Vấn Đề 5

 

    Lời Mẹ Maria tiên báo ở Fatima: "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" đă được thực hiện chưa?

          Nếu chưa: tại sao?

          Nếu rồi: như thế nào?  

Đáp

 

            V́ thấy t́nh h́nh thế giới chưa yên, một số người vẫn tin vào lời Mẹ Maria tiên báo ở Fatima khi Mẹ tiết lộ phần Bí Mật Fatima thứ hai, đó là: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng".

            Một vị linh mục Việt Nam ở Pháp, có tiếng là tôn sùng Đức Mẹ và đă khởi xướng một phong trào tôn vinh Mẹ từ thập niên 1950 tới nay, trong thư gửi cho tôi đề ngày 29-6-1995 đă trích lại lời của cha Gobbi, vị linh mục khởi xướng Phong Trào Linh Mục Mẹ Maria, đúng hơn phải được dịch là Phong Trào Mẹ Maria của Các Linh Mục (Movimento Sacerdotale Mariano - The Marian Movement of Priests), c̣n cho tôi biết về thời điểm sẽ thắng của Trái Tim Mẹ nữa, đó là năm 2000, như vị linh mục này nói rằng Đức Mẹ đă tỏ cho cha Gobbi biết như thế (bằng cuộc đối thoại nội tâm - interior locution) ngày 5-12-1994. Nguyên văn của câu nói được trích dẫn bằng tiếng Pháp này như sau: "Je te confirme que pour le grand jubilé de l'an 2000, arrivera le triomphe de mon Coeur Immaculé, que Je vous ai prédit à Fatima".

            Thật vậy, một trong những điều hiển nhiên khiến cho nhiều người c̣n chủ trương Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ thắng, tức chưa thắng, là v́ vấn đề "Nước Nga trở lại".

            Cũng vị linh mục Việt Nam ở Pháp trên đây, khi đọc đến chỗ tôi khẳng định "Nước Nga trở lại" liên quan đến việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 25-3-1984 trong cuốn "Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba", trang 9 và 10, đă gửi thư cho tôi đề ngày 12-4-1997, trích lại lời của cha Gobbi, cho tôi biết rằng việc Đức Thánh Cha hiến dâng không thành và Nước Nga vẫn chưa trở lại, v́ theo vị linh mục này th́, "chính thể cộng sản có dẫy chết, nhưng thuyết cộng sản vẫn đứng vững. Nước Nga phải trở về công giáo, chứ không phải trở về với chính thống, như phái này đang khoe khoang tự đắc". Và lời của cha Gobbi được ngài trích dẫn và nói là "lời Mẹ phán với cha Gobbi ngày 13-5-1990: 'La RUSSIE ne M'a pas été consacreé par le PAPE avec tous les Evêques et ainsi, elle n'a pas recu la grâce de la conversion'".

            Chủ trương Nước Nga chưa hoàn toàn trở lại này cũng là chủ trương của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (the World Apostolate of Fatima) ở Hoa Kỳ, nơi phát xuất ra Phong Trào Đạo Binh Xanh (The Blue Army) quốc tế từ năm 1947, một phong trào được lập nên để chống lại đạo binh đỏ là khối cộng sản. Vị đương kim chủ tịch của phong trào này, trong thư đề ngày 10-2-1997, để trả lời cho tôi về một số điểm liên quan đến một số chi tiết nơi bản kinh tuyên hứa hiện dụng của quân binh Đạo Binh Xanh, đă cho tôi biết là Hoa Kỳ vẫn giữ lại nguyên tên là Phong Trào Đạo Binh Xanh, tức không muốn bỏ cái tên chống cộng, chứ không đổi nó thành Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới giống như quốc tế, v́ "chúng ta đang mong mỏi việc hoàn tất trọn vẹn cuộc tái hiệp nhất giữa Chính Thống Giáo Nga với Giáo Hội Công Giáo".

            Trái lại, có một vị linh mục người Mỹ, vẫn được giao tiếp với chị Lucia nhiều lần, vị chủ trương tam cá nguyệt san Fatima Family Messenger, cũng là vị phát hành cuốn Documents On Fatima bằng Anh ngữ lần đầu tiên, tuy không minh nhiên tuyên bố là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đă thắng, song lại chủ trương Nước Nga đă thực sự trở lại sau cuộc hiến dâng công hiệu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đến nỗi, vào đầu năm 1984, tôi có viết thư mời ngài, v́ ngài là vị linh mục lănh đạo phong trào Thiếu Sinh Quân Đạo Binh Xanh (The Blue Army Cadet) cho giới trẻ Mỹ, đến Los Angeles để giảng về Mẹ Fatima, dịp Phong Trào Thiếu Nhi Fatima mừng 10 năm thành lập ở Tổng Giáo Phận Los Angeles (1984-1994), ngài đă gọi điện thoại trực tiếp đến cho tôi và thẳng thắn từ chối lời mời của tôi, sau khi nghe thấy tôi có vẻ như không công nhận với ngài rằng: việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga đă hiệu thành và Nước Nga đă thực sự trở lại đúng như lời Mẹ tiên báo ở Fatima.

            Sở dĩ vị linh mục này xác tín mănh liệt như vậy là v́, như ngài thuật lại trong cuốn Documents On Fatima (Những Văn Kiện Về Fatima), trang 4 và 6, ngài là người, sau khi biết chị Lucia muốn phổ biến cho thế giới biết rằng việc Đức Thánh Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga ngày 25-3-1984 đă thành và "Thiên Chúa sẽ giữ lời của Ngài", trong việc Thiên Chúa sẽ làm cho Nước Nga trở lại. Vị linh mục đă đăng lại những lời tiên báo của chị Lucia này trên tờ tam cá nguyệt san Fatima Family Messenger của ngài vào số cuối năm (10-12/1989), tức được viết ngay trước khi Cộng Sản Đông Âu sụp đổ một cách hết sức bất ngờ và nhanh chóng cuối năm 1989, nhất là trước biến cố Nước Nga trở lại ngày 25-12-1991.

            Thật ra, trong cuốn Trái Tim Mẹ Toàn Thắng, xuất bản vào lễ Giáng Sinh 1992, kỷ niệm một năm Nước Nga trở lại, tôi đă dùng hẳn phần nhất là một nửa cuốn sách để chứng minh niềm xác tín giống như của vị linh mục Hoa Kỳ phát hành cuốn "Những Văn Kiện Về Fatima" trên đây. Nói cách khác, chính v́ niềm xác tín Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ thắng như thế đă là động lực và khởi hứng cho tôi trong việc nghiên cứu để viết một cuốn sách lấy đầu đề là "Trái Tim Mẹ Toàn Thắng".

            Niềm xác tín ấy của tôi chẳng những không bị xao xuyến trong suốt giai đoạn của cuộc bầu cử ở Nga Sô vào tháng 6 và 7 giữa năm 1996 vừa rồi, cuộc bầu cử nghiêng về chiều hướng tái cộng sản nhiều hơn là vẫn phi cộng sản, trái lại, tôi càng thâm tín Trái Tim Mẹ thắng hơn nữa.

            Thật vậy, trước thời gian bầu cử quyết liệt này của Nước Nga mấy tháng, được mời chia sẻ với chi đoàn Đạo Binh Xanh thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu ở El Monte trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, về đề tài "Trái Tim Mẹ sẽ thắng, như lời Mẹ nói, đă được thực hiện chưa?", khi nghĩ lại lời Mẹ Maria tiên báo, tôi mới chợt khám phá ra rằng, trong thứ tự của câu Mẹ nói về việc "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" đă chứa đựng tất cả sự thật của lời tiên báo cũng như của những ǵ đă xẩy ra đúng như thế theo lịch sử cho thấy.

            Đúng vậy, nguyên văn của lời Mẹ tiên báo là thế này: "... cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ được hưởng một thời gian ḥa b́nh".

            Nếu căn cứ ngược chiều thứ tự của lời Mẹ tiên báo này th́ điều kiện để "Nước Nga trở lại" là "Đức Thánh Cha hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ". Thế nhưng, làm sao để làm cho Đức Thánh Cha tin lời Mẹ mà hiến dâng Nước Nga cho Mẹ mới là một điều nan giải, nếu không có Mẹ nhúng tay vào, tức nếu Mẹ không trực tiếp chạm đến chính cá nhân của Đức Thánh Cha Piô XII và Gioan Phaolô II, như đă được đề cập đến ở vấn nạn thứ nhất "tại sao Mẹ Maria lại chọn ngày 13 trong tháng để hiện ra?".

            Chính chị Lucia, trong một cuộc tâm sự với Chúa Giêsu cũng đă thưa với Chúa như thế này: "Chúa ơi, Đức Thánh Cha có thể sẽ không tin con đâu, trừ phi chính Chúa đánh động ngài đặc biệt cách nào".

            Một lần khác chị Lucia hỏi Chúa rằng tại sao Chúa không làm cho Nước Nga trở lại mà không cần đến việc Đức Thánh Cha phải hiến dâng này, Chúa đă cho chị biết ư định của Ngài như sau:

            "V́ Cha muốn cả Giáo Hội của Cha nhận biết việc hiến dâng đó như là một cuộc chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để sau này Giáo Hội có thể mở rộng ḷng sùng kính của ḿnh, và Cha cũng muốn đặt ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ này bên cạnh ḷng tôn sùng Thánh Tâm Cha".

            Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong công nghị lần thứ năm của Hồng Y Đoàn ngày 13-6-1994, ngài đă xác nhận cảm nhận của ḿnh như sau:

            "Tôi đă được dịp tự ḿnh hiểu được sứ điệp của Đức Mẹ một cách đặc biệt: lần đầu tiên vào ngày 13-5-1981, khi mà mạng sống của một vị giáo hoàng bị thử thách, và sau đó, một lần nữa vào cuối thập niên 1980, khi mà cộng sản sụp đổ ở những xứ sở thuộc khối Liên Bang Sô Viết. Tôi nghĩ rằng đó là một cảm nghiệm đủ minh nhiên đối với mọi người".

Như thế không có nghĩa là Mẹ đă thắng các vị giáo hoàng, bằng cách khuất phục được các ngài, và v́ khuất phục được các vị giáo hoàng để các ngài phải làm theo điều Mẹ yêu cầu mà Mẹ đă thắng được cả Satan, qua việc Mẹ làm cho Nước Nga từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vô thần duy vật, một chủ nghĩa đóng vai tṛ là tiền hô của qủi vương, như tôi đă nhận định trong cuốn Trái Tim Mẹ Toàn Thắng ở trang 91-93.

Theo tôi, "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" đây tức là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đă thực hiện được những ǵ cần phải làm, đúng như lời Mẹ tiên báo là "Đức Thánh sẽ hiến dâng và Nước Nga sẽ trở lại", mà thực tế đă xẩy ra đúng như vậy, nhờ đó, con cái Mẹ nhận biết và yêu mến Mẹ hơn, và cũng nhờ đó, Mẹ hoàn tất được ư định của "Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên thế giới".