"Mẹ khẩn thiết kêu gọi thế giới, Mẹ kêu gọi những môn đệ trung thực của Thiên Chúa hằng sống là Đấng ngự trên trời; Mẹ kêu gọi những môn đệ trung thực của Chúa Kitô làm người là Chúa Cứu Thế chân thực duy nhất của con người; Mẹ kêu gọi các con cái của Mẹ, các tín hữu trung thực, những người được trao cho Mẹ để Mẹ dẫn họ đến với Con Thần Linh của Mẹ, những kẻ Mẹ bồng bế trong cánh tay của Mẹ, tức những kẻ sống theo tinh thần của Mẹ. Sau hết, Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đồ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô là thành phần sống trong sự khinh chê thế gian và chính ḿnh, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong từ bỏ và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong thanh sạch và thần hiệp, trong đau khổ và ẩn khuất trước mặt thế gian" (Bí Mật La Salette)

 

 

Thiên Thần Ḥa B́nh 

 

            Có một bằng chứng hùng hồn hơn nữa, đáng tin hơn nữa để có thể khẳng định và xác tín Thời Điểm Fatima là Mùa Biển Động Cuối Thời, đó là việc xuất hiện của Thiên Thần Ḥa B́nh với 3 Thiếu Nhi Fatima vào năm 1916, ngay trước năm 1917 là năm Mẹ Maria đích thân hiện ra với các em.

            Tại sao tôi dám suy đoán như thế?

            Bởi v́, qua Thánh Kinh Tân Ước, Mạc Khải đă tỏ cho chúng ta biết rằng vào thời tận thế các thiên thần sẽ đến đóng vai thợ gặt hay thợ lựa. Phúc Âm thánh Mathêu đă ghi lại lời của Chúa Giêsu về vai tṛ "gặt" và "lựa" này của các ngài trong thời tận thế như sau:

            "Mùa gặt là tận thế, trong khi đó, thợ gặt là các thiên thần... Con Người sẽ sai các thiên thần của Người đi gom góp cho khỏi vương quốc của ḿnh tất cả những ai lôi kéo các kẻ khác vào sự lạc đạo cũng như tất cả những ai hành ác. Các thiên thần sẽ xô nhào họ xuống ḷ lửa, nơi họ sẽ khóc lóc và nghiến răng" (Mt.13:39,41-42).

            "Triều đại Thiên Chúa cũng giống như một màng lưới thả dưới hồ để thu lượm tất cả đủ mọi thứ. Khi nó đă đầy, họ kéo nó lên bờ và ngồi lựa cái xứng hợp th́ cho vào đồ đựng. C̣n đồ vô dụng th́ vứt đi. Thời tận thế cũng vậy. Các thiên thần sẽ đi mà phân loại kẻ gian ác khỏi người công chính, và xô những kẻ gian ác xuống hồ lửa, nơi họ sẽ khóc lóc và nghiến răng" (Mt.13:47-50).

            Thật vậy, việc Thiên Thần Ḥa B́nh xuất hiện ở Fatima đây, trong lịch sử Giáo Hội suốt 20 thế kỷ, chưa hề xẩy ra như vậy bao giờ. Phải chăng việc Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra ở Fatima năm 1916 cũng là một đáp ứng từ trời trước lời cầu khẩn của Giáo Hội kể từ khi Đức Thánh Cha Lêô XIII, qua văn kiện "Motu Proprio" ban hành ngày 25-9-1888, truyền cho cả các linh mục, sau các Thánh Lễ thường, phải đọc Kinh Nguyện Thánh Minh-Kha (Micae) có những lời lẽ như sau:

            "Những kẻ thù xảo quyệt này của loài người đă làm cho Giáo Hội đầy những ung nhọt và rữa nát, một Giáo Hội là Hiền Thê vô t́ tích của Con Chiên; bàn tay tục hóa của chúng đă chạm đến những kho tàng thánh hảo nhất của Giáo Hội. Bởi thế, Ôi Vị Hoàng Vương vô địch, xin hăy mau đến cứu giúp dân của Thiên Chúa chống lại những cuộc xâm nhập của các thần hư vong này và ban chiến thắng cho chúng tôi. Amen"

            Phải chăng việc Đức Thánh Cha Lêô XIII truyền cả Giáo Hội cầu khẩn cùng tổng thần Micae như thế đă ứng nghiệm lời tiên tri Đaniên và đă được thể hiện nơi Biến Cố Fatima.

            Lời tiên báo của tiên tri Êzêkiên là: "Lúc bấy giờ đại hoàng vương Minh-Kha là vị canh giữ dân ngươi sẽ nổi lên. Lúc ấy sẽ là một thời quẫn bách chưa tùng có từ khi các dân nước bắt đầu h́nh thành cho đến bấy giờ. Bấy giờ dân ngươi sẽ thoát thân, mọi kẻ được ghi trong cuốn sách" (Dn.12:1).

            Và thật sự kể từ khi Đức Thánh Cha Lêô XIII truyền cả Giáo Hội khẩn cầu cùng tổng thần Minh-Kha th́, 28 năm sau, 1888-1916, Thiên Thần Ḥa B́nh đă đến với 3 Thiếu Nhi Fatima 3 lần cùng một năm:

            Lần thứ nhất vào mùa xuân để kêu gọi và dạy các em cầu nguyện hầu đền tạ Thiên Chúa.               Lần thứ hai vào mùa hè để kêu gọi và dạy các em hy sinh cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại.

            Lần thứ ba vào mùa thu để dạy các em đền tạ Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, cũng như đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc rước Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô.

            Chúng ta nên nhớ rằng việc 3 Thiếu Nhi Fatima được Thiên Thần Ḥa B́nh cho Lucia rước Ḿnh Thánh và Phanxicô cùng Giaxinta rước Máu Thánh đây đă xẩy ra sau khi Đức Thánh Cha Piô X ban hành sắc lệnh Quam Singulari năm 1910 về việc cho trẻ em rước lễ sớm hơn trước khi các em đă có đủ tuổi khôn.

            Như thế, sự kiện 3 Thiếu Nhi Fatima được chính Thiên Thần cho rước lễ đây đă chứng tỏ ḷng trong trắng và tinh thần thơ ngây như thiên thần của các em, thành phần được sai đến trong mùa gặt cuối thời.