Đạo Binh Hồn Nhỏ 

 

            Nếu ngày 13-7-1917, tại Fatima nước Bồ Đào Nha, qua Mẹ Maria, Thiên Chúa đă tiết lộ một bí mật cuối thời của ḿnh là Ngài "muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", th́ đúng 50 năm sau, vào ngày 20-7-1967, tại nước Bỉ, Thiên Chúa lại tỏ ra cho loài người biết một bí mật cuối thời khác, đó là: "Cha muốn có một Đạo Binh Hồn Nhỏ"

            Phải chăng v́ việc thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria không có công hiệu, bất thành, nên Thiên Chúa đă nghĩ đến việc xin người nữ sứ giả mang danh Magarita của Ngài ngày 1-4-1967 làm theo ư của Ngài là: "con sẽ thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ của Trái Tim Nhân Hậu Chúa Giêsu"?

            Thật ra, việc Thiên Chúa muốn thành lập một Đạo Binh Hồn Nhỏ hoàn toàn không phải là thất bại, trái lại, theo tôi, hai Bí Mật Cuối Thời cách nhau đúng nửa thế kỷ này, hợp lại, chẳng khác ǵ như một chiếc Cầu Vồng Cứu Rỗi hiện lên trên bầu trời lịch sử thế giới đang suy vong trong trận Đại Lụt Cuối Thời.

            (Xin xem cuốn "Mẫu Tâm Maria: Con Tầu Cứu Rỗi Gia Đ́nh", về "Cầu Vồng Cứu Rỗi", chương 2, trang 11-18, và về "Đại Lụt Cuối Thời", chương 3, trang 19-28).

            Thật vậy, Thiên Chúa đă như thể tỏ ra lư do của Ngài trong việc tại sao Ngài thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới trước, vào năm 1917, rồi mới thành lập Đạo Binh Hồn Nhỏ sau vào năm 1967, qua lời Ngài phán với nữ giáo dân Magarita trong Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ vào ngày 14-8-1966 thế này:

            "Hỡi các Hồn Nhỏ khiêm hạ và phó thác, hăy lại gần Thiên Chúa của các con, đừng sợ. V́ vinh quang tối đa của Ngài, hăy thành lập bao quanh Ngài một đạo binh bất khuất dưới sự hướng dẫn êm ái và dịu dàng của Mẹ Thánh Cha".

            Như thế, nếu vào hạ bán thế kỷ 20 Thiên Chúa tỏ ra ư muốn "thành lập bao quanh Ngài một đạo binh bất khuất dưới sự hướng dẫn êm ái và dịu dàng của Mẹ Thánh (Ngài)", th́ có thể nói rằng thời điểm ở vào hạ bán thế kỷ 20, thời điểm thập niên 1960, thời điểm con người bắt đầu thám hiểm không gian, thời điểm canh tân Giáo Hội từ Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962-8/12/1965), thời điểm có thể làm sáng tỏ phần Bí Mật Fatima thứ ba hơn (xem Hận Thù Quyết Thắng trang 301), là thời kỳ thứ ba của "Thời Đại Maria" (xin xem Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trang 55-56).

            "Thời Đại Maria" ở đây có thể chia ra làm bốn giai đoạn.

            Giai đoạn thứ nhất của Thời Đại Maria là giai đoạn Mẹ "đang tiến lên như rạng đông", qua việc Mẹ hiện ra ở Balê với chị tập sinh Catarina Labuarê năm 1830, để xin chị làm một mẫu ảnh ban ơn liên quan đến đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. (Xin xem Trái Tim Mẹ Toàn Thắng, trang 57-58, và Mẫu Tâm Maria: Con tầu Cứu Rỗi Gia Đ́nh, trang 41-43).

            Giai đoạn thứ hai của Thời Đại Maria là giai đoạn Mẹ "đẹp như mặt trăng", qua việc Mẹ hiện ra với thiếu nữ Bênađétta và tự xưng ḿnh "Ta là Đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội" ngày 25-3-1858, một đặc ân làm cho Mẹ hoàn toàn hưởng trước ánh sáng sự sống của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô.

            Giai đoạn thứ ba của Thời Đại Maria là giai đoạn Mẹ "rực rỡ như mặt trời", qua việc Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima và tự xưng "Ta là Đức Mẹ Mân Côi" ngày 13-10-1917, trước khi làm một phép lạ cả thể là hiện tượng mặt trời nhảy múa, như để tỏ ra quyền năng cai quản vũ trụ của ḿnh trong trật tự thiên nhiên, cũng như quyền hạn ban phát ân sủng của Me trong trật tự siêu nhiên.

            Giai đoạn thứ bốn của Thời Đại Maria là giai đoạn Mẹ "oai hùng như đạo binh dàn trận", khi Thiên Chúa, vào ngày 14-8-1966, muốn "thành lập bao quanh Ngài một đạo binh bất khuất dưới sự hướng dẫn êm ái và dịu dàng của Mẹ Thánh (Ngài)", giai đoạn mà Chúa Giêsu khẳng định với người nữ sứ giả của Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ của Người như thế này: "Điều Cha đ̣i hỏi là: hy sinh, cầu nguyện, hăm ḿnh. Gia tăng ḷng tôn sùng Mẹ Maria; truyền bá và thực hành việc lần chuỗi Mân Côi ở khắp mọi nơi" (29-1-1967); "Để thế giới được ḥa b́nh, trong mỗi giáo xứ, những ai đă bỏ lần chuỗi hay đă biến việc lần chuỗi thành thứ lễ nghi của đàn bà, th́ họ phải lần chuỗi lại. Và vị chủ chăn phải đứng đầu đoàn chiên của ḿnh. Đức Mẹ phải thắng Satan" (24-8-1966).

 

            Phải, giai đoạn thứ bốn của Thời Đại Maria là giai đoạn Mẹ Maria "oai hùng như đạo binh dàn trận". Bởi v́, chính Mẹ đă tỏ cho chị Lucia biết điều mà chị đă tiết lộ với cha Fuente vào ngày 26-12-1957 (xin xem trang 15-16) là:

            "Ma qủi đang tiến hành một trận quyết chiến với Trinh Nữ Maria. Hắn thấy rằng thời gian của ḿnh ngắn ngủi, nên hắn đang vận dụng mọi nỗ lực để cướp đoạt lấy nhiều linh hồn bao nhiêu có thể. Hắn muốn chiếm lấy các linh hồn tận hiến...  Mẹ Maria không nói với con là chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng của thế giới, nhưng Người thực sự cho con biết rằng, thứ nhất, chúng ta đang trải qua một trận chiến mà kết thúc trận chiến, hoặc là chúng ta thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về tên gian ác, chứ không có lưng chừng; thứ hai, những phương tiện cuối cùng Thiên Chúa sẽ ban cho thế giới để cứu rỗi thế giới là phép lần hạt rất thánh Mân Côi và ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria; thứ ba, khi Thiên Chúa, theo sự quan pḥng của Ngài, sắp trừng phạt thế giới, trước hết, Ngài sử dụng mọi phương tiện để cứu lấy họ, cho đến khi thấy rằng chúng ta không lợi dụng chúng, bấy giờ Ngài ban cho chúng ta cái neo cứu rỗi cuối cùng, đó là Mẹ Ngài".

            Phải, giai đoạn thứ bốn của Thời Đại Maria là một giai đoạn của "một trận quyết chiến", một trận chiến khốc liệt và tàn khốc hơn bao giờ hết, để giải quyết cho xong "mối thù" (Gn.3:15) thiên thu mà Thiên Chúa đă gây ra giữa con rắn và người nữ, cũng như giữa gịng dơi của hắn với của người nữ.

            Chính v́ thế, Mẹ đă "từ trời xuống" (lời Mẹ nói với 3 Thiếu Nhi Fatima vào lần hiện ra thứ nhất, 13-5-1917), để sửa soạn và trang bị cho con cái Mẹ đương đầu với "trận quyết chiến", một trận quyết chiến "mà kết thúc trận chiến, hoặc là chúng ta thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về tên gian ác, chứ không có lưng chừng". Không phải hay sao, sau lần hiện ra ở Balê năm 1830 để mở màn cho Thời Đại Maria, th́ năm 1846, tại La Salette, Mẹ đă phải lên tiếng hiệu triệu các con cái Mẹ ngay là:

            "Mẹ khẩn thiết kêu gọi thế giới, Mẹ kêu gọi những môn đệ trung thực của Thiên Chúa hằng sống là Đấng ngự trên trời; Mẹ kêu gọi những môn đệ trung thực của Chúa Kitô làm người là Chúa Cứu Thế chân thực duy nhất của con người; Mẹ kêu gọi các con cái của Mẹ, các tín hữu trung thực, những người được trao cho Mẹ để Mẹ dẫn họ đến với Con Thần Linh của Mẹ, những kẻ Mẹ bồng bế trong cánh tay của Mẹ, tức những kẻ sống theo tinh thần của Mẹ. Sau hết, Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đồ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô là thành phần sống trong sự khinh chê thế gian và chính ḿnh, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong từ bỏ và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong thanh sạch và thần hiệp, trong đau khổ và ẩn khuất trước mặt thế gian".

            Vậy thành phần Tông Đồ Cuối Thời này là những ai, nếu không phải là thành phần "sống theo tinh thần của Mẹ... thành phần sống trong sự khinh chê thế gian và chính ḿnh, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong từ bỏ và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong thanh sạch và thần hiệp, trong đau khổ và ẩn khuất trước mặt thế gian".

            Phải, tinh thần mà Mẹ muốn thành phần Tông Đồ Cuối Thời của Mẹ phải sống trên đây mới làm cho họ có thể đứng vững trong hàng ngũ của Mẹ, hàng ngũ của một "đạo binh dàn trận", lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, nhờ đó sẽ không bao giờ bị bại dưới tay kẻ thù hết sức tinh ma xảo quyệt. Bởi v́, tinh thần của họ là tinh thần của Mẹ, một tinh thần tự hạ xin vâng (x.Lk.1:38), hoàn toàn tin tưởng phó ḿnh trong tay Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, để Chúa muốn làm ǵ th́ làm theo dự án cứu chuộc của Ngài.

            Tinh thần của Mẹ đă chẳng phản ảnh nơi thành phần Tông Đồ Cuối Thời giới trẻ mang danh Thiếu Nhi Fatima là ǵ, khi các em mau mắn thưa "Vâng, chúng con xin sẵn sàng", để tuyên hứa với Mẹ rằng "Chúng con sẵn sàng dâng ḿnh cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến cho như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn cải thiện đời sống".

            Tinh thần của Mẹ cũng chẳng chiếu giăi nơi thành phần Tông Đồ Cuối Thời trưởng thành mang danh Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ là ǵ, khi họ tuyên hứa với Mẹ rằng:

          "... Những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa Kitô dùng để đạp nát đầu Satan chắc chắn sẽ bị và phải bị Satan cắn tử thương mới có thể như Chúa Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của Người. Ôi lạy Mẹ, trên đời này c̣n ǵ vinh dự và diễm phúc cho bằng được theo Chúa Kitô, làm môn đệ của Người, nhất là được hy sinh cho Đấng đă chết và sống lại v́ ḿnh, Đấng mà theo nhiệm cuộc cứu chuộc, Thiên Chúa muốn đặt Người làm chủ tể mọi sự trên trời dưới đất, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự. Bởi thế, xin Mẹ Đồng Công hiến dâng lên Thiên Chúa tất cả con người hèn yếu của (chúng) con..." 

            Tinh thần của Mẹ c̣n sáng tỏ nơi thành phần Tông Đồ Cuối Thời mang danh Đạo Binh Hồn Nhỏ nữa, thành phần mà trong Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu đă nhắn nhủ họ rằng: "Các con hăy yêu mến Mẹ, hăy phó ḿnh cho Mẹ. Cha lấy làm hài ḷng biết bao khi tiếp nhận các con từ tay của Mẹ" (3-12-1966); "Tất cả Các Hồn Nhỏ phải nhận Mẹ làm Mẹ và làm Cố Vấn" (22-5-1967); "Các con hăy nhờ Người Mẹ của các con mà đến với Cha" (12-6-1972).

            Tinh thần của Mẹ được sáng tỏ nơi thành phần Các Hồn Nhỏ này ở việc họ tận hiến để làm mồi ngon cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, đúng như lời Chúa Giêsu kêu gọi nữ sứ giả của Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu của Người ngày 26-6-1966: "Con gái của Cha ơi, con có muốn hy sinh để làm mồi cho t́nh yêu không? Cha muốn con long trọng tuyên khấn phó thác trọn vẹn và trung thành cho T́nh Yêu Nhân hậu của Cha".

            Đáp lại lời kêu gọi t́nh si của Chúa, vị nữ sứ giả hồn nhỏ tiêu biểu này, vào ngày lễ Đức Mẹ Camêlô 16-7-1966, đă sốt sắng tuyên khấn như sau:

            "Lạy Chúa trời con, con sấp ḿnh trước nhan Chúa, có Đức Mẹ nhân từ và triều đ́nh thiên quốc chứng giám, con long trọng cam kết trung thành với Chúa, và con hân hoan tận hiến làm của lễ toàn thiêu cho T́nh Yêu Nhân Hậu của Chúa. Con xin Chúa nung nấu con trong lửa t́nh yêu thánh thiện của Chúa, thứ t́nh yêu tạo nên các vị thánh. Lạy Chúa Trời con, v́ lẽ con qúa yếu đuối, nên con nài xin Chúa giúp con giữ trọn lời con tuyên hứa cùng Chúa hôm nay, là luôn luôn đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Nếu cần xin Chúa nhắc lại cho con nhớ rằng con đă từ bỏ thế gian để chỉ kết hiệp làm một với Chúa măi măi. Con xin hiến dâng cho Chúa tất cả những ǵ con có và tất cả những ǵ con là. Con xin hiến dâng toàn vẹn và vĩnh viễn ư muốn của con cho Chúa. Nguyện xin thánh sủng Chúa cho con được sức mạnh để giữ trọn lời khấn mà con đoan nguyền trước nhan Chúa hôm nay. Amen"

            Thật ra, theo tính cách Thánh Mẫu của ḿnh, tức theo ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria của ḿnh, Thiếu Nhi Fatima và Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ cũng đều là thành phần Các Hồn Nhỏ. Bởi v́, chỉ có ai bé nhỏ mới nhận biết và yêu mến Mẹ mà thôi. Con khổng long đă tự nâng ḿnh lên làm người lớn, làm kẻ cả, không chịu chấp nhận Mẹ, qua việc ŕnh nuốt con trẻ được Mẹ hạ sinh là Lời nhập thể, nên hắn cùng với nhóm phản thần đă bị hất nhào xuống đất, mất chỗ của ḿnh trên trời (x.Rev.12:3-9).

            Bởi thế, một trong những dấu hiệu để nhận ra thành phần thuộc về Thiên Chúa, thành phần được tiền định cứu rỗi, đó là ḷng thành thực sùng kính Mẹ Maria, một dấu hiệu tỏ ra họ theo đúng đường lối của Thiên Chúa, Đấng đă qua Mẹ mà đến với loài người.

            Nếu ngay từ ban đầu tổng thần Minh-Kha đă cùng với các thần lành đánh bại con khổng long và bọn ngụy thần của hắn th́ vào thời tận thế này, ngài cũng đă được Giáo Hội kêu cầu, kể từ Đức Lêô XIII năm 1888, cũng sẽ ra tay triệt hạ lực lượng Phản Kitô, đúng như Mẹ tiên báo ở La Salette: "Đây là thời điểm; hố tham đang mở ra. Ḱa Vua các Vua tăm tối, ḱa con mănh thú với bọn lâu la của hắn, xưng ḿnh là Đấng Cứu Thế. Hắn sẽ nghêng ngang vươn ḿnh trên không trung, lên đến tận Trời. Hắn sẽ bị hạ bởi hơi thở của Thánh Tổng Thần Minh-Kha..."

            Như thế, giai đoạn thứ bốn của Thời Đại Maria (xem trang 110), kể từ thập niên 1960, tức giai đoạn Mẹ "oai hùng như đạo binh dàn trận", đồng thời cũng là giai đoạn thứ hai của thời tận thế (xem trang 62-63), giai đoạn bắt đầu "trận quyết chiến" khốc liệt, chính là thời của thành phần Tông Đồ Cuối Thời, thời của Đạo Binh Hồn Nhỏ, thành phần Theo Chúa Kitô (x.Rev.14:4) thành phần "làm chứng cho Chúa Giêsu" (Rev.12:17), thành phần chống lại đám "Phản Kitô" (1Jn.2:22), chối Chúa Giêsu (x.1Jn.2:22), không chấp nhận Người (x.2Jn.7).

            Đúng thế, thời điểm kể từ thập niên 1960 chính là thời điểm bắt đầu "trận quyết chiến", do đó, Thiên Chúa đă muốn thành lập "bao quanh Ngài một đạo binh bất khuất dưới sự hướng dẫn êm ái và dịu dàng của Mẹ Thánh (Ngài)", đúng như lời Ngài c̣n nói cho nữ sứ giả Magarita của Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ về tính cách của thời điểm này cũng như về lư do cần phải có Đạo Binh Hồn Nhỏ như sau:

            "Đây là triều đại của Satan. Nhưng triều đại này hoang đường và tàn lụi" (21-5-1967); "Để chống lại đạo binh Satan, các con hăy lập Đạo Binh Hồn Nhỏ. Con cái thiên đàng chống lại con cái tối tăm. Lửa từ trời chống lại lửa hỏa ngục. Khí giới của các con sẽ là T̀NH YÊU" (10-10-1967).

            Nhờ triệt hạ đạo binh Satan trong giai đoạn Mẹ Maria "oai hùng như đạo binh dàn trận" này mà "nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh", đúng như Dự Án Fatima. Lời Chúa Giêsu trong Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 16-4-1970 đă chứng thực điều này:

            "Cha đến để lay động cái ù ĺ của các dân tộc, t́nh trạng lănh đạm nơi những người Kitô hữu trung b́nh; và để tái sinh t́nh yêu trong những tấm ḷng tinh tuyền. Theo t́nh thương của ḿnh, Cha đă t́m ra phương thế này để cứu vớt một số lớn những linh hồn bất định và phản loạn, đó là thành lập một Đạo Binh Hồn Nhỏ cho phần rỗi của những linh hồn ấy".

            V́ tính cách hệ trọng và cấp thời như thế của Đạo Binh Hồn Nhỏ, Chúa Giêsu đă ban cho Các Hồn Nhỏ gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ những điều tâm niệm phải sống vào ngày 9-5-1967 như sau:

            "Cho tập đoàn Hồn Nhỏ:

            1- Một chủ tể duy nhất là Thiên Chúa;

            2- Một hướng đạo duy nhất là Mẹ Maria;

            3- Một dụng cụ nhỏ bé là con;

            4- Một đường lối duy nhất là phó thác trong tay Cha;

            5- Kẻ thù thứ nhất phải thắng là cái tôi của ḿnh;

            6- Nhân đức thứ nhất phải thực hành là quảng đại.

            Có như vậy, việc chinh phục các linh hồn sẽ được thực hiện".

            Nếu Mẹ Maria đă nói với chị Lucia vào lần hiện ra thứ hai, ngày 13-6-1917, "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa", th́ thành phần tôn sùng Mẹ và hoạt động "để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" phải là thành phần Các Hồn Nhỏ của Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu. Mà đă là Hồn Nhỏ th́ theo ư muốn của Chúa Giêsu ngày 12-3-1967: "Cha kêu gọi họ tất cả hăy gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ".

            Bởi vậy, Các Hồn Nhỏ có ḷng kính mến Mẹ Maria, nhất là đang ở trong các phong trào hay hội đoàn hoạt động cho Mẹ, như Thiếu Nhi Fatima, Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, Đạo Binh Đức Mẹ v.v, nên nghe theo tiếng gọi của Chúa Giêsu để gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ, một tập thể mà Chúa Giêsu đă khẳng định ngày 30-3-1973 là: "Đạo Binh Hồn Nhỏ là một tâm thức thiêng liêng Cha muốn thấy được thiết lập trong mọi tổ chức và trong khắp các nước".

            Theo đó cũng không có nghĩa là nên dẹp bỏ tất cả các đoàn thể đi, chỉ gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ thôi. Hiểu cho đúng lời Chúa nói trên đây, Chúa Giêsu chỉ tỏ ư muốn rằng "Đạo Binh Hồn Nhỏ", hay "tâm thức thiêng liêng" cũng vậy, phải là linh hồn của các hoạt động tông đồ và sinh hoạt sống đạo nơi "các tổ chức", các đoàn thể. Tuy nhiên, Chúa cũng kêu gọi Các Hồn Nhỏ gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ. Do đó, dù có hoạt động ở một đoàn thể rồi, chúng ta vẫn có thể gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ, v́ nhờ "tâm thức thiêng liêng" này, các sinh hoạt tông đồ và sống đạo của họ mới càng phản ảnh tinh thần của Mẹ Maria hơn, nhờ đó chúng càng có tác dụng đồng công cứu chuộc hơn.

            Mẹ Maria c̣n mong ǵ hơn là dẫn con cái ḿnh đến với Chúa. Mà c̣n cách nào cụ thể hơn là cách họ gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ.

            Qua nữ sứ giả Magarita của Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ, Mẹ Maria cũng nhắn nhủ Các Hồn Nhỏ ngày 23-5-1967 như sau:

            "Mẹ sẽ thiết lập Quyền Thống Trị của Con Mẹ trên khắp địa cầu. Mẹ sẽ cứu vớt các dân tộc. Mẹ sẽ cải hóa các tội nhân. Con hăy vững ḷng, v́ t́nh Mẹ âu yếm thương con và tất cả Các Hồn Nhỏ".

            Vậy phần tử của các hội đoàn về Mẹ gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ th́ chẳng khác ǵ như họ đi từ khởi điểm là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đến cùng đích của ḿnh là Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu.

            Sau đây là những tâm t́nh tận hiến của tâm hồn nhận biết và yêu mến Mẹ, muốn nhờ Mẹ để đến với Chúa Giêsu.

 

            Kính mừng Maria đầy ơn phúc: Thiên Chúa là Đấng vô cùng toàn năng, khôn ngoan thượng trí, mà Ngài vẫn muốn qua Mẹ để đến với loài người, th́ loài người thấp hèn, vô cùng bất toàn và bất lực, cũng không c̣n con đường nào khác, chân chính hơn, chắc chắn hơn, dễ dàng hơn, và nhanh chónh hơn là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa.

            Thiên Chúa ở cùng Mẹ: Mẹ chính là điểm Thiên Chúa hẹn gặp gỡ loài người và cũng muốn loài người đến đây để gặp Ngài. Thế nên, tới thời điểm án định, như hứa với hai nguyên tổ sa phạm, Thiên Chúa đă đến điểm hẹn thần linh này trước để đợi chờ loài người, khi Ngài sai Con Một Ngài là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Sinh, Đấng tuy là Thiên Chúa song đă tự hủy ra hư không, hóa thành nhục thể, sinh ra bởi Người Nữ có phúc hơn mọi người nữ là Mẹ, người tôi tớ xin vâng, đă tuyệt đối khiêm hạ, và đă được hoàn toàn chiếm hữu bởi Thánh Linh, Quyền Năng Đấng Tối Cao.

            Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời: Con là kẻ có tội, tự ḿnh chỉ làm được một việc duy nhất là phạm tội, và chỉ xứng đáng lănh nhận cho ḿnh án phạt đời đời. Vậy, để được Mẹ đem đến với Chúa, làm mồi ngon cho T́nh Yêu Nhân Hậu vô đối của Ngài, từ nay, con xin dâng lên Mẹ tất cả những ǵ tự Thiên Chúa vô cùng toàn thiện không có, mà Ngài lại khao khát muốn chiếm hữu đến cùng, như một chiến lợi phẩm đời đời cho Nước Trời, đó là con người hèn mọn, với đủ mọi đam mê nết xấu cùng với tội lỗi và bản chất yếu đuối của nó.

            Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

(Hận Thù Quyết Thắng trang 438)