Vấn Đề 1

 

A- Tại sao lại có chuyện liên hệ giữa biến cố "Fatima và Năm 2000"?

 

Đáp

 

            Sở dĩ có chuyện liên hệ giữa biến cố Fatima và Năm 2000 là v́ trong Tông Thư "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến", cũng như trong cuốn "Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, có một số chi tiết được Ngài đề cập đến cần phải được phân tách và chú trọng. Đó là những chi tiết sau đây.

            Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định về ư hướng của Năm Thánh Mẫu được tổ chức trong giáo triều của Ngài, liên quan đến năm 2000:

            "Năm Thánh Mẫu 1986-1987 thực sự là một ngưỡng vọng về cuộc kỷ niệm (Đại Hỷ) này, nó cũng chất chứa nhiều điều sẽ được thể hiện hoàn toàn hơn vào năm 2000" (đoạn 26).

            Ngay sau đó, trong cùng một đoạn Tông Thư, Ngài liên hệ Năm Thánh Mẫu với biến cố Cộng Sản Đông Âu là một biến cố hoàn toàn xẩy ra bất ngờ vào cuối thập niên 1980:

            "Thật khó ḷng mà quên được Năm Thánh Mẫu diễn ra không bao lâu trước những biến cố năm 1989. Những biến cố này vẫn c̣n làm người ta ngỡ ngàng về sự việc xẩy ra có tính cách rộng lớn, nhất là có tính cách tốc độ của nó. Thập niên 1980 là những năm được đánh dấu bằng mức độ tăng phát tai biến bởi một cuộc Chiến Tranh Lạnh. Năm 1989 đă dẫn đến một giải quyết nhẹ nhàng, bằng h́nh thức lan tràn một cách thứ tự lớp lang, đúng như nó đă xẩy ra... Những biến cố này đă hé mở ra cho người ta có thể nhận thức được rằng có một bàn tay quan pḥng vô h́nh đă nhúng vào bằng tấm ḷng chăm sóc của một hiền mẫu..."

            Thế mà, biến cố Cộng Sản Đông Âu sụp đổ vào cuối thập niên 1980 này lại được Đức Thánh Cha, trong cuốn "Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" của Ngài, công nhận là có dính dáng đến Fatima, qua việc Ngài bị ám sát mà không chết vào chính ngày 13-5-1981, ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima. Ngài viết:

            "Chúng ta phải nói sao về 3 trẻ ở Fatima, những em nhỏ, ngay trước cuộc bùng nổ của Cách Mạng Tháng Mười, đột nhiên nghe thấy rằng: 'Nước Nga sẽ trở lại' và 'Cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng'...? Chúng không thể nào tạo ra những tiên đoán này. Chúng không biết đầy đủ về lịch sử hay địa dư, cũng không biết về những biến chuyển trong xă hội cũng như những phát triển về ư thức hệ. Thế mà, việc đă xẩy ra đúng như chúng đă nói. Có thể đây cũng là lư do tại sao mà một vị Giáo Hoàng từ 'một xứ sở xa xôi' đă được kêu gọi đến, đó có thể là lư do tại sao cần phải có một cuộc cố sát xẩy ra tại Công Trường Thánh Phêrô ngay vào ngày 13-5-1981, ngày kỷ niệm biến cố hiện ra lần thứ nhất ở Fatima - để tất cả mọi sự được trở nên thông suốt và thấu đáo, để tiếng của Thiên Chúa nói trong lịch sử loài người qua những 'dấu chỉ thời đại' có thể dễ nghe và dễ hiểu hơn" ("Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", bản Anh Ngữ, trang 130, 131-132).

 

            Như thế, biến cố "Fatima và Năm 2000" thực sự có liên hệ với nhau nơi những ǵ đă được tiên báo tại Fatima năm 1917, và đă hoàn toàn xẩy ra đúng như thế trong lịch sử thế giới vào năm 1989 với Biến Cố Đông Âu, nhất là năm 1991 với biến cố Nước Nga trở lại, trong việc hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, để rồi, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă nói đến trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến của ngài là "nhiều điều sẽ được thể hiện hoàn toàn hơn vào Năm 2000".

           

B- Nếu biến cố "Fatima và Năm 2000" thực sự có một mối liên hệ với nhau như thế th́ làm sao có thể chứng minh được điều này?

 

Đáp

 

            Để có thể chứng minh được mối liên hệ thực sự giữa biến cố "Fatima và Năm 2000", cần phải hiểu được ư nghĩa sâu nhiệm của biến cố Fatima, qua việc giải đáp thỏa đáng cho những vấn nạn sau đây:

            1-             Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra ở Fatima 6 lần liền, từ tháng 5 đến tháng 10-1917, và lần nào cũng hiện ra vào ngày 13 trong tháng?

            2-             Bí Mật Fatima thứ ba hay phần thứ ba của Bí Mật Fatima đă được tiết lộ chưa? Nếu chưa: tại sao? Nếu rồi: là ǵ?

            3-             Tại sao cho đến thế kỷ 20 này Thiên Chúa mới chính thức ngỏ ư muốn "Thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", như Mẹ Maria cho biết ở Fatima khi Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima vào lần hiện ra thứ ba, 13/7/1917?

            4-             Lời Mẹ Maria tiên báo ở Fatima: "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" cũng vào lần hiện ra thứ ba để tiết lộ Bí Mật Fatima, đă được thực hiện chưa? Nếu chưa: tại sao? Nếu rồi: như thế nào?

            5-             Tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" như Mẹ tự xưng ở Fatima vào lần hiện ra cuối cùng là ngày 13/10/1917, có liên hệ ǵ với thời đại của chúng ta hay chăng? Nếu có th́ ra sao?

            6-             Thời Điểm Fatima là ǵ? Thời Điểm Fatima có phải là "Mùa Biển Động Cuối Thời" hay không? Thời Điểm Fatima phải chăng là chính Mùa Vọng Tái Giáng của Chúa Kitô?

 

                Sau đây là phần nghiên cứu để giải quyết những suy tư trên đây về ư nghĩa sâu nhiệm nơi Biến Cố Fatima, một biến cố vĩ đại nhất và khẩn trương nhất trong tất cả những lần can thiệp từ trời của Mẹ Maria được Giáo Hội chính thức công nhận, để có thể hiểu được mối liên hệ thực sự giữa biến cố "Fatima và Năm 2000".