Phụ Trương

 

FATIMA: BIẾN CỐ BIÊN NIÊN

    

Mùa Hè 1915: Lucia thấy 3 lần khác nhau cùng một hiện tượng là có một h́nh người bằng mây lơ lửng trên thung lũng ở sườn phía nam Cabeco.

    

Mùa Xuân 1916: Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với  Lucia, Phanxicô và Giaxinta lần thứ nhất ở Loca do Cabeco, dạy ba trẻ cầu nguyện:

 

"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

    

Mùa Hè 1916: Thiên Thần Bảo Hộ Bồ Đào Nha cũng là Thiên Thần Ḥa B́nh trên lại hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai, dạy ba trẻ hy sinh:

 

“Hăy dâng kinh nguyện và thật nhiều hy sinh lên Đấng Tối Cao… Các em hăy biến mọi sự các em có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đă bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải... Nhất là các em hăy chấp nhận và bằng ḷng với tất cả mọi đau khổ Chúa gửi đến cho các em".

    

Mùa Thu 1916: Thiên Thần trên hiện ra với ba trẻ lần thứ ba, dạy ba trẻ đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu cho tội nhân:

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

   

13/5/1917: Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi ở Cova da Iria lần thứ nhất với 3 trẻ, muốn các em đến chỗ Mẹ hiện ra vào ngày 13 trong 6 tháng liền và muốn các em tự dâng ḿnh làm vật hy sinh đền tạ Chúa cầu cho các tội nhân. Vào chính ngày hôm nay, ĐTC Piô XII được thụ phong giám mục. Cũng trong năm này,  một tháng trước, 16/4, Lenin về nước bắt đầu cuộc cách mạng Vô Sản.  

    

13/6/1917: Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ lần thứ hai, cho các em biết về số phận của mỗi em cũng như cho các em biết ư định của Thiên Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Mẹ trên  thế giới.

    

13/7/1917: Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ lần thứ ba, cho các em thấy hỏa ngục và tỏ cho các em biết ba Bí Mật.

    

19/8/1917: Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ lần thứ 4. Lần này ở một nơi khác, đó là Valinhos, Mẹ hứa vào tháng cuối cùng Mẹ sẽ làm một phép lạ để mọi người tin, và Mẹ cho biết các linh hồn hư đi v́ không ai chịu hy sinh cầu cho họ.

    

13/9/1917: Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ lần thứ 5, tại địa điểm cũ là Cova da Iria. Lần này Mẹ cho các em biết Thiên Chúa hài ḷng về những hy sinh của các em và Mẹ cũng lập lại lời hứa làm phép lạ vào tháng cuối cùng.

    

13/10/1917: Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ lần thứ 6 để tỏ cho các em biết Mẹ là ai và Mẹ muốn ǵ, như đă hứa với các em ngay lần hiện ra đầu tiên. Mẹ cũng thực hiện lời hứa làm cho mọi người tin bằng phép lạ mặt trời nhảy múa. Riêng Lucia được thị kiến thánh Giuse và Chúa Hài Đồng ban phép lành cho thế giới. Một tháng sau khi kết thúc 6 lần hiện ra tại Fatima của Đức Mẹ, ngày 7/11, cách mạng Vô Sản ở Nga do Lenin lănh đạo thành công.

6/8/1918: Bắt đầu khởi công xây nhà thờ theo như Đức Mẹ muốn.

    

4/4/1919: Phanxicô được Đức Mẹ đem về trời sớm, đúng như Người đă cho 3 trẻ biết vào lần hiện ra thứ hai, hưởng dươngï gần 11 tuổi. Phanxicô vào đời ngày 11/6/1918.

    

20/2/1920: Giaxinta cũng được Đức Mẹ đem về trời sớm như anh Phanxicô, hưởng dươngï 10 tuổi. Giaxinta được sinh ra ngày 11/3/1910.

    

5/8/1920: Địa phận Liera, một địa phận  bao gồm cả phần đất Fatima, được thành lập, với vị giám mục đầu tiên là José Alves Correi da Silva được Toà Thánh bổ nhiệm cai quản địa phận vào ngày này, cho đến khi ngài qua đời ngày 4/12/1957.

     

13/6/1921: Đức Giám Mục địa phận Liera bắt đầu phỏng vấn Lucia về hiện  tượng Fatima.

    

17/6/1921: Lucia phải rời Fatima để việc điều tra về hiện tượng Fatima của giáo quyền địa phương được dễ dàng hơn, theo ư của đức giám mục sở tại.

    

13/10/1921: Thánh lễ đầu tiên được dâng tại Nguyện Đường Hiện Ra ở Cova da Iria.

   

6/3/1922: Ngôi nhà thờ đầu tiên được khởi công xây dựng từ ngày 6/8/1918 bị hai trái bom tàn phá. Nhưng, theo bức thư mục vụ của đức giám mục da Silva phổ biến ngày 3/5/1922, người ta lại càng đến đông hơn khi tái thiết một nhà thờ khác ở đó.

    

24/10/1925: Lucia nhập ḍng thánh Đôrôthêô và khấn ḍng ngày 3/10/1934 với tên ḍng là Maria Das Dores.

    

10/12/1925: Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng hiện ra với Lucia ở Pontevedra, Tây Ban Nha, để kêu gọi đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bằng cách giữ những việc làm như Mẹ muốn trong 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liền:

 

Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng:


"Con hăy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đă bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra".


Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như sau:


"Hỡi con yếu dấu, con hăy nh́n Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi tôi lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hăy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ư đền tạ Mẹ".

    

15/2/1926: Chúa Hài Đồng hiện ra với Lucia nhắc hỏi Lucia về việc phổ biến ḷng tôn sùng Trái Tim Mẹ.

    

17/12/1927: Chúa Giêsu cho Lucia biết phải làm thế nào để chu toàn đức vâng lời về việc viết ra bí mật Fatima thứ hai liên quan đến Trái Tim Mẹ

     

13/6/1929: Đức Mẹ cùng với Chúa Kitô tử giá có chén thánh và bánh thánh hiện ra với Lucia ở Tuy, Tây Ban Nha, để báo cho Lucia biết đă đến lúc Thiên Chúa muốn Đức Thánh Cha hợp cùng với các giám mục trên thế giới dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ:

 

"Đă đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha hiệp với tất cả các giám mục trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách này. Có rất nhiều linh hồn bị Đức Công Minh của Thiên Chúa luận phạt v́ những tội lỗi xúc phạm đến Mẹ, tới nỗi Mẹ đă đến để xin đền tạ: Con hăy hy sinh ḿnh theo ư hướng này và hăy cầu nguyện".                                                         

    

1/10/1930: Đức giám mục địa phận Liera, dựa vào tường tŕnh của ủy ban điều tra của giáo phận được kết thúc vào ngày 14/4/1929, đă ra một bức thư mục vụ tựa đề “Sự Quan Pḥng Của Thiên Chúa” xác nhận việc Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima là thật và cho phép tôn sùng Mẹ Fatima.

     

12/9/1935: Cải mồ Giaxinta lần thứ nhất. Một bức h́nh chụp Giaxinta với xác c̣n nguyên không bị mục rữa, đă gợi hứng để chị Lucia bắt đầu viết hồi kư v́ tuân phục đức giám mục điạ phận Liera.

      

25/12/1935: Lucia hoàn tất tập hồi kư thứ nhất, viết vào trung tuần tháng 12 cùng năm, về Giaxinta.

    

7/11/1937: Chị Lucia cũng v́ vâng lời đức giám mục bắt đầu viết tập hồi kư thứ hai và hoàn tất vào ngày 21 cùng tháng, về bản thân, trước khi, đang khi và sau khi xẩy ra việc Thiên Thần và Đức Mẹ hiện ra.

    

Tháng 5 và 10/1938: Hai lần xuất bản phần hồi kư của chị Lucia viết về Giaxinta.                                                           

    

13/9/1939: Đức giám mục Da Silva cai quản giáo phận bao g̣m cả linh địa Fatima công bố về việc giữ 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.

    

24/10/1940: Chị Lucia viết thư kính tŕnh Đức Thánh Cha Piô XII về việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin Đức Thánh Cha cho giáo hội hoàn vũ mừng lễ Trái Tim Mẹ như một lễ chính của Giáo Hội.

    

31/8/1941: Chị Lucia v́ đức vâng lời hoàn tất tập hồi kư thứ ba, thêm về Giaxinta, cho kịp phổ biến vào dịp mừng ngân khánh Đức Mẹ hiện ra ở Fatima sẽ được tổ chức vào năm 1942, để đáp lại ḷng hâm mộ của các linh hồn sau khi đọc về Giaxinta ở hai lần xuất bản trước.

    

8/12/1941: Chị Lucia hoàn tất tập hồi kư 4, viết về Phanxicô và về chi tiết các lần Thiên Thần và Đức Mẹ hiện ra.

    

13/5/1942: Đức Thánh Cha Piô XII cử đại diện đến Fatima để đội triều thiên cho thánh tượng Mẹ Fatima, dịp ngân khánh 25 năm Mẹ hiện ra ở Fatima và tuyên tụng Mẹ là “Nữ Vương của thế giới”.

    

31/10/1942: Đức Thánh Cha Piô XII ở Rôma hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, vào ngày hôm nay là ngày kết thúc mừng năm ngân khánh Mẹ hiện ra ở Fatima.    

 

3/1/1944: Chị Lucia viết xong Bí Mật Fatima thứ ba theo lời yêu cầu của đức giám mục Da Silva, địa phận Lieria.

    

4/5/1944: Đức Thánh Cha Piô XII thiết lập Lễ Trái Tim Đức Mẹ để nhắc nhớ việc Ngài hiến dâng thế giới cho Trái Tim Mẹ ngày 31/10/1942.

     

17/6/1944: Đức giám mục Da Silva giáo phận Lieria nhận được bản viết Bí Mật Fatima của chị Lucia gửi.

Cuối tháng 5/1946: Chị Lucia trở về Fatima sau 25 năm xa cách, để chỉ điểm chính xác chỗ Đức Mẹ hiện ra với chị cũng như với Phanxicô và Giaxinta vào năm 1917.

    

13/5/1947: Phong trào tượng Mẹ Fatima bắt đầu thánh du khắp thế giới, đầu tiên từ Âu Châu. Cũng trong năm này, Phong Trào Đạo Binh Xanh thế giới được khởi xướng bởi linh mục Harold Colgan, giáo xứ Thánh Maria ở Plainfield tiểu bang New Jersey, khi tượng Mẹ Fatima thánh du Hoa Kỳ.

    

25/3/1948: Chị Lucia, được phép Đức Thánh Cha Piô XII, chuyển từ ḍng Đôrôthêô sang ḍng kín Carmêlô.

     

1951: Cải mộ Giaxinta lần thứ hai, lần này, một ngón tay của Giaxinta đă bị mục rữa, nhưng mặt mũi vẫn c̣n nguyên vẹn.

    

1952: Theo Đức Tổng Giám Mục Jose Saraiva Martins, Bộ Trưởng Thánh Bộ Cứu Xét Phong Thánh, th́ vụ án phong thánh cho hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta đă được bắt đầu từ năm 1952 tại giáo phận Leiria-Fatima. Thế nhưng, tiến tŕnh phong thánh này đă bị tŕ hoăn là v́ vấn đề phong thánh cho các em là trẻ em liên quan đến tín lư và giáo luật, ở chỗ, các em chưa ở vào tuổi thiếu niên hay tuổi dậy th́, như trường hợp Thánh Nữ thiếu niên Maria Goretti 12 tuổi, hay Thánh Nam thiếu niên Don Savio 15 tuổi.

    

7/7/1952: Đức Thánh Cha Piô XII hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Hai năm trước, vào dịp công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác mông triệu, Ngài đă được thấy 4 lần trong 4 ngày hiện tượng mặt trời quay như ở Fatima ngày 13/10/1917.

     

12/11/1954: Nguyện Đường Hiện Ra ở Fatima được Đức Giáo Hoàng Piô XII nâng lên bậc Vương Cung Thánh Đường.

     

4/4/1957: Bí Mật Fatima phần  thứ ba được gửi  về Ṭa Thánh sau thời gian được Đức giám mục Da Silva, địa phận Lieria, lưu giữ trong công hàm của giáo phận.

     

16/4/1957: Bản văn Bí Mật Fatima thứ ba do chị Lucia viết và được đức giám mục địa phận Liera giữ trong công hàm của giáo phận, theo ư muốn của Ṭa Thánh, được gửi đến Rôma hôm nay.    

 

26/12/1957: Chị Lucia nói với vị linh mục đóng vai phó cáo thỉnh viên trong tiến tŕnh điều tra phong Á Thánh cho Phanxicô và Giaxinta là Fuentes, những lời được linh mục Joaquin Maria Alonso, C.M.F, phổ biến trong cuốn The Secret of Fatima - Fact and Legend, The Ravengate Press, Cambridge 1990, trang 109, như sau: "Ma quỉ đang thực hiện một cuộc quyết chiến với Trinh Nữ Maria. Hắn thấy rằng thời gian của ḿnh không c̣n dài, nên hắn tận dụng mọi nỗ lực để chiếm đoạt nhiều linh hồn bao nhiêu có thể”.

 

17/8/1959: Đức Thánh Cha Gioan XXIII nhận bản văn Bí Mật Fatima thứ ba và mở ra đọc sau đó mấy ngày khi có mặt cha giải tội của Ngài. Tuy nhiên, Ngài đă không tiết lộ ǵ.

     

8/2/1960: Ṭa Thánh tuyên bố không tiết lộ Bí Mật Fatima.

     

21/11/1964: Nhân dịp công bố Hiến Chế Tín Lư về Giáo Hội “Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium” trước toàn thể nghị phụ tham dự Công Đồng Chung Vaticanô II, Đức Thánh Cha Phaolô VI đă chẳng những tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội mà c̣n hiến  dâng toàn thể nhân loại cho Mẹ nữa. Hành động hiến dâng này của ngài không có ư hiến dâng Nước Nga và hiệp cùng toàn thể hàng giáo phẩm thế giới bấy giờ, bởi vậy không phải là tác động đáp ứng những ǵ Thiên Chúa muốn và cách thức Thiên Chúa muốn được Mẹ Maria cho biết ngày 13/6/1929.

     

27/3/1965: Đức Thánh Cha Phaolô VI đă ngỏ ư muốn xem Bí Mật Fatima thứ ba này và sau khi đọc xong, Ngài cũng không tiết lộ ǵ cả.

     

13/5/1967: Đức Thánh Cha Phaolô VI gửi đại diện đến dâng Bông Hồng Vàng cho Đức Mẹ ở Fatima nhân dịp kim khánh 50 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và chính Ngài cũng đến “như một người hành hương cầu cho ḥa b́nh” tại đây. Ngài cũng hiến dâng thế giới cho Mẹ Maria nhưng không phải là Nước Nga và hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới. Trong dịp này, Ngài cũng muốn có mặt của chị Lucia, nữ tu Carmêlô ở Coimbra.

     

1973: Cuốn Hồi Kư của Chị Lucia lần đầu tiên được cha A.M. Martins cho phát hành bằng ba thứ tiếng chính là Bồ Đào Nha, Pháp và Anh.

    

2/7/1979: Hồ sơ phong thánh cho hai “đầy tớ Chúa” là Giaxinta và Phanxicô bắt đầu được gửi tŕnh Toà Thánh Rôma.                                                               

 

13/5/1981: Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II bị ám sát hụt tại quảng trường thánh Phêrô nhưng phải điều trị trong bệnh viện. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha đă tâm sự với Đức Giám Mục Paolo Maria Hnilica, S.J. là: "Trong ba tháng này, Ta đă hiểu được là chỉ có một giải quyết duy nhất cho tất cả mọi vấn đề trên thế giới, cho khỏi chiến tranh, cho khỏi vô thần, cho khỏi lạc xa Thiên Chúa, đó là sự trở lại của Nước Nga. Sự trở lại của Nước Nga là nội dung và ư nghĩa của sứ điệp Fatima. Cho đến lúc đó Đức Mẹ mới chiến thắng" (FFM:7-9/92).

    

7/6/1981: Đức Gioan Phaolô II, sau khi bị ám sát không chết đă đọc Bí Mật Fatima phần thứ 3, và đă thực hiện việc hiến dâng này tất cả là 3 lần: lần đầu tiên vào ngày, tức ngay sau biến cố ngài bị ám sát không chết 25 ngày, dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kỷ niệm 1600 năm Công Đồng Constantinopoli I và 1550 Công Đồng Êphêsô, tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Rôma.     

 

18/7/1981: Phần thứ ba Bí Mật Fatima được đưa ra khỏi văn khố của Ṭa Thánh mà mang đến cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho tới ngày 11/8 cùng năm mới trả về cho văn khố của Ṭa Thánh.

 

13/5/1982: Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đến hành hương tại Fatima để tạ ơn Mẹ đă cứu mạng Ngài đúng một năm trước tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đi hành hương, Đức Thánh Cha đă đọc Bí Mật Fatima thứ ba và đă gửi thư cho các giám mục để kêu gọi hiệp dâng thế giới và Nước Nga với Ngài khi Ngài thực hiện việc này tại Fatima.

    

25/3/1984: Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cùng với toàn thể các giám mục trên thế giới (mà Ngài đă gửi thư kêu gọi từ ngày 8/12/1983) tái dâng thế giới và Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Trong ngày này, đức giám mục Paolo Maria Hnilica đă lọt được vào nội địa của Nước Nga, và tại nhà thờ thánh Micae ở ngay thủ đô Cẩm Linh, như để đại diện cho toàn thể hàng giáo phẩm Nga đang bị cầm giữ, ngài đă cùng ĐTC hiệp dâng Nước Nga cho TTVNNT Mẹ.

    

1985: Trong tác phẩm thẩm định  về t́nh h́nh Giáo Hội sau 20 năm bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II là cuốn The Ratzinge Report (ấn bản Anh ngữ, Ignatius Press xuất bản năm 1985, trang 109-110), ĐHY Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin côn g nhận là ngài đă đọc Bí Mật Fatima phần thứ ba, và ngài cho biết rằng nếu phần bí mật này chưa được tiết lộ “không phải là v́ các vị Giáo Hoàng muốn dấu một điều ǵ đó khủng khiếp”, trái lại, “Đức Thánh Cha nghĩ rằng nó sẽ chẳng thêm thắt ǵ vào những điều mà một Kitô hữu cần phải biết từ Mạc Khải cũng như từ nội dung rơ ràng của các lần Đức Mẹ hiện ra được Giáo Hội chuẩn nhận, một nội dung chỉ tái khẳng định tính cách khẩn trương của việc thống hối, cải thiện, thứ tha, chay tịnh. Giáo Hội có thể bị nguy cơ thiên về chủ nghĩa cảm xúc trong việc phổ biến ‘bí mật thứ ba’ này, trong việc khai thác nội dung của phần bí mật này”.

     

13/5/1989: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă rút ngắn tiến tŕnh phong thánh cho Phanxicô và Giaxinta (bị đ́nh trệ từ năm 1952 v́ vấn đề tuổi tác), bằng việc công nhận nhân đức anh hùng của hai em như là những Đấng Đáng Kính này ngày 13/5/1989, sau khi Thánh Bộ Cứu Xét Phong Thánh lại nhận được 180 khẩn nguyện thư thuộc 44 quốc gia trên thế giới, từ các vị hồng y, giám mục, đặc sứ ṭa thánh và linh mục coi xứ tŕnh bày cho thấy những lợi điểm của việc phong thánh cho hai em đối với giới trẻ trong thế giới hiện đại.

    

7/1989: Chị Lucia tuyên bố việc hiến dâng của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II thực hiện ngày 25/3/1984 đă làm đúng như ư muốn của Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ giữ lời của Ngài. Quả nhiên, chỉ một tháng sau, vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ bốn 72 năm trước, tức ngày 19/8, biến cố Đông Âu bắt đầu xẩy ra, khởi nguồn từ Ba-Lan, quê hương của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II  (xem Tam Cá Nguyệt San Fatima Family Messenger 10-12/1989).

     

29/9/1989: Chị Lucia đă khẳng định rơ ràng bằng một bức thư là việc ĐTC GPII hiến dâng thế giới và Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 đă đươc thực hiện đúng như những ǵ Đức Mẹ xin (Documents on Fatima, English edition, Fatima Family Apostolate, 1992, trang 84).

     

13/5/1991: Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đến Fatima hành hương lần thứ hai, kỷ niệm 10 năm biến cố ngài được Đức Mẹ cứu cho khỏi bị ám sát chết ở Quảng Trường Thánh Phêrô, và ngài xin ơn ḥa b́nh cho thế giới với lời cầu: “Lạy Mẹ Maria, xin ban cho thế giới Chúa Kitô, ḥa b́nh của chúng con”. Chị Lucia cũng có mặt tại Fatima lần này.                                                          

    

25/12/1991: Tổng thống Liên Bang Sô Viết Gorbachev từ chức. Chủ thuyết và chế độ cộng sản hoàn toàn chấm dứt tại Nga. Tờ "Thời báo" (Time), một tờ báo quốc tế, số ra ngày 30/12/1991, đă phát biểu: "Vào một lúc thích thuận, thế giới sẽ nhận biết rằng việc chiến thắng cộng sản là nhờ ở sự can thiệp của Mẹ Chúa Giêsu". Mikhail Gorbachev, tổng thống Liên Sô, đă đến Rôma triều kiến ĐTC GPII hai lần, lần nhất vào ngày 1/12/1989, sau khi Biến Cố Đông Âu kết thúc, và lần hai vào ngày 18/11/1990.

      

1994: Trong tác phẩm “Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” (ấn bản Anh Ngữ, Alfred A. Knopf, 1994, trang 131-132), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă trả lời vấn nạn “phải chăng Thiên Chúa đă nhúng tay vào việc sụp đổ của Cộng sản?” như sau:

 

"Chúng ta phải nói sao về 3 trẻ ở Fatima, những em nhỏ, ngay trước cuộc bùng nổ của Cách Mạng Tháng Mười, đột nhiên nghe thấy rằng: 'Nước Nga sẽ trở lại' và 'Cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng'...? Chúng không thể nào tạo ra những tiên đoán này. Chúng không biết đầy đủ về lịch sử hay địa dư, cũng không biết về những biến chuyển trong xă hội cũng như những phát triển về ư thức hệ. Thế mà, việc đă xẩy ra đúng như chúng đă nói. Có thể đây cũng là lư do tại sao mà một vị Giáo Hoàng từ 'một xứ sở xa xôi' đă được kêu gọi đến, đó có thể là lư do tại sao cần phải có một cuộc cố sát xẩy ra tại Công Trường Thánh Phêrô ngay vào ngày 13-5-1981, ngày kỷ niệm biến cố hiện ra lần thứ nhất ở Fatima - để tất cả mọi sự được trở nên thông suốt và thấu đáo, để tiếng của Thiên Chúa nói trong lịch sử loài người qua những 'dấu chỉ thời đại' có thể dễ nghe và dễ hiểu hơn".

 

Ở trang 221, ngài c̣n cho biết tiếp:

 

Tôi có được niềm xác tín này cho dù tôi không biết nhiều về Fatima. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng có một sự liên tục nào đó giữa La Salette, Lộ Đức và Fatima – và trong quá khứ trước nữa, với cả Jasna Góra Balan nước tôi nữa…. Vậy là chúng ta tiến đến với ngày 3/5/1981, ngày tôi bị đă thương bởi những viên đạn bắn vào người ở Quảng Trường Thánh Phêrô. Mới đầu, tôi không để ư tới sự kiện là cuộc cố sát này đă xẩy ra vào ngay ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra với 3 thiếu nhi Fatima ở Bồ Đào Nha và nói với các em những lời mà giờ đây, vào cuối thế kỷ này, dường như đă gần được nên trọn. Qua biến cố ấy, không phải hay sao, Chúa Kitô có lẽ muốn nói lại một lần nữa rằng: ‘Đừng sợ’? Không phải hay sao, Người đă lập lại lời huấn dụ Phục Sinh ấy cho vị Giáo Hoàng này, cho Giáo Hội, và một cách gián tiếp cho toàn thể nhân loại?”.

     

28/6/1999: Hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta lại được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban bố một sắc lệnh công nhận phép lạ của hai Đấng Đáng Kính này làm, để hai vị có thể được Giáo Hội tuyên phong Á Thánh.

     

19/4/2000: ĐTC  Gioan Phaolô II đă gửi 1 bức thư cho chị Lucia, trong đó ngài nói trước với chị về lễ Phong Chân Phước cho Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000, và về việc ngài cử đại diện của ngài đến  với chị để hỏi về một số vấn đề liên quan tới Bí Mật Fatima phần thứ ba:

 

ĐTGM Bertone, được ĐGM giáo phận Leiria là Serafim de Sousa Derreira e Silva hộ tống, sẽ thay tôi đến hỏi một số vấn đề về việc giải thích ‘phần thứ ba của bí mật này’. Sơ Maria Lucia, xin sơ cứ nói một cách cởi mở và thẳng thắn với ĐTGM Bertone là vị sẽ tường tŕnh trức tiếp cho tôi những lời giải đáp của sơ”.

    

27/4/2000: Vị đại diện Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là Đức Tổng Giám Mục Tổng Thư Kư Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin Tarcisio Bertone (cùng với Đức Giám Mục Serafim de Sousa Ferreira e Silva cai quản giáo phận địa phương Leiria-Fatima) đến gặp chị Lucia tại đan viện Camêlô của chị ở Coimbra về phần Bí Mật Fatima thứ ba, trước khi chính thức công bố phần bí mật này. Trong dịp này, để trả lời cho 3 vấn đề chính yếu được vị đại diện ĐTC đặt ra cho chị:

 

Thứ nhất là vấn đề liên quan tới tính cách xác thực của bản văn Bí Mật Fatima: chị nói “Đây là bức thư của con. Đây là chữ viết của con”; Thứ hai là vấn đề “phải chăng h́nh ảnh chính trong thị kiến là Đức Giáo Hoàng?”, chị công nhận ngay lập tức là đúng như vậy, tuy lúc được thị kiến thấy phần bí mật Fatima thứ ba này chị và Phanxicô hay Giaxinta không biết rơ là vị Giáo Hoàng nào; Thứ ba liên quan tới vấn đề thời điểm tiết lộ phần  Bí Mật Fatima c̣n lại: “Tại sao chỉ sau năm 1960? Đức Mẹ có ấn định rơ ngày tiết lộ hay chăng?”.  (v́ chị viết ở ngoài bao thư đựng phần bí mật c̣n lại này như thế khi chị gửi nó đến vị giám mục địa phương bấy giờ), chị Lucia đă thành thực thú nhận: “Không phải là Đức Mẹ. Con ấn định ngày này vị con trực giác thấy rằng trước năm 1960 sẽ không hiểu được phần bí mật này, chỉ sau đó mới có thể hiểu được thôi…”.

     

13/5/2000: Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đến hành hương Fatima lần thứ ba, để phong Á Thánh cho Phanxicô và Giaxinta. Và cuối Thánh Lễ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Ṭa Thánh là Angelo Sodano đă tuyên bố là Đức Thánh Cha sẽ cho tiết lộ phần cuối cùng của Bí Mật Fatima.

    

26/6/2000: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin của Ṭa Thánh tiết lộ phần Bí Mật Fatima thứ ba, với phần dẫn  giải về thần học của ĐHY Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin Joseph Ratzinger.

    

Mùa Chay năm 2002: Lễ Mẹ Fatima 13/5/2003 được thêm vào bản điều chỉnh Phụng Vụ lần thứ hai, một bản điều chính được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phê chuẩn  từ năm 2000 và được Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích chính thức loan báo vào Mùa Chay năm 2002. Theo bản điều chỉnh Phụng Vụ lần hai này, mỗi năm Mẹ Maria có thêm 2 lễ nữa (là 16 lễ tất cả), đó là Lễ Mẹ Fatima 13/5 và Lễ Thánh Danh Mẹ 12/9, sau Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9 bốn ngày.

    

13/5/2003: Lần đầu tiên Lễ Đức Mẹ Fatima được cử hành trong Giáo Hội hoàn vũ.

 

24/3/2004: Thứ Tư, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă dùng buổi triều kiến chung hằng tuần vào ngày này để nhắc lại mục đích của việc Ngài tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 20 năm trước đây, dịp kết thúc Năm Thánh Cứu Chuộc, 25/3/1984, như sau:

 

Tôi đặc biệt nhớ đến ngày 25/3 năm 1984, Năm Thánh Cứu Chuộc. Hai mươi năm đă qua đi từ ngày ở Quảng Trường Thánh Phêrô, hiệp nhất về tinh thần với tất cả các giám mục trên thế giới được ‘triệu tập’ trước đó, Tôi đă hiến dâng tất cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria để đáp ứng lời yêu cầu của Đức Mẹ ở Fatima”.

    

13/2/2005: Chị Lucia qua đời, hưởng thọ gần 98 tuổi v́ chị vào đời ngày 22/3/1907, sau khi, như Mẹ Maria báo trước cho chị ngày 13/6/1917 rằng chị cần phải ở lại thế gian lâu hơn Giaxinta và Phanxicô v́ Chúa Giêsu muốn dùng chị để hoàn tất sứ vụ làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến.

 

19/2/2005: Chúa Nhật, 20/2/2005, ĐGM Serafim Ferreira e Silva cai quản giáo phận Fatima, trong khi cử hành lễ kính hai chân phước TNF Phanxicô và Giaxinta ở Đền Thánh Mẫu Fatima, đă thông báo rằng: “Tôi có thể khẳng định là hôm 19/2/2005, vấn đề được gọi là ‘positio’ đă được tŕnh nộp cho việc phong hiển thánh của hai chân phước Giaxinta và Phanxicô Marto”. Vào cuối cuộc cử hành này, ĐGM đă cắt nghĩa là việc kết thúc vấn đề “position” tức là vấn đề  “tiến tŕnh hồ sơ đă được hoàn tất, được chuyển dịch sang Ư ngữ, hoàn toàn chấm dứt và được tŕnh nộp cho ĐHY tổng trưởng Thánh Bộ Án Phong Thánh. Ngài cho biết tiếp: “Từ nay trở đi, hồ sơ phong thánh này sẽ tùy thuộc vào phán quyết của các vị hồng y cũng như các vị bác sĩ. Phán quyết cuối cùng là quyết định của Đức Giáo Hoàng”.

    

22/2/2005: Lễ Ngai Ṭa Thánh Phêrô, ra mắt Tác phẩm cuối cùng của ĐTC GPII là cuốn “Hồi Niệm và Căn Tính” của ḿnh (ấn bản Anh ngữ, Riooăoli, New York, 2005), trong đó, ở phần phụ trương, chính Đức Gioan Phaolô II đă cho biết những ǵ xẩy ra sau lúc ngài bị ám sát 13/5/1981, tức sau tiếng súng nổ và sau khi ngài được đưa vào bệnh viện thế này: “Tôi đă không tỉnh dạy cho đến ngày hôm sau, vào khoảng buổi trưa” (trang 161). Cũng trong phần phụ trương này, (ở trang 163-164), ngài c̣n cho biết thêm về con người ra tay ám sát ngài liên quan tới Bí Mật Fatima phần thứ ba như sau:

 

Vào khoảng Giáng Sinh năm 1983, tôi đă thăm kẻ tấn công tôi đang bị nhốt trong tù. Chúng tôi nói chuyện lâu giờ. Aĺ Agca, ai cũng đều biết, là một tay sát thủ chuyên nghiệp. Tức là cuộc tấn công này không phải bởi sáng kiến riêng tư của anh ta, mà là từ ư nghĩ của một người khác; một người nào đó đă sai khiến anh ta thực hiện điều này. Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, Aĺ Agca vẫn c̣n tỏ ra lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao một cuộc cố t́nh ám sát như vậy mà lại có thể bất thành cho được. Anh ta đă rất ư là thận trọng xếp đặt mọi sự, chú ư tới từng chi tiết nhỏ một. Thế mà nạn nhân được nhắm tới của anh ta lại thoát chết. Làm sao có thể xấy ra như thế được cơ chứ? Cái hay là ở chỗ t́nh trạng bối rối của anh ta đă dẫn anh ta tới vấn đề về đạo giáo. Anh ta muốn biết về bí mật Fatima, và bí mật này thực sự là ǵ. Đó là mối quan tâm chính của anh ta; anh ta muốn biết điều này hơn bất cứ một cái ǵ khác. Có lẽ những vấn nạn dai dẳng đă cho thấy rằng anh ta đă nắm được một điều ǵ đó thực sự là hệ trọng. Aĺ Agca có lẽ đă cảm thấy được rằng có một quyền lực cao cả, vượt trên cả quyền lực của anh ta, trên cả khả năng bắn giết nữa. Bởi vậy anh ta đă bắt đầu t́m kiếm quyền lực cao cả này. Tôi hy vọng và cầu xin cho anh ta t́m thấy quyền lực cao cả ấy”. 

 

22/2/2007: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI viết lời giới thiệu cho tác phẩm “Vị Thụ Khải Cuối Cùng của Fatima: Những Lần Tôi Gặp Gỡ Chị Lucia” của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, nguyên thư kư Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin thời Hồng Y Joseph Ratzinger.

 

Chị Lucia trao phó rất nhiều hồi niệm cho cuốn sách ‘Vị Thụ Khải Cuối Cùng của Fatima’ để nói về các biến cố đă đánh dấu lịch sử của giai đoạn cuối cùng trong thế kỷ 20. Chị đă trao phó chúng cho cuốn sách này để chúng không phải tồn tại chỉ là một thứ hành lư quí báu của cảm xúc cá nhân, mà chúng được trao chuyền như một ghi niệm chung mang ư nghĩa quan trọng đối với lịch sử trần thế. Nơi người nữ tu khiêm tốn này chiếu tỏa vai tṛ của Đức Trinh Nữ Maria là vị, bằng bàn tay từ mẫu của ḿnh, đang hỗ trợ Kitô hữu trải qua nỗi nghiệt ngă của cuộc đời. Tôi hết sức cảm xúc trước lời hứa an ủi của Vị Trinh Nữ Rất Thánh này, những lời giống như một thứ tổng hợp và một ấn tín quí báu, đó là: ‘Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng’. Những lời đă được viết lên là: ‘’Tiếng xin vâng’ của Mẹ Maria, lời nói của ḷng Mẹ, đă làm thay đổi lịch sử thế giới, v́ nó mang đến cho thế giới Đấng Cứu Thế – v́ nhờ tiếng ‘ xin vâng’ này Thiên Chúa mới có thể làm người giữa chúng ta và Người sẽ măi măi như vậy. Chưa hết, ‘từ lúc chính Thiên Chúa có một trái tim con người và hướng tự do của con người về sự thiện, về Thiên Chúa, th́ tự do hành ác không phải là phán quyết cuối cùng nữa’. Sứ điệp Fatima là một xác nhận hơn nữa về điều ấy”.

   

13/5/2007: V́ chuyến tông du Ba Tây của ḿnh vào thời điểm từ mùng 9 đến 14 tháng 5/2007, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI không thể sang Linh Địa Thánh Mẫu Fatima để cử hành mừng 90 Năm Biến Cố Thánh Mẫu đặc biệt này.

 

Tuy nhiên, ngài đă cử đại diện đến thay, đó là Đức Hồng Y Angelo Sodano trưởng hồng y đoàn. Trong sứ điệp gửi cho ngày này, ngài nhấn mạnh đến việc cầu Kinh Mân Côi như sau: “Chúng tôi, những người đă từng viếng thăm đền thánh này, và với tư cách là tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin đă nghiên cứu sứ điệp được Đức Trinh Nữ Maria ủy thác cho các em mục đồng nhỏ bé, hy vọng rằng tín hữu sẽ tái nhận thức được giá trị của việc cầu kinh mân côi thánh”.

 

Ngoài ra, ngài vẫn lưu tâm đặc biệt đến ngày này. Ở Ba Tây, vào chính ngày Chúa Nhật 13/5, trước khi nguyện kinh Lạy Nữ Vương, ngài đă nói bằng tiếng Bồ Đào Nha rằng: “Hôm nay là ngày kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra. Những lần hiện ra ở Fatima này, qua lời kêu gọi mănh liệt hăy hoán cải và thống hối, chắc chắn mang tính cách ngôn sứ hơn hết trong tất cả các cuộc hiện ra hiện đại”.

 

Chưa hết, ngài c̣n ban Huấn Dụ vào Tối Thứ Bảy 12/5 sau Lần Hạt Mân Côi như sau: “Xin Mẹ hăy âm vang tiếng kêu xin Mẹ đă thốt lên ở Fatima cho việc hoán cải của các tội nhân được trở thành một thực tại biến đổi đời sống xă hội của chúng con”.

 

13/5/2010: ĐTC Biển Đức XVI đă viếng thăm Linh Địa Fatima lần đầu tiên (11-14/5/2010), và trong bài giảng vào chính ngày 13/5, ngài đă kết thúc bằng việc hướng về cuộc mừng đệ nhất bách chu niên Biến Cố Thánh Mẫu Fatima như sau: “Chúng ta sẽ lầm lạc khi nghĩ rằng vai tṛ ngôn sứ của Fatima đă hoàn tất... Chớ ǵ 7 năm hướng chúng ta tới biến cố mừng trăm năm của những cuộc hiện ra này mau chóng hoàn tất lời tiên tri về cuộc vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cho vinh quang của Ba Ngôi Chí Thánh".

 

 

Cùng Mẹ Cảm Tạ Ngợi Khen Chúa - Magnificat

GP San Bernadino, California Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/07

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL