Lễ Thánh Giuse, Phu Quân Mẹ Maria, 19/3/2002

 

MẸ MARIA VÀ THÁNH GIUSE SỐNG TẶNG ÂN ĐỒNG TRINH

 

1- Khi tỏ cho thấy Mẹ Maria như là một “trinh nữ”, Phúc Âm Thánh Luca c̣n thêm rằng Mẹ đă “được đính hôn với một người tên là Giuse thuộc gịng dơi Đavít” (Lk 1:27). Hai chi tiết này thoạt tiên chúng ta thấy có vẻ mâu thuẫn với nhau. 

Cần phải để ư là tiếng Hy Lạp được dùng trong đoạn văn này không có ư nói đến trường hợp của một người phụ nữ đă có hôn ước và v́ thế đang sống đời sống hôn nhân, mà là đến trường hợp của một người đính hôn. Tuy nhiên, không giống như những ǵ xẩy ra nơi các nền văn hóa tân tiến, tục lệ Do Thái xưa kia về việc đính hôn đă công nhận đó là một khế ước và b́nh thường đă có giá trị vĩnh viễn, tức là nó đă thực sự đưa con người đính ước vào đời sống hôn nhân, cho dù cuộc hôn nhân hoàn tất chỉ khi nào người nam đem người nữ về nhà ḿnh.  

Như thế, vào thời điểm Truyền Tin, Mẹ Maria đă ở trong t́nh trạng của một người đính hôn. Chúng ta có thể tự nghĩ là tại sao Mẹ lại chấp nhận đính hôn, v́ Mẹ đă có ư định vĩnh viễn giữ ḿnh đồng trinh cơ mà. Thánh Luca đă biết được vấn đề này, nhưng vẫn ghi lại sự kiện ấy mà không có một lời giải thích nào cả. Sự kiện mà vị Thánh Kư, trong khi nhấn mạnh đến chủ ư giữ ḿnh đồng trinh của Mẹ Maria, đồng thời lại cho thấy Mẹ là hôn thê của Thánh Giuse, đă là một dấu chứng có tính cách khả tín của lịch sử về hai phần của sự kiện này. 

2- Chúng ta có thể cho rằng, vào lúc đính hôn của ḿnh, Thánh Giuse và Mẹ Maria đă biết được dự định của nhau trong việc muốn sống đời trinh khiết. Vả lại, Chúa Thánh Thần, Đấng đă soi động cho Mẹ Maria có ư muốn giữ ḿnh đồng trinh là t́nh trạng liên quan đến mầu nhiệm Nhập Thể, cũng là Đấng muốn Thánh Giuse thuộc về một đời sống gia đ́nh xứng hợp với việc tăng trưởng của Con Trẻ, cũng rất có thể đă gợi lên lên nơi Thánh Giuse tư tưởng giữ ḿnh đồng trinh nữa.  

Thiên thần Chúa đă hiện ra trong giấc mộng mà bảo ngài rằng: “Hỡi Giuse, con Đavít, đừng sợ nhận Maria làm vợ, v́ người đă thụ thai bởi Chúa Thánh Thần” (Mt 1:20). Như thế là ngài đă nhận được lời xác nhận cho thấy rằng ngài đă được kêu gọi để sống cuộc sống hôn nhân của ḿnh một cách hoàn toàn đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với một người nữ được chọn sinh ra Chúa Giêsu như thế, Thiên Chúa muốn kêu gọi thánh nhân hăy cộng tác vào việc thực hiện dự án cứu độ của Ngài. 

Loại hôn nhân Chúa Thánh Thần đă kết hợp Mẹ Maria và Thánh Giuse lại với nhau chỉ có thể hiểu được trong tương quan với dự án cứu độ cũng như với một linh đạo cao vời. Sự kiện hiện thực cụ thể của mầu nhiệm Nhập Thể đ̣i phải có một cuộc hạ sinh trinh khiết vẹn tuyền, một cuộc hạ sinh làm nổi bật tính cách của một người con thần linh, và đồng thời cũng cần đến một gia đ́nh có thể đáp ứng với việc phát triển b́nh thường nhân cách của Con Trẻ. 

Thật vậy, đối với việc đóng góp của ḿnh vào mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời, Thánh Giuse và Mẹ Maria đă được ơn sống cùng một lúc vừa đặc sủng đồng trinh lẫn tặng ân hôn nhân. Mối hiệp thông của Mẹ Maria và Thánh Giuse trong mối t́nh yêu trinh khiết, mặc dù là một trường hợp đặc biệt liên hệ đến việc hiện thực cụ thể mầu nhiệm Nhập Thể, cũng là một cuộc hôn nhân thực sự (x Tông Huấn Redemptoris Custos, 7). 

Cái khó khăn trong việc chấp nhận mầu nhiệm hiệp thông phu phụ cao cả này của các vị đă làm cho một số, từ thế kỷ thứ hai, cho rằng Thánh Giuse đă già lăo và coi ngài như vị bảo hộ của Mẹ hơn là hôn phu của Mẹ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp lại cho rằng ngài không phải là một ông già vào lúc ấy, song sự trọn lành nội tâm của ngài, hoa trái của ân sủng, đă khiến ngài sống tương quan vợ chồng với Mẹ Maria bằng một mối t́nh trinh khiết. 

3- Việc Thánh Giuse cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể cũng bao gồm cả việc thực thi vai tṛ làm cha của Chúa Giêsu nữa. Vị thiên thần đă công nhận phận vụ này của ngài khi hiện ra trong giấc mộng và xin ngài đặt tên cho Con Trẻ: “Người sẽ hạ sinh một con trai và ngươi sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu, v́ Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1:21).  

Trong khi không dính dáng đến vấn đề truyền sinh về thể lư, th́ vai tṛ làm cha của Thánh Giuse lại là một điều có thực chứ không phải chỉ bề ngoài vậy thôi. Phân tích giữa một người làm cha và một người thụ thai, có một bản văn cổ nói về đức đồng trinh của Mẹ Maria, đó là De Margarita (ở thế kỷ thứ bốn), như thế này: “Việc Trinh Nữ và Thánh Giuse dấn thân chấp nhận vai tṛ làm chồng và làm vợ khiến ngài có thể được gọi bằng danh xưng (cha) này; tuy nhiên là một người cha không truyền sinh”. Như thế, Thánh Giuse đă thi hành vai tṛ làm cha của Chúa Giêsu, thi hành một thứ quyền bính được Đấng Cứu Chuộc tự nguyện “vâng phục” (Lk 2:51), thi hành việc góp phần vào t́nh trạng tăng trưởng của Người cũng như vào những chỉ dẫn cho Người trong nghề thợ mộc. 

Kitô hữu luôn luôn nh́n nhận Thánh Giuse là một người đă sống hiệp thông thân t́nh với Mẹ Maria và Chúa Giêsu, họ cũng cho rằng cả trong giờ lâm chung, thánh nhân cũng được an ủi nơi sự hiện diện âu yếm của các ngài. Theo truyền thống Kitô hữu liên tục này, nhiều nơi đă tỏ ḷng tôn sùng đặc biệt với Thánh Gia, cũng như với Thánh Giuse, Vị Bảo Hộ của Đấng Cứu Chuộc. Như mọi người đều biết, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đă phú thác toàn thể Giáo Hội cho việc bảo hộ của thánh nhân. 

(ĐTC Gioan Phaolô II, Thứ Tư 21/8/1996,

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, trích dịch từ tuần san L’Osservatore Romano,

ấn bản Anh ngữ ngày 28/8/1996) 

 

Tuyên Tụng Thánh Mẫu

 

Người Cha Nuôi Trung Thành và Là Vị Bảo Hộ

 

(St. Bernardine of Siena, Sermo 2, de S. Joseph: Opera 7, 16. 27-30)

 

Có một luật chung liên quan đến tất cả mọi ơn đặc biệt được ban cho bất cứ một người nào. Bất cứ khi nào dự án thần linh chọn ai ban cho một ân huệ đặc biệt nào đó, hay chấp nhận một ơn gọi cao cả nào đó, Thiên Chúa đều trang bị cho con người được tuyển chọn này tất cả những tặng ân của Thần Linh cần thiết cho việc hoàn thành công việc Ngài trao phó cho họ. 

 

Luật chung này đặc biệt được chứng tỏ nơi trường hợp của Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa và là phu quân của Nữ Vương thế giới chúng ta, vị nữ vương ngự trên các thần trời. Thánh nhân được Cha hằng hữu chọn làm vị bảo hộ và bảo vệ tín cẩn các kho tàng cao quí nhất của Ngài, tức là Người Con thần linh của Ngài và Maria, hiền thê của Thánh Giuse. Thánh nhân đă thực thi ơn gọi này hết mực trung thành cho đến khi Thiên Chúa cuối cùng đă lên tiếng gọi: Hỡi đầy tớ tốt lành và tín trung, hăy vào vui hưởng cùng Chủ của ngươi.

 

Vậy th́ Thánh Giuse đóng vai tṛ như thế nào trong toàn thể Giáo Hội Chúa Kitô? Thánh nhân chẳng phải là một con người được tuyển chọn và giành riêng hay sao? Nhờ thánh nhân, và, đúng thế, dưới thánh nhân, Chúa Kitô đă được đưa vào trần gian một cách xứng hợp và danh dự. Toàn thể Hội Thánh nợ ơn Vị Trinh Mẫu, v́ nhờ Người Giáo Hội đă xứng đáng lănh nhận Chúa Kitô. Thế nhưng, sau Mẹ, chúng ta chắc chắn phải đặc biệt nhớ ơn và tôn kính Thánh Giuse.

 

Nơi thánh nhân, Cựu Ước đă được đúc kết một cách xứng hợp. Thánh nhân đă dẫn hàng ngũ tổ phụ và tiên tri cao quí đến chỗ trọn vẹn theo lời hứa. Những ǵ Thiên Chúa thiện hảo đă tuyên hứa với họ th́ thánh nhân đă ôm giữ trong hai cánh tay của ḿnh.

 

Chúa Kitô thật sự bấy giờ đă không thể nào không tỏ ra mật thiết, tôn kính và trọng vọng đối với thánh nhân trên thế gian này, như một người con đối với cha ḿnh vậy. Hơn nữa, chúng ta phải nói rằng, trên trời, Chúa Kitô làm trọn và hoàn trọn tất cả những ǵ Người đă ban phát ở Nazarét.

 

Giờ đây chúng ta thấy được những lời triệu mời cuối cùng của Chúa thật là xứng hợp với trường hợp của Thánh Giuse: Hăy vào vui hưởng cùng Chủ của ngươi. Thật vậy, mặc dù niềm vui hoan hưởng hạnh phúc trường sinh ở trong linh hồn con người, nhưng Chúa vẫn thích nói cùng Giuse rằng: Hăy vào vui hưởng. Ư Ngài muốn nói là những lời đó ẩn chứa một ư nghĩa thiêng liêng bí nhiệm đối với chúng ta. Những lời ấy chẳng những cho chúng ta thấy con người thánh hảo này chiếm được một niềm vui nội tâm, mà c̣n là một niềm vui bao quanh thánh nhân và phủ ngợp thánh nhân nữa, như một vực thẳm khôn cùng.

 

Lạy Thánh Giuse, xin hăy nhớ đến chúng tôi, và xin hăy cầu cùng dưỡng tử của ḿnh cho chúng tôi. Ngài hăy xin vị hiền thê rất thánh của ḿnh là Trinh Nữ Maria đoái thương nh́n đến chúng tôi, v́ Người là mẹ của Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, Saint Paul Editions, 1983, trang 1368-1369)

 

___________________________________________

 

Mạc Khải Thánh Mẫu

(trích trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm)

 

KẾT MỐI LƯƠNG DUYÊN

 

    Khi được 13 tuổi rưỡi, Đức Nữ Maria đă phát triển đầy đặn về thể xác lẫn tâm hồn, nhân đức và công nghiệp. Trong một thị kiến, Thiên Chúa ban bố một mệnh lệnh làm cho ḷng Mẹ tràn ngập bỡ ngỡ đau đớn. Chúa phán qủa quyết với Mẹ mà không một lời giải thích lư do: "Con Cha, con phải t́m một bạn đường cho cuộc đời của con".Ôi! mệnh lệnh đó có thể nào phù hợp được với lới khấn khiết trinh Mẹ đă đoan thệ với biết bao hạnh phúc, lời khấn mà Mẹ thường luôn đoan thệ lại? Trái tim Mẹ chỉ khắng khít với một ḿnh Thiên Chúa, mà Chúa cũng đă từng long trọng nhận lời Mẹ đoan thệ và nhận Mẹ làm Bạn T́nh trinh khiết đời đời. Cho nên Mẹ chê bỏ mọi thụ tạo. Đối với Mẹ, được lệnh phải kết bạn là phải chịu một hy sinh lớn lao hơn cả hy sinh của Abraham khi được lệnh phải sát tế con ḿnh: Mẹ c̣n khắn khít với đức khiết trinh hơn tổ phụ Abraham khắn khít với Isaac nữa.

    Nhưng Mẹ rất khôn ngoan, nên không phán đoán ǵ về mệnh lệnh rất trái ư, làm Mẹ phải ngỡ ngàng này. Dầu không c̣n ǵ để hy vọng Mẹ cũng cứ hy vọng. Mẹ thưa với Chúa: "Lạy Chúa sáng tạo trời đất, Chúa Là Chúa Muôn Loài, Chúa có thể làm cho con sâu đất nhỏ hèn là con đây tất cả đẹp ḷng Chúa, miễn là con không bao giờ lỗi phạm lời con đă đoan nguyền với Chúa. Nếu không lạc xa Thánh Ư Chúa, một lần nữa, con xin sác nhận lời khấn khiết trinh suốt đời con, chỉ nh́n nhận một ḿnh Chúa là Bạn Đường của con, xin Chúa giải thoát nỗi khổ sở con đang chịu v́ yêu mến Chúa. Mặc dầu có xao xuyến và buồn sầu, lúc đó Mẹ cũng quyết định vâng lời Chúa, một hành vi tuân phục anh hùng nhất đời Mẹ từ trước tới giờ". Chúa phán với Mẹ: "Maria, con cứ an ḷng! Con phải nhẫn nại mới làm vui ḷng Cha. Cách thế nào hợp ư con hơn cả, cha sẽ liệu cho con".

    Trở về với t́nh trạng thường xuyên, sau cuộc thị kiến ấy, Mẹ tiếp tục nghĩ đến cả mệnh lệnh Chúa truyền, cả lời Chúa đoan hứa. Chúa dùng sự kiện này để Mẹ tăng bội thêm những hành vi yêu mến, trông cậy, khiêm nhượng, khiết tịnh và các nhân đức khác. Trong khi tâm hồn Mẹ ch́m sâu trong những xao xuyến áy náy đó, Chúa báo mộng cho thượng tế Simêon, truyền ông phải t́m cho Maria một người bạn trăm năm, mặc dầu đó không phải là ư muốn của Mẹ. Vị thượng tế cao niên lần này liền xin Chúa chỉ định ai sẽ là người bạn đường của Thiếu Nữ siêu việt ấy? Chúa truyền cho ông bàn việc này với các tư tế khác. Các vị đă họp nhau bàn bạc và quyết định t́m cho Mẹ một người trong hoàng tộc Davít, theo quy định của lề luật, và xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết Chúa trọng người nào. Các ông chỉ định ngay một ngày triệu tập các thanh niên hoàng tộc Davít đang ở Giêrusalem đến Đền Thánh để các ông trọn lựa. Vào đúng ngày đó, Mẹ Maria lên mười bốn tuổi chẵn.

    Tuy nhiên, cũng cần phải hỏi ư kiến của Mẹ, nên thầy thượng tế đi t́m Mẹ mà hỏi xem sao. Trước câu hỏi khôn ngoan của thầy thượng tế, gương mặt Mẹ sáng lên một vẻ thẹn thùng trinh vẹn, Mẹ trả lời: "Phần riêng con, con quyết định sống đời trinh khiết, để hiến thân phụng sự Chúa trong Đền Thờ này trọn đời. Nhưng thầy là Đại Diện của Chúa, thầy có quyền nói cho cho con biết con phải làm điều nào hợp với Thánh Ư Chúa nhất". Thầy Thượng Tế Simêon trả lời: "Hỡi con, con ước mong thế nào cho hợp phán quyết Chúa. Phần thầy, thầy chỉ nói với con là: Hiện nay, chúng ta đang mong đợi Chúa Cứu Thế. Không một Thiếu Nữ Isael nào lại không muốn kết hôn. Mặt khác, con có thể vẫn tiếp tục phụng sự Chúa một cách trọn lành hơn được. Chúng ta sẽ nài xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết ai sẽ là người bạn trăm năm mà Chúa xếp đặt cho con".

    Cuộc thăm ḍ này xảy ra chín ngày trước hôm các tư tế quyết định thực hiện tập họp các thanh niên Hoàng Tộc David tại đền thờ. Trong khoảng chín ngày đó, Mẹ Maria luôn luôn đẫm lệ xin Chúa chu toàn Thánh Ư Ngài. Chúa hiện ra với Mẹ và phán bảo: "Con Cha, Con cứ vững tâm. Cha sẽ trọn cho con 1 người bạn trăm năm rất đẹp ḷng Cha. Người đó không hề chống lại lời khấn khiết trinh của con, mà c̣n xác nhận nữa. Con sẽ không bao giờ thiếu ơn Cha bảo trợ". Mẹ trả lời cách khiêm nhượng: "Ôi Chúa yêu thương cao cả của con. Chúa từng biết rơ những nguyện vọng, Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn con từ ngày con vừa hiện hữu. Xin giữ ǵn con trong sạch hoàn hảo như con đă đoan thệ với Chúa. Xin Chúa đừng bắt con kết hôn, nếu con sẽ phạm lỗi lầm nào trong bậc ấy! Trước hết xin Chúa ban ơn hướng dẫn con thực thi Thánh Ư Chúa, mặc dầu con chỉ là một con sâu đất yếu hèn, mọi bụ tro vô ích".

    Rất nhiều lần Mẹ cũng bồn chồn trao đổi chuyện với các thiên thần hầu cận Mẹ. Một hôm, các vị này thưa với Mẹ: "Hỡi Hiền Thê Đấng Tối Cao, xin Đức Nữ cứ yên ḷng: Thiên Chúa chịu trách nhiệm về tất cả những ǵ liên qua hiện đến Đức Nữ. Ư định của Ngài bao giờ cũng lạ lùng. Thụ tạo chúng ta không bao giờ lĩnh hội được, nhưng chỉ phải tôn kính thôi. Nếu Chúa muốn Đức Nữ tôn thờ phụng sự Chúa trong bậc đôi bạn, Đức Nữ sẽ làm đẹp ḷng Ngài trong bậc ấy hơn là làm phật ư Ngài trong bậc khác. Xin Đức Nữ cứ tin cậy ở nơi Ngài: Chắc chắn Ngài sẽ dẫn Đức Nữ tới chỗ hoàn hải nhất". Đức Nữ Trinh rất trung tín Maria ủy cho các thiên thần nhiệm vụ dâng lên Thiên Chúa niềm tôn kính phó thác thơ hảo của ḿnh cho thánh ư Quan Pḥng Ngài.

    Thời giờ thấm thoát qua đi. Đă tới ngày các tư tế chỉ định. Ở Giêrusalem bấy giờ có nhiều thanh niên thuộc hoàng tộc Davít, cùng một huyết thống với Mẹ. Họ được triệu tập tại Đền Thờ. Trong bọn họ, có một thanh niên nghèo, sinh quán tại Nagiarét, v́ gia cảnh sa sút nên đến cư ngụ tại thành Thánh Giêrusalem. Qúy danh thanh niên đó là Giuse, bà con gần với Đức Trinh Nữ. Giuse khi lên 12 tuổi đă tuyên khấn giữ đức khiết trinh trọn đời. Lúc này chàng được 33 tuổi, vẻ mặt tuấn tú, lộ ra một đức hạnh vô song. Chàng đă sống một cuộc đời rất trong sạch không thể chê trách trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chính v́ thế chàng được đặc biệt triệu đến dự cuộc họp này, mặc dầu chàng không có một ước vọng kết hôn nào. Chàng đến chỉ v́ vâng theo mệnh lệnh của các tư tế.

    Các thanh niên cùng nhau họp lời cầu nguyện với các tư tế. Lúc đó, Chúa soi sáng cho thày thượng tế bảo họ mỗi ngưỡi phải cầm 1 cành cây khô, cầu xin Chúa tỏ ư Ngài trọn ai. Biết Đức Nữ Maria là người có duyên sắc, có tài sản, nhất là có đức hạnh tuyệt vời, các thanh niên đó đều ước vọng được thành hôn với Nàng. Chỉ có một ḿnh Giuse là không đặt một mộng ước nào. Đối với Đức Nữ, chàng tôn kính c̣n hơn những người kia nữa. Chàng không muốn kết hôn, và cũng tin ḿnh chẳng đáng đẹp duyên với Đức Nữ. Chàng thầm tuyên lại lời khấn khiết tịnh và phó ḿnh mặc Thánh Ư Chúa.

    Trong lúc mọi người cầu nguyện, cành cây của Giuse là cành duy nhất nở một chồi hoa; một bồ câu lộng lẫy lại xuống đỗ trên đầu Chàng. Đồng thời, có tiếng Thiên Chúa phán với Chàng: "Giuse đầy tớ Ta, Maria phải là Bạn Đời của con. Con hăy thận trọng kính cẩn cưới Maria, v́ Người có một đức thanh tịnh vẹn toàn. Con hăy thực hiện tất cả những ǵ Người sẽ nói với con". Trước quang cảnh lạ thường đó, các tư tế nh́n nhận ngay Giuse là Người được Chúa trọn. Các vị cho gọi Maria đến. Mẹ xuất hiện cách đoan trang, nết na, nghiêm cẩn và nhất là oai nghi bắt người ta phải cung kính hơn thiên thần. Các tư tế phối hợp Đức Nữ với thánh Giuse một vị trượng phu thanh tịnh nhất, thánh thiện nhất trong nam giới của loài người.

    Sau đó, với một thái độ đoan chính và trầm tư, Đức Maria giă từ các tư tế và bà giáo Anna, xin họ chúc lành. Mẹ cũng xin lỗi tất cả các cô bạn cùng nhà, cảm ơn mọi người v́ t́nh nghĩa, v́ ân huệ đă dành cho Mẹ trong những năm dài chung sống. Tất cả những việc đó, Mẹ làm một cách rất khiêm nhượng và cẩn trọng. Mẹ đă rất ít nói, nhưng đă nói lời nào là lời đó mang nặng ư nghĩa và tâm t́nh. Mẹ ra khỏi Đền Thờ ḷng đau như cắt v́ tự nhiên Mẹ không bao giờ muối bỏ Đền Thờ. Rồi cùng với Thánh Giuse, Mẹ trở về Nagiarét nơi quê hương, nơi Mẹ có một ít gia tài cha mẹ để lại cho.

    Tại đây, sau những thủ tục dân sự về treo cưới, những cuộc thăm hỏi chúc mừng của bà con hai họ, những hân hoan của một tiệc cước thanh đạm, đôi bạn mới rất thánh đă qua những ngày đầu tiên đoàn tụ. Theo thông tục Do Thái, những ngày đầu tiên này, đôi bạn dành để t́m hiểu tâm tính nhau, nhằm sống cuộc đời tương lai hoà hợp trong hạnh phúc lứa đôi. Một hôm thánh Giuse thổ lộ tâm sự với Bạn ḿnh rằng: "Thưa Đức Nữ, tôi xin cảm tạ Thiên Chúa Tối Cao v́ ân huệ trọng đại Ngài đă dành cho tôi, khi trọn tôi làm Bạn đường với Đức Nữ, mặc dầu tôi chẳng đáng với cuộc lương duyên này chút nào. Tôi ước ao mong Đức Nữ giúp tôi, để tôi đem ḷng chính trực chứng tỏ ḷng tôi tri ân và phụng sự Ngài. Tôi cũng muốn làm tôi tớ Đức Nữ nữa. Tôi nghèo cả tài sản và đức tính, nhưng sự tận tâm tận lực của tôi có thể đền bù cho Đức Nữ phần nào! Xin Đức Nữ cho tôi được biết ư Đức Nữ thế nào, tôi xin chu tất". Lúc đó, một ngh́n thiên thần hầu cận Mẹ hiện ra chứng kiến cuộc đàm đạo của hai người, như Mẹ cầu xin: "Chúa vẫn để Mẹ e sợ khi phải tiếp xúc với một đàn ông đơn độc nào. Mẹ tỏ niềm tôn trọng như Chúa muốn mà trả lời thành Giuse: 'Vâng, chúng ta phải tạ ơn Chúa đă trọn chúng ta để phụng sự Ngài. Phần tôi, tôi nh́n nhận ḿnh mắc nợ Thiên Chúa uy nghi hơn hết mọi thụ tạo. Ngài đă ban cho tôi nhiều ơn gấp muôn ngàn lần hơn các thụ tạo. Ngay từ tuổi thơ đựơc Ngài soi sáng thúc bách, tôi đă đoan nguyền sống khiết trinh trọn đời để tận hiến cho Ngài. Ngài là bạn chí thánh của tôi, tôi thuộc trọn về Ngài, tôi muốn thủy chung thuộc trọn về ngài măi măi. Thưa Phu Quân ư muốn của tôi là xin Thầy giúp tôi tuân giữ trọn vẹn lời khấn này'. C̣n mọi điểm khác, tôi xin làm nữ từ trung thành với thầy".

    Nghe Mẹ Maria nói, thánh Giuse hân hoan khôn tả, Ngài đáp lời: "Thưa Đức Nữ, Người đă tỏ ra quyết định thánh thiện của Người với tôi như vậy là Đức Nữ cũng mở cơi ḷng tôi ra, cơi ḷng mà tôi chỉ muốn bộc bạch với Đức Nữ, sau khi Đức Nữ đă nói cho tôi biết ḷng Đức Nữ rồi. Tôi cũng nh́n nhận ḿnh có bổn phận phải phụng sự Chúa hơn hết mọi người. Từ sớm lắm Ngài đă gọi tôi chỉ yêu mến chỉ ḿnh Ngài. Khi lên 12 tuổi, tôi cũng được Ngài thúc đẩy tuyên khấn đức khiết tịnh vĩnh viễn như Đức Nữ. Hôm nay, trước mặt Ngài đây, tôi xin đoan quyết một lần nữa để xác nhận lời khấn của Đức Nữ. Vậy Đức Nữ chỉ yêu mến Chúa; C̣n tôi, xin Đức Nữ cứ nh́n tôi là anh em của Đức Nữ. Tôi thề sẽ trung thành phục vụ Đức Nữ".

    Thiên Chúa trào xuống trên đôi bạn rất thánh ấy một nguồn an ủi khôn tả. Tất cả cuộc tiếp xúc đầu tiên của hai vị chỉ tóm gọn trong một lời là: chúng ta hăy chỉ yêu mến một ḿnh Chúa. Thiên Chúa ban xuống cho Thánh Giuse một đức trong sạch mới, cho Ngài được tuyệt đối cai trị giác quan ḿnh, để Ngài dấn thân hoàn hảo mà phục vụ Bạn Thánh. Ngoài ra, Chúa c̣n che phủ gương mặt Mẹ một ánh lộng lẫy sáng láng, y như gương mặt Maisen ngày trước khi ông từ núi Sinai xuống: Ánh sáng thêm vào vẻ oai nghi khôn tả vốn có của Mẹ ấy luôn luôn gợi cho người Bạn Đồng Trinh của Mẹ một niềm tôn kính cao với.

    Thánh Giuse và Mẹ Maria từ đó ư hợp nhất tâm t́nh tiến cao hơn măi măi trong niềm yêu mến Chúa. Đôi bạn Đồng Trinh chia gia sản thánh Gioan Kim và Anna để lại làm ba phần: Một phần dâng hiến vào Đền Thờ Giêrusalem, một phần đem tặng người nghèo, c̣n một phần giữ lại làm kế sinh nhai. Thánh Giuse quản lư chút tài sản nhỏ nghèo đó, c̣n Mẹ Maria chỉ muốn lănh nhiệm vụ là nội trợ. Không bao giờ Mẹ đi mua bán hay làm việc nào ngoài mái ấm gia đ́nh. Thánh Giuse biết nghề thợ mộc, nên Ngài hỏi Mẹ Maria xem Mẹ có bằng ḷng cho ḿnh làm nghề đó để khỏi nhàn rỗi và kiếm chút tiền công giúp người nghèo không. Mẹ rất vui ḷng nói: "Chúa muốn cho cả chúng ta sống đời nghèo khó để giúp đỡ bênh vực người nghèo, xin thày cứ tiếp tục nghề mộc". Sau đó, đôi bạn tranh luận cùng nhau cách rất thán thiện: Ông muốn tùng phục Bà, Bà muốn tùng phục Ông, chẳng ai chịu là Bề Trên cả. Rốt cuộc Mẹ Maria thắng thế, v́ Mẹ vốn là người khiêm nhượng vô địch. Tự nhiên người đàn ông phải làm gia trưởng, nên Mẹ nhất định không bằng ḷng cho chật tự Chúa Quan Pḥng lập ra ấy bị đảo lộn. Mẹ đem hết lẽ nói cho thánh Giuse phải vui ḷng để Mẹ vâng phục, và xin phép thánh Giuse để Mẹ giữ việc bố thí cho người nghèo khó.

    Nhờ một ánh sáng mới Chúa ban, trong những ngày đầu tiên đoàn tụ với Mẹ, thánh Giuse biết rơ tính hạnh, đức khôn ngoan hoạ hiếm, đức khiêm nhiệm thẳm sâu, đức trong sạch khôn sánh, và toàn thể tất cả các nhân đức khác của Mẹ, ngoài sự Thánh Cả ước lượng. V́ đó, Thánh Cả càng ngày càng ngây ngất thán phục: tâm trí phấn khởi hân hoan, trái tim bừng lên t́nh yêu nồng nhiệt. Thánh Cả không ngừng ngợi khen và cảm tạ Chúa đă ban cho ḿnh bạn đường tuyệt vời, mặc dầu ḿnh không đáng được như vậy, và không bao giờ dám mong ước như vậy.

    Khi đă lui ra một ḿnh, Mẹ được Chúa phán trong thị kiến rằng: "Con rất yêu dấu, con thấy Cha giúp đỡ những ai yêu mến Cha và trung thành với những lời Cha hứa thế nào rồi. Con hăy sống thánh thiện hoàn hảo để đáp ứng t́nh thương của Cha. Mối duyên lành của con với Giuse tôi tớ Cha sẽ giúp con chu toàn bổn phận này. Con hăy tuân phục và chăm chỉ làm việc để an ủi Giuse". Đức Nữ trinh Maria đáp lời Chúa: "Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ Chúa đă hướng dẫn cuộc đời con một cách khôn ngoan lạ lùng. Nguyện ước của con chỉ là làm đẹp ḷng Chúa. Xin Chúa đoái thương chúc phúc cho con, để con phụng vụ Ông Giuse theo ư Chúa muốn, và trong bậc sống mới này, con được luôn luôn thi hành những ǵ đẹp ḷng Chúa hơn cả".

    Cách sống của Mẹ thể hiện trong cuộc đời đôi bạn từng đă được vua Salômôn tỏ rơ trong đoạn cuối cùng của sách Châm Ngôn. Mẹ chính là phụ nữ đại đảm đang mà nhà vua ca tụng. Mẹ không hề bị luỵ nhục tính loài người yếu đuối và ác tính ma qủy. Cuộc đời của Mẹ là một hoà điệu dệt bằng kinh nghiệm, việc làm, trật tự, bỏ mặc và liên lỉ kết hợp với Chúa, tuyệt đối khinh chê hết mọi sự vật trần gian chóng qua và điên đảo.

    Cứ thế, từ ngày mùng tám tháng chín, ngày Mẹ thành hôn cho đến ngày Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ cũng như thánh cả Giuse hằng sẵn sàng đi vào công cuộc trọng đại có một không hai là việc Ngôi Lời Nhập Thể Cứu Chuộc. Công Cuộc mà Thiên Chúa đă đặt tuyển Mẹ và Thánh Cả để thể hiện. Một điều mầu nhiệm là hai Đấng được chính Thiên Chúa hướng dẫn để sống như vậy mà không hề hay biết.

   

Lời Mẹ Huấn Dụ

 

    Hỡi con, phán đoán của Chúa rất bí nhiệm cao sâu, thụ tạo không thể nào ḍ hiểu được. Thụ tạo không được t́m biết những phán đoàn ấy, song phải chấp nhận với một tinh thần, một tâm hồn khuất luỵ hoàn toàn khiêm nhường. Nếu không thấy có điều ǵ gay go, điều gí nguy hại trong việc thực hiện mệnh lệnh Chúa ban, buộc thụ tạo phải cậy trông ở Chúa với một niềm xác tin là Ngài không bỏ, nh́n biết thụ tạo, nhưng để mang chiến thắng cho nó, miễn là nó luôn luôn cộng tác với ơn Ngài cứu trợ. Nếu c̣n muốn t́m xét, muốn hiểu rơ trước khi vâng lời, điều đó làm nhục cho Oai Quyền của Đấng Sáng Tạo, đồng thời làm cho việc trở thành mất hết công trạng.

    Đó chính là luật Mẹ noi theo khi Chúa truyền cho Mẹ phải dấn thân vào bậc hôn nhân, mà không hề hỏi Chúa v́ lư do nào. Cần phải có cuộc hôn nhân này để giư thanh danh cho Mẹ và cho Con Chí Thánh Mẹ, thế gia và Luxiphe thoạt đầu không được biết đến Mầu Nhiệm ấy. Cả Mẹ bấy giờ cũng không được biết đến mục đích của cuộc hôn nhân này, nên lệnh Chúa truyền mới gây cho Mẹ một phiền sầu mà cho tới bấy giờ Mẹ chưa từng gặp. Mẹ có thể sầu năo đến chết được nếu Chúa không thêm sức cho Mẹ và gieo một vài hy vọng để Mẹ luôn giữ được lời khấn Khiết Trinh của Mẹ. Nhưng Mẹ đă không hề ḍ hỏi về cách Chúa xử với Mẹ. Mẹ đă tùng phục, sự tùng phục thắng được đau khổ của Mẹ, nên rất đẹp ḷng Chúa và Chúa thưởng công Mẹ gấp bội. Thế nên con cũng phải hoà hợp mọi sự con biết là Thánh Ư Chúa muốn con làm, và theo ơn Ngài soi sáng khi các bề trên chấp nhận.

    Mặt khác, không có bậc sống nào người ta lại không thể làm đẹp ḷng Chúa. Cách Mẹ sử sự lên án những ai viện cớ là bậc hôn nhân không phải là bậc thực thi sự trọn lành. Mẹ đă sống dưới mái ấm nhà của Bạn Hiện Mẹ, sốt sắng y như ở Đền Thờ, v́ dầu ở bậc sống, song Mẹ không đổi tâm t́nh với Chúa. Trái lại, Mẹ c̣n tăng thêm ḷng yêu mến và tùng phục để chu toàn nghĩa vụ mới của Mẹ. Chúa cũng hằng trợ giúp Mẹ nhiều hơn và chiều theo ước muốn của Mẹ. Những người ở bậc đôi bạn cũng sẽ nghiệm thấy ḷng Chúa nhân từ như Mẹ, nếu họ không lià bỏ thánh ư Ngài mà theo ư riêng ḿnh. Chúa có thể làm mọi sự và ai hoàn toàn phó thác cho Ngài, đặt hy vọng nơi Ngài với một đức tin không bờ bến, cũng sẽ làm được mọi sự như vậy.