x

Thiếu Nhi Fatima

- Đạo Binh Dàn Trận

 

 

Đạo Binh Dàn Trận Ban Đầu

 

Ơ

n gọi chung của 3 Thiếu Nhi Fatima là ơn gọi hy tế cứu độ: chấp nhận mọi thánh giá Chúa gửi đến cho, để đền tạ những tội Ngài đă phải chịu và cầu cho tội nhân ơn ăn năn cải thiện đời sống. Thực tế cho thấy, Thiếu Nhi Fatima Lucia lớn nhất v́ Biến Cố Fatima đă chịu đau khổ nhiều nhất nên chỉ biết t́m nơi nương náu và đường đến với Chúa là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, trong khi Thiếu Nhi Phanxicô lại chuyên tâm đền tạ Chúa với chuỗi Kinh Mân Côi luôn nắm trong tay, và Thiếu Nhi Giaxinta chuyên lo hy sinh cứu các tội nhân đáng thương để họ có thể ăn năn cải thiện đời sống.

Ơn gọi hy sinh cứu độ của 3 Thiếu Nhi Fatima được phản ảnh nơi Bí Mật Fatima ở chỗ ngọn đồi tử đạo có cây thập giá trên đó. H́nh ảnh thập giá trên đồi cao ở phần Bí Mật Fatima thứ ba chính là h́nh ảnh của Đồi Tử Giá Canvê, h́nh ảnh hiến tế cứu độ của Chúa Kitô. 3 Thiếu Nhi Fatima, ngay sau khi đồng thanh đáp ứng một cách nhanh chóng: “Vâng chúng con sẵn sàng” trước lời kêu gọi của Mẹ Maria, các em đă được Thiên Chúa chiếm đoạt qua hiện tượng các em được ch́m ngập trong ánh sáng phát ra từ bàn tay của Mẹ Maria, nhờ đó, Người đă tiếp tục thực hiện công cuộc hy tế cứu độ của Người nơi các em và qua các em.

 

Qua Giaxinta, Người tiếp tục hy sinh cứu các tội nhân đáng thương cho họ khỏi sa hỏa ngục. Nơi Phanxicô, Người tiếp tục tỏ ra buồn khổ v́ tội lỗi của nhân loại đă không ngừng xúc phạm đến Người. Nơi Lucia, Người tỏ ư muốn làm cho Mẹ Người được nhận biết và yêu mến, để nhờ Mẹ đem về cho Người chẳng những thành phần tội nhân “cần đến ḷng Chúa thương xót hơn” mà c̣n cả thành phần môn đệ đích thực của Người nữa, thành phần chứng nhân trung thực cho Người, thành phần trở thành như một đạo binh dàn trận của Đức Mẹ Mân Côi, như ‘triều thiên 12 ngôi sao” của Điềm Lạ Maria.

 

B́nh thường tác động thần linh theo tiến tŕnh tu đức nơi một linh hồn đi từ đánh động, thu hút và chiếm đoạt. Tác động thần linh đầu tiên là đánh động linh hồn, một là bằng một câu Kinh Thánh, nhất là câu Phúc Âm nào đó, hay bằng một thất bại trần gian nào đó v.v., để con người tự nhiên nghĩ lại mà bắt đầu trở về với Chúa. Tác động thần linh tiếp theo là thu hút linh hồn, không phải chỉ bằng những ơn an ủi thiêng liêng liên quan tới t́nh cảm ban đầu ở giai đoạn khởi sinh, mà bằng những ơn soi sáng thiêng liêng liên quan đến lư trí ở giai đoạn tiến sinh, những ơn soi sáng được xuất phát từ lời Chúa trong Thánh Kinh (nếu là những tâm hồn có kiến thức), hay từ những kinh nguyện được linh hồn sử dụng, hoặc từ lời giảng dạy của các vị lănh đạo tinh thần, hay từ giáo lư được truyền thụ (nếu là những tâm hồn kém học thức). Tác động thần linh thứ ba là chiếm đoạt, liên quan tới ḷng muốn của con người, được mở màn bằng cuộc thanh tẩy đức tin cho tinh tuyền, bằng tâm trạng b́nh an cậy trông phó thác trong chính đêm tối tăm, và bằng việc sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo Thánh Ư Chúa, để Chúa muốn làm ǵ th́ làm v.v.

 

Tuy nhiên, v́ Thánh Thiện là của Chúa, Đấng muốn thông cho ai, lúc nào và bao nhiêu tùy ở Ngài. Chẳng hạn, điển h́nh nhất là trường hợp của nhân vật Pharisiêu tên là Saolê, một con người cực bảo thủ đạo cha ông đến độ đă hung hăng quá khích tự động đến xin lệnh của Hội Đồng Do Thái để đi bách hại thành phần tín đồ sống theo đường lối mới phản đạo cha ông, thế mà, đùng một cái, đă được Thiên Chúa chiếm đoạt, bằng việc quật ngă ngài và chữa lành cho ngài, đến nỗi, sau đó, ngài được mang danh hiệu tông đồ, tức thuộc về thành phần chứng nhân tiên khởi như Nhóm 12 theo Chúa Kitô ngay từ ban đầu, v́ ngài cũng được chính Người kêu gọi, tỏ ḿnh ra cho và sai đi rao giảng cùng làm chứng nhân cho Người (x Acts 22:1-21). Cùng với một thừa tác vụ của một vị Tông Đồ Dân Ngoại thượng hạng phi thường như thế, về tu đức, vị Tông Đồ Dân Ngoại được Thiên Chúa chiếm đoạt bất ngờ này đă được đưa lên tới tầng trời thứ ba (x 2Cor 12:2), đă được nên một với Chúa đến nỗi không ǵ có thể tách ngài ra khỏi t́nh yêu Chúa Kitô (x Rm 8:38-39), và đến nỗi không phải là ngài sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong ngài (x Gal 2:20), hănh diện của ngài là thập giá Chúa Kitô (x Gal 6:14).

 

Phần các em Thiếu Nhi Fatima cũng thế, chính Thiên Chúa đă chiếm đoạt các em. Và cũng chính v́ các em, nhất là hai Chân Phước Phanxicô và Giaxinta, được Ngài hoàn toàn chiếm đoạt, tức Thánh Linh hoàn toàn làm chủ các em, và Ư muốn toàn năng yêu thương cứu độ của Thiên Chúa được “thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6:10) nơi ḷng tin yêu trọn hảo của các em, mà các việc các em làm mới có tính cách thần linh và mới có tác dụng thần linh, có một giá trị cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.

 

Thế nhưng, nếu quả thực 3 Thiếu Nhi Fatima được Thiên Chúa chiếm đoạt như thế th́ tác động thần linh ở vào giai đoạn tu đức thứ ba hiệp sinh này đă xẩy ra vào lúc nào trong cuộc đời của các em?

 

Thật thế, theo Hồi Kư của Chị Lucia th́ ngay vào lần Mẹ Maria hiện ra với các em hai lần đầu, 13/5 và 13/6/1917, là hai lần liên quan trực tiếp đến thân phận và ơn gọi đặc biệt của các em, trước khi các em được tiết lộ cho biết Bí Mật Fatima rất quan trọng ở lần thứ ba 13/7.

 

Chính chị Lucia đă thuật lại sự kiện tác động thần linh chiếm đoạt liên quan đến đời sống tu đức của các em vào lần hiện ra thứ nhất 13/5, sau lời Đức Mẹ vừa hỏi vừa kêu gọi các em:

 

- Các con có sẵn ḷng dâng ḿnh cho Thiên Chúa chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không?

 

- Vâng, chúng con sẵn ḷng!

 

- Vậy th́ các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.

 

Nói xong những lời ‘ơn Chúa sẽ phù trợ các con’, Đức Mẹ mở rộng tay ra, tỏa xuống một luồng ánh sáng, thấu suốt ḷng trí 3 Thiếu Nhi, làm cho các em thấy các em trong Chúa c̣n rơ hơn là thấy các em trong gương. Cảm thấy bị thúc đẩy bởi ơn thiêng, các em đă qùi xuống và lập lại trong ḷng:

 

- Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, con thờ lạy Chúa Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con, con yêu mến Chúa trong Bí Tích Cực Thánh.

Vào lần hiện ra thứ hai 13/6 cũng thế, sau khi nói với Lucia rằng Phanxicô và Giaxinta là hai người em họ thân thiết của Lucia được về trời sớm, c̣n Lucia c̣n phải ở lại thế gian lâu hơn, v́ “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến.  Người muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”, và để an ủi Lucia bấy giờ cảm thấy buồn  “Con ở lại một ḿnh hay sao?”, Mẹ đă trấn an em rằng:  “Không đâu con! con buồn lắm phải không? Đừng có thất vọng! Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa”. Nói xong, Đức Mẹ mở tay ra như lần trước, làm 3 em cảm thấy các em được ch́m ngập trong Chúa. Phanxicô và Giaxinta ch́m vào ánh sáng chiếu lên trời, c̣n Lucia vào ánh sáng chiếu xuống đất. Phía trước bàn tay Mẹ là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai cuốn chọc thủng cần được đền tạ. Đây là lần đầu tiên Mẹ Maria tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ra cho loài người thấy qua 3 em thiếu nhi đại diện.

 

Thật ra, tác động thần linh chiếm đạt các em Thiếu Nhi Fatima này đă bắt đầu xẩy ra từ năm 1916, vào mùa thu, khi các em được Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra cho Lucia rước lễ và cho Phanxicô với Giaxinta (bấy giờ chưa tới tuổi được rước lễ như Lucia) uống máu, với những lời như sau:

 

       Các em hăy nhận lấy Ḿnh và uống Máu của Chúa Giêsu Kitô đă bị phỉ báng khủng khiếp bởi những con người vô ơn bội nghĩa. Các em hăy đền bù lại những tội ác và hăy an ủi Thiên Chúa của các em”.

 

Sau đó, vị Thiên Thần Ḥa B́nh này phủ phục xuống đất để cùng với các em lập lại ba lần lời cầu nguyện ngài vừa dạy cho các em trước khi cho các em hiệp lễ để hiến dâng Thánh Thể đền tạ Ba Ngôi cầu cho thế giới là “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh…” và biến đi, các em cảm thấy lần đầu tiên được Thiên Chúa chiếm đoạt, như được chính chị Lucia thuật lại như sau:

 

       Bị thúc đẩy bởi một quyền lực siêu nhiên bao chiếm chúng con, chúng con đă bắt chước tất cả những ǵ vị Thiên Thần này làm, phủ phục xuống đất như ngài làm cùng lập lại các lời nguyện như ngài đọc. Cái mănh lực của việc Thiên Chúa hiện diện quá mạnh mẽ đến nỗi đă hút lấy chúng con hầu như hoàn toàn làm chúng con bị tan biến đi. Nó dường như làm cho chúng con mất hết cả việc sử dụng các giác quan thể lư trong một thời gian khá lâu. Trong những ngày ấy, chúng con đă thi hành tất cả mọi việc làm bề ngoài của chúng con như thể được hướng dẫn bởi cùng một mănh lực siêu nhiên đă thúc đẩy chúng con hơn nữa. Niềm b́nh an và hạnh phúc chúng con cảm được rất ư là lớn lao, nhưng hoàn toàn ở bên trong, v́ linh hồn của chúng con được hoàn toàn ch́m ngập trong Thiên Chúa. Chúng con cũng cảm thấy được siêu thoát rất nhiều về cả thể lư nữa”.

 

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong bài giảng phong Chân Phước cho hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000 tại chính Linh Địa Thánh Mẫu Fatima cũng đă công nhận sự kiện tác động thần linh chiếm đoạt các em đến nỗi làm biến đổi các em. Nguyên văn những lời của Đức Thánh Cha đă cảm nhận và chia sẻ trong bài giảng như sau:

 

       Theo dự án thần linh, ‘một người nữ mặc mặt trời’ (Rev 12:1) từ trời xuống mặt đất này để viếng thăm các trẻ em diễm phúc của Chúa Cha. Bằng một giọng nói và con tim từ mẫu, Bà đă nói với các em rằng Bà xin các em hăy dâng ḿnh làm vật hy sinh đền tạ, khi cho các em biết là Bà đă sẵn sàng dẫn các em đến với Thiên Chúa rồi. Thế nên, các em đă thấy một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay từ mẫu của Bà thấu vào nội tâm của các em, nhờ đó các em cảm thấy ḿnh được ch́m ngập trong Thiên Chúa, theo các con cho biết, như một người thấy ḿnh trong gương soi vậy.


Sau đó, Phanxicô, một trong ba trẻ em diễm phúc, đă than lên rằng: ‘Chúng ta nóng lên trong luồng ánh sáng là Thiên Chúa đó mà chúng ta không bị thiêu rụi đi. Thiên Chúa giống như cái ǵ nhỉ? Không thể nào nói được. Thật vậy, chúng ta không thể nào có thể nói cho người ta biết được’. Thiên Chúa: một ánh sáng bừng cháy mà không thiêu hủy. Moisen cũng đă có cùng một cảm nghiệm khi ông thấy Thiên Chúa trong bụi cây cháy; ông đă nghe thấy Thiên Chúa nói rằng Ngài quan tâm đến việc dân Ngài phải làm nô lệ nên đă quyết định nhờ ông giải cứu họ: ‘Ta sẽ ở cùng ngươi’ (x Ex 3:2-12). Những ai nhận được sự hiện diện này đều trở nên một nơi trú ngụ để thành một ‘bụi cây cháy’ của Đấng Tối Cao.


”Điều gây ấn tượng nhất và đă hoàn toàn chiếm đoạt Chân Phước Phanxicô là việc Thiên Chúa ở trong luồng ánh sáng vô tận đă thấu nhập tận thâm tâm ba em ấy. Thế nhưng, Thiên Chúa chỉ nói với một ḿnh Phanxicô, như em cho biết, là Ngài ‘buồn biết bao’. Có một đêm kia, bố của em nghe thấy em thổn thức th́ hỏi em tại sao em khóc; người con của ông liền trả lời rằng: ‘Con đang nghĩ đến Chúa Giêsu là Đấng rất buồn phiền v́ các tội lỗi đă xúc phạm đến Người’. Em đă được thúc đẩy bởi một ước vọng duy nhất đó là ‘an ủi Chúa Giêsu và làm cho Người được vui’ – thật lạ lùng về ư nghĩ của các trẻ em.


”Một cuộc biến đổi đă xẩy ra trong cuộc đời em, một cuộc đổi thay chúng ta có thể gọi là tận gốc rễ: một cuộc biến đổi hoàn toàn khác thường đối với trẻ nhỏ ở vào lứa tuổi của em. Em hăng say dấn ḿnh vào cuộc sống thiêng liêng, được biểu lộ bằng việc chuyên tâm sốt sắng cầu nguyện, và đă đạt tới một thứ thần hiệp thực sự với Chúa. Cuộc sống thiêng liêng này thôi thúc em tiến đến việc thanh tẩy tâm linh bằng việc từ bỏ những thích thú riêng tư và ngay cả những tṛ chơi vô tội của thuở thiếu thời.

 

Phanxicô không hề than phiền khi chịu đựng các đau đớn cả thể do bệnh nạn gây ra làm cho em phải chết. Để an ủi Chúa Giêsu, tất cả hầu như là quá ít đối với em, ở chỗ, em đă chết với một nụ cười trên môi. Bé Phanxicô đă có một ước vọng cả thể trong việc đền bồi những xúc phạm của các tội nhân, bằng việc nỗ lực sống tốt lành và hiến dâng các hy sinh và lời cầu nguyện. Đời sống của Giaxinta, đứa em gái của em, nhỏ hơn em gần hai tuổi, cũng được những cảm thức này tác động”.

 

Đúng thế, chính v́ được Ngài chiếm đoạt mà các em đă cảm thấy không có ǵ tốt lành hơn Chúa và cao trọng hơn Chúa, đến nỗi các em đă không c̣n thiết một sự ǵ trên đời này nữa, kể cả những điều vô tội đối với các em, như Lucia bỏ sở thích ăn mặc diêm dúa, Phanxicô bỏ sở thích ngồi trên đồi cao thổi sáo hát các bài hát dân ca, và Giaxinta bỏ sở thích múa nhẩy mỗi khi nghe thấy tiếng sáo của anh Phanxicô. Thậm chí các em cũng chẳng thiết ǵ tới mạng sống của các em, đến độ không c̣n biết sợ chết là ǵ, như đă xẩy ra sau lần Mẹ Maria hiện ra thứ 3 và ngay trước lần hiện ra thứ 4 với các em, khi các em bị chính quyền địa phương chộp bắt mang đi điều tra, giam nhốt, hăm dọa đủ thứ.

 

Chưa hết, cũng chính v́ các em được Thiên Chúa chiếm đoạt bất ngờ và hoàn toàn như thế, chẳng những các em tỏ ra những tác động của giai đoạn khởi sinh là bỏ ḿnh, mà c̣n tỏ ra những tác động nội tâm của giai đoạn tiến sinh nữa, đó là tác động sống nguyện cầu thân mật với Thiên Chúa, qua ư hướng làm mọi sự để đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”. Cá nhân mỗi  em đă tự thực hiện ư hướng và tâm t́nh đền tạ này mà c̣n nhắc nhở và thúc giục nhau làm theo ư chỉ ấy nữa. Riêng Phanxicô, dù rất thích chơi với chị Lucia và em Giaxinta, em vẫn t́m dịp lẩn tránh để cầu nguyện một ḿnh với Chúa Giêsu Ẩn Thân của em.

 

Và cũng chính v́ được Thiên Chúa chiếm đoạt như thế, các em đă thật sự trở nên dụng cụ lợi hại trong tay Ngài, được Ngài khôn khéo sử dụng để làm việc của Ngài và cho Ngài, như qua đau khổ các em, cách riêng của Lucia, Ngài tỏ cho con người biết tính chất chân thực của Biến Cố Fatima, qua đời sống chuyên chú nguyện cầu của các em, nhất là của Phanxicô, Ngài thánh hóa bản thân các em, và qua hy sinh của các em, đặc biệt của Giaxinta, Ngài đưa các linh hồn tội nhân lên thiên đàng. Đúng thế, Phanxicô và Giaxinta chỉ được biến đổi từ khi Mẹ Maria hiện ra với các em mà thôi. Nghĩa là, chỉ trong ṿng 2 năm (đối với trường hợp của Phanxicô) và 3 năm (đối với trường hợp của Gianxinta), kể từ khi Mẹ Maria hiện ra với các em (1917), hai em đă nên thánh.

 

Không phải hay sao, kể cả việc các em tự nhiên sẵn ḷng chấp nhận lời mời gọi để trở thành của lễ hy sinh đền tạ Thiên Chúa mà cứu các tội nhân, việc các em nhất định từ bỏ những thú vui lành mạnh vô tội tư nhiên của tuổi thiếu nhi hồn nhiên của ḿnh, nhất là việc các em hăng say hy sinh, kiên tŕ chịu đựng tất cả mọi sự theo ư Chúa v.v. đều bởi ơn Chúa ban cho. Thiên Chúa đă thông sự thánh thiện của Ngài ra cho các em, ở chỗ, cho các em thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô, bằng cách gửi đến cho các em những khổ đau vượt quá tầm sức thiếu nhi của các em.

 

Đó là lư do, sau khi các em thưa: “Vâng chúng con sẵn sàng”, Mẹ Maria đă báo trước cho các em thấy cả thập giá lẫn ân sủng của Thiên Chúa: “Vậy th́ các con sẽ chịu nhiều đau khổ, song ơn Chúa sẽ nâng đỡ các con”. Thánh nhân nói chung và hai tân Á Thánh Thiếu Nhi Tiên Khởi Phanxicô và Giaxinta nói riêng đúng là Sản Phẩm Thần Linh Thời Đại vậy. Phanxicô và Giaxinta thực sự là Sản Phẩm Thần Linh của Thiên Chúa nhưng lại hoàn toàn được chế tạo tại Hăng Khiết Tâm Mẹ Maria.

 

Đúng thế, vào lần hiện ra thứ hai, 13/6/1917, Mẹ đă nói riêng với Lucia và chung với ba Thiếu Nhi Fatima như sau: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đưng đưa con đến với Thiên Chúa”. Sự kiện này đă hoàn toàn ứng nghiệm những ǵ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) đă viết từ đầu thế kỷ 18 trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ngài:

 

       Quyền năng của Mẹ Maria trên tất cả mọi quỉ ma sẽ đặc biệt chiếu sáng vào những thời buổi sau này, khi mà Satan giăng bẫy gót chân Mẹ: tức là giăng bẫy các tôi tớ khiêm hạ và con cái nghèo hèn của Mẹ, thành phần Mẹ sẽ lập nên để chống lại với hắn” (đoạn 54);

 

Họ sẽ vác trên vai ḿnh một thứ Thánh Giá đẫm máu, tay phải họ cầm Tượng Chuộc Tội, tay trái của họ nắm Tràng Kinh Mân Côi, con tim của họ ghi Thánh Danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hành vi cử chỉ của họ bộc lộ đức hạnh và khổ hạnh của Chúa Giêsu Kitô. Họ là những con người cao cả sẽ phải đến; c̣n Mẹ Maria, theo lệnh của Đấng Tối Cao, chính là vị sẽ trang bị cho họ…” (số 59).

 

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong bài giảng Phong Chân Phước cho Thiếu Nhi Fatima Giaxinta, ở đoạn 6, đă xác nhận vai tṛ của Mẹ Maria nơi cuộc Sống Thánh Chứng Nhân của em như sau:

 

       Tôi muốn nói những lời cuối cùng với các em nhỏ: các em trai em gái thân mến, Cha thấy nhiều người trong các em trang phục giống như Phanxicô và Giaxinta vậy. Các em mặc đẹp lắm! Thế nhưng, chút nữa đây hay ngày mai các em sẽ cởi những thứ y phục này ra và... những nhỏ mục đồng ấy không c̣n nữa. Họ không được mất đi phải không các em? Đức Mẹ cần tất cả các em trong việc an ủi Chúa Giêsu, Đấng buồn phiền v́ nhiều điều xấu xa gây ra cho Người; Người cần đến những lời cầu nguyện cũng như những hy sinh cho tội nhân của các em. Các em hăy xin cha mẹ và thầy cô của ḿnh ghi danh của các em vào ‘trường’ của Đức Mẹ, để Đức Mẹ có thể dạy các em nên giống như các bé mục đồng này, những bé mục đồng đă cố gắng làm theo những ǵ Mẹ xin họ. Cha muốn nói cho các em biết là ‘nhờ phục tùng và lệ thuộc vào Mẹ Maria, trong một thời gian ngắn người ta sẽ tiến bộ hơn là cả bao nhiêu năm theo những sáng kiến cá nhân khi cậy dựa vào ḿnh’ (Thánh Long Mộng Phố – Louis de Montfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, đoạn số 155). Đó là lư do tại sao các bé mục đồng ấy đă nên thánh rất nhanh như vậy. Có một người đàn bà tiếp đăi Giaxinta ở Lisbon, khi nghe nhỏ gái này có những lời khuyên răn rất hay ho và khôn ngoan th́ hỏi ai đă dạy em điều ấy, em trả lời rằng: ‘Chính là Đức Mẹ’. Bằng tất cả ḷng quảng đại của ḿnh trong việc chuyên tâm sống theo đường hướng của một Vị Thầy tốt lành như vậy, Giaxinta và Phanxicô đă sớm đạt tới đỉnh trọn lành”.

 

Nguyên sự kiện Thiếu Nhi Fatima Phanxicô lúc nào cũng cảm thương Chúa Giêsu Thánh Thể mà em gọi là “Chúa Giêsu Ẩn Thân” và t́m dịp để âm thầm an ủi Người v́ “Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”, với chuỗi kinh mân côi luôn nắm trong tay, đă đủ cho thấy Thiếu Nhi Fatima quả thực là một tinh binh được Mẹ Maria huấn luyện.

 

Chúng ta không biết Thiếu Nhi Fatima Phanxicô đă an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân của em ra sao và những ǵ, nhưng, căn cứ vào chuỗi kinh mân côi trong tay của em, chúng ta có thể suy đoán rằng em đă “cầu kinh Mân Côi” bằng tâm t́nh Magnificat cảm tạ ngợi khen Chúa của Mẹ Maria. Em là một trong ba Thiếu Nhi Fatima không được thấy Đức Mẹ ngay vào lần hiện ra đầu tiên, cho tới khi em lấy chuỗi kinh mân côi ra lần hạt. Sau đó, cho dù em được nh́n thấy Đức Mẹ mỗi lần Mẹ hiện ra, song vẫn không được nghe thấy Mẹ nói ǵ hết, ngoại trừ nghe Thiếu Nhi Fatima Lucia lớn nhất thuật lại. Đó là lư do, sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần, Mẹ Maria đă dặn ḍ “đừng tiết lộ cho một ai. C̣n Phanxicô th́ được”.

 

Nếu quả thực Thiếu Nhi Fatima Phanxicô, ngay từ đầu thế kỷ 20, khi em chưa tới tuổi Rước Lễ bấy giờ, đă biết dùng Kinh Mân Côi để an ủi và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, th́ quả thực Fatima đă đi trước Giáo Hội về vấn đề thực hành sống đạo theo chiều hướng Kitô Thánh Mẫu Học này cả gần một thế kỷ. Tại sao?

 

Người viết c̣n nhớ, trước Năm Mân Côi, 16/10/2002-19/10/2003, nói chung không được phép lần hạt Mân Côi vào giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể (trong mặt nhật) đặt ngoài Nhà Tạm. Thế nhưng, từ sau khi vị Giáo Hoàng mang tông hiệu “Totus tuus”, trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, được ban hành vào ngày kỷ niệm năm thứ 25 làm Giáo Hoàng của ḿnh, 16/10/2002, ở đoạn 3, định nghĩa rằng “việc cầu kinh mân côi chẳng qua chỉ là việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô”, người viết thấy việc cầu Kinh Mân Côi đă được sử dụng trong giờ chầu Thánh Thể lộ thiên, cũng tại chính một hội ḍng trước kia không dám làm như vậy.

 

Tóm lại, nếu 3 Thiếu Nhi Fatima là một đạo binh dàn trận của Mẹ Maria, th́ trận đồ các em đă dàn ra giống như là một ṿng tṛn, có ba phần: phần ngoại biên, đường bán kính, và  tâm điểm của ṿng tṛn. Ba Mệnh Lệnh Fatima liên quan tới 3 Thiếu Nhi Fatima, ở chỗ, Giaxinta hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân Cải Thiện Đời Sống, Phanxicô an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân bằng việc Cầu Kinh Mân Côi, và Lucia làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến qua việc truyền bá ḷng Tôn Sùng Mẫu Tâm.

 

Nếu Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lơi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima, th́ Người là tâm điểm của ṿng tṛn. Nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi nương náu và là đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa th́ Mẹ Maria là Bán Kính của ṿng tṛn. Và nếu Chúa Giêsu Thánh Thể như Tâm Điểm của ṿng tṛn, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như Bán Kính của ṿng tṛn, th́ tội nhân như Ngoại Tuyến của ṿng tṛn.

 

Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đặc trách vùng Ngoại Tuyến là các tội nhân cần phải được hy sinh giải cứu; Thiếu Nhi Fatima Lucia trấn đóng chiếc cầu nối Bán Kính giữa ngoại tuyến và tâm điểm ṿng tṛn là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, nơi nương náu và là đường dẫn cho các tội nhân đến cùng Thiên Chúa; Thiếu Nhi Fatima Phanxicô giữ đồn Thánh Thể là Nơi “đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

 

Thế trận của Lực Lượng Thiếu Nhi Fatima, căn cứ vào chung Ơn Gọi Fatima của 3 em là trở thành hy tế cứu đời, cũng như vào đặc vụ chuyên biệt của từng em, như được phân tích trên đây, th́ các em dàn trận theo chiến lược vừa thủ (Phanxicô với tâm điểm Thánh Thể) vừa công (Giaxinta với ngoại biên Tội Nhân) vừa tiếp vận và tiếp viện nữa (Lucia với bán kính Trái Tim Mẹ).

Đạo Binh Dàn Trận Hiện Đại

 

 

T

hế nhưng, phải chăng Lực Lượng Thiếu Nhi Fatima năm 1917 này đă không c̣n nữa, v́ hai Thiếu Nhi Phanxicô và Giaxinta đă “được đưa về trời sớm”, sau Biến Cố Fatima 2-3 năm, và cuối cùng Thiếu Nhi Fatima Lucia cũng đă được đưa về trời sau 86 năm “phải ở lại thế gian lâu hơn”? Vấn đề này cũng giống như vấn đề nếu Biến Cố Fatima có liên hệ đặc biệt với Nước Nga, mà Nước Nga đă trở lại th́ phải chăng Fatima đă lỗi thời và hết thời!

 

Thật ra, nếu căn cứ vào Dự Án Fatima là phần rỗi các tội nhân và ḥa b́nh thế giới th́ Fatima chẳng những chưa hết thời mà c̣n càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, trong việc thực thi Sứ Điệp Fatima là “đừng xúc phạm đến Chúa nữa”, bằng việc “cầu kinh Mân Côi hằng ngày” và “tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”.

 

Thế nhưng, chính v́ thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn, không thể tự cứu được ḿnh, mà lịch sử loài người mới cần đến một lực lượng cứu nguy như của 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1917, hay của thành phần môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong phần Bí Mật Fatima thứ ba, thành phần cần phải bị sát hại cho máu của ḿnh dưới chân Thập Tự Giá (tức hợp với Giá Máu Cứu Chuộc vô giá của Chúa Kitô) trở nên giá cứu độ một thế giới tân tiến đang càng ngày càng mù quáng tiến nhanh đến vực thẳm tự diệt bởi chính những ǵ ḿnh sáng tạo nên về cả phương diện khoa học kỷ thuật lẫn luật lệ pháp lư.

 

Đó là lư do, cho dù 3 Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta đă nằm xuống, nhưng gương Sống Thánh Chứng Nhân của các em đă trở thành nguyên động lực cho việc hiện hữu của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam, một phong trào được thành lập ở Tổng Giáo Phận Los Angeles vào năm 1984, năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă hiệp cùng toàn thể hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ở Giáo Đô Rôma vào ngày kết thúc 1950 Năm Thánh Cứu Chuộc 25/3/1984.

 

Tất cả tinh thần Sống Thánh Chứng Nhân theo Ơn Gọi Fatima của 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi được thể hiện nơi 10 Điều Tâm Niệm của phong trào này (www.tnfatima.org), thứ tự như sau:

 

1)         Hy sinh là thân phận của Thiếu Nhi Fatima (TNF);

2)         Cầu nguyện là tinh thần của TNF;

3)         Đền tạ là phận sự của TNF;

4)         Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa;

5)         Sứ mệnh của TNF là làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến;

6)         Hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng;

7)         Vâng lời trọng hơn của lễ;

8)         Khôn như rắn, chân thật như bồ câu;

9)         Tinh tuyền như tấm bánh không men;

10)      Trung tín với Ơn Chúa đến cùng.

 

Qua đời sống tu đức thánh thiện của hai Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé Phanxicô và Gianxinta, chúng ta thấy được những điểm đặc biệt sau đây:

 

Thứ nhất, để nên Thánh, nên tới bậc trọn lành, con người cần phải được Thiên Chúa chiếm đoạt, được Thiên Chúa sống trong ḿnh, nhờ đó, nhờ dính liền với thân nho họ trở thành cành nho sinh muôn vàn hoa trái (x Jn 15:4-5).

 

Chẳng hạn như có lần chị Lucia của các em bị cám dỗ tham gia vào việc tổ chức hội hè chơi đùa theo kiểu thế gian với giới trẻ quen biết, v́ Lucia nổi tiếng có tài về ca vũ, đă bị Phanxicô phản đối và ngăn chặn, bằng cách em bày mưu cho chị làm sao để từ chối khéo, đến nỗi, kết quả đă xẩy ra hết sức bất ngờ là, giới trẻ thiếu nhi chẳng những đă bỏ cuộc tổ chức vui chơi của họ mà c̣n theo 3 em đến chính chỗ Mẹ Maria hiện ra để lần hạt cầu nguyện chung với các em nữa.

 

Ngoài ra, ngay trước lần Mẹ Maria hiện ra lần thứ ba, 13/7/1917, lần quan trọng nhất, v́ là lần Mẹ sẽ cho các em thấy hỏa ngục và tiết lộ Bí Mật Fatima cho các em, th́ chị Lucia của các em bị cám dỗ rất nặng nề, thậm chí chị đă nản chí và quyết tâm trốn lánh các em để khỏi phải đến nơi Mẹ Maria muốn như hai lần trước vào giờ nhất định, đă bị tinh thần và gương sáng của Phanxicô và Giaxinta lôi kéo làm chị bừng tỉnh để đi trọn con đường Tông Đồ Fatima của ḿnh.

 

Chưa hết, trước lần Mẹ Maria hiện ra lần thứ bốn vào tháng tám, cả ba em đang bị nhốt trong tù cho đến khi các em phải khai báo tất cả Bí Mật Fatima lên chính quyền địa phương, như các em được Mẹ Maria cho biết vào tháng bảy trước đó, thiếu nhi Phanxicô đă lên tiếng nhắn nhở một tù nhân người lớn đang cùng với các em đọc kinh phải bỏ mũ ra khi cầu nguyện với Chúa, và ông đă làm theo ư của em.

 

Thứ hai, để nên Thánh, phần con người, cần phải “hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ” (Mt 18:3).

 

Thật vậy, chính v́ các em Thiếu Nhi Fatima Phanxicô 9 tuổi và Giaxinta 7 tuổi vào ngày 13/5/1917 bấy giờ vốn có một tâm hồn “như trẻ nhỏ”, mà các em đă có thể nhận ra được chẳng những tính chất chân thật của Biến Cố Fatima, nghĩa là các em tin thật rằng Biến Cố này là do trời cao chứ không phải giả dối, các em c̣n ngây thơ thành thật mau mắn đồng thanh đáp ứng lời kêu gọi của một Bà Đẹp từ trời xuống, một lời kêu gọi rất kinh hoàng nếu theo xu hướng vốn suy tính đắn đo khôn ngoan của người lớn th́ các em đă không tỏ thái độ hết sức khờ dại nguy hại như thế.

 

Phải chăng chính nhờ tinh thần đơn sơ đầy phó thác cậy trông này của các em mà các em không phải trải qua đêm tối tăm để thanh tẩy đức tin của các em, trước khi các em được Thiên Chúa chiếm đoạt và sống hiệp sinh thần linh với Ngài!?

 

Thứ ba, khi nên tới bậc trọn lành, tới bậc hiệp sinh được nên một với Chúa, linh hồn nào cũng được uống chén đắng với Người, được thông phần vào cuộc Khổ Nạn của Người.

 

Đó là lư do cuộc đời của các em thật là đau khổ, ngoài sự kiện v́ Biến Cố Fatima các em bị dân làng và cha sở ngờ vực, và bị cả chính quyền địa phương chộp bắt, giam nhốt và hăm dọa sát hại, về phần xác, các em c̣n bị bệnh nạn hành hạ khổ sở khiến các em phải chết sớm; các em c̣n đau khổ cả về tâm thần nữa, như Phanxicô bị khổ v́ không bao giờ được trực tiếp nghe thấy tiếng Đức Mẹ nói mỗi lần Người hiện ra với 3 em, c̣n Giaxinta th́ được Mẹ Maria oái oăm báo cho em biết trước rằng em sẽ phải chết cô đơn lẻ loi một ḿnh, không có một người thân nào ở bên cạnh em bấy giờ, dù là cha mẹ hay chị Lucia rất thân yêu của em! Trong bài giảng phong Chân Phước cho hai em, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă nhận định riêng về Giaxinta như sau:

 

       Em có thể xứng đáng cùng với Thánh Phaolô kêu lên rằng: ‘Tôi hân hoan trong những nỗi đớn đau tôi phải chịu v́ anh em, và trong xác thịt của ḿnh, tôi làm trọn những ǵ c̣n thiếu nơi những khổ nạn của Chúa Kitô phải chịu v́ thân thể của Người là Giáo Hội’ (Col 1:24)”.

 

Thứ bốn, dù c̣n nhỏ các em cũng có thể nên Thánh được, vẫn có thể được Chúa sử dụng để tỏ ḿnh Ngài ra .

 

Đó là lư do đề tài chính của bài giảng Phong Chân Phước cho hai em được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói tới ngay lời mở đầu là “Lạy Cha,... Con chúc tụng Cha; v́ những ǵ Cha giấu không cho kẻ thông thái và kẻ tinh khôn biết th́ Cha lại tỏ cho những trẻ em nhỏ mọn hay” (Mt 11:25). Và v́ Ngài là T́nh Yêu Nhân Hậu, một t́nh yêu nhân hậu đă tỏ hiện trọn vẹn nơi Chúa Kitô Tử Giá mà bất cứ một tâm hồn nào đạt tới đỉnh trọn lành cũng phải trở thành hiện thân của Ḷng Thương Xót Chúa đối với các tội nhân, cũng phải là tông đồ cho Ḷng Thương Xót Chúa cho các tội nhân– Các em Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta đă không phải là hiện thân và là tông đồ cho Ḷng Thương Xót Chúa hay sao, kể từ khi các em được Ngài chiếm đoạt và sống từng giây từng phút của cuộc đời ngắn ngủi c̣n lại của các em như một hy tế đền tạ cứu đời.

 

Trong một thế giới hầu như không c̣n nghe thấy chữ thánh thiện hay có nói đến chữ này th́ người ta tự nhiên cũng cảm thấy ngượng ngùng và thấy ḿnh không giống ai, trái lại, chính trong cái thế giới (nhất là Âu Mỹ) chẳng những không dạy đức dục ở học đường mà c̣n dạy tính dục (sex education) cho giới trẻ hiện nay, Vị Mục Tử Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo lại gửi một Sứ Điệp cho chung Giới Trẻ trong dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, với chủ đề “Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Gioan 1:14), trong đó ngài chẳng những đă kêu gọi họ quyết tâm nên thánh mà c̣n chỉ dẫn cho họ cách thức chắc chắn bảo đảm nên thánh như sau:

 

       Các con hăy chiêm ngắm và suy niệm! Thiên Chúa đă dựng nên chúng ta để thông phần vào chính sự sống của Ngài; Ngài kêu gọi chúng ta để trở nên con cái của Ngài, trở nên những chi thể sống động của Nhiệm Thể Chúa Kitô, trở nên đền thờ sáng ngời của Thần Linh Yêu Thương. Ngài kêu gọi chúng ta trở thành sở hữu của riêng Ngài: Ngài muốn tất cả chúng ta là những vị thánh. Giới trẻ thân mến, chớ ǵ tham vọng thiện hảo của các con là nên thánh như Ngài là thánh.

 

Các con sẽ hỏi Cha: thế nhưng ngày nay c̣n có thể làm thánh được sao? Nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức mạnh loài người th́ thực sự là không thể làm được việc này. Thật vậy, các con đă quá rơ về những thành quả cũng như thất bại của ḿnh; các con cũng biết được những gánh nặng đè trên con người, nhiều nguy hiểm đe dọa họ và những hậu quả do tội lỗi của họ gây ra. Có những lúc chúng ta bị chán nản kềm giữ, đến nỗi nghĩ rằng không thể nào thay đổi được ǵ hết, cả ở nơi thế gian cũng như nơi bản thân ḿnh.

 

“Cho dù cuộc hành tŕnh khó khăn, chúng ta cũng có thể làm được mọi sự trong Vị là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Vậy các con đừng hướng về một ai khác ngoài Chúa Giêsu. Các con đừng nh́n đâu khác ngoài nơi mà chỉ có Người mới có thể ban cho các con, v́ ‘trong tất cả mọi danh hiệu trên thế gian được ban cho loài người th́ chúng ta được cứu độ chỉ do nơi danh hiệu duy nhất này mà thôi’ (Acts 4:12). Với Chúa Kitô th́ sự thánh thiện Thiên Chúa muốn nơi mọi người lănh nhận bí tích rửa tội vẫn có thể đạt thành. Các con hăy cậy dựa nơi Người; các con hăy tin tưởng vào quyền năng vô địch của Phúc Âm và hăy lấy đức tin làm nền tảng cho niềm hy vọng của ḿnh. Chúa Giêsu bước đi với các con, Người canh tân tâm hồn các con và kiên cường các con bằng sức mạnh của Thần Linh Người.

 

“Hỡi giới trẻ của mọi địa lục, các con đừng sợ là những vị thánh của thiên niên mới! Các con hăy chiêm niệm, hăy yêu thích nguyện cầu; các con hăy gắn bó với đức tin của ḿnh và hăy quảng đại trong việc phục vụ anh chị em ḿnh, các con hăy là những chi thể sinh động của Giáo Hội và hăy là những nhà xây dựng ḥa b́nh. Để đạt được kết quả trong dự phóng thiết yếu của đời sống này, các con hăy tiếp tục lắng nghe Lời Người, hăy lấy sức mạnh từ các phép bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Thống Hối. Chúa muốn các con là những tông đồ gan dạ cho Phúc Âm của Người và là những nhà xây dựng cho một nhân loại mới”.

 

Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Mân Côi Fatima, đặc biệt qua hai Thiếu Nhi Fatima Chân Phước Phanxicô và Giaxinta, đă được tiếp nối bởi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam ở Tổng Giáo Phận Los Angeles từ năm 1984. Đạo Binh Dàn Trận này của Mẹ c̣n tiếp tục sứ vụ “làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” của Thiếu Nhi Fatima Lucia lớn nhất và sống lâu nhất, người Tông Đồ Fatima Thế Giới tiên khởi và mô phạm, sứ vụ hiện thực ư “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”, qua phong trào Đạo Binh Xanh, được thành lập ở Hoa Kỳ năm 1947, đầu tiên để chống lại với đạo binh đỏ cộng sản, về sau trở thành Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới. Phong Trào Đạo Binh Xanh, ngay từ đầu đă liên hệ với Phong Trào Tượng Mẹ Thánh Du Quốc Tế, một phong trào được bắt đầu từ năm 1942, năm kỷ niệm ngân khánh Biến Cố Fatima.

 

Thật vậy, khởi đầu là ngày 13/10/1942, ngày làm phép triều thiên (nặng 1 kư 2) của Mẹ do một người đàn bà Bồ Đào Nha, để tạ ơn Mẹ đă ǵn giữ nước Bồ khỏi nội chiến của Tây Ban Nha và Thế Chiến Thứ Hai, đă dâng cúng cho Mẹ 950 hột soàn, 313 hạt trân châu, 17 hạt hồng ngọc, 14 hạt bích ngọc, 269 hạt lam ngọc và 2650 viên đá qúi. Cũng trong năm này, Thánh tượng Mẹ đă được cung nghinh đến thủ đô Bồ Đào Nha là Lisbon trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo.

 

Sau đó 4 năm, vào dịp kỷ niệm nước Bồ Đào Nha được hiến dâng cho Mẹ 300 năm trước, phong trào chính
thức được phát động và phổ biến với cuộc cung nghinh Mẹ dài 250 dặm (tức gần 400 cây số), từ ngày 22/11 đến 24/12/1946, trong thời gian này, vào ngày 8/12, hàng giáo phẩm Bồ lại tái hiến dâng đất nước cho Mẹ. Một hiện tượng lạ xẩy ra trong cuộc cung nghinh Thánh Tượng này là có các con chim bồ câu bay đến đậu trên chân tượng Mẹ, như các “thiên thần ḥa b́nh”, (tước hiệu này do chính thiên thần khi hiện ra với ba Thiếu Nhi Fatima năm 1916, lần thứ nhất, đă tự xưng), đi theo hộ tống Nữ Vương Hoà B́nh.

 

Năm 1946 phải kể là năm sửa soạn các cuộc Thánh Du khắp thế giới của Thánh Tượng Mẹ Fatima. Bởi v́, vào ngày 13/5/1946, qua vị đại diện Đức Thánh Cha Piô XII là đức hồng y Aloysius Cardinal Masalla, Ṭa Thánh Rôma đă đội triều thiên (được làm phép ngày 13/10/1942) cho Mẹ trước khi Mẹ rời gót đi thăm đoàn con cái Mẹ ở khắp nơi trên thế giới. Vào dịp Ṭa Thánh đội thiều thiên cho Mẹ này, Đức Thánh Cha Piô XII đă ban huấn từ qua vô tuyến truyền thanh đến Fatima như sau:

 

       Phải, hăy đội triều thiên cho Nữ Vương Ḥa B́nh cũng là Nữ Vương Thế Giới, để, một lần nữa, Mẹ giúp thế giới t́m thấy ḥa b́nh và vươn lên khỏi cảnh tàn rụi của ḿnh! Bởi thế, triều thiên này, một biểu hiệu yêu thương và tri ân cho quá khứ, một biểu hiệu tin tưởng và thuận phục trong hiện tại, sẽ là một triều thiên trung tín và hy vọng cho tương lai” (Frère Michel de la Sainte Trinité, translated by John Collarati, The Whole Truth About Fatima - TWTAF, Immaculate Heart Publications, vol 1,2,3, page 97).

 

Để rồi, kể từ sau ngày 13/5/1947, Mẹ đă chính thức các cuộc Thánh Du của Mẹ. Đầu tiên tại Âu Châu và tại Bắc Mỹ. Sau đó, Mẹ được chính con cái Mẹ trong phong trào Đạo Binh Xanh quốc tế, được thành lập tại Mỹ năm 1947, năm Mẹ đến Hoa Kỳ, hộ tống Mẹ đi các nơi khác trên thế giới. Các tượng Mẹ Fatima Thánh Du do Đạo Binh Xanh quốc tế hộ tống đi các nơi là các bức tượng được Đức Thánh Cha Phaolô VI làm phép tại Fatima ngày 13/5/1967, dịp ngài đến hành hương và dâng Bông Hồng Bằng Vàng lên Mẹ, và cũng là 70 bức tượng khác được Đạo Binh Xanh đem đến các nước trong năm 1971.

 

Các cuộc Thánh Du của Mẹ đă xẩy ra đúng như lời “sứ giả của Đấng Vô Nhiễm Tội” (TWTAF3:108) là chị thánh Catarina Labuarê (được Đức Mẹ hiện ra năm 1830 ở Ba-Lê, nước Pháp), như Đức Thánh Cha Piô XII đă gọi chị vào dịp phong hiển thánh cho chị ngày 27/7/1947, nói tiên tri: “Một ngày kia, Đức Mẹ sẽ được vinh quang đưa đi khắp thế giới” (Francis Johnston, Fatima The Great Sign - FTGS, Tan Books and Publishers,  Inc, 1980, page 127).

 

Mẹ chẳng những được chính con cái của Mẹ nhận biết và yêu mến, mà c̣n được cả các con cái khác nhận biết nữa. Khi Thánh Tượng Mẹ đến Mozambique ngày 30/9/1948, một vị lănh tụ của người Hồi Giáo, thuộc bộ lạc Ismaeli, đă đặt một chiếc kiềng bằng vàng gần tưọng Mẹ và nói: “Cảm tạ Đức Mẹ Fatima đă thực hiện các công cuộc yêu thương tại Phi Châu. Chúng tôi chúc tụng Bà cùng với Thiên Chúa Toàn Năng”(FTGS:126). Khi Thánh Tượng Mẹ đến Ấn Độ ngày 27/11/1949, th́ cuộc nội chiến giữa Hồi Giáo và Ấn Giáo được tạm ngưng để tiến tới việc điều đ́nh cho ḥa b́nh của đôi bên.

 

Thánh Tượng Mẹ đă đến Ai Cập và ở Heliopolis, nơi mà Thánh Gia đă sống đời tị nạn ngày xưa. Sau đó, Mẹ đến thăm Giêrusalem, Thánh Đô của quê hương trần gian yêu qúi của Mẹ và của Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người. Tháng 1/1950, Mẹ đến thăm nước Nga, nước mà Mẹ đang chờ “yêu cầu” của Mẹ được thực hiện là Mẹ sẽ làm cho trở lại. Ngày 29/10/1950, sau khi đi thăm một số nước ở Á Châu, Mẹ đă đến Rôma 3 ngày và ngự tại thánh đường Casaletto. Năm 1951, Mẹ đến thăm Úc Đại Lợi và Đại Dương Châu.

 

Nhận xét về phong trào Mẹ Thánh Du này, Đức Thánh Cha Piô XII, qua vô tuyến truyền thanh, đă nói với các con cái Mẹ hành hương Fatima ngày 13/5/1951, như sau:

 

       Qua các cuộc Thánh Du của Mẹ ở Mỹ Châu và Âu Châu, ở Phi Châu và Ấn Độ, ở Nam Dương và Úc Châu, Mẹ đă trào đổ ân phúc từ trời xuống, những sự lạ lùng về ân sủng đă gia tăng đến nỗi mắt chúng ta không thể nào tin được” (TWTAF3:319).

 

Chẳng những Mẹ đi để ban ân phúc cho đoàn con Mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới, Mẹ c̣n ban biết bao ơn lành hồn xác cho các người con đến kính viếng Mẹ tại Đền Thánh Fatima, Linh Địa của Mẹ, nơi mà, như Đức Thánh Cha Piô XII cũng đă nói với đoàn người hành hương Fatima ngày 13/5/1951 qua vô tuyến truyền thanh:

 

       Rất Thánh Trinh Nữ đă chọn làm ngai ṭa xót thương của Người cũng như làm suối nguồn tuôn chảy bất tận ân sủng và những sự lạ lùng” (TWTAF3: 319).