Vấn Đề 6

 

    Tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" như Mẹ tự xưng ở Fatima vào lần    hiện ra cuối cùng, 13/10/1917, có liên hệ ǵ với thời đại của chúng ta hay chăng? Nếu có th́ ra sao? 

Đáp

 

            Tháng 10 năm 1996, được chi đoàn Đạo Binh Xanh thuộc cộng đoàn Thánh Tâm Van Nuys, cũng ở trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, mời nói về Mẹ Fatima, tôi đă chia sẻ với các con cái của Mẹ ở đó vấn đề là: "Tại sao ở Fatima Mẹ Maria tự xưng ḿnh 'Ta là Đức Mẹ Mân Côi', trong khi ở Lộ Đức, Mẹ lại xưng ḿnh 'Ta là Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội?' Phải chăng tước hiệu 'Ta là Đức Mẹ Mân Côi' được Mẹ xưng ḿnh ở Fatima có liên hệ riêng đến thế kỷ 20 của chúng ta đây?".

            Thật ra, vấn đề tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi", như Mẹ tự xưng ḿnh tại Fatima vào lần hiện ra cuối cùng ở Fatima là ngày 13-10-1917, trong Tháng Mân Côi của Mẹ, liên hệ như thế nào với thế kỷ của chúng ta nói chung và với Biến Cố Fatima nói riêng, đă được tôi bàn giải trong cuốn Hận Thù Quyết Thắng, trang 343-356. Ở đây tôi xin tóm tắt như sau:

            Theo tôi, tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" thực sự có một liên hệ hết sức mật thiết đến vận mệnh của thế kỷ chúng ta nói riêng và của cả lịch sử loài người nói chung. Tại sao tôi dám nói như vậy? Là v́, nếu chúng ta công nhận Mẹ thực sự hiện ra ở Fatima, nhất là việc Nước Nga trở lại do Mẹ đă làm, nhờ trung gian của Giáo Hội được thể hiện qua vai tṛ của các Đức Thánh Cha Piô XII và Gioan Phaolô II, th́ chúng ta cũng phải công nhận rằng, qủa thật, đúng như lời Mẹ tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ hai là: "Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới... (là để) nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh".

            Như thế, không phải là Thiên Chúa muốn đặt phần rỗi đời đời của các linh hồn cũng như vận mệnh ḥa b́nh hay diệt vong của cả nhân loại trong thế kỷ 20 này nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ hay sao? Nghĩa là, nếu Mẹ Maria được nhận biết và yêu mến như Thiên Chúa muốn, th́ "nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh", bằng không, các linh hồn sẽ bị sa hỏa ngục, như 3 Thiếu Nhi Fatima được thị kiến thấy trong phần Bí Mật Fatima thứ nhất, rồi cả thế giới sẽ bị Nước Nga gieo rắc lầm lạc theo chủ nghĩa cộng sản vô thần, và loài người sẽ sống trong lo âu sợ hăi trước hiểm họa nguyên tử có thể bùng nổ từ ng̣i chiến tranh là khối cộng sản Liên Bang Sô Viết, như tí nữa đă xẩy ra tại vịnh Cuba vào tháng 10/1962.

            Tại sao Mẹ Maria lại được Thiên Chúa trọng vọng như vậy, đến nỗi Ngài đă trao cho Mẹ một quyền năng hầu như tối thượng trên phần rỗi các linh hồn cũng như trên vận mệnh của cả thế giới loài người như thế vào thời điểm thế kỷ 20 của chúng ta, nếu không phải v́, như Mẹ đă tự xưng "Ta là Đức Mẹ Mân Côi", một danh xưng mà Mẹ đă hứa với 3 Thiếu Nhi Fatima sẽ trả lời cho các em vào lần hiện ra cuối cùng, khi các em hỏi Mẹ "Bà là ai?", vào lần Mẹ hiện ra thứ ba, ngày 13-7-1917.

            Thật thế, tại Fatima năm 1917, thời điểm mở màn cho thế kỷ 20 của chúng ta, thời điểm Thế Chiến Thứ Nhất đang diễn tiến tại Âu Châu, Mẹ Maria đă không lập lại tước hiệu "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" nữa, như Mẹ đă xưng ḿnh ở Lộ Đức ngày 25-3-1858, nhưng Mẹ đă lấy một tước hiệu khác, tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi". Lư do Mẹ đă chọn và tự xưng ḿnh "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" vào thời điểm chiến tranh, một cách Thiên Chúa dùng để trừng phạt tội lỗi loài người, là v́, như Mẹ nói với 3 Thiếu Nhi Fatima vào lần hiện ra thứ ba, ngày 13-7-1917, "Ta muốn các con tiếp tục lần hạt hằng ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, xin cho thế giới được ḥa b́nh và chấm dứt chiến tranh, v́ chỉ có Người mới có thể cứu giúp các con".

            Phải, "chỉ có Người mới có thể cứu giúp các con", nghĩa là "chỉ có Đức Mẹ Mân Côi mới có thể cứu giúp" loài người cho khỏi chiến tranh sát hại lẫn nhau do tội lỗi của họ gây ra, nhờ đó, thế giới mới có thểù được hưởng một nền ḥa b́nh thực sự trong tinh thần Phúc Âm của Chúa Cứu Thế là yêu thương và phục vụ. Bởi thế, trong cả 6 lần hiện ra ở Fatima năm 1917, lần nào Mẹ cũng lập đi lập lại là "hăy cầu kinh Mân Côi hằng ngày". Bởi v́, "cầu kinh Mân Côi hằng ngày" chẳng những là cách Kitô hữu tỏ ra "nhận biết và yêu mến Mẹ", đúng như ư định "Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", mà c̣n có thể đền bù "những lộng ngôn và vô ơn mà Mẹ phải chịu" nữa.

            Như thế, về ư nghĩa, nếu tước hiệu "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" là một tước hiệu nói lên t́nh trạng "đầy ơn phúc" (Lk.1:28) của Mẹ, như lời chào truyền tin của sứ thần Gabiên, th́ tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" nói lên quyền năng "đầy ơn phúc" của Mẹ, một quyền năng ban phát ân sủng tràn đầy nơi Mẹ và của Mẹ, v́ Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc loài người với Chúa Cứu Thế, "vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người" (1Tim.2:5).

            Như thế, về thời điểm, tước hiệu "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" được Mẹ tự xưng sau khi Mẹ đă tiết lộ cho hai thiếu niên ở La Salette năm 1846 biết rằng "qủi vương cùng với một số lớn qủi sẽ được thả ra khỏi hỏa ngục, chúng sẽ dần dần làm mất đức tin ngay cả nơi thành phần tận hiến cho Thiên Chúa", và trước khi chủ nghĩa cộng sản bắt đầu xuất hiện qua việc xuất bản cuốn "Das Kapital" của Karl Marx năm 1867. C̣n tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" lại được Mẹ tuyên bố vào lúc chế độ cộng sản bắt đầu h́nh thành tại Nga Sô, mở màn cho một thế kỷ vô thần duy vật hơn bao giờ hết, thế kỷ mà càng về cuối càng dẫn nhân loại đến thảm trạng diệt vong, thảm trạng loài người phũ phàng, tàn ác và trắng trợn hủy diệt nhau cũng là tự diệt ḿnh, bằng những cuộc đại chiến, kỳ thị, diệt chủng, ly dị và phá thai, một thế kỷ chỉ có thể được giải cứu bởi quyền năng ban phát ân sủng của "Đức Mẹ Mân Côi" thôi.

            Đó cũng là lư do đă đến thời điểm Giáo Hội có thể tiếp tục tỏ ra nhận biết và yêu mến Mẹ hơn nữa, sau hai lần công bố tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1858 và Hồn Xác Lên Trời năm 1950, qua việc Giáo Hội tuyên xưng và tuyên bố tín điều Mẹ Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc loài người với Chúa Cứu Thế. Việc Mẹ Maria hiện ra ở Balê năm 1830 thực đă ảnh hưởng không ít đến việc Giáo Hội công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thế nào, th́ việc Mẹ hiện ra ở Fatima cũng vậy đối với tín điều Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc chăng?

            Bởi v́, nếu theo ư Thiên Chúa muốn, như Mẹ Maria tỏ cho chị Lucia biết ngày 13-6-1929, Đức Thánh Cha phải hiệp với hàng giáo phẩm trên thế giới, nghĩa là toàn thể Giáo Hội, dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Thiên Chúa mới làm cho Nước Nga trở lại thế nào, th́, theo chiều hướng "muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" ấy, Thiên Chúa vẫn muốn chính Giáo Hội cũng phải làm một việc ǵ đó để tỏ ra nhận biết và yêu mến Mẹ, như tuyên bố tín điều Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc, một đặc ân mà chính Mẹ đă tự nhận qua tước hiệu "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" từ ngày 13-10-1917, Ngài mới làm cho nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh, như Dự Án Fatima được Mẹ tiết lộ trong Bí Mật Fatima phần thứ hai.