Vấn Đề 2

 

    Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra ở Fatima 6 lần liền, từ tháng 5 đến tháng 10-1917, và lần nào cũng hiện ra vào ngày 13 trong tháng? 

 

Đáp

 

            Đúng thế, ngay vào lần hiện ra thứ nhất, ngày 13/5/1917, sau khi trấn an 3 Thiếu Nhi Fatima, Lucia, Phanxicô và Giaxinta, là "đừng sợ", và nói với các em rằng "Ta từ trời xuống", Mẹ Maria liền đáp lại câu hỏi của các em "Bà muốn chúng con làm ǵ?" rằng: "Ta muốn các con đến đây 6 tháng liên tiếp, cũng vào ngày 13 và vào giờ này..."

            Tại sao Mẹ Maria chọn ngày 13 trong tháng để hiện ra, và lại hiện ra vào ngày này trong 6 tháng liền, từ tháng 5 đến tháng 10 mà thôi, không hơn không kém?

            Để hiểu được ư nghĩa sâu nhiệm đầu tiên của Biến Cố Fatima này, chúng ta cần phải nghiên cứu lại lịch sử.

            Trước hết, tại sao Mẹ Maria lại chọn ngày 13 trong tháng để hiện ra?

            Theo cuốn Trái Tim Mẹ Toàn Thắng xuất bản vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1992 để kỷ niệm đúng một năm việc Gorbachev từ chức như một biến cố chính thức từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản của Nước Nga, trang 48 và 49, tôi có đề cập gián tiếp đến lư do tại sao Mẹ Maria lại chọn ngày 13 trong tháng để hiện ra này, khi nhắc lại ngày 13 này liên hệ trực tiếp đến bản thân của hai vị Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha Piô XII và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

            Đức Piô XII là vị Giáo Hoàng bắt đầu thực hiện việc đáp ứng điều Mẹ yêu cầu ở Fatima vào lần hiện ra thứ ba, 13/7/1917, là hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, khi Ngài nhận thức thấy ngày và giờ mà Ngài được tấn phong Giám Mục lại xẩy ra vào ngay ngày và giờ Mẹ Maria hiện ra tại Fatima lần đầu tiên là ngày 13/5/1917. Chính ngài đă thú nhận điều này với phái đoàn hành hương Bồ Đào Nha ngày 4-6-1951 như sau:

            "Các con muốn đồng cử hành để tưởng nhớ đến sự trùng hợp thiên định trong việc Ta được phong lên hàng giáo phẩm... Vào ngày hôm ấy, cùng một giờ, ở đồi Fatima, vị Nữ Vương mặc áo trắng rất Thánh Mân Côi hiện ra lần đầu tiên, như thể Người Mẹ yêu dấu trên hết mọi sự muốn cho Ta hiểu rằng trong những lúc băo tố của giáo triều Ta, trong cơn khủng hoảng nhất của lịch sử thế giới, Ta sẽ luôn có sự hỗ trợ từ mẫu của Người Nữ Cao Cả chiến thắng mọi trận chiến của Thiên Chúa, để bao che Ta, để bảo vệ Ta và để dẫn dắt Ta".

            Phải chăng nhận thức được như thế, Đức Thánh Cha Piô XII đă hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 31-10-1942, kỷ niệm 25 năm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima. Nhất là vào ngày 7-7-1952, ngày lễ hai thánh Cyrilô và Mêthôđiô, quan thày của sắc dân Slavs, trong đó có dân Nga, ngài đă chính thức dâng Nước Nga cho Trái Tim Mẹ. Tuy nhiên, v́ việc ngài hiến dâng này có một ḿnh mà không hợp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới, như ư Chúa muốn được Mẹ tỏ cho chị Lucia biết ngày 13-6-1929, do đó, việc hiến dâng này vẫn chưa trọn, và v́ thế mới nói, "Đức Piô XII là vị Giáo Hoàng bắt đầu thực hiện việc đáp ứng điều Mẹ yêu cầu ở Fatima vào lần hiện ra thứ ba, 13/7/1917", để rồi, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mới là vị hoàn tất điều kiện duy nhất để làm cho Nước Nga trở lại này.

            Đúng thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng đă hoàn tất việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25-3-1984 tại chính Giáo Đô Rôma, đúng như cách thức Thiên Chúa muốn, cách thức mà Mẹ Maria đă tỏ cho riêng chị Lucia biết vào ngày 13-6-1929. Ngài hoàn tất việc hiến dâng này là v́ Ngài nhận thức được rằng Ngài sống sót trong ngày 13/5/1981 từ một cuộc cố sát Ngài tại ngay Quảng Trường Thánh Phêrô là do bàn tay Mẹ Maria che chở, xẩy ra trùng hợp với ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra ở Fatima lần đầu tiên, 13/5/1917. Ngài đă công nhận điều này ngày 13-5-1982, ngày ngài đến Fatima để tạ ơn Mẹ đă cứu sống ngài đúng một năm trước đó, và cũng để đáp ứng lời Mẹ yêu cầu là dâng Nước Nga cho Mẹ. Tuy nhiên, lần này hàng giáo phẩm chưa được thông báo kịp để hiệp dâng, do đó, ngài đă lập lại việc hiến dâng này ngày 25-3-1985. Sau đây là lời thú nhận của ngài:

            "Vậy Tôi đến đây hôm nay là v́, cũng trong chính ngày này năm trước, tại Quăng Trường thánh Phêrô ở Rôma, xẩy ra việc ám sát giáo hoàng, trùng hợp một cách lạ lùng với ngày kỷ niệm hiện ra tại Fatima hôm 13-5-1917. Tôi như nhận thấy trong sự trùng hợp về ngày giờ này một lời kêu gọi đặc biệt đến nơi đây. Bởi thế, Tôi đến đây để tạ ơn Chúa Quan Pḥng ở chốn này, việc mà Mẹ Thiên Chúa đă lợi dụng theo cách thế đặc biệt của Mẹ".

            Như thế, lư do tại sao Mẹ Maria lại chọn ngày 13 trong tháng để hiện ra là v́ Mẹ muốn dùng ngày này để đánh động hai Vị Giáo Hoàng trong việc nhận ra Mẹ thực sự có mặt ở Fatima, nhờ đó, các Ngài mới có thể đáp ứng điều Mẹ yêu cầu như điều kiện tối khẩn để Mẹ làm cho Nước Nga trở lại.

 

            Sau nữa, tại sao Mẹ Maria lại hiện ra vào ngày 13 này trong 6 tháng liền, từ tháng 5 đến tháng 10 mà thôi, không hơn không kém?

            Cũng theo cuốn Trái Tim Mẹ Toàn Thắng, trang 19, tôi đă nhắc đến sự kiện lịch sử của một trùng hợp khác như sau:

            "Phải, 75 năm về trước, (tức kể từ năm 1917 đến năm tôi viết cuốn sách này), Cộng Sản Liên Sô đă bắt đầu với cuộc về nước của Lênin ngày 16-4-1917, (sau 9 năm vận động cách mạng ở hải ngoại từ năm 1908), cầm đầu đảng Bolsheviks, (năm 1918 đảng này đă được đổi tên thành đảng Cộng Sản), chính thức đi vào giai đoạn Cách Mạng Tháng Mười, để lật đổ Nga Hoàng là Czar Nicholas II vào ngày 7-11-1917.

            "Vâng, cũng 75 năm về trước, một biến cố khác đă xẩy ra thật là trùng hợp và hoàn toàn ăn khớp với sự xuất đầu lộ diện của cộng sản tại Nga Sô. Đó là việc Đức Mẹ hiện ra với ba thiếu nhi ở Fatima nước Bồ Đào Nha sáu lần, từ tháng 5 tới tháng 10 năm 1917, khoảng thời gian ngay giữa cuộc Cách Mạng Vô Sản của Lênin ở Nga Sô (từ tháng 4 đến tháng 11/1917)".

 

            Như thế, việc Mẹ Maria hiện ra 6 tháng liền, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, thời điểm xẩy ra vào ngay giữa cuộc Cách Mạng Vô Sản ở Nga từ tháng 4 đến tháng 11, là v́ Mẹ muốn làm sáng tỏ ư định "Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", qua việc Mẹ sẽ nhúng tay vào lịch sử của riêng Nước Nga là một quốc gia lại có liên hệ đến vận mạng chung của cả thế giới sau này.