Chương Mười Bảy

TRÁI TIM MẸ CỨU RỖI.

 

Nếu “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là bản chất của Trái Tim Mẹ và “Đau Thương” là đặc tính của Trái Tim Mẹ, th́ “Cứu Rỗi” là sứ mệnh của Trái Tim Mẹ.

 

Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trái Tim Mẹ không phải chịu Đau Thương cũng được, song vẫn không thể nào không Cứu Rỗi. Truyền giáo tuy không phải là Giáo Hội, làm nên Giáo Hội, thế nhưng, nếu không truyền giáo, Giáo Hội không phải là Giáo Hội của Chúa Kitô nữa. Cũng thế, Cứu Rỗi tuy không phải là chính bản chất của Trái Tim Me, làm nên Trái Tim Mẹ như đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng, nếu không Cứu Rỗi, Trái Tim Mẹ sẽ không phải là Trái Tim Mẹ nữa, hay, nói cách khác,  Mẹ Maria không phải là Mẹ Maria nữa.

 

Vào lần hiện ra thứ ba, ngày 13/7/1917, sau khi cho 3 Thiếu Nhi Fatima xem thấy hỏa ngục, Mẹ nói với các em: “Các con vừa trông thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn đáng thương rơi vào. Để cứu họ, Thiên Chúa thiết lập trên thế giới ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tôi Mẹ. Nếu điều Ta nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có b́nh an” (FILOW:162).

 

Thật vậy,

 

Trái Tim Mẹ có công, có quyền và có cách cứu rỗi chung loài người cũng như riêng từng người.

 

 TRÁI TIM MẸ CÓ CÔNG CỨU RỖI.

 

Thật ra, nếu không có Chúa Giêsu Kitô, “Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại” (1Tim 2:5), chính bản thân, Mẹ c̣n chưa cứu được ḿnh, huống chi là nhân loại. Thế nhưng, cũng chính v́ Chúa Giêsu mà Mẹ có. Nên, trong Chúa Giêsu, Con Mẹ, Mẹ đă được Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội đă làm Mẹ đầy Thiên Chúa ngay từ khi được đầu thai trong ḷng mẹ của ḿnh. Tất cả mọi việc Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm, liên lỉ tăng lên, theo kiểu nói của Chúa Giêsu, “gấp trăm” (Mt 13:23).

 

Chẳng hạn, ngay giây phút đầu tiên trong đời, nghĩa là, ngay từ lúc linh hồn của Mẹ được Thiên Chúa phú nhập vào thân xác của Mẹ, Mẹ “đầy ơn phúc” ở mức độ vượt trên mọi bậc thần thánh hợp lại. Thí dụ, mức độ “đầy ơn phúc” của tất cả mọi thần thánh hợp lại, (nếu các thánh không “đầy ơn phúc” theo ơn gọi của ḿnh, các ngài đă không phải là thánh, đă không có khả năng để hưởng Thiên Nhan Chúa đời đời ở trên trời), là 1, th́ mức độ “đầy ơn phúc” của Mẹ là 100.

 

V́ Mẹ “đầy ơn phúc” ngay từ ban đầu, chứ không phải vào lúc kết thúc cuộc đời như trường hợp các thánh, do đó, mỗi hơi thở của lồng ngực Mẹ, mỗi nhịp đập của con tim Mẹ, mỗi cử động của thân ḿnh Mẹ, mỗi ư nghĩ trong đầu của Mẹ, mỗi ước muốn trong ḷng của Mẹ v.v. đều chứa đầy Thiên Chúa, đều tràn đầy trọn

lành. Đến nỗi, có thể so sánh, nếu ơn phúc nơi các thánh tăng theo cấp số cộng, như từ 1 đến 2, 2 đến 4, 4 đến 8, 8 đến 16, 16 đến 32 v.v. th́ mức độ “đầy ơn phúc” không bao giờ suy giảm của Mẹ khi c̣n sống

trên đời sẽ tăng lên ṿn vọt, theo cấp số nhân, như từ 100 đến 10.000, từ 10.000 đến 100.000.000 v.v. Cứ

thế, mức độ “đầy ơn phúc” của Mẹ tăng tới mức mà, nếu không có Thiên Chúa làm phép lạ đặc biệt nâng đỡ một cách phi thường th́ Mẹ đă chết bất cứ lúc nào rồi vậy.

 

Đằng này, Mẹ chẳng những không chết, trái lại, mức độ “đầy ơn phúc”, đầy Thiên Chúa, Đấng “ở cùng Mẹ” (Lc 1:28), từ linh hồn Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ lại trào ra cả thân xác Trinh Nguyên của Mẹ, làm cho Mẹ “thụ thai và hạ sinh ... Con Đấng Tối Cao” (Lc 1:32).

 

Thế rồi, mức độ “đầy ơn phúc”, đầy Thiên Chúa của Mẹ tiếp tục tràn sang cho Giáo Hội, nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, thành phần “được Thiên Chúa tiền định” (Rm 8:29), được Chúa Giêsu cầu nguyện cho trong bữa tiệc ly (x.Gn 17:20), khi Mẹ đứng bên thập giá Con Mẹ để chính thức nhận lănh sứ mệnh làm Mẹ của Giáo Hội (x.Gn 19: 26).

 

Chưa hết, mức độ “đầy ơn phúc” của Mẹ, qua Giáo Hội, con dâu của Mẹ, nhiệm thể Con Trai duy nhất của

Mẹ, c̣n tràn ra cho cả thế gian, cho đến tận cùng bờ cơi trái đất, từ khi Mẹ hiện diện với các thánh tông đồ, để, nhờ Mẹ, các ngài lănh nhận Chúa Thánh Thần, Đấng mà, như thánh Louis Maria Grignion De Monfort cho rằng, càng trở nên linh hoạt hơn trong việc tái sinh Chúa Kitô nơi nào có sự hiện diện của Mẹ (TDTM:20), hầu có thể làm chứng cho Chúa Kitô (x.TĐCV 1:8).

 

Mẹ Maria có công cứu rỗi hay Trái Tim Mẹ có công cứu rỗi cũng vậy, là ở những điều sau đây:

 

- Thứ nhất, Mẹ xuất hiện trên trần gian chỉ sau khi loài người sa ngă, cho dù trong lănh vực ân sủng và trong

thượng trí của Thiên Chúa, Mẹ đă có trước tất cả mọi sự và mọi người.

 

- Thứ hai, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội v́, theo thời gian, Mẹ xuất thân từ loài người, mang bản tính đă bị hư đi bởi nguyên tội, theo tự nhiên, đáng lẽ Mẹ cũng phải nhiễm lây như mọi người.

 

- Thứ ba, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội tức là Mẹ đă được cứu, do đó, sống trên trần gian, cuộc sống của Mẹ không phải để lập công đền tội cho ḿnh nữa, mà chỉ để lập công cứu độ đồng loại của ḿnh

mà thôi.

 

- Thứ bốn, Mẹ đă lập công cứu rỗi loài người bằng chính nhân tính mà Mẹ đă lănh nhận từ loài người, nhân tính đă được Thiên Chúa thánh hóa ngay từ lúc đầu thai trong ḷng mẹ.

 

- Thứ năm, Mẹ đă lập công cứu rỗi loài người bằng chính nhân tính đă được Thiên Chúa thánh hóa ngay từ lúc đầu thai, ở chỗ, linh hồn “đầy ơn phúc” của Mẹ đă hoàn toàn “Xin Vâng” tất cả những ǵ Thiên Chúa muốn cho đến cùng, cho đến khi “đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu” (Gn 19:25), và thân xác Trinh Nguyên Mẹ đă “thụ thai và hạ sinh...Con Đấng Tối Cao” (Lc 1:31-32), Đấng đă “hiến mạng sống ḿnh (được sinh ra bởi Mẹ) làm giá chuộc nhân loại” (1Tim 2:6).

 

 TRÁI TIM MẸ CÓ QUYỀN CỨU RỖI.

 

Trái Tim Mẹ có quyền cứu rỗi không phải như trường hợp của Chúa Kitô, Con Mẹ, hay trường hợp của các linh mục, thừa tác viên có chức thánh của Ngài. Trái Tim Mẹ có quyền cứu rỗi đây là do ân sủng Mẹ có trước mặt Chúa và bởi công Mẹ lập được cùng với Chúa Giêsu, Con Mẹ.

 

Chúa Kitô chẳng những có quyền cứu rỗi mà c̣n có sứ mệnh cứu rỗi nữa. Chúa Kitô có sứ mệnh cứu rỗi, ở chỗ: “Ư của Đấng đă sai Ta là Ta không được làm mất đi sự ǵ Ngài đă ban cho Ta, mà lại phải làm cho nó sống lại trong ngày sau hết” (Gn 6:39). Chúa Kitô có quyền cứu rỗi: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết chiên Ta

và chiên Ta biết Ta như Cha biết Ta và Ta biết Cha Ta, Ta hiến mạng sống v́ chiên... Không ai lấy mạng của Ta được, Ta tự bỏ nó đi, Ta có quyền bỏ nó đi, cũng như có quyền lấy nó lại” (Gn 10:14-15,18).

 

Với quyền cứu rỗi trong tay, Ngài đă thực hiện việc cứu rỗi bằng cách “vâng phục nơi những ǵ Ngài chịu” (DT 5:8), “cho dù chết trên thập giá” (Phil 2:8). “Cha đă ban cho Người (Con) được quyền trên loài người, để Người ban sự sống đời đời cho những kẻ Cha đă ban cho Người” (Gn 17:2) là như thế.

 

Với quyền cứu rỗi trong tay, nhất là sau khi thực hiện việc cứu rỗi bằng tử giá, Chúa Kitô đă thực hiện việc ban ơn cứu rỗi cho loài người cho đến tận cùng trái đất và cho đến khi Ngài lại đến, khi sai các tông đồ đi “thâu nạp môn đồ khắp thế gian, rửa tội cho họ nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Dạy họ giữ mọi điều Thày đă truyền cho các con” (Mt 28:18-20).

 

Giáo Hội nói chung và các thừa tác viên cử hành mầu nhiệm thánh, “mầu nhiệm của Thiên Chúa là Chúa Kitô” (Col 2:2), được tham dự vào quyền cứu rỗi của Chúa Kitô khi Ngài ban cho các tông đồ Thánh Linh

của Ngài, qua hơi thở phục sinh Ngài thổi trên các vị: “Hăy nhận lấy Thánh Linh. Các con tha tội cho ai th́ tội

người ấy được tha; các con cầm tội ai th́ tội người ấy bị cầm buộc” (Gn 20 :22-23), và khi Ngài sai các vị đi: “Thày được toàn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hăy đi...” (Mt 28:18-19).

 

Trong khi Chúa Kitô có quyền cứu rỗi là do bản tính của Ngài, và các thừa tác viên chính thức của Ngài có quyền cứu rỗi là v́, qua bí tích truyền chức thánh, được trao cho sứ mệnh ban phát ơn cứu rỗi của Ngài, th́, Mẹ Maria, như đă nói ở trên, có quyền cứu rỗi là do “được ân sủng trước mặt Chúa” (Lc 1:30), tức có thế

trước mặt Chúa, và bởi công Mẹ lập được cùng với Chúa Giêsu, Con Mẹ.

 

Mẹ Maria có quyền cứu rỗi là do ưu thế của Mẹ trước mặt Chúa.

 

Phải, t́nh trạng “đầy ơn phúc” nơi Mẹ Maria, như đă nói từ đầu, Mẹ chỉ có trong Ngôi Lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ mà thôi, Đấng mà “mọi sự được dựng nên trong Người... nhờ Người và cho Người” (Col 1:16). Nếu mọi sự đă được dựng nên “nhờ Người và cho Người” thế nào, th́, cũng “nhờ Người và cho Người” mà chúng được cứu rỗi như vậy. V́, “Cha yêu họ cũng như yêu Con” (Gn 17:23), chỉ khi nào Thiên Chúa không yêu Con Ḿnh nữa, Ngài mới không yêu những ǵ Ngài đă dựng nên cho Con Ḿnh mà thôi.

Không phải hay sao, ngay sau khi hai nguyên tổ ngang nhiên phạm tội mất ḷng Chúa, sau đó chẳng những hai nguyên tổ không biết tự thú và tự hạ xin Chúa thứ tha, lại c̣n chạy tội bằng cách đổ lỗi cho nhau, Thiên Chúa

đă chẳng tự động hứa cứu rỗi con người đó sao, qua lời lên án con cựu xà Satan là hắn sẽ bị “đạp nát đầu” (STK 3:15).

 

Mẹ Maria được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là ǵ, nếu không phải được Thiên Chúa yêu thương hơn hết mọi sự Ngài tạo dựng nên cho Ḿnh là Ngôi Lời, Con Duy Nhất của Ngài. Thiên Chúa đă chẳng yêu Mẹ hơn hết mọi sự là ǵ, khi ban chính Ḿnh Ngài là Ngôi Lời nhập thể cho Mẹ.

 

Một khi được Thiên Chúa yêu thương như thế, Mẹ Maria tự nhiên đă có thế giá trước mặt Chúa lắm rồi. Huống chi, trong đời sống trần gian của Mẹ, Mẹ lại hết ḷng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn đáp lại ḷng yêu của Chúa đối với Mẹ. Đến nỗi, Chúa có thể nói về Mẹ như nói về Chúa Kitô sau khi Chúa Kitô được rửa tội ở sông Giọcđan và đang khi Người biến h́nh trên nơi cao là: “Người là Con Ta yêu dấu, đẹp ḷng Ta mọi đàng” (Mt 3:17,17:5).

 

Như thế, thử hỏi, Mẹ muốn ǵ mà không được, Mẹ xin ǵ Thiên Chúa không cho, nhất là xin những sự có lợi cho Chúa, cho vinh quang của Chúa, như ơn cứu rỗi đời đời cho chung nhân loại hay cho riêng một linh hồn nào đó.

 

Thiên Chúa yêu Mẹ, chẳng những v́ Mẹ là tạo vật Chúa yêu trên hết mọi sự theo ḷng yêu nhưng không của Ngài đối với Mẹ, mà c̣n bởi công nghiệp của Mẹ lập được cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, ở chỗ, Mẹ không bao giờ từ chối Chúa điều ǵ, liên lỉ hiệp nhất với Chúa qua lời “Xin Vâng” tuyệt đối trọn hảo. Bởi thế, Thiên Chúa làm sao lại không v́ Mẹ, “nể” Mẹ, yêu Mẹ mà thực hiện mọi sự như ư Mẹ muốn, dù “chưa đến giờ” (Gn 2:4) của Ngài, như Ngài đă làm cho nước lă thành rượu ngon ở tiệc cưới Cana theo lời Mẹ xin khi Mẹ thấy tiệc hết rượu.

 

 TRÁI TIM MẸ CÓ CÁCH CỨU RỖI.

 

Mẹ Maria chẳng những có công cứu rỗi, có quyền cứu rỗi, lại c̣n có cả cách cứu rỗi nữa.

 

Thật thế, dù Mẹ có quyền cứu rỗi trước mặt Chúa đi nữa, nếu Mẹ không có cách cứu rỗi cho con người, “giờ của Chúa” chắc là sẽ măi măi “chưa tới”, vẫn biết là Ngài làm ǵ cũng được khi tới giờ của Ngài. Tại tiệc cưới Cana, sau khi Mẹ đă xin Chúa làm phép lạ qua lời nhắc khéo Chúa: “Họ hết rượu rồi” (Gn 2:3),

nếu Mẹ không tiếp tục làm thêm một việc nữa, đó là nhắc nhở các người giúp tiệc cưới là “Ngài bảo ǵ, qúi vị hăy làm theo như vậy” (Gn 2:5), th́ “rượu hết” vẫn là “hết rượu”, làm sao có được “rượu ngon sao lại để đến bây giờ” (Gn 2:10).

 

Nếu T́nh Yêu là bản tính sống động của Thiên Chúa (x.Gn 4:8,16) th́ T́nh Thương chính là bản tính của Mẹ Maria. Thiên Chúa đă tỏ T́nh Yêu của Ngài qua Chúa Giêsu Kitô thế nào, Ngài cũng tỏ T́nh Thương của Ngài qua Mẹ Maria như vậy. Nếu định nghĩa Chúa Giêsu là T́nh Yêu say điên của Thiên Chúa đối với nhân loại th́ Mẹ Maria là T́nh Thương vô biên của Thiên Chúa đối với loài người.

 

T́nh Yêu đ̣i hỏi (hay có khuynh hướng) b́nh đẳng và nên một. “Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Gn 1:14) không phải là hành động Thiên Chúa muốn trở nên b́nh đẳng với con người là ǵ, và, cũng nhờ hành động nhập thể này của Ngài, bản tính của con người đă được thánh hóa để có thể b́nh đẳng

với Ngài trên phương diện siêu nhiên mà hiệp thông với Ngài! “Con ban cho họ vinh hiển Cha đă ban cho Con để họ được nên một như Chúng Ta là một” (Gn 17:22) không phải là hành động Thiên Chúa muốn nên một

với con người hay sao!

 

T́nh Thương đ̣i hỏi (hay có khuynh hướng) thông cảm và ban phát. Mẹ Maria đă không thông cảm với con người là ǵ, qua những lần hiện ra với họ, Mẹ tỏ ra đau khổ với họ và v́ họ, như Mẹ vừa chảy nước mắt vừa than thở với Melanie Mathieu, 14 tuổi, và Maximin Giraud, 11 tuổi, ở La Salette vào ngày Thứ Bảy 19/9/1846:

 

“Hỡi các con của Mẹ, hăy đến đây với Mẹ. Đừng sợ. Mẹ hiện diện nơi đây để cho các con biết một điều tối hệ trọng. Nếu dân của mẹ không chịu nghe lời, Mẹ sẽ đành phải buông cánh tay Con Mẹ ra. Cánh tay Người đè nặng đến nỗi Mẹ dường như không thể nào ngăn cản được nữa. Mẹ c̣n phải chịu đau khổ v́ các con cho đến bao giờ! Sở dĩ Con Mẹ chưa trừng trị các con là v́ Mẹ không ngừng năn nỉ Người. Thế mà các con có lưu tâm đến điều đó đâu. Dù trong tương lai các con có cầu hay đến đâu, có xử đẹp đến mấy đi nữa, các con cũng không thể nào bù đắp cho Mẹ những ǵ Mẹ đă chịu đựng v́ các con” (AWCWTS:93)

 

T́nh Thương đ̣i hỏi thông cảm và ban phát. Mẹ Maria đă không ban phát cho nhân loại những ǵ họ thiếu thốn và cần thiết để được cứu rỗi là ǵ, khi chỉ cho họ các cách thức phải làm, như đọc kinh Mân Côi cho thánh Đaminh, đọc lời nguyện sau mỗi chục kinh cho 3 Thiếu Nhi Fatima, thậm chí Mẹ c̣n sáng kiến và bảo

làm ra các đồ vật hay nơi chốn để qua đó Mẹ có thể ban ơn cho loài người, như Áo Đức Bà Carmêlô cho thánh Simon Stock, Ảnh Đức Bà Vô Nhiễm Thai cho thánh Catarina Labuarê, hay các Đền Thờ Kính Mẹ ở Guadalup, ở Lộ Đức, ở Fatima.

 

Trước thánh nhan Thiên Chúa ở trên trời, Mẹ vốn có quyền cứu rỗi loài người rồi. Thế nhưng, phải làm sao cho nhân loại có thể lănh nhận ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa, Đấng “muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lư” (1Tim 2:4), hằng muốn và chỉ muốn ban cho họ khi họ tỏ ư muốn chấp nhận ơn ấy. Đó là lư do Mẹ đă nhiều lần từ trời hiện xuống với con cái của Mẹ. Mẹ hiện xuống với con cái Mẹ là để làm cho họ có thể chấp nhận ơn cứu rỗi Thiên Chúa muốn ban cho họ.

 

Thật ra, từ trời cao, Mẹ vẫn có thể ban ơn cho con cái của Mẹ trên trần gian, không cần Mẹ phải đích thân

hiện xuống với họ như Mẹ đă từng làm. Tuy nhiên, để loài người có thể nhận thấy Mẹ yêu thương họ là dường nào, và để họ dễ tin vào Mẹ hơn, nhờ đó, lời Mẹ khuyên dạy hay nài xin họ sẽ được họ đáp ứng mau chóng và tha thiết hơn, Mẹ đă thực sự tỏ ḿnh ra với loài người, qua một số linh hồn ưu tuyển của Mẹ.

 

Số linh hồn ưu tuyển được Mẹ hiện ra này, như chị thánh Catarina Labuarê năm 1830 ở Paris, như chị thánh Bernadetta năm 1858 ở Lộ Đức, hay như 3 Thiếu Nhi Lucia, Phanxicô và Giaxinta ở Fatima năm 1917, cùng với những người tin vào Mẹ qua các linh hồn ưu tuyển này, chẳng khác nào như các người giúp việc cho bữa tiệc cưới ở Cana xưa, đă biết nghe theo lời Mẹ dặn “Người bảo làm ǵ qúi vị hăy làm như vậy”, nhờ đó, thế giới vẫn c̣n tồn tại cho đến bây giờ.

 

Thật ra, tự việc làm của những linh hồn ưu tuyển này trong việc đáp ứng đúng như lời Mẹ dạy, tự chúng không thể nào cứu được thế giới như vậy. Cũng như tự nước lă thiên nhiên không thể nào tẩy hết nguyên tội của một

con trẻ sơ sinh thế nào, nếu nó không được tác nhân có thẩm quyền sử dụng với Lời Truyền Thần Linh: “Ta tha tội cho con nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”. Phải, chính lời của Mẹ, Đấng có quyền cứu rỗi trước mặt Chúa, qua các linh hồn ưu tuyển này đă thực sự giải cứu thế gian cho đến bây giờ.

 

Nếu Lazarô chết bốn ngày không thể nào tỏ ra tin vào Chúa “là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Gn 11:25) mà vẫn được Chúa Giêsu làm cho sống lại và ra khỏi mồ, phải chăng là v́ chị của anh là Matta đă tuyên tín thay cho anh ta. Trong việc cứu rỗi thế gian cũng vậy, Mẹ cũng sẽ dùng một số linh hồn con cưng của Mẹ, dù được Mẹ trực tiếp hiện ra hay không, miễn là nhận biết và yêu mến Mẹ, bằng việc thực hành những điều Mẹ nhắn nhủ.

 

Ở Fatima, để cứu rỗi các linh hồn, Mẹ đă nói rơ với chung 3 Thiếu Nhi Fatima và riêng chị Lucia sau này là: hy sinh và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

 

- Hy sinh: “Hăy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, và hăy hy sinh cho các tội nhân; bởi nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục v́ không có ai hy sinh và cầu cho họ” (FILOW:167). Ngoài ra, hy sinh cũng c̣n để đền tạ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ nữa, nhờ đó, Mẹ sẽ cứu các tội nhân đă xúc phạm đến Mẹ: “Các con có muốn dâng ḿnh cho Thiên Chúa để chịu đựng tất cả mọi đau khổ Ngài sẽ gửi đến cho các con như một việc đền tạ tội lỗi Ngài đă bị xúc phạm và một lời nguyện cầu cho tội nhân ăn năn trở lại” (FILOW:158).

 

- Tôn Sùng Trái Tim Mẹ: “Để cứu họ (các linh hồn đáng thương sa hỏa ngục), Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế gian sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” (FILOW:162). Ngoài ra, tôn sùng Trái Tim Mẹ c̣n ở tại việc đền tạ Trái Tim Mẹ: “Ít là con hăy an ủi Mẹ, Mẹ hứa sẽ phù hộ với những ơn cần thiết để được cứu rỗi trong giờ lâm tử những ai giữ 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp ...với ư đền tạ Mẹ” (FILOW:195).

 

Như thế,

 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là Bí Tích Mầu Nhiệm Cứu Rỗi Trần Gian.

 

Muốn lănh nhận cũng như ban phát bí tích cứu rỗi mầu nhiệm này, con người cần phải tôn sùng Mẹ qua việc nhận biết và yêu mến Mẹ, được tỏ ra bằng cách cử hành Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng kính Mẹ và đền tạ Mẹ như Mẹ đă chỉ dạy cho chị Lucia.