Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ

 

 

            Theo tinh thần yêu thương tự hiến bằng đời sống âm thầm dấn thân của ḿnh để làm vật hy sinh đền tạ Thiên Chúa thay cho các tội nhân th́ Thiếu Nhi Fatima chính là thành phần Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ.

            Tuy nhiên, xét về phương diện hoạt động tông đồ để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, vẫn cần phải có thành phần thực sự trưởng thành, gọi là thành phần Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, để cùng với Thiếu Nhi Fatima, trở nên cho Mẹ một đạo binh dàn trận, như một nhóm Tông Đồ Cuối Thời theo đúng ư muốn và lời hiệu triệu của Mẹ ở La Salette.

            Thật thế, trong 3 Thiếu Nhi Fatima Tiên Khởi, chị Lucia là Thiếu Nhi Fatima lớn nhất. Khi Phanxicô và Giaxinta c̣n sống, tức là lúc Lucia dưới 18 tuổi, phận sự chính của Lucia là tôn sùng Trái Tim Mẹ, cũng như phận sự chính của Phanxicô là đền tạ Chúa bị xúc phạm, Giaxinta là hy sinh cầu cho các tội nhân trở lại.

            Thế nhưng phận sự tôn sùng Trái Tim Mẹ của Lucia không phải chỉ được thực hiện một ḿnh trong âm thầm. Trái lại, theo ư "Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", th́ ḷng tôn sùng Trái Tim Mẹ này phải được truyền bá ra nữa. Do đó, sau khi Phanxicô và Giaxinta được Mẹ đưa về trời sớm, th́ Lucia, như Mẹ cho chị biết vào lần hiện ra thứ hai 13/6/1917: "Con phải ở lại thế gian lâu hơn, v́ Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến".

            Như thế, cuộc đời trưởng thành của chị Lucia, Thiếu Nhi Fatima lớn nhất và sống sót cho tới năm 1997 này, đă thành một chị nữ tu già 90 tuổi, là "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến", để có thể "thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", đúng như ư muốn của Thiên Chúa.

            Qủa thật, qua quăng đời hoạt động của ḿnh trước khi được Đức Piô XII ban phép chính thức chuyển vào tu trong ḍng kín Carmêlô năm 1948, chị Lucia đă "thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", đúng như ư muốn của Thiên Chúa, bằng cách "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến". Trong cuốn "Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời", trang 257-258, nhất là trang 183-184, tôi đă kể ra chị Lucia đă làm 3 việc đặc biệt như sau:

            "Thứ nhất là việc giữ 5 ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 'có ư đền tạ Mẹ', Đấng mang Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội hằng bị những kẻ vong ân bội nghĩa liên lỉ đâm vào bằng những gai tội lộng ngôn và vô ơn của họ, như Đức Mẹ tỏ và chỉ cho chị ngày 10-12-1925, đă được chị tŕnh với giáo quyền địa phương và đă được thẩm quyền địa phương tuyên bố công nhận cho phép thực hành việc tôn sùng này từ ngày 13-9-1939.

            "Thứ hai là việc thiếp lập Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho toàn Giáo Hội hoàn vũ mừng kính như một lễ chính của Giáo Hội, như chị đă đề cập đến trong thư chị viết tŕnh lên Đức Thánh Cha Piô XII ngày 24-10-1940, cũng được thực hiện, như văn thư của Thánh Bộ Lễ Nghi ngày 4/5/1944 đă đề cập đến: 'Để ghi nhớ cuộc hiến dâng này (cuộc hiến dâng loài người lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria do Đức Thánh Cha Piô XII thực hiện ngày 31-10-1942), Ngài (Đức Piô XII) đă quyết định cho Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria'.

            "Thứ ba là việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, như Mẹ, ở Fatima ngày 13/7/1917 đă ngỏ ư yêu cầu: 'Mẹ sẽ trở lại để xin dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ', và ở Tuy ngày 13-6-1929 đă chỉ cho cách hiến dâng: 'Đă đến lúc Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha hiệp cùng với tất cả các giám mục trên khắp thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ'.

            "Kể từ ngày 24-10-1940, ngày chị Lucia viết thư tŕnh lên Đức Thánh Cha Piô XII về 'yêu cầu' này của Đức Mẹ, việc hiến dâng đă diễn tiến tất cả bốn lần mới thực sự hoàn thành và có công hiệu".

 

            Để có thể tiếp tục "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" cho đến khi hoàn toàn thực hiện được ư "Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", nhờ đó, "nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh" theo như Dự Án Fatima, chúng ta cần phải liên kết lại với nhau thành một lực lượng Tông Đồ Cuối Thời, hiên ngang chiến đấu dưới bóng dáng bất khuất đă toàn thắng Satan và hỏa ngục của ngưới nữ "đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh dàn trận" (Sg.6:10).

            Lực Lượng Tông Đồ Cuối Thời này, như tôi đă nói đến trong cuốn Trái Tim Mẹ Toàn Thắng, ở trang 219-236, cũng như Hận Thù Quyết Thắng, ở trang 371-394, chính là thành phần Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ với những tâm thức và chủ trương sau đây:

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ là nhóm "Tông Đồ Cuối Thời" của Mẹ Maria và cho Mẹ Maria.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ nhờ Mẹ đến với Chúa như Chúa đă qua Mẹ đến với loài người.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ nỗ lực hoạt động "để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến".

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ cương quyết làm cảm tử quân của Mẹ, sẵn sàng như một gót chân bị cắn thương để Mẹ dùng đạp đầu Satan.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ "sống trong sự khinh chê thế gian và chính ḿnh, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong từ bỏ và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong thanh sạch và thần hiệp, trong đau khổ và ẩn khuất trước mặt thế gian".

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ hiệp nhất với Giáo Hội trong mọi sự và cho tới cùng.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ đoàn kết yêu thương nhau, luôn coi nhau hơn chính bản thân ḿnh.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ hằng ngày đọc đủ 3 chuỗi 150 Kinh Mân Côi để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi và cầu cho ḥa b́nh thế giới.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ hằng tuần đi viếng Đàng Thánh Giá để học cùng Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng, cũng như để biết bỏ ḿnh đi và vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

            - Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ hằng tháng chầu Thánh Thể 1 giờ để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và giữ trọn các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Khiết Tâm Mẹ Maria.

 

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 

Tuyên Hứa

           

(Trích Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trang 236

                  và Hận Thù Quyết Thắng trang 381-382)

           

             Lạy Mẹ Maria là Người Nữ đang tiến lên như Rạng Đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận.

          Con là_____________________________

          (Chúng) con đă ư thức được rằng: Đây là Thời Điểm Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới, để Mẹ cứu các tội nhân và ban ḥa b́nh cho thế giới, sửa soạn cho cuộc tái giáng của Chúa Kitô, Con Mẹ.

          (Chúng) con cũng nghiệm thấy rằng: Trong Thời Điểm của mọi thời điểm, cùng tận của mọi tận cùng này, Satan sẽ dốc toàn lực hỏa ngục để tàn phá Nước Chúa trong các linh hồn, nhất là các linh hồn tận hiến, và đặc biệt là các con cái có ḷng sùng kính Mẹ cách riêng.

          (Chúng) con vẫn tin tưởng rằng: Dù toàn hỏa ngục có vùng lên đi nữa, cũng không thể nào phá được Giáo Hội mà Chúa Kitô đă lập và ở cùng cho đến tận thế, trái lại, chiếc đầu của Satan sẽ bị dập nát dưới gót chân Người là những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội của Người.

          (Chúng) con c̣n nghiệm thấy rằng: Những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa Kitô dùng để đạp nát đầu Satan chắc chắn sẽ bị và phải bị Satan cắn tử thương mới có thể như Chúa Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của Người.

          Ôi lạy Mẹ, trên đời này c̣n ǵ vinh dự và diễm phúc cho bằng được theo Chúa Kitô, làm môn đệ của Người, nhất là được hy sinh cho Đấng đă chết và sống lại v́ ḿnh, Đấng mà theo nhiệm cuộc cứu chuộc, Thiên Chúa muốn đặt Người làm chủ tể mọi sự trên trời dưới đất, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

          Bởi thế, xin Mẹ Đồng Công hiến dâng lên Thiên Chúa tất cả con người hèn yếu của (chúng) con:

          1-          Con người mà thân phận từ khởi thủy đă được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa, trong công chính và chân thật;

          2-          Con người mà bản tính hư đi theo nguyên tội đă được chuộc lại bằng chính Giá Máu vô cùng châu báu của Con Thiên Chúa, máu bởi huyết nhục trinh nguyên của Mẹ;

          3-          Con người đă lănh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nên không c̣n thuộc về thế gian là vương quốc đă bị ma qủi thống trị nữa.

          Lạy Mẹ, từ đây, (chúng) con sống song không phải tự (chúng) con sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong (chúng) con. Hiệp nhất với Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, trở nên con cái của ánh sáng, (chúng) con mới có thể xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng trong thời điểm của mọi thời điểm, cùng tận của mọi tận cùng, Mùa Vọng tái giáng của Chúa Kitô, Đấng sẽ đến để mang ơn cứu độ cho những ai kiên tâm trông đợi Người.

          Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi (chúng) con nương náu và là đường đưa (chúng) con đến với Thiên Chúa, Đấng muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới để làm đường cho Con Ngài lại đến trong vinh quang. Amen

Kư tên_____________________Ngày_________