Phần Nhất

 

Tận Thế

 

Ngày 30-5-1862, thánh Don Bosco đă kể lại rằng ngài đă nằm mơ thấy một vùng biển bao la. Lênh đênh trên đó có nhiều con tầu nhỏ quần tụ lại để tấn công một chiếc tầu to lớn hơn chúng. Cảnh tượng trận hải chiến và h́nh dáng con tầu bị tấn công đă được vẽ lại đúng như lời diễn tả của thánh nhân. Đây không phải là điềm mộng về h́nh ảnh Giáo Hội thời tận thế ư?

 

PIX HERE

"Hận Thù Quyết Thắng"

là một cảm nhận thức thời 

về những "điềm trời" (Mt. 16:1)

được tỏ hiện qua những mạc khải tư

cũng như qua những dữ kiện lịch sử,

để nhờ đối chiếu chúng

với các văn kiện đồng thời của Giáo Hội

cũng như với những Lời Thánh Kinh thần linh

 liên quan đến tận thế

mà linh cảm thấy rằng quả thực

đă tới lúc con người cần phải hiên ngang

"đứng thẳng và ngẩng đầu lên cao,

v́ việc giải cứu đă gần kề" (Lc 21:28).

 

-1- 

Nhận Ra Dấu Chỉ Thời Đại

là một việc Khẩn Thiết Cấp Thời 

 

            Để trả lời cho câu hỏi các môn đệ: "Xin Thày cho chúng con biết khi nào th́ tất cả những điều (Thày vừa nói về thành Giêrusalem bị tàn phá tan tành) này xẩy ra? Đâu là dấu hiệu báo trước Thày đến và tận cùng thế giới?" (Mt 24:3), Chúa Giêsu đáp: "Về ngày giờ dứt khoát lúc nào, không ai biết được, kể cả các thần trời hay Con, ngoài trừ một ḿnh Cha mà thôi" (Mt 24:36)

 

Thế nhưng, chính Đấng mạc khải cho con người biết chắc chắn là sẽ có ngày tận thế (x. Mt 24:34-35' 28:20) lại tiết lộ cho con người biết những dấu hiệu, cùng với những hiện tượng và biến cố xẩy ra trong (trước, đang và sau) thời điểm tận thế (x. Mt 24:4-35' 25:31-46). Ngoài ra, Người c̣n khuyên con người phải tỉnh thức đón chờ ngày Người tái giáng trong vinh quang (x. Mt 24:4,30,33).

 

Bởi vậy, nếu con người không khôn ngoan tỉnh thức như 5 trinh nữ khôn ngoan (x. Mt 25:1) th́ ngày Người đến thường lại xẩy ra "vào giờ không ngờ nhất" (Mt 24:44,50), họ sẽ đời đời bị loại (x. Mt 24:51) v́ không thể nào kịp trở tay (x. Mt 25:10).

 

Như thế, theo ư hướng của Đấng mạc khải cho con người biết là sẽ có ngày tận thế, nhất là cho thành phần vẫn tuyên xưng: "Tôi tin một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô... ngày sau bởi trời lại xuống phán xét... Tôi trông đợi kẻ chết sống lại", th́ việc t́m hiểu và suy đoán về những ǵ liên quan đến ngày tận thế là một việc làm hết sức khẩn thiết.

 

Việc "nhận ra dấu chỉ thời đại" (Mt 16:3) này hết sức hẩn thiết, v́, chẳng những nó có liên quan trực tiếp đến phần rỗi đời đời của mỗi người, mà nhất là c̣n liên quan đến sứ mệnh của toàn thể nhân loại nói chung và Giáo Hội nói riêng, trong việc sửa soạn làm sao cho xứng đáng để "nghênh đón" (Mt 25:6' KH 21:2) "Vua muôn thế hệ" (1Tim 1:17), Đấng "đă xuất hiện lần thứ nhất vào lúc cuối thời để xoá tội một lần vĩnh viễn bằng hy sinh của ḿnh... (cũng) sẽ xuất hiện lần thứ hai để mang ơn cứu độ cho những ai thiết tha trông đợi Người" (DT 9:26-27)

 

Theo ư nghĩa của đoạn Thánh Kinh Tân Ước vừa được trích dẫn trên đây, đoạn 9 câu 26,trong thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Do Thái, th́ "cuối thời" rơ ràng là khác với ngày tận thế. Bởi vậy, nếu tính theo thời gian, ngày tận thế chính là thời điểm sau hết của "cuối thời".

 

Bởi v́, nếu "trong những ngày qua, Thiên Chúa đă nói với chúng ta bằng nhiều kiểu nhiều cách qua các tiên tri' vào cuối thời này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Con Ḿnh" (DT 1:2), th́ "cuối thời" là giai đoạn Thiên Chúa muốn "tất cả sự thật" (Gn 16:13) về ḿnh, mà Ngài đă tiết lộ mờ mờ qua Thánh Kinh Cựu Ước, phải được hoàn toàn và trọn vẹn mạc khải cho con người trực tiếp qua Con Ḿnh "là hiện thân đích thực bản thể Cha" (DT 1:3), Đấng "đă tỏ ra tất cả những ǵ đă nghe từ Cha" (Gn 15:15) để "ai thấy Ta là thấy Cha" (Gn 14:9).

 

Thật vậy, theo tiến tŕnh của giai đoạn "cuối thời" này, Thiên Chúa đă bắt đầu trực diện tỏ ḿnh ra, tức mạc khải cho con người một cách "rơ ràng" (Gn 16:25) qua Con Ḿnh, đó là lúc "khi đến thời gian ấn định, Thiên Chúa sai Con Ḿnh sinh ra bởi một người nữ" (Gal 4:4), tức từ lúc "Lời hoá thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gn 1:14), nhất là lúc "Chúa Giêsu đă nói 'giờ đây đă được hoàn tất'" (Gn 19:30). Tuy nhiên, công cuộc cứu độ của Người, như một Tin Mừng Sự Sống, cần phải được loan báo "cho mọi tạo vật" (Mc 16:15), "cho mọi dân tộc" (Lc 24:47) và "cho đến tận thế" (Mt 28:20) nữa, mà "chỉ sau đó mới là tận cùng" (Mt 24:14), tức mới đến ngày tận thế, đến thời điểm sau hết của giai đoạn "cuối thời".

 

Sở dĩ thời đại chúng ta đang sống đây, kể từ hậu bán  thế kỷ 19, nhất là từ đầu thế kỷ 20, đặc biệt từ giai đoạn sau thập niên 1960 trở đi, có thể được coi là thời điểm đă bước vào và đang ở vào thời điểm của ngày tận thế, (như nhiều người vẫn khách quan nghe nói đến, thậm chí c̣n chủ quan cảm thấy có thể ngày tận thế sẽ xẩy ra vào năm 2000), là v́ 5 "điềm trời" (Mt 16:3) sau đây: