Tài Liệu Học Hỏi

để dọn mừng Đại Năm Thánh 2000

của cùng một tác giả

 

Trái Tim Mẹ Toàn Thắng

            Xuất bản Giáng Sinh 1992, kỷ niệm một năm Nước Nga trở lại, một dấu chỉ thời đại của Mẹ Fatima.

Mẫu Tâm Maria: Con Tầu Cứu Rỗi Gia Đ́nh

            Xuất bản trong Năm Quốc Tế Gia Đ́nh 1994, để phát động chiến dịch cấp cứu các gia đ́nh khỏi Đại Lụt Cuối Thời.

Hận Thù Quyết Thắng

            Xuất bản 5-1996, về những điềm trời báo động liên quan đến con khủng long và Mẹ Fatima. 

Tông Đồ Giới Trẻ

            Xuất bản 11-1996, để chia sẻ cảm nghiệm trong việc phục vụ giới trẻ vượt qua ngưỡng cửa hy vọng.

Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng

            Xuất bản 11-1996, để giới trẻ có thể theo Đức Thánh Cha là vị Chủ Chăn Tối Cao tiến đến ngàn năm thứ ba.

Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba

            Xuất bản 12-1996, với những văn kiện của Giáo Hội liên quan đến chủ đề của từng năm từ 1997 đến 2000.

Fatima Và Năm 2000

            Xuất bản 5-1997, để nhận ra ư nghĩa sâu nhiệm của biến cố Fatima đối với lịch sử thế giới ở thế kỷ 20.

            "Biến cố 'Fatima và Năm 2000' thực sự có liên hệ với nhau nơi những ǵ đă được tiên báo tại Fatima năm 1917 và đă hoàn toàn xẩy ra đúng như thế trong lịch sử thế giới vào năm 1989 với Biến Cố Đông Âu, nhất là năm 1991 với biến cố Nước Nga trở lại, trong việc hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, để rồi, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến của ngài là 'nhiều điều sẽ được thể hiện hoàn toàn hơn vào Năm 2000'" (trang 20)

            "Ma qủi đang tiến hành một trận quyết chiến với Trinh Nữ Maria. Hắn thấy rằng thời gian của ḿnh ngắn ngủi, nên hắn đang vận dụng mọi nỗ lực để cướp đoạt lấy nhiều linh hồn bao nhiêu có thể... Chúng ta đang trải qua một trận chiến mà kết thúc trận chiến, hoặc là chúng ta thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về tên gian ác, chứ không có lưng chừng" (Lời chị Lucia ngày 26-12-1957, trang 15-16)

            "Mẹ khẩn thiết kêu gọi thế giới, Mẹ kêu gọi những môn đệ trung thực của Thiên Chúa hằng sống là Đấng ngự trên trời; Mẹ kêu gọi những môn đệ trung thực của Chúa Kitô làm người là Chúa Cứu Thế chân thực duy nhất của con người; Mẹ kêu gọi các con cái của Mẹ, các tín hữu trung thực, những người được trao cho Mẹ để Mẹ dẫn họ đến với Con Thần Linh của Mẹ, những kẻ Mẹ bồng bế trong cánh tay của Mẹ, tức những kẻ sống theo tinh thần của Mẹ. Sau hết, Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời...".

 

 

 

FATIMA

 NĂM 2000