Fatima: Tổng Quan

 

Theo lịch sử Thánh Mẫu, Biến Cố Fatima là Biến Cố Thánh Mẫu trọng đại nhất trong các Biến Cố Thánh Mẫu, v́ Biến Cố Fatima liên quan đến vai tṛ của Giáo Hội cũng như đến vận mệnh thế giới.

Trước hết, Biến Cố Fatima liên quan đến vai tṛ của Giáo Hội là v́, theo ư muốn của Thiên Chúa, Vị Chủ Chiên Tối Cao của Giáo Hội là Đức Thánh Cha phải hợp cùng tất cả các vị giám mục trên thế giới để hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Điều này đă được hiện nhiều lần, như vào ngày 31/10/1942 và 7/7/1952 bởi ĐTC Piô XII, cũng như vào ngày 21/11/1965 bởi ĐTC Phaolô VI, hay vào ngày 13/5/1982 và 25/3/1984 bởi ĐTC Gioan Phaolô II.

Sau nữa, Biến Cố Fatima liên quan đến vận mệnh của thế giới cũng như đến phần rỗi của các linh hồn. Bởi v́, như Mẹ Maria tiết lộ vào lần hiện ra thứ ba ngày 13/7/1917, “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu điều Mẹ nói được thực hiện th́ thế giới sẽ có ḥa b́nh và nhiều linh hồn được cứu rỗi”.

Thiên Chúa quả thực đă muốn thiết lập ḷng Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới, chứ không phải chỉ ở một nước nào, hay ở trong Giáo Hội mà thôi. Bởi thế, Ngài đă thực hiện ư định này của Ngài bằng việc Đức Thánh Cha hiệp cùng các giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, sau đó Ngài đă làm cho Nước Nga trở lại.

Thế nhưng, tại sao cho đến ngày hôm nay, cho đến thế kỷ 20, Thiên Chúa mới tỏ ra ư định muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới?

Và tại sao Thiên Chúa lại chỉ muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ mà không thiết lập một sự tôn sùng nào khác về Đức Mẹ, như tôn sùng bảy sự thương khó Đức Mẹ hay tôn sùng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Người?

Sở dĩ cho đến thế kỷ 20 Thiên Chúa mới rơ ràng tỏ ư định của Ngài ra là Ngài muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội trên thế giới, là v́, như Mẹ đă nói với Thiếu Nhi Lucia ngày 13/6/1917: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa".

Thật vậy, "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa" bởi v́, như Mẹ đă xưng ḿnh vào ngày 13/10/1917: "Mẹ là Đức Bà Mân Côi".
Tại sao ở Lộ Đức năm 1858 Mẹ xưng ḿnh "Mẹ hoài thai vô nhiễm tội", mà ở Fatima năm 1917 Mẹ lại xưng "Mẹ là Đức Bà Mân Côi"? Nếu không phải v́ tước hiệu này liên quan đến Dự Án Fatima. Thế nhưng Dự Án Fatima đây là ǵ?

Dự Án Fatima đây là ḥa b́nh thế giới và phần rỗi các linh hồn. Thật vậy, dự án này đă được Mẹ Maria tỏ cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết vào ngày 13/7/1917, ở phần Bí Mật Fatima thứ hai như sau: "Nếu những điều Mẹ nói được thực hiện th́ thế giới sẽ có ḥa b́nh và nhiều linh hồn được cứu độ".

Tuy nhiên, nếu chiến tranh xẩy ra là v́ con người sa đọa, th́ ḥa b́nh chỉ có khi con người cải thiện. Đó là lư do, vào ngày 13/10/1917, ngay trước khi kết thúc Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, Đức Mẹ đă tỏ cho biết cốt lơi Dự Án Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Ngài đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".

Đúng thế, Dự Án Fatima được Mẹ Maria tỏ cho loài người biết rất hợp với thời điểm của Biến Cố Fatima, một Biến Cố Thánh Mẫu đă xẩy ra vào Thế Chiến Thứ Nhất, một Biến Cố Thánh Mẫu đă xẩy ra trùng với nạn Cộng Sản xuất đầu lộ diện trên thế giới, và là một Biến Cố Thánh Mẫu xẩy ra sau thời Thánh Giáo Hoàng Piô X (1903-1914), Vị Giáo Hoàng đă muốn "phục hồi mọi sự trong Chúa Kitô", đúng như khẩu hiệu giáo hoàng của Ngài "instaurare omnia in Christo", về cả phương diện tiêu cực lẫn tích cực.

Về phương diện tiêu cực, Ngài đă lên án Tân Tiến Thuyết "là tổng hợp tất cả các lạc thuyết", bằng sắc lệnh Lamentabili Sane ban hành ngày 3/7/1907, cũng như bằng Thông Điệp Pascendi Dominici Gregis ngày 8/9/1910. Về phương diện tích cực, vào năm 1905, Ngài đă khuyến khích việc rước lễ thường xuyên hơn, và vào năm 1910, qua sắc lệnh Quam Singulari, Ngài đă rút tuổi cho trẻ em được rước lễ sớm hơn.

Như Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức, sau khi Giáo Hội tuyên bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8/12/1854, th́ Mẹ đă xưng ḿnh "Ta hoài thai vô nhiễm tội" ngày 25/3/1858 thế nào, Biến Cố Thánh Mẫu Fatima cũng vậy, sau khi Giáo Hội, qua Đức Piô X, kêu gọi rước lễ thường xuyên và rước lễ sớm hơn, th́ Thiên Thần Ḥa B́nh, vào năm 1916, qua ba lần hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima, đă dạy cho các em cầu nguyện và hy sinh đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể như vậy.

Thật vậy, Chúa Giêsu Thánh Thể chẳng những là tâm điểm của Biến Cố Fatima, một biến cố chẳng những được mở màn bằng sự kiện Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima về Chúa Giêsu Thánh Thể mà c̣n được kết thúc bằng lời Mẹ Maria trăn trối làm nên cốt lơi của Sứ Điệp Fatima, đó là lời kêu gọi vào lần Mẹ Maria hiện ra cuối cùng 13/10/1917 để hoàn toàn kết thúc Biến Cố Fatima: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

Nếu “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” đây là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng được Thiếu Nhi Fatima Phanxicô gọi là “Giêsu Ẩn Thân” và được em luôn t́m cách ủi an đền tạ, th́ lời kêu gọi “đừng xúc phạm” này nhắm vào thành phần Kitô hữu nói chung và Công giáo nói riêng, v́ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể cho riêng Cộng Đồng Môn Đệ Giáo Hội của Người.

Nếu sự kiện “Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” cho thấy “ḷng mến” nơi hầu hết thành phần môn đệ Chúa Kitô càng ngày càng “trở nên nguội lạnh” (Mt 24:12), th́ hơn bao giờ hết Giáo Hội cần phải thực hiện việc canh tân mới có thể trở thành Bí Tích Cứu Độ muôn dân trong thời đại văn minh hầu như tuyệt đỉnh về vật chất và nhân bản này. Bằng không, có thể khẳng định rằng thế giới này sở dĩ càng ngày càng trở nên tối tăm mù mịt trong màn đêm văn hóa sự chết là v́ ánh sáng thế gian nơi thành phần môn đệ Chúa Kitô đă bị mờ nhạt.

Đó là lư do, khi hiện ra ở Fatima, hay qua Biến Cố Fatima, Mẹ Maria chẳng những ban bố Sứ Điệp Fatima cứu độ mà c̣n thành lập một lực lượng cứu độ nữa, đó là ba Thiếu Nhi Fatima. Lực lượng cứu độ này quan trọng đến nỗi, trước khi Mẹ xưng ḿnh là ai, vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917, và ngay cả trước khi tiết lộ cho biết Bí Mật Fatima hàm chứa Dự Án Fatima vào lần hiện ra thứ ba 13/17/1917, th́ ngay vào lần hiện ra thứ nhất 13/5/1917, lần hiện ra đột xuất làm cho cả 3 Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé c̣n đang lạ lùng bỡ ngỡ, Mẹ Maria đă kêu gọi các em hăy t́nh nguyện dâng ḿnh cho Thiên Chúa để chịu tất cả mọi đau khổ Ngài gửi đến cho như một việc hy sinh đền tạ những ǵ Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn trở lại. Và 3 Thiếu Nhi Fatima, được thúc động nội tâm, đă đồng thanh: “Vâng, chúng con sẵn sàng”, để từ đó đă được Mẹ Maria tài t́nh huấn luyện để các em thực sự trở thành một Lực Lượng Cứu Độ, “oai hùng như đạo binh sắp hằng vào trận”.

Những chia sẻ dẫn nhập về Fatima Tổng Quan trên đây sẽ được sáng tỏ hơn nữa qua những ǵ cần phải được tŕnh bày ở những chương sau đây:


Biến Cố Fatima – Dấu Hiệu Cứu Độ
Bí Mật Fatima – Dự Án Cứu Độ
Sứ Điệp Fatima – Linh Đạo Cứu Độ
Thiếu Nhi Fatima – Lực Lượng Cứu Độ
Fatima: Tổng Cuộc

 

Khởi viết vào chính ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa cũng là Ngày Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2004
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL