Gợi Ư Học Hỏi

 

Tông Thư

Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

 

 

Tổng Tóm

 

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria gồm có 3 phần: phần mở đầu, phần diễn giải, và phần kết thúc.

Phần mở đầu về ư nghĩa và giá trị của Kinh Mân Côi.

Phần diễn giải: Chương 1 về linh đạo Kinh Mân Côi – cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Kitô; Chương 2 về các Mầu Nhiệm nơi Kinh Mân Côi; Chương 3 về các kinh nguyện làm nên Kinh Mân Côi và phương thức xứng hợp để lần hạt Mân Côi một cách hiệu nghiệm.

Phần kết thúc về tác dụng của Kinh Mân Côi.

Sau đây là bản tóm gọn 12 câu hỏi thiết yếu liên quan tới Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, bao gồm hầu như toàn thể văn kiện này, để gợi ư học hỏi cả năm 12  tháng cho Tông Đồ Fatima khắp nơi trong Năm 2011 về Mệnh Lệnh Fatima – Lần Hạt Mân Côi.

 

 

12 Vấn Đề

Tông Huấn Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

đ học hỏi từng tháng trong năm

 

 

 

1-      “Kinh Mân Côi chất chứa tất cả những ǵ sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói được rằng Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm” (đoạn 1)

2-      “Việc lần hạt Mân Côi không là ǵ khác ngoài việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô” (đoạn 3)

3-      “Chẳng những kinh nguyện này không tương khắc với Phụng Vụ, kinh này c̣n nuôi dưỡng cho phụng vụ nữa” (đoạn 4)

4-      “Kinh Mân Côi là một trong những truyền thống chiêm niệm Kitô Giáo đẹp nhất và đáng kể nhất” (đoạn 5)

5-      “Những điều Mẹ tưởng niệm có thể được coi như là ‘kinh mân côi’ Mẹ không ngừng lần suốt cuộc sống trần gian của Mẹ” (đoạn 11)

6-      “Trong nhiều mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Kitô chỉ có một ít được thấy nơi Kinh Mân Côi theo thể thức đă được thiết lập một cách chung chung đă được Giáo Hội đóng chấm chuẩn nhận. Việc chọn lựa những mầu nhiệm ấy được ấn định ngay từ khi bắt đầu có kinh nguyện này, một kinh nguyện dựa vào con số 150, 150 Thánh Vịnh trong Sách Thánh Vịnh” (đoạn 19)

7-      “Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng”: Lư do và mục đích, nội dung và ư nghĩa?

8-      “Bằng việc đọc lên những lời của Thiên Thần Gabiên và của bà Thánh Isave trong Kinh Kính Mừng, chúng ta cảm thấy ḿnh được liên lỉ thúc đẩy t́m kiếm lại nơi Mẹ Maria, nơi đôi cánh tay của Mẹ, cũng như nơi trái tim của Mẹ, ‘quả phúc của ḷng Mẹ’ (x Lk 1:42)” (đoạn 24)

9-      “Kinh Mân Côi thực sự ‘làm nên nhịp sống của con người’” (đoạn 25)

10-  “Việc suy niệm các mầu nhiệm Chúa Kitô nơi Kinh Mân Côi được thực hiện bằng phương pháp giúp cho những mầu nhiệm này thấm nhập. Đó là phương pháp căn cứ vào việc lập đi lập lại” (đoạn 26)

11-  “Kinh Mân Côi có cơ nguy chẳng những không làm trổ sinh những hiệu quả thiêng liêng vốn có, thậm chí các hạt được dùng để lần có thể được coi như là một thứ bùa ngải hay một thứ đồ nghề ảo thuật, làm méo mó đi tất cả ư nghĩa và chức phận của những hạt kinh ấy” (đoạn 28).

12-  “Việc lần hạt Mân Côi từ trước đến nay vẫn được thi hành bằng việc sử dụng một cỗ tràng hạt…. Cách thức những hạt chuỗi này đồng qui nơi Cây Thánh Giá… Đời sống và việc cầu nguyện của người tín hữu được tập trung vào Chúa Kitô. Hết mọi sự được bắt đầu từ Người, hết mọi sự đều qui về Người, hết mọi sự nhờ Người mà đến cùng Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần”. (đoạn 36)