Biến Cố Fatima 13/7/1917

- Dự Án Thần Linh

   

Biến Cố Diễn Tiến:

 

- Bà muốn con làm ǵ?

 

- Ta muốn các con đến đây vào ngày 13 tháng tới, Ta muốn các con tiếp tục cầu kinh Mân Côi hằng ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi mà cầu cho ḥa b́nh thế giới cũng như chấm dứt chiến tranh, v́ chỉ có Người mới có thể cứu giúp các con thôi.

 

- Thưa Bà, xin Bà nói cho chúng con biết Bà là ai! Xin Bà hăy làm một phép lạ để mọi người tin rằng Bà đă hiện ra với chúng con.

- Các con hăy nhớ đến đây hằng tháng. Tới tháng 10, Ta sẽ nói cho chúng con Ta là ai và Ta muốn ǵ, Ta cũng sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy mà tin... Hăy hy sinh cầu cho các tội nhân và sau mỗi một hy sinh các con hăy nói: (Con dâng hy sinh này) "Lạy Chúa Giêsu, v́ yêu Chúa và để cầu cho tội nhân ăn năn thống hối cũng như để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".

    

Nói xong, Đức Mẹ lại mở tay ra như hai lần trước. Lần này tia sáng thấu qua trái đất làm cho 3 Thiếu Nhi Fatima thấy một biển lửa, ma qủi và các linh hồn dưới h́nh người cháy đen và đỏ rực như những cục than hồng, đang ngoi ngóp và phập phồng, rên rỉ và nghiến răng.

 

- Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn rơi xuống. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành th́ nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh. Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến khốc liệt hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Piô XI. Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng chiếu giữa ban đêm, th́ các con hăy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Thiên Chúa muốn cho các con hay Ngài sắp sửa trừng phạt thế giới tội lỗi, bằng chiến tranh, đói khát và việc bắt bớ Giáo Hội cùng Đức Thánh Cha. Để ngăn ngừa điều này, Mẹ sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Nếu người ta nghe lời Ta yêu cầu, Nước Nga sẽ trở lại và sẽ có ḥa b́nh. Bằng không, Nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Nhiều người lành bị giết, Đức Thánh Cha sẽ khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian ḥa b́nh. Ở Bồ Đào Nha tín điều về Đức Tin vẫn luôn được bảo vệ v.v. Con đừng nói với ai, có thể cho riêng Phanxicô biết. Mỗi khi lần hạt, các con hăy đọc lời nguyện sau đây: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn".

 

Biến Cố Nội Dung:

   

1)  Trọng Tâm của Biến Cố Fatima: “Tới tháng 10, Ta sẽ nói cho chúng con Ta là ai và Ta muốn ǵ, Ta cũng sẽ làm một phép lạ cho mọi người thấy mà tin”.

 

Nếu về h́nh thức, lần hiện ra cuối cùng 13/10 là lần hiện ra có tấm vóc trọng đại nhất của toàn bộ Biến Cố Fatima, th́ về nội dung, lần Mẹ Maria hiện ra thứ ba có tính cách quan trọng nhất của toàn bộ Biến Cố Fatima.

 

Tại sao? V́ trong lần hiện ra Thứ Ba này, Mẹ Maria đă tiết lộ tất cả Bí Mật Fatima cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết, một bí mật cho thấy Dự Án Fatima cũng là Dự Án Cứu Độ Thần Linh, một dự án liên quan tới cả hồn xác con người, tức chẳng những tới phần rỗi của các linh hồn, mà c̣n đến ḥa b́nh thế giới hay đến mạng sống cùng sản vật của con người, chẳng những đến cả số phận của Giáo Hội mà c̣n đến cả vận mệnh thế giới.

 

Thật vậy, theo cấu trúc của ḿnh, Bí Mật Fatima gồm có 3 phần rơ rệt, hoàn toàn tách biệt nhau song lại liên hệ hết sức mật thiết với nhau: thứ nhất là thị kiến hỏa ngục, liên quan đến phần rỗi đời đời bị hư trầm của các linh hồn tội nhân đáng thương; thứ hai là dự án cứu độ thần linh, liên quan tới Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và ḥa b́nh thế giới; và thứ ba là thị kiến tử đạo, liên quan tới phương án cứu độ thế giới là thành phần tông đồ cuối thời, sống thánh chứng nhân oai hùng như đạo binh dàn trận. 

  

 2) Bí Mật Fatima phần thứ nhất – Thị Kiến Hỏa Ngục: Bí Mật Fatima được mở màn bằng thị kiến hỏa ngục, có tính cách tiêu cực, bi quan, tối tăm, chết chóc, bất hạnh, để làm sáng tỏ tính cách tích cực và quan trọng nơi phần thứ hai của bí mật này. Thế nhưng, tại sao hỏa ngục hay việc đời đời bị hư trầm của các linh hồn tội nhân là một bí mật?

 

Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng đều công nhận thực tại đời sau này rồi mà, một đời sau liên hệ tới phần rỗi đời đời của nhân loại, một là Thiên Đàng, hai là hỏa ngục. Phải chăng v́ con người tân tiến, (vào thời điểm Fatima bấy giờ cũng như sau đó), đang thiên về chủ nghĩa hiện sinh và duy nhân theo chiều hướng tư bản, vô thần và duy vật theo chiều hướng cộng sản, hoàn toàn phủ nhận đời sau, sống như không có Thiên Chúa hoặc như Thiên Chúa đă chết? Hay trái lại, nếu tin có đời sau th́ không thể nào lại có vấn đề hỏa ngục, v́ hỏa ngục là những ǵ hoàn toàn nghịch lại với bản tính vô cùng tốt lành toàn thiện của Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người là để họ được cứu độ, được vĩnh phúc, mà Người là Đấng vô cùng toàn năng có thể làm được những ǵ con người không thể làm, nhất là việc cứu độ, việc tự sức con người không thể nào làm được nếu không có Ngài.

    

Phải, cái bí mật nơi thị kiến hỏa ngục ở đây là Thiên Chúa không muốn cho một thụ tạo nào được Ngài dựng nên theo h́nh ảnh của Ngài, và nhất là đă được Con Ngài trả một giá quá cao để cứu độ, bị muôn đời trầm luân hư đi, nên Ngài vẫn tiếp tục dùng hết cách để cứu họ qua mọi thời đại, điển h́nh nhất là qua Biến Cố Fatima.

 

Bởi thế mà mở đầu cho phần thứ hai của Bí Mật Fatima, Mẹ Maria đă nói: “Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn rơi xuống. Để cứu họ, (biệt chú: tức là để cứu thành phần tội nhân khốn nạn cho khỏi sa hỏa ngục, chứ không phải để cứu những linh hồn đă bị hư đi được thoát khỏi hỏa ngục), Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành th́ nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh”.

 

Đó là lư do, trước khi và sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima, Mẹ Maria đều kêu gọi hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân. Trước khi tiết lộ Bí Mật Fatima:

 

       Hăy hy sinh cầu cho các tội nhân và sau mỗi một hy sinh các con hăy nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, v́ yêu Chúa và để cầu cho tội nhân ăn năn thống hối cũng như để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ’".

 

Sau khi tiết lộ Bí Mật Fatima:

 

       Mỗi khi lần hạt, các con hăy đọc lời nguyện sau đây: ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn’".

 

   

3) Bí Mật Fatima phần thứ hai – Dự Án Cứu Độ Thần Linh: Đúng thế, câu dẫn nhập cho phần thứ hai của Bí Mật Fatima trên đây chính là cốt lơi của Biến Cố Fatima, v́ nó chẳng những cho thấy Dự Án Cứu Độ Thần Linh mà c̣n cả Đường Lối Cứu Độ Thần Linh trong Thời Điểm Maria nữa, một dự án liên quan đến định mệnh của loài người là “nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh”, và một đường lối trực tiếp liên quan tới việc “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”, một việc mà Thiếu Nhi Fatima Lucia đă cần phải sống thêm 88 năm nữa (từ 10 đến 98 tuổi) để thực hiện sứ vụ sống trên trần gian lâu hơn (hai em Phanxicô và Giaxinta) của ḿnh, một việc liên quan tới chính các Đức Thánh Cha nói chung (nhất là vị Giáo Hoàng Totus Tuus Gioan Phaolô II) và hàng giáo phẩm toàn cầu (trong việc hiến  dâng Nước Nga cho Mẹ), một việc liên quan tới lịch sử thế giới hiện đại (qua biến cố Cộng Sản Đông Âu sụp đổ cuối năm 1989 và Nước Nga trở lại vào ngày Giáng Sinh 1991).

   

Nếu phần thứ nhất của Bí Mật Fatima liên quan tới phần rỗi các linh hồn, th́ phần thứ hai của bí mật này, căn cứ vào nội dung của nó, liên quan tới ḥa b́nh thế giới. Đúng thế, chính v́ “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”, chứ không phải chỉ ở trong Giáo Hội hay ở Bồ Đào Nha, mà toàn thể hàng giáo phẩm cùng với đầu là Đức Thánh Cha mới cần phải cộng tác thực hiện. Và cũng chính v́ “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới” mà lịch sử thế giới cần phải trở thành chứng nhân trước một biến cố chính trị chưa từng thấy, liên quan tới hiện tượng đang gây khốn đốn cho loài người trong thời Chiến Tranh Lạnh, đó là hiện tượng “Nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Nhiều người lành bị giết, Đức Thánh Cha sẽ khổ; nhiều nước sẽ biến mất”.

 

Thế nhưng, chính v́ thế giới tư bản (do đệ nhất cường quốc tư bản Hoa Kỳ dẫn đầu) tự ḿnh không thể khống chế hay dẹp tan được hiện tượng Nước Nga Cộng Sản này, mà chính Nước này lại tự động giải thể, sau khi đă ảnh hưởng tới khối Cộng Sản Đông Âu, th́ những ai thành tâm thiện chí, những ai nhận ra dấu chỉ thời đại này, (điển h́nh nhất là vị lănh đạo cuối cùng của khối Cộng Sản Liên Bang Sô Viết là Mikhail Gorbachev), đều không thể phủ nhận có bàn tay thần linh nhúng vào, qua vai tṛ của vị Giáo Hoàng đến từ một nước cộng sản Balan, vị Giáo Hoàng đă bị ám sát thoát chết tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào chính ngày 13/5/1981, kỷ niệm lần đầu tiên Mẹ hiện ra ở Fatima, vị Giáo Hoàng sau đó mới đọc Bí Mật Fatima phần thứ 3, để rồi, kết quả là, chính tiếng súng mưu sát ấy đă trở thành một tiếng súng lệnh, báo hiệu thời Cộng Sản Âu Châu sắp tới ngày tàn, sau cuộc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984, do Đức Gioan Phaolô II hợp với toàn thể hàng giáo phẩm thế giới thực hiện, theo đúng như ư Chúa muốn và cách Chúa muốn được Mẹ Maria choc ho chị Lucia biết ngày 13/6/1929. Quả thực, lịch sử đă thực sự xẩy ra đúng như những ǵ đă được tiên báo ở cuối phần thứ hai Bí Mật Fatima, những ǵ được chị Lucia viết ra và phổ biến từ thập niên 1940:

 

       Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian ḥa b́nh”.

 

4) Bí Mật Fatima phần thứ ba – Thị Kiến Tử Đạo:Con đừng nói với ai, có thể cho riêng Phanxicô biết”. Phần thứ ba của Bí Mật Fatima này, theo ư Đức Mẹ, các em không được nói với ai. Tuy nhiên, theo lời yêu cầu của Đức Giám Mục địa phương Da Silva, giáo phận Lieria, chị Lucia đă viết xong phần bí mật c̣n lại này vào ngày 3/1/1944, và vị giám mục địa phương này đă giữ bản văn ấy trong công hàm của giáo phận cho tới ngày 4/4/1957 th́ gửi về Ṭa Thánh.

 

Đức Thánh Cha Gioan XXIII nhận được bản văn Bí Mật Fatima phần thứ ba này ngày 17/8/1959, nhưng đợi mấy ngày sau mới đọc với sự hiện diện của cha linh hướng. Tuy nhiên, Ngài đă không tiết lộ ǵ, như Ṭa Thánh vào ngày 8/2/1960 công bố quyết định giữ kín phần bí mật này. Đức Thánh Cha Phaolô VI đă đọc bản văn bí mật này vào ngày 27/3/1965, song cũng quyết định không tiết lộ ǵ. Măi cho đến Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mới cho phép tiết lộ, v́ theo Ngài, phần bí mật c̣n lại này có liên quan đến biến cố Ngài bị ám sát ngày 13/5/1981, và Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin đă công bố nó vào ngày 26/6/2000. Sau đây là nội dung của phần Bí Mật Fatima thứ ba cho thấy một thị kiến tử đạo:

 

       Sau hai phần con đă diễn tả, th́ ở bên trái của Đức Mẹ và cao hơn một chút, chúng con thấy có một vị Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế giới; tuy nhiên, những ngọn lửa ấy đă bị tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra chiếu về phía vị Thiên Thần, bởi thế, lấy bàn tay phải của ḿnh mà chỉ xuống trái đất, vị Thiên Thần đă kêu lớn tiếng rằng: ‘Hăy ăn năn đền tội, hăy ăn năn đền tội, hăy ăn năn đền tội!’. Rồi chúng con thấy một vị Giám Mục mặc Áo Trắng, ‘mà chúng con có cảm nhận đó là Đức Thánh Cha’, trong một vùng sáng mênh mông là Thiên Chúa, ‘giống như người ta thấy ḿnh đi ngang qua trước một tấm gương soi’. Các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ khác đang tiến lên một ngọn núi dốc đứng, trên đỉnh có một cây Thập Giá lớn, được làm bằng những thân cây nứt nẻ như loại thân cây điên điển c̣n vỏ; trước khi tiến lên tới đỉnh núi, Đức Thánh Cha đă băng qua một thành phố lớn, một nửa đă bị tàn rụi, c̣n nửa kia th́ đang lẩy bẩy dừng bước, với đầy những đớn đau và buồn khổ, Ngài đă cầu nguyện cho các linh hồn của những thi thể Ngài gặp thấy trên quăng đường đi; tiến tới đỉnh núi rồi th́ khi đang qú ở dưới chân cây Thập Giá lớn, Ngài đă bị ám sát bởi một nhóm lính bắn tới bằng những viên đạn và mũi tên, cũng lần lượt bị sát hại như thế có cả các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ cùng với thành phần giáo dân ở các tầng lớp và vai tṛ khác nhau. Dưới đôi cánh Thập Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị cầm trong tay ḿnh một b́nh nước thánh bằng pha lê để chứa đựng máu của các vị Tử Đạo và hai vị dùng máu ấy vẩy trên những linh hồn đang t́m đường đến cùng Thiên Chúa”.