Chương Mười Một

TRI TIM MẸ:  THIN CHA MUỐN THIẾT LẬP.

 

Tại sao Đức Mẹ cần phải được nhận biết v yu mến kể từ đầu thế kỷ 20 ny, hay, ni cch khc, tại sao cho đến thế kỷ 20 ny, Tri Tim Mẹ mới cần phải được thiết lập trn thế giới?

 

Phải chăng, đy l Thời Tận Thế? Cũng c thể ni như thế. Tuy nhin, Thời Tận Thế chỉ l trường hợp, l hon cảnh thuận lợi để Thin Cha thiết lập việc tn sng Tri Tim Mẹ thi. Để trả lời cho vấn nạn ny, thiết tưởng cần phải phn tch kỹ lưỡng những g Đức Mẹ đ ni với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1917.

 

Thật ra, nếu biết được chủ đề chnh yếu ở Fatima l g, chng ta c thể biết được tất cả nội dung của n.

 

Chủ đề chnh yếu ở Fatima đy l g? Nghĩa l, tại sao Đức Mẹ đ hiện ra ở Fatima v Đức Mẹ đ hiện ra ở Fatima để lm g?

 

Đức Mẹ đ ni với 3 Thiếu Nhi Fatima ngay lần hiện ra đầu tin, ngy 13/5/1917, l Ta từ trời xuống... Ta đến để xin cc con đến đy su thng liền, cũng vo ngy 13, cng một giờ như thế ny. Rồi Ta sẽ cho cc con biết Ta l ai v Ta muốn g. (FILOW:158).

 

Vo lần hiện ra thứ hai, ngy 13/6/1917, Đức Mẹ lập lại: Ta muốn cc con đến đy vo ngy 13 thng tới, muốn cc con cầu kinh Mn Ci hằng ngy v học viết chữ. Sau ny Ta sẽ cho cc con biết Ta muốn g. (FILOW:160).

 

Vo lần hiện ra thứ ba, ngy 13/7/1917, Đức Mẹ xc định r hơn: Hy đến đy mỗi thng. Vo thng 10, Ta sẽ ni Ta l ai v Ta muốn g, rồi Ta sẽ lm một php lạ để mọi người thấy m tin(FILOW:161).

 

V, đng như lời hứa, vo lần hiện ra cuối cng, ngy 13/10/1917, Đức Mẹ đ tỏ ra Mẹ l ai v Mẹ muốn g, khi ni:

 

Ta muốn một nh thờ xy ln ở đy để tn knh Ta. Ta l Đức Mẹ Mn Ci (FILOW:168).

 

Phải chăng mục đch của Đức Mẹ hiện ra ở Fatima l chỉ để xin xy cho Mẹ một nh thờ ở đ để tn knh Mẹ, hay Mẹ cn một su xa no khc?  

 

Thật ra, một nh thờ cần phải xy ln ở Fatima để tn knh Mẹ đng l Mẹ muốn ở Fatima, cũng như ở cc nơi khc, như ở Lộ Đức nước Php hay ở Guađalp nước Mễ Ty Cơ. Hnh như, mỗi lần hiện ra, Đức Mẹđều tỏ muốn xin con ci của Mẹ lm một điều g đ bề ngoi để tỏ ra bề trong họ tin vo Mẹ, nhờ đ,

nhờ lng tin của họ v qua phương tiện Mẹ muốn, Mẹ c thể ban ơn cho họ. Cha Gisu cũng th, trong thời

gian tỏ mnh ra cho dn Do Thi, c một số trường hợp, đ bảo cc kẻ muốn được Ngi ban ơn cho trước

hết phải lm những việc bề ngoi tỏ ra lng họ tin vo Ngi đ, như bảo 10 người ci đi trnh diện với cc vị tư tế (x Lc 17: 14), hay bảo người m từ lc mới sinh đ được Ngi cht bn ln mắt đi rửa mắt ở hồ Siloam (x Gn 9:7).

 

Tuy Đức Mẹ muốn xy cho Mẹ một nh thờ ở Fatima để tn knh Mẹ. Đ chỉ l một việc bề ngoi Mẹ xin thi. Theo ti, muốn su xa v tha thiết đ thc đẩy Đức Mẹ phải hiện ra ở Fatima tiềm ẩn trong chnh cu ni kết thc 6 lần Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima:

 

Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi (FILOW:168).

 

Vng, chnh cu ni thảm thiết v khẩn khoản cuối cng ny của Mẹ đ ni ln cả l do lẫn mục đch của việc Mẹ Maria hiện ở Fatima năm 1917.

 

L do Mẹ hiện ra ở Fatima, qua cu ni ny, l v Mẹ knh mến "Cha của chng ta" (m Mẹ cũng l một phần tử), Đấng đ bị xc phạm nhiều lắm rồi.  

 

Mục đch Mẹ hiện ra ở Fatima, cũng qua cu ni đầy yu thương từ mẫu ny, l để xin loi người đừng phạm tội nữa, tức Mẹ xin loi người hy ăn năn hối cải.

 

Đức Thnh Cha Gioan-Phaol II, trong bi giảng tại Fatima ngy 13/5/1982, cũng đ minh nhin xc nhận rằng: Sứ điệp Fatima, trọng tm của n, l một lời ku gọi cải thiện v thống hối, như trong Phc m (FAOS:78).

 

Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi.

 

Phải, chnh tội lỗi của loi người đ xc phạm đến Thin Cha. Do đ, cần phải hy sinh để đền tạ.

 

Thin Thần đ hiện ra ba lần với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916, lần thứ hai Thin Thần đ giục cc em: Hy tm dịp hy sinh trong mọi sự cc em c thể để dng ln Thin Cha như một tc động đền tạ cc tội lỗi m Ngi đ bị xc phạm v để nguyện cầu cho tội nhn ăn năn trở lại (FILOW:152). Lần hiện ra thứ ba, cc em thấy một Bnh Thnh lơ lửng v nhỏ Mu xuống Chn Thnh đang ở trong tay của Thin Thần.

 

Vo lần hiện ra đầu tin, chnh Đức Mẹ đ hỏi cc em: Cc con c muốn dng mnh cho Thin Cha để lnh nhận tất cả những đau khổ Ngi muốn gửi cho cc con như một tc động đền tạ tội lỗi m Ngi bị xc phạm cũng như để cầu cho tội nhn ăn năn trở lại khng? (FILOW:158).

 

Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi.

 

Phải, chnh tội lỗi đ lm cho cc linh hồn phải hư đi. Do đ, cần phải hy sinh để cứu rỗi họ.

 

Đức Mẹ đ dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima ngy 13/8/1917: Hy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, v hy thực hiện những hy sinh cho cc tội nhn, v nhiều linh hồn sa hỏa ngục bởi khng c ai chịu hy sinh cho họ v cầu nguyện cho họ (FILOW:167).

 

Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi.

 

Phải, chnh tội lỗi cũng lm cho thế giới phải chịu đau khổ v chiến tranh. Do đ, cần phải cầu kinh Mn Ci để thế giới được ha bnh.

 

Khng lần no hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima, Đức Mẹ khng lập lại, theo đại , cng một lời ku gọi: Hy cầu kinh Mn Ci mỗi ngy để xin cho thế giới được ha bnh v cho chiến tranh chấm dứt  (FILOW:160,161,166,168).

 

Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi.

 

Phải, chiến tranh xẩy ra, theo Đức Mẹ cho cc em biết vo ngy 13/7/1917, l v: Nước Nga sẽ gieo rắc lầm lạc khắp thế giới, gy chiến tranh v bắt bớ Gio Hội (FILOW:162). Do đ, cần phải, hiến dng nước

Nga cho Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ (FILOW:162).

 

Như thế, tất cả những g Mẹ ni hay dạy ở Fatima đều pht xuất v qui hướng về chủ điểm Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi.

 

Mẹ đ ni về những hiện trạng đng thương nếu loi người cứ tiếp tục xc phạm đến Thin Cha, như Thin Cha bị xc phạm, tội nhn bị hư đi, thế giới bị chiến tranh, nước Nga l thảm họa. Tuy nhin, để cứu vn tnh thế thảm hại khng thể no trnh được đ, Mẹ cũng đ dạy chng ta, qua 3 Thiếu Nhi Fatima, những phương thế v những điều kiện hữu hiệu nhất, hợp với từng thảm trạng, như việc đền tạ đối với Thin Cha bị xc phạm, như việc hy sinh cho tội nhn ăn năn trở lại, như việc cầu kinh Mn Ci cho ha bnh thế giới, như việc hiến dng Nước Nga cho Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ cho nước Nga trở lại.

 

Tm lại, từ cu ni then chốt cuối cng của Đức Mẹ ở Fatima: Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi, v qua những lời Mẹ ni cũng như dạy ở Fatima lin hệ mật thiết với cu ni đ, như vừa trnh by, r rng l Đức Mẹ, theo Thnh v thời điểm ấn định của Thin Cha, đ hiện ra ở Fatima để tỏ cho nhn loại ni chung v cho con ci Mẹ ni ring Tri Tim của Mẹ:

 

Một Tri Tim biểu hiệu sự Thnh Thiện v Tnh Yu đối với Thin Cha cũng như đối với nhn loại, qua lời Mẹ thiết tha van ni: Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha chng ta nữa, v Ngi đ bị xc phạm nhiều lắm rồi (FILOW:168).

 

- Một Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội, như 3 Thiếu Nhi Fatima, ngy 13/6/1917, khi được chm ngập trong Thin Cha bởi nh sng tỏa ra từ hai bn tay xe ra của Đức Mẹ, đ thị kiến ở trong lng bn tay phải của Người một Tri Tim bị đm bởi vng gai m cc em hiểu đ l Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội của Đức Mẹ (FILOW:161).

 

- Một Tri Tim phải được tn sng, như Mẹ đ ni với Lucia ngy 13/6/1917: Ngi (Cha Gisu) muốn thiết lập trn thế giới việc tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ (FILOW:161).

 

- Một Tri Tim Đau Thương, như Cha Gisu Hi Đồng đ ni với chị Lucia ngy 10/12/1925: Hy thương

đến Tri Tim Mẹ rất thnh của con bị gai nhọn quấn chung quanh bởi những kẻ vong n tệ bạc đm vo từng

giy từng pht m chẳng c ai lm việc đền tạ để lấy những gai nhọn ấy đi (FILOW:195).

 

- Một Tri Tim phải được đền tạ, như Mẹ Maria cũng đ xin với chị Lucia ngy 10/12/1925: Hỡi con gi

của Mẹ, hy nhn vo Tri Tim của Mẹ đy, bị gai nhọn quấn chung quanh do những kẻ vong n bất nghĩa đm vo hằng giy hằng pht bằng cc tội lộng ngn v bội bạc của họ. t l con hy an ủi Mẹ (FILOW:195)

 

Vo lần hiện ra thứ 3, 13/7/1917, Mẹ đ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima mỗi khi hy sinh th thầm nguyện: i Cha Gisu, (con xin dng hy sinh ny) v yu Cha, cho tội nhn ăn năn trở lại v để đền tạ cc tội lỗi đ xc phạm đến Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ (FILOW:162).

 

- Một Tri Tim cứu rỗi, như Mẹ Maria ni với chị Lucia ngy 13/6/1917: Ngi (Cha Gisu) muốn thiết lập trn thế giới việc tn sng Tri Tim VNhiễm  Nguyn Tội Mẹ. Mẹ hứa ban phần rỗi cho những ai tha thiết với việc tn sng ny (FILOW:195). Ngy 13/7/1917, Đức Mẹ cn ni với cả 3 Thiếu Nhi Fatima: Cc con vừa nhn thấy hỏa ngục, nơi cc linh hồn tội nhn khốn nạn rơi xuống đ. Để cứu họ, Thin Cha muốn thiết lập trn thế giới việc tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ (FILOW:162).

 

- Một Tri Tim đng tin cậy v nương nhờ, như Mẹ đ ni với Lucia ngy 13/6/1917 khi Lucia lo buồn về số phận của mnh phải ở lại thế gian lu hơn Giaxinta v Phanxic: Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ l nơi con nương nu v l đường đưa con đến với Cha (FILOW:161).

 

- Một Tri Tim ton thắng: Cuối cng, Tri Tim Mẹ sẽ thắng (FILOW:162).