v

Biến Cố Fatima Thực Hư?

 

 

N

ếu Biến Cố Fatima không có thật th́ Sứ Điệp Fatima cũng chẳng quan hệ ǵ, Bí Mật Fatima chỉ là một thứ tṛ ảo thuật làm hoa mắt các kẻ ṭ ṃ, và lịch sử Fatima cũng chỉ là một câu truyện hoang đường vậy thôi. Bởi thế, vấn đề tiên quyết ở đây cần phải được đặt ra là Biến Cố Fatima có thật hay chăng?

    

Thật vậy, theo lịch sử Thánh Mẫu, Biến Cố Fatima là Biến Cố Thánh Mẫu trọng đại nhất trong các Biến Cố Thánh Mẫu, v́ Biến Cố Fatima liên quan đến vai tṛ của Giáo Hội cũng như đến vận mệnh thế giới. Chính lịch sử của cả Giáo Hội lẫn thế giới đă là nhân chứng cho sự thật về Biến Cố Fatima, không phải ở chỗ lịch sử Giáo Hội và thế giới là chứng nhân tận mắt nh́n thấy Biến Cố Fatima xẩy ra như 3 Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta bấy giờ, mà là nhân chứng cảm thấy ứng nghiệm những ǵ đă xẩy ra tại Fatima đúng như được một trong ba nhân chứng sống động bấy giờ là Lucia thuật lại trong Hồi Kư của ḿnh, một bộ Hồi Kư được vị chứng nhân này thuật lại từ thập niên 1930. 

    

Sự thật thần linh thường được tỏ hiện nơi việc ứng nghiệm của những ǵ đă được báo trước. Và ngược lại, chính sự kiện xẩy ra ứng nghiệm những ǵ đă được báo trước đó là dấu chứng thực cho thấy sự thật thần linh hay thực tại thần linh nơi những ǵ đă được báo trước đó. Biến Cố Fatima cũng vậy, những ǵ đă xẩy ra trong lịch sử Giáo Hội và trên thế giới đă chứng thực Fatima là Biến Cố có thật, Đức Mẹ quả thực đă hiện ra ở Fatima, và v́ thế Fatima đúng là Chân Trời Cứu Độ, liên quan tới định mệnh nhân loại.

    

Những ǵ đă được báo trước nơi Biến Cố Fatima đều ở trong Bí Mật Fatima. Lời tiên báo rất quan trọng có thể chứng thực Fatima là Biến Cố có thật, đó là câu kết thúc phần thứ hai của Bí Mật Fatima:

 

Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian ḥa b́nh”.

    

Quả vậy, những lời tiên báo trên đây đă được ứng nghiệm từng chữ, từng lời, từng đoạn, theo thứ tự đă được khẳng định.     

 

Trước hết, “cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng”, ở chỗ nào? Phải chăng ở chỗ Mẹ đă thắng Cộng Sản, hay thực tế hơn đó là việc Mẹ làm cho Nước Nga trở lại? Tuy nhiên, việc làm cho Nước Nga trở lại chắc chắn sẽ xẩy ra, nếu hội đủ điều kiện như trời cao mong muốn, đó là, như Mẹ đă tiết lộ cho nữ tu Lucia, một trong 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1917, tại tu viện của chị ở Tuy nước Tây Ban Nha biết vào ngày 13/6/1929, đó là “đă đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha hiệp cùng với các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách này”.

    

Và điều kiện ắt có và đủ để Nước Nga trở lại này đă được nữ tu Lucia đệ tŕnh lên Đức Thánh Cha Piô XII trong bức thư đề ngày 24/10/1940, nguyên văn như sau:

 

       “Vào năm 1929, qua một lần hiện ra khác, Đức Mẹ đă nói với con rằng: ‘đă đến lúc Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha và tất cả các vị Giám Mục trên thế giới thưc hiện việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ngài hứa cứu Nước Nga bằng cách này’. … Tâu Đức Thánh Cha, Chúa nhân lành, qua một số lần truyền đạt trong tâm hồn con, đă không ngừng nhấn mạnh đến điều yêu cầu này, cuối cùng đă hứa rằng nếu Đức Thánh Cha hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, đặc biệt đề cập tới Nước Nga, th́ Người sẽ rút ngắn lại t́nh trạng khốn khó mà Người đă quyết định sử dụng để trừng phạt thế giới về các tội ác của nó, với chiến tranh, đói kém, và bách hại Giáo Hội cùng Đức Thánh Cha…”.  (Documents on Fatima, Fatima Family Apostolate, United States of America, English edition, 1992, trang 340)

    

Thế nhưng, điều kiện bề ngoài có vẻ hết sức đơn giản và dễ dàng này đă phải mất tới 42 năm trời các Vị Lănh Đạo Đức Tin Giáo Hội Công Giáo từ đó mới có thể hoàn tất đúng như ư muốn của trời cao. Tức từ ngày 31/10/1942, Đức Thánh Cha Piô XII, vị được tấn phong lên hàng giáo phẩm vào chính ngày giờ Mẹ hiện ra ở Fatima 13/5/1917, đă hiến dâng lần đầu tiên thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào dịp kỷ niệm ngân khánh 25 năm Biến Cố Fatima, đến ngày 25/3/1984, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp cùng các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, trước Tượng Mẹ Thánh Du Fatima được cung nghinh từ Đền Thánh Mẫu Fatima về Giáo Đô Vatican.

    

Tại sao lại khó khăn như thế? Tại sao lại kéo dài như vậy? Các vị giáo hoàng có lư của các vị.

    

Theo nữ tu Lucia, vào năm 1940, trong các Thư chị gửi cho Cha Linh Hướng của ḿnh như vào những ngày 21/1, 24/4, 15/7 và 18/8, tức vào thời điểm trước ngày 24/10 là ngày chính Chị viết Thư đệ tŕnh Đức Thánh Cha Piô XII về điều kiện tiên quyết để Nước Nga trở lại này, chị đă nói về lư do và hậu quả của việc Đức Thánh Cha không hiến dâng Nước Nga trong Thư đề ngày 18/8 như sau:

    

       “… Con nghĩ rằng Chúa lấy làm hài ḷng khi biết rằng có người cố gắng làm cho Vị Đại Diện Người trên thế gian này hiện thực các ư nguyện của Người. Thế nhưng Đức Thánh Cha vẫn chưa làm điều ấy. Ngài nghi ngờ về thực tại của nó và ngài có lư của ngài. Chúa nhân lành của chúng ta có thể tỏ rơ ư định của Người ra bằng những sự lạ lùng, song Người muốn sử dụng cơ hội này để trừng phạt thế giới theo đức công minh của Người về rất nhiều tội ác của họ, cũng như để sửa soạn cho họ một cuộc hoàn toàn trở về với Người. Chứng cớ Người ban cho chúng ta là việc Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đặc biệt bảo vệ nước Bồ Đào Nha v́ nước này đă được hiến dâng cho Mẹ… Tuy nhiên, xin cha đừng quên là bao giờ có thể xin cha hăy lợi dụng hết mọi cơ hội để lập lại điều chúng ta xin Đức Thánh Cha may ra chúng ta có thể rút ngắn thời gian này lại. Con thấy thông cảm với Đức Thánh Cha và cầu xin cho ngài bằng những lời nguyện cùng với những hy sinh khiêm hèn của con”. (cùng cuốn Documents on Fatima, trang 336)

    

Đó là lư do cho thấy “cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng” là ở chỗ Mẹ làm cho Đức Thánh Cha hiến dâng Nước Nga cho Mẹ để Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu Nước Nga bằng cách ấy. Mẹ đă làm thế nào, nếu không phải Mẹ đă đụng đến chính bản thân của vị giáo hoàng “totus tuus” của Mẹ, vị giáo hoàng đă bị ám sát song không chết vào chính ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra cách đó 64 năm trước, tức vào ngày 13/5/1981 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 

Trong Bản Dẫn Giải Bí Mật Fatima phần thứ ba, Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin, đă nhắc đến sự kiện sau khi bị ám sát không chết, ĐTC đă đọc lại phần bí mật này, phần bí mật Ngài thấy ứng nghiệm nơi Ngài:

    

       Sau cuộc bị ám sát xẩy ra vào ngày 13/5/1981, nhận được bản văn của phần ‘bí mật’ thứ ba đem tới cho ḿnh, Ngài không nhận ra số phận của ḿnh trong đó hay sao? Ngài tí nữa đă bị chết, và chính Ngài đă cắt nghĩa việc sống c̣n của ḿnh bằng những lời sau đây: ‘... chính bàn tay của người mẹ đă lái viên đạn và Vị Giáo Hoàng thống khổ đă khựng lại trước cửa miệng tử thần’ (13/5/1994)”.

    

Phải chăng sau khi nhận ra “dấu chỉ thời đại” qua việc can thiệp của trời cao, của bàn tay của Mẹ Maria, chẳng những Ngài đă sang tận Đền Thánh Mẫu Fatima ngày 13/5/1982, sau khi bị ám sát chết hụt đúng một năm, để tạ ơn Đức Mẹ, mà c̣n để đáp ứng điều Thiên Chúa muốn Ngài hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội nữa. Đây là những lời trong bản kinh hiến dâng đă được ngài đă đọc tại Fatima ngày 13/5/1982 và sau đó Ngài đă chính thức cùng các vị giám mục Công Giáo trên thế giới hợp nhau đọc trong ngày 25/3/1984 tại Giáo Đô Vatican:    

       Chúng con xin hợp với tất cả mọi vị chủ chăn trong Giáo Hội (tức là các vị giám mục trên khắp thế giới Công Giáo) làm thành một thân thể và một tập đoàn, đúng như ư Chúa Kitô muốn các tông đồ hiệp nhất với Thánh Phêrô... Một cách đặc biệt, chúng con xin kư thác và hiến dâng cho Mẹ tất cả những người và những dân nước cần được kư thác và hiến dâng (ở đây đặc biệt có ư nói về Nước Nga, song v́ tế nhị nên không gọi đích danh mà thôi)… Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chiếu tỏa ánh sáng hy vọng ra cho tất cả mọi người!” (cùng cuốn Documents on Fatima, trang 82-83)

    

Những ǵ đă xẩy ra sau cuộc hiến dâng Nước Nga đúng như những ǵ Thiên Chúa muốn? Ngài có giữ lời hứa là cứu Nước Nga bằng việc hàng giáo phẩm thế giới hiến dâng này hay chăng?

    

Chỉ biết rằng, vào năm 1985, tức sau biến cố hiến dâng Nước Nga một năm, th́ Gorbachev đă xuất hiện, nhân vật đă làm biến đổi thế giới Cộng Sản Đông Âu và Liên Bang Sô Viết, nhân vật đă từ chức tổng thống Liên Bang Nga vào chính Lễ Giáng Sinh 25/12/1991, từ giây phút đó đă chính thức chấm chế độ Cộng Sản ở Liên Bang Nga, nhân vật sau đó cũng công nhận việc sụp đổ của Cộng Sản Đông Âu là do vai tṛ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

    

Nếu lúc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần thứ ba 13/7/1917 tiết lộ hiện tượng “Nước Nga (bấy giờ chưa bị cộng sản hóa) sẽ gieo rắc lầm lạc (tức gieo rắc lư thuyết cộng sản) khắp thế giới”, th́ việc Mẹ tiên báo “Nước Nga sẽ trở lại”, tức là việc Mẹ làm cho nước này từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản vậy. Như thế, khi Gorbachev từ chức, chế độ Cộng Sản ở Liên Bang Nga v́ thế cũng tự động giải thể, th́ không phải là việc “Nước Nga trở lại” hay sao, đúng như những ǵ Mẹ Maria tiên báo.

    

Và nếu “Nước Nga trở lại” thực sự, tức không c̣n trở thành một thứ ng̣i chiến tranh nữa, một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản và tư bản, một cuộc chiến tranh, nếu xẩy ra, sẽ là một cuộc chiến tranh nguyên tử, như tí nữa đă xẩy ra vào đầu Tháng Mười năm 1962, ngay trước khi Công Đồng Chung Vaticanô II khai mạc (11-10-1962), giữa Nga và Mỹ, khi phi đạn nguyên tử của Nga đang chĩa vào Mỹ từ Vịnh Cuba. Như thế, lời tiên báo của Mẹ Maria là sau khi “Nước Nga trở lại” rồi th́ “thế giới sẽ được ban cho một thời gian ḥa b́nh” hay sao? Thời gian ḥa b́nh này kéo dài bao lâu, không ai biết ngoài trời cao.

    

Chỉ biết rằng, 10 năm sau, tức đến 11/9/2001, (từ ngày 25/12/1991), một trận chiến tranh có tầm mức quốc tế bắt đầu diễn ra, với cuộc khủng bố tấn công vào chính hai cơ quan đầu năo về kinh tế (Trung Tâm Thương Mại Thế Giới) và quân sự (Ngũ Giác Đài) của một quốc gia đệ nhất cường quốc là Hoa Kỳ, một quốc gia cũng đă ra tay tấn công khủng bố ở A Phú Hăn vào chính ngày Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/1991, rồi sau đó, vào chính ngày Lễ Thánh Giuse 19/3/2003, đă cùng với lực lượng liên minh (chính yếu là Hiệp Vương Quốc) qua mặt Liên Hiệp Quốc tấn công Iraq để diệt trừ nhà lănh đạo độc tài Saddam Hussein mà họ nghĩ rằng ông này đang có những thứ vũ khí đại công phá trong tay, rất nguy hiểm đến nền ḥa b́nh thế giới nói chung, Trung Đông và Hoa Kỳ nói riêng.

    

Nếu những lời tiên báo ở Fatima ngày 13/7/1917: “Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian ḥa b́nh”, đă xẩy ra đúng như lịch sử chứng thực, th́ Biến Cố Fatima là thật, một biến cố liên quan tới định mệnh nhân loại là phần rỗi nhiều linh hồn và ḥa b́nh thế giới.