để thuyết phục một người nô lệ sốt sắng không bao giờ thào gỡ sợi xích của ḿnh, cho dù có bất tiện đến đâu chăng nữa. 

 

Phụ Thêm

 

A. Lời Cầu Nguyện Cùng Chúa Giêsu

                          

66.          Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, xin cho con được bày tỏ ḷng tri ân chân thành của con đối với Chúa về ḷng nhân  lành của Chúa trong việc Chúa trao phó con cho Người Mẹ thánh của Chúa qua việc tôn sùng thắt b uộc thánh hảo này, nhờ đó Mẹ trở thành vị biện hộ của con trong việc van nài trước Uy Nghi của Chúa cho con, và bù đắp cho t́nh trạng khiếm khuyết của con tất cả những ǵ c̣n thiếu thốn.

 

Ôi Chúa, than ơi, con là kẻ khốn nạn đến nỗi nếu không có Người Mẹ yêu dấu này của ḿnh th́ con chắc chắn bị hư mất thôi. Vâng, con luôn luôn cần đến Mẹ Maria trong lúc con đang tiến đến với Chúa đây. Con cần đến Mẹ để làm dịu bớt cơn phẫn nộ của Chúa về nhiều xúc phạm con hằng ngày gây ra. Con cần đến Mẹ để cứu con khỏi án phải đời đời chính đáng mà con xứng gánh chịu. Con cần đến Mẹ để hướng về Chúa, nói cùng Chúa, cầu cùng Chúa, tiến đến với Chúa và làm hài ḷng Chúa. Con cần đến Mẹ để giúp con cứu lấy linh hồn con cùng với những linh hồn khác. Tóm lại, con cần đến Mẹ để con có thể luôn thi hành ư muốn thánh hảo của Chúa và làm cho Chúa được hiển vinh hơn trong hết mọi sự con làm.

 

Chớ ǵ con có thể phổ biến khắp thế giới t́nh thương Chúa đă tỏ cho con! Chớ ǵ khắp thế giới có thể  biết được rằng nếu không có Mẹ Maria th́ giờ đây con đă b ị hư trầm mất rồi! Nếu một ḿnh con có thể  dâng lên đầy đủ những lời tạ ơn về đại hồng phúc là Mẹ Maria này! Mẹ đang ở trong con! Một sở hữu quí hóa biết bao và là một niềm an ủi biết mấy cho con! Chẳng lẽ con lại không đáp trả bằng việc hoàn toàn thuộc về Mẹ hay sao? Bằng không, con thật là vô ơn bội nghĩa! Lạy Chúa Cứu Thế của con, xin hăy để con chết đi hơn là để con cảm thấy con lỗi lầm v́ việc làm sai sót ấy, v́ con thà chết đi c̣n hơn là việc con không thuộc về Mẹ.

 

Như Thánh Gioan Thánh Kư dưới chân Thập Giá, con đă từng lănh nhận Mẹ vô vàn lần như là tất cả thiện ích của con và như con thường hiến bản thân ḿnh cho Mẹ. Thế nhưng, nếu con chưa từng làm như thế một cách trọn hảo như Chúa muốn, th́ lạy Chúa Giêsu yêu dấu, giờ đây con làm theo ước muốn của Chúa. Nếu Chúa vẫn thấy nơi linh hồn của con hay thân xác của con bất cứ sự ǵ không thuộc về Vị Nữ Vương cao cả này, th́ xin Chúa hăy giật chúng mà quẳng đi cho xa khỏi con, v́ bất cứ điều ǵ của con không thuộc về Mẹ Maria th́ đều bất xứng với Chúa.

 

67.          Lạy Chúa Thánh Thần, xin hăy ban cho con tất cả những ơn này. Xin hăy trồng trong hồn con cây sự sống đích thực là Mẹ Maria. Xin hăy bảo tŕ và vun tưới cho cây sự sống này, để cây sự sống ấy được lớn lên, đơm bông và trổ sinh muôn vàn hoa trái sự sống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hăy ban cho con được một ḷng yêu mến cả thể và trông đợi đối với Mẹ Maria, vị hôn thê siêu vời của Chúa. Xin hăy ban cho con một ḷng tin tưởng lớn lao nơi trái tim từ mẫu của Mẹ và tiếp tục chạy đến với ḷng cảm thương của Mẹ, nhờ đó, qua Mẹ, Chúa có thể thực sự h́nh thành Chúa Giêsu, Đấng cao cả và quyền năng, nơi con cho tới khi con đạt tới tầm vóc viên trọn của Người. Amen.

 

B. Lời Nguyện Cầu cùng Mẹ Maria (cho thành phần nô lệ trung thành của Mẹ)

                      

68.          Kính mừng Maria, nữ tử rất yêu dấu của Chúa Cha hằng hữu; kính mừng Maria, người mẹ rất đáng ngợi khen của Chúa Con; kính mừng Maria, người bạn t́nh rất thủy chung của Chúa Thánh Thần; kính mừng Maria, Người Mẹ chí ái, Vị Nữ Lưu rất đáng yêu, Vị Nữ Vương rất uy quyền! Kính mừng Maria, niềm vui của con, vinh hiển của con, tâm can và linh hồn của con. Mẹ là tất cả của con v́ ḷng thương xót Chúa, nhưng con là tất cả của Mẹ v́ đức công bằng. Tuy nhiên, con đă không thuộc về Mẹ một cách thích đáng, bởi thế, một lần nữa, như một người nô lệ hằng thuộc về chủ nhân ông của ḿnh, con xin hiến trọn bản thân con cho Mẹ, không giữ lại bất cứ một sự ǵ cho chính ḿnh hay cho kẻ khác.

 

Nếu Mẹ c̣n thấy bất cứ một sự ǵ nơi con chưa được hiến dâng cho Mẹ th́ giờ đây xin Mẹ hăy lấy nó đi. Xin Mẹ hăy hoàn toàn làm cho Mẹ trở thành chủ nhân sở hữu tất cả mọi năng lực của con. Xin Mẹ hăy tiêu hủy nơi con hết mọi sự làm mất ḷng Chúa. Xin Mẹ hăy nhổ tận gốc những thứ ấy mà hủy hoại đi cho con. Xin Mẹ hăy gieo trồng nơi con tất cả những ǵ Mẹ cho là tốt lành; xin hăy cải tiến những thứ tốt lành ấy và làm cho chúng được gia tăng nơi con.

 

Chớ ǵ ánh sáng của đức tin Mẹ xua tan bóng tối nơi trí khôn của con. Chớ ǵ đức khiêm nhượng thẳm sâu của Mẹ thay thế vào niềm kiêu hănh của con. Chớ ǵ việc Mẹ chiêm ngưỡng thiên đ́nh tận kết những thứ phân tâm chia trí nơi óc tưởng tượng hoang đàng của con. Chớ ǵ việc Mẹ liên tục hưởng kiến Chúa làm cho trí nhớ của con tràn đầy sự hiện diện của Ngài. Chớ ǵ t́nh yêu bừng cháy của trái tim Mẹ làm tan chảy cái lạnh lẽo của con. Chớ ǵ các nhân đức của Mẹ thế v́ các tội lỗi của con. Chớ ǵ các công nghiệp của Mẹ trang điểm cho con và bù đắp cho sự bất xứng của con trước nhan Chúa. Sau hết, lạy Mẹ rất chí ái của con, nếu có thể, xin cho con không c̣n một tinh thần nào khác ngoài tinh thần của Mẹ để nhận biết Chúa Giêsu và ư muốn thần linh của Người. Chớ ǵ con không c̣n một linh hồn nào khác ngoài linh hồn của Mẹ để ca ngợi và tôn vinh Chúa. Chớ ǵ con không c̣n một tâm can nào khác ngoài tâm can của Mẹ để tinh tuyền  và thiết tha kính mến Chúa như Mẹ đă mến yêu Người.

 

69.          Con không xin Mẹ những ơn được thị kiến hay được thụ khải, được sốt sắng theo cảm quan hay cho dù là được những thỏa nguyện thiêng liêng. Mẹ được đặc ân tỏ tường thấy Chúa trong ánh sáng vĩnh hằng. Mẹ được đặc ân nếm hưởng những vui thú thiên đ́nh là nơi không có một cái ǵ khác ngoài sự ngọt ngào. Mẹ được đặc ân hiển thắng trên trời ở bên hữu Con Mẹ mà không cần phải khiêm nhượng nữa, và đặc ân truyền khiến các thiên thần, con người và quỉ ma, mà không bị họ chống cưỡng.  Mẹ được đặc ân ban phát tùy ư tất cả mọi tặng ân lành thánh của Thiên Chúa không trừ một tặng ân nào.

 

Lạy Mẹ Maria rất thánh, đó là phần tuyệt hảo mà Chúa đă ban cho Mẹ, và là những ǵ Mẹ không bao giờ bị mất mát, cũng là những ǵ làm cho con hết sức hân hoan. Về phần của con trên đời này, con chỉ muốn được thông phần với Mẹ, tức là được có một đức tin đơn thành mà không cần phải chứng kiến hay nếm hưởng, là vui ḷng chịu khổ đau mà không cần người đời an ủi, là chết đi cho chính ḿnh mà không nao núng chùn bước, là quảng đại hoạt động cho Mẹ thậm chí đến chết mà không t́m kiếm một tư lợi nào, như là tên nô lệ bất xứng nhất. Ơn duy nhất con xin Mẹ v́ ḷng nhân từ của Mẹ cầu cho con được hằng ngày và hằng giây phút của đời con có thể nói được lời Amen tam diện: Amen, chớ ǵ được như vậy, đối với tất cả những ǵ Mẹ đă làm trên trái đất này; Amen, chớ ǵ được như vậy, đối với tất cả những ǵ Mẹ giờ đây đang làm trên trời; Amen, chớ ǵ được như vậy, đối với tất cả những ǵ Mẹ đang làm trong tâm hồn của con. Có thế, Mẹ và chỉ một ḿnh Mẹ thôi sẽ hoàn toàn tôn vinh Chúa Giêsu nơi con trong suốt cuộc đời của con và cho đến vô cùng bất tận. Amen.

 

 

 

(IV)    Việc Chăm Sóc và Tăng Trưởng của Cây Sự Sống (hay nói cách khác)

          Cách Hay Nhất Để Mẹ Maria Sống Động và Hiển Trị nơi Linh Hồn Ḿnh

 

 

A. Việc nô lệ yêu thương thánh hảo. Cây sự sống.

 

70.          Nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp, bạn có hiểu những ǵ tôi đă cố gắng dẫn giải ở những trang trên đây chăng? Nếu có th́ tạ ơn Chúa. Đó là một bí mật rất ít người biết được. Nếu bạn đă khám phá ra được kho tàng này nơi thửa ruộng Maria, th́ hạt ngọc đắt giá này đ̣i bạn phải bán đi tất cả những ǵ bạn có để mua lấy. Bạn phải hiến thân ḿnh cho Mẹ Maria, vui ḷng biến mất ḿnh nơi Mẹ, chỉ để t́m thấy Chúa nơi Mẹ mà thôi.

 

Nếu Chúa Thánh Thần đă gieo trồng trong linh hồn của bạn Cây Sự Sống đích thực này, đó là ḷng tôn sùng tôi đă dẫn giải cho bạn, th́ bạn cần phải thận trọng vun tưới cho nó, nhờ đó nó mới sinh hoa kết trái đúng mùa. Ḷng tôn sùng này giống như hạt cải trong Phúc Âm, thật sự nhỏ nhất trong tất cả mọi hạt giống, thế nhưng nó lại tăng trưởng thành một cây vĩ đại, vươn cao đến độ chim trời, tức thành phần được tuyển chọn, đến làm tổ nơi các càn h của nó. Chúng nghỉ ngơi ở đó, nơi mát mẻ trước cái nóng của mặt trời, và an toàn tránh được những con thú ŕnh mồi.

 

B. Làm thế nào để vun tưới cho cây sự sống

 

Đây là cách tốt nhất, hỡi linh hồn tuyển chọn, trong việc vun tưới cho cây sự sống:

 

71. (1) Cây này, một khi được trồng cấy nơi một tấm ḷng dễ dậy, cần phải hít thở bầu khí trong lành và không cần việc con người hỗ trợ. Được xuất phát từ trời, nó không thể bị chi phối bởi bất cứ một tạo vật nào, v́ tạo vật có thể gây ngăn trở cho việc nó triển nở hướng về Thiên Chúa là Đấng đă tạo dựng nên  nó. Bởi thế, bạn không được cậy dựa những nỗ lực của ḿnh hay những tài năng tự nhiên  của ḿnh, hoặc vị thế tư riêng của ḿnh hay sự hướng dẫn của con người. Bạn  cần  phải chạy đến với Mẹ Maria, chỉ cậy dựa vào việc trợ giúp của Mẹ mà thôi.

 

72 (2) Con người nào được cây sự sống này đâm rễ trong tâm hồn, th́ canh chừng nó và bảo vệ nó như một người làm vườn giỏi. V́ cây này, có sự sống và có khả năng sản sinh hoa trái sự sống, cần phải được linh hồn chuyên chăm cẩn thận nâng niu và trông nom. Linh hồn nào muốn nên thánh cần phải lấy việc này làm mục đính và bận tâm chính yếu của ḿnh.

 

73 Bất cứ điều ǵ có thể làm chết nghẹn cây này hay theo thời gian làm cho nó bị cản trở việc sinh hoa kết trái, chẳng hạn như những thứ gai góc và cỏ dại, đều phải được cắt tỉa và nhổ đi. Tức là, bằng việc từ bỏ ḿnh và hăm ḿnh, bạn cần phải chuyên  cần giảm bớt và thậm chí từ bỏ tất cả những thứ vui thỏa trống rỗng và những thứ giao tiếp vô bổ với các tạo vật khác. Nói cách khác, bạn cần phải đóng đinh xác thịt, canh chừng miệng lưỡi và khổ chế các giác quan tự nhiên.

 

74. (3) Bạn cần phải canh chừng những thứ côn trùng tác hại đến cây này. Những thứ kư sinh vật này là tự ái và yêu thích được thoải mái dễ chịu, chúng ăn hết những lá xanh của Cây này và làm vô hiệu hóa niềm hy vọng xinh tươi do cây này cung cấp cho trong việc trổ sinh hoa trái tốt đẹp; v́ tự ái không thích hợp với ḷng mến yêu Mẹ Maria. 

 

75. (4) Bạn không được để cho cây này bị tàn hại bởi những con thú phá phách, tức là bởi tội lỗi, v́ tội lỗi có thể làm cho cây chết đi chỉ v́ dính dáng tới chúng. Thậm chí không được để cho Cây này bị ảnh hưởng bởi hơi thở của tội lỗi, v́ hơi thở của tội lỗi, tức là các tội nhẹ, là những ǵ rất nguy hiểm khi chúng ta không cảm thấy có chuyện ǵ đối với chúng cả.

 

76. (5) Cũng cần phải thường xuyên tưới cho Cây này bằng việc Hiệp Lễ, dâng Thánh Lễ cùng với các việc cầu nguyện chung riêng khác nữa. Bằng không, nó sẽ không tiếp tục  sinh hoa kết trái đâu.

 

77. (6) Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng khi thấy gió thổi lên làm cho cây rung lên, v́ cần phải có những cơn gió băo cám dỗ trong việc đánh gục nó cùng với tuyết lạnh và sương giá muốn làm tàn úa nó đi. Nói như thếlà chúng ta muốn nói rằng việc tôn sùng này đối với Đức Mẹ chắc chắn sẽ có vấn đề và bị tấn công. Thế nhưng, bao lâu chúng ta tiếp tục  kiên tŕ chăm sóc cho nó, chúng ta chẳng cần phải sợ hăi ǵ.

 

C- Hoa trái của Cây Sự Sống là Chúa Giêsu Kitô

 

78.          Hỡi linh hồn ưu tuyển, nếu bạn cẩn thận thực hiện việc vun tưới chp Cây Sự Sống như thế, một cây đă được Chúa Thánh Thần cấy trồng tươi tắn nơi linh hồn của bạn, th́ tôi có thể bảo đảm với bạn rằng trong ṿng một thời gian ngắn, nó sẽ tăng triển rất cao lớn tới độ các loại chim  trời sẽ làm tổ nơi nó. Nó sẽ trở thành một cây tốt lành đến nỗi trổ sinh đúng mùa Hoa Trái hiển vinh và ân phúc đầy ngọt ngào đáng khen đó là Chúa Giêsu, Đấng đă măi là và sẽ luôn là hoa trái duy nhất của Mẹ Maria.

 

Phúc cho linh hồn nào được gieo trồng Mẹ Maria là Cây Sự Sống. Phúc hơn cho linh hồn nào Mẹ có thể tăng trưởng và nở hoa nơi họ. Nhưng hạnh phúc nhất là linh hồn nếm hưởng được vị ngọt ngào hoa trái của Mẹ Maria và bảo tŕ hoa trái ấy cho đến khi qua đời và cho đến  vô cùng bất tận. Amen.

 

“Ai đang nắm được nó th́ hăy giữ nó cho kỹ”. 

 

 

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

 

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Cha là Đấng Toàn Năng, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Con Hằng Hữu của Chúa Cha, Đấng Cứu Thế, xin cứu độ chúng con.

Lạy Thần Linh của Chúa Cha và Chúa Con, là sự sống vô tận của Chúa Cha và Chúa Con, xin thánh hóa chúng con.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nghe lời chúng con.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con.

 

Ngài là Hứa Hẹn của Thiên Chúa Ngôi Cha

- xin thương xót chúng con (từ đây xin thưa cùng câu này),

Ngài là Tia sáng thiên đ́nh,

Ngài là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo,

Ngài là Nguồn Nước thiên cung,

Ngài là Ngọn Lửa thiêu đốt,

Ngài là Đức Ái nhiệt t́nh,

Ngài là Dầu Xức thiêng liêng,

Ngài là Tinh Thần yêu thương và chân thật,

Ngài là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu,

Ngài là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh,

Ngài là Tinh Thần minh thức và thảo hiếu,

Ngài là Tinh Thần kính sợ Chúa,

Ngài là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu,

Ngài là Tinh Thần b́nh an và nhu hiền,

Ngài là Tinh Thần nết na và thơ ngây,

Ngài là Thánh Thần An Ủi,

Ngài là Thánh Thần Thánh Hóa,

Ngài là Thánh Thần điều khiển Giáo Hội,

Ngài là Tặng Ân của Thiên Chúa Đấng Tối Cao,

Ngài là Thần Linh tràn lan vũ trụ,

Ngài là Thần Linh thừa nhận con cái Thiên Chúa,

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin khiến cho chúng con biết ghê tởm tội lỗi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giăi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa T́nh Yêu của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện cho nên.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi động chúng con bằng những thiên hứng của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con đi theo con đường cứu độ.

Lạy Chúa Thánh Thần, ban cho chúng con kiến thức nào cần thiết nhất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tác động chúng con biết thực hiện điều thiện hảo.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con công nghiệp của tất cả mọi nhân đức.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con kiên tŕ sống công chính.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin trở nên phần thưởng đời đời cho chúng con.

 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.

 

Xướng:  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hăy đến! Hăy tràn đầy ḷng trí của tín hữu Chúa.

Đáp:       Và thắp lên trong họ ngọn lửa T́nh Yêu của Chúa.

 

Chúng ta hăy cầu nguyện.

 

Ôi Chúa Cha từ bi thương xót, xin Thần Linh của Chúa hăy sáng soi, nung nấu và thanh tẩy chúng con, để Ngài có thể thấu nhập chúng con bằng sương sa thiên đ́nh của Ngài và làm cho chúng con được sinh hoa kết trái nơi những việc thiện hảo; nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng cùng Cha và hiệp nhất với Thần Linh, muôn đời hằng sống và hiển trị. Amen.

 

(Kinh Cầu Chúa Thánh Thần này được trích dịch từ cuốn Preparation for Total Consecration according to Saint Louis Marie de Montfort, Montfort Publications, Bay Shore, New York, 6th Printing 2001, pgs 21-23 – Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Ngày Đầu Năm Dương Lịch 1/1/2003)

 

TOP

MARIA - ĐỆ NHẤT CAO THỦ BANH QUẬT

(phụ bản; bài viết chủ đề cho Ngày Thánh Mẫu 2009 được phổ biến trên NS Trái Tim Đức Mẹ)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong ḷng” (Lc 2:19,51). Nhận định này của Thánh Kư Luca về Mẹ Maria đây có thể nói là tất cả Linh Đạo Maria cũng là Linh Đạo Kitô Giáo. Tại sao?

Nếu mục đích Thiên Chúa dựng nên con người là để họ được hiệp thông thần linh với Người (xem Tổng Lược Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo, câu 1), th́ tất cả khoa tu đức học Kitô Giáo chẳng qua chỉ là một thứ linh đạo (dù mang danh là linh đạo Giang Thánh Giá, linh đạo I Nhă, linh đạo Thiên Sa Hài Đồng, linh đạo Long Mộng Phố v.v.) nhắm đến một mục đích duy nhất đó là giúp tâm hồn Kitô hữu làm sao để có thể hiệp thông thần linh với “Thiên Chúa là t́nh yêu” (1Jn 4:8,16).

Để đạt được mục đích hiệp thông thần linh với Thiên Chúa một cách chắc chắn và hoàn toàn đến mức tối đa và trọn lành hết cỡ, linh đạo nào cũng phải bao gồm một yếu tố bất khả thiếu hết sức quan trọng đó là việc con người đáp ứng tác động thần linh. Tức là, nếu con người không biết đáp ứng tác động thần linh của Đấng đă chẳng những tỏ hết ḿnh ra cho chung nhân loại nơi Con Ngài là Đức Giêsu Kitô Lời Nhập Thể, mà c̣n tiếp tục và liên tục tỏ ḿnh ra cho từng tâm hồn chúng ta, qua Thánh Linh của Ngài là Đấng được ban cho chúng ta và ở trong chúng ta (xem Rm 5:5; 8:9,11), th́ chúng ta chắc chắn và vĩnh viễn sẽ không thể nào đạt tới chỗ hiệp thông thần linh với Ngài.  

Thế nhưng, để có thể đáp ứng tất cả mọi tác động thần linh và từng tác động thần linh của Vị Thiên Chúa thượng trí toàn năng để có thể hiệp thông thần linh với Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất toàn thiện, linh hồn không c̣n cách nào khác ngoài con đường duy nhất là lắng nghe tất cả những ǵ Ngài muốn nói với họ và tỏ ra cho họ, qua những dấu chỉ thời đại bên ngoài cũng như qua ơn soi động bên trong, (như Chúa Kitô Phục Sinh đă hiện ra với các tông đồ - Lk 24:40,43,45), vào một lúc nào đó hay liên lỉ suốt cuộc đời của họ.

Thực tế sống đạo lại hết sức phũ phàng cho thấy, v́ vướng mắc nguyên tội, cho dù đă được thánh tẩy nơi Phép Rửa, linh hồn Kitô hữu vẫn bị chi phối bởi khuynh hướng sống xa ĺa Thiên Chúa, “chuộng tối tăm hơn ánh sáng” (Jn 3:19), không nhận biết thực sự Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ của ḿnh là ai, lúc nào cũng chiều theo tự nhiên đến độ rất dễ dàng “sa chước cám dỗ” là “sự dữ” chống lại Thiên Chúa, không tuân theo lề luật căn bản của Ngài, chứ chưa nói ǵ đến những điều trọn lành trong Phúc Âm của Ngài.

Bởi thế, cũng theo kinh nghiệm tu đức, để được tiến đến chỗ hiệp thông thần linh với “Cha trên trời của các con là Đấng trọn lành” (Mt 5:48), linh hồn cần phải trải qua những cuộc thanh tẩy nội tâm và thử thách đức tin, để từ từ siêu thoát, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian (xem Jn 17:11,14), đến độ có một trái tim thanh sạch hầu có thể được thấy và thấy được Thiên Chúa (xem Mt 5:8), trong chính bản thân ḿnh cũng như trong anh chị em ḿnh và trong tất cả mọi sự, bằng một cảm nghiệm thần linh, nhờ đó, họ được lớn lên trong Chúa, đạt đến tầm vóc thành toàn của Chúa Kitô là Đầu (xem Eph 4:13,15), lúc mà họ có thể nói “sự sống tôi đang sống không phải là tôi sống nữa nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20).

Đến đây chúng ta mới thấy được Linh Đạo Maria quả thực được tóm gọn nơi thái độ tu đức “Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong ḷng” (Lc 2:19,51), một thái độ nhờ đó Mẹ có thể liên lỉ đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa, ở mọi nơi và trong mọi lúc, suốt cuộc đời của Mẹ. Thái độ tu đức này của Mẹ Maria có một liên hệ mật thiết trực tiếp tới Đặc Ân Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ cũng như đến trạng thái Đầy Ơn Phúc của Mẹ.

Sự kiện Mẹ được hoài thai vô nhiễm nguyên tội đây không phải chỉ ở chỗ tiêu cực là được Thiên Chúa ǵn giữ nguyên tội ngay từ giây phút Mẹ được thụ thai trong ḷng thai mẫu, mà c̣n ở nghĩa tích cực nữa đó là Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô Con Mẹ. Thật ra, nếu không được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô th́ Mẹ cũng không được ǵn giữ cho khỏi nguyên tội ngay từ giây phút hoài thai trong ḷng mẹ. Bởi thế, trạng thái vô nhiễm nguyên tội ngay từ giây phút hoài thai đây là một trạng thái đầy ơn phúc, một trạng thái “được Thiên Chúa ở cùng” (Lk 1:28) ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ hiện hữu trên trần gian này. Tức Mẹ được Thiên Chúa chiếm đoạt ngay từ khi mới xuất hiện trong ḷng thai mẫu trên trần gian.

Tuy nhiên, trạng thái Thiên Chúa ở cùng Mẹ ngay từ lúc Mẹ hoài thai này không hoàn toàn giống như trạng thái Thiên Chúa ở cùng loài người khi hai nguyên tổ của họ c̣n ở trong t́nh trạng công chính nguyên thủy chưa biết đến tội lỗi là ǵ, “trần truồng không biết xấu hổ” (Gen 2:25). Đúng thế, nếu Chúa Kitô đến là “để cho chiên được sự sống và là một sự sống viên măn” (Jn 10:10), th́ v́ Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ nên Mẹ chẳng những đă “được sự sống” nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, mà c̣n là “một sự sống viên măn” ở trạng thái “đầy ơn phúc” nữa, một trạng thái “đầy ơn phúc” được mở đầu bằng ơn vô nhiễm nguyên tội, một đặc ân biểu hiệu cho trạng thái “đầy ơn phúc” của Mẹ. “Đầy ơn phúc” chính là tên gọi của Mẹ xuất phát từ cửa miệng của Tổng Thần Gabiên trong giây phút truyền tin Lời Nhập Thể: “Kính mừng đầy ơn phúc” (Lk 1:28), và “hoài thai vô nhiễm nguyên tội” cũng là tên gọi của Mẹ ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 25/3/1858.

Có thể nói, nếu thánh danh của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất được tỏ cho Moisen là Hiện Hữu hay Toàn Hữu (xem Ex 3:14) th́ Mẹ Maria là Đầy Phúc hay Toàn Phúc. Thế nhưng, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ Vô Nhiễm đây không phải chỉ ở chỗ Mẹ “được Thiên Chúa ở cùng” (Lk 1:28), mà c̣n ở chỗ Mẹ “được ơn nghĩa trước mặt Chúa”  nữa (Lk 1:30), tức là ở chỗ Mẹ đẹp ḷng Thiên Chúa mọi đàng, không bao giờ làm mất ḷng Ngài, trái lại, Mẹ hằng liên lỉ suốt cuộc đời không giây phút nào ngơi đáp ứng tất cả mọi sự và từng sự lớn nhỏ Thiên Chúa muốn trong và cho cuộc đời Mẹ. Hai lời Mẹ thưa với Tổng Thần Ga-Biên trong biến cố truyền tin đă cho thấy tất cả con người thuộc về Chúa của Mẹ: “Tôi không hề biết đến nam nhân” (Lk 1:34), cùng với cuộc đời toàn hiến của Mẹ chỉ biết sống cho một ḿnh “Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lk 1:46) của Mẹ: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời ngài truyền” (Lk 1:38).

Tuy nhiên, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ và nơi Mẹ ở đây không phải như là một tách nước đầy, không hơn được nữa, bằng không sẽ tràn ra ngoài. Cũng thế, trạng thái đầy ơn phúc của Mẹ không phải chỉ ở chỗ Mẹ không làm ǵ mất ḷng Chúa, nghĩa là tách nước đầy ơn phúc luôn ở mức độ đầy, không bị vơi đi v́ bất cứ lầm lỗi nào dù nhỏ bé mấy của Mẹ, trái lại, Mẹ luôn làm đẹp ḷng Chúa, tức luôn làm cho mức độ đầy ơn phúc nơi Mẹ như hạt giống gặp mảnh đất thật tốt “trổ sinh gấp 100” (Mt. 13:23), chứ không chỉ tăng 30 hay 60. Theo tu đức, mỗi lần làm đẹp ḷng Chúa, sống trọn ư Chúa, đáp ứng tác động thần linh, th́ Ơn Thánh lớn lên trong linh hồn, hay linh hồn được lớn lên trong Chúa.

Vậy nếu ngay từ giây phút đầu thai Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đă được đầy ơn phúc như tách nước đầy th́ cho tới giây phút cuối đời trần gian của Mẹ, hết mọi hành động lớn nhỏ của Mẹ luôn đẹp ḷng Chúa sẽ càng làm cho mức độ đầy ơn phúc hay trạng thái đầy ơn phúc này nơi Mẹ gia tăng! Như thế nào? Nếu không phải như một hạt cải nhỏ bé nhất trở thành một cây vĩ đại để trở thành nơi làm tổ cho chim trời (xem Mt 13:32) thế nào, th́ nơi Mẹ Maria cũng thế, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đă trở thành một cây vĩ đại với vai tṛ Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ để các linh hồn có thể nhờ Mẹ mà “được tái sinh bởi trên cao” (Jn 3:3): “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa” (Mẹ Maria với 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13/6/1917) là như thế.

Vấn đề được đặt ra ở đây là, được hoài thai vô nhiễm nguyên tội, nhờ đó, không có đam mê nhục dục, không bị mầm mống nguyên tội chi phối, Mẹ Maria đầy ơn phúc có thể nào phạm tội được không? Như hai nguyên tổ trong vườn địa đường khi c̣n ở trong trạng thái công chính nguyên thủy đă có thể phạm tội thế nào th́ Mẹ Maria cũng vẫn có thể như vậy, tùy theo tự do của Mẹ có biết đáp ứng Ư Chúa hay chăng! Nếu trong biến cố truyền tin Mẹ không xin vâng th́ Mẹ c̣n đầy ơn phúc hay chăng? Nếu v́ tự nhiên thương Con không muốn Người bị khổ nạn, như Thánh Phêrô đă v́ ḷng ngay của t́nh thày tṛ đă mạnh dạn can ngăn Người (xem Mt 16:23), th́ Mẹ có c̣n đầy ơn phúc hay chăng!

Phải, ngay cả trong những lúc tăm tối “không hiểu” (Lk 2:50) thấu những ǵ Thiên Chúa tỏ ra cho, như trong trường hợp t́m thấy Thiếu Nhi Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày lạc mất và nghe lời đối đáp của Người (xem Lk 2:49), Mẹ vẫn sống “đức tin tuân phục” (Rm 1:5), ngoan ngoăn xin vâng bằng thái độ tu đức trọn lành cố hữu của Mẹ là “ghi nhớ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong ḷng” (Lk 2:51). Trong cuộc đời lúc nào cũng sống bằng một đức tin tuân phục hết ḿnh như thế, Mẹ chẳng khác ǵ như một đệ nhất cao thủ chơi banh quật, cho dù mắt có bị bịt chặt không trông thấy ǵ trước những trái banh là các tác động thần linh huyền diệu “như gió muốn thổi đâu th́ thổi” (Jn 3:8) ném tới một cách bất ngờ, mănh liệt và ào ạt đầy oái oăm oan nghiệt mà Mẹ cũng quật trúng và “home run”, ở chỗ, “theo Con Chiê n đến bất cứ nơi nào Con Chiên tới” (Rev 14:4).  

Được như thế là v́ Mẹ không bước đi theo mắt thấy mà bằng ḷng tin (xem 2Cor 5:7), một đức tin có được nhờ ở biết lắng nghe (xem Rm 10:14,16,17). Mẹ quả thực đă được chính Con Mẹ khen tặng về tài lắng nghe này của Mẹ, khi Mẹ được người phụ nữ khen là có phúc v́ Mẹ đă được cưu mang và cho Người bú (xem Lk 11:27), bởi v́, phúc của Mẹ là ở chỗ “nghe và giữ Lời Chúa” (Lk 11:28), nhờ đó Mẹ mới thật sự xứng đáng trở nên và làm Mẹ Thiên Chúa: “Mẹ của Tôi là những người làm theo ư Cha trên trời Tôi” (Mt 12:50).