Chương Mười Chín

TRÁI TIM MẸ TOÀN THẮNG

 

Phải,  

Đúng như lời Mẹ đă tiên báo vào lần hiện ra thứ ba ở Fatima, 13/7/1917:

 

“Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng” (FILOW:162).

 

Lịch sử đă tự chứng minh một cách rơ ràng và hùng hồn là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ thực sự đă thắng.

 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đă không thắng là ǵ, khi “cuối cùng” Mẹ đă làm cho Đức Thánh Cha

Gioan-Phaolô II hiệp với tất cả các giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 25/3/1984.

 

Nhờ đó, “cuối cùng” Mẹ cũng đă làm cho “Nước Nga trở lại” (FILOW:162) ngày 25/12/1991, khi chế độ và chủ nghĩa Cộng Sản hoàn toàn bị truất phế và hạ bệ sau 74 năm và 18 ngày đă làm lũng đoạn Nước Nga nói riêng và đe dọa thế giới nói chung.

 

Thế rồi, v́ Nước Nga là mồi “gây chiến tranh” (FILOW:162) đă trở lại như thế, “cuối cùng...thế giới sẽ được hưởng một thời gian ḥa b́nh” (FILOW:162).

 

“Thế giới sẽ được hưởng một thời gian ḥa b́nh”, hay, nếu dịch cho đúng điệu văn hơn, câu nói này của Đức Mẹ sẽ là: “Một thời gian ḥa b́nh sẽ được ban cho thế giới”.

 

Thật vậy, với t́nh trạng thế giới băng hoại hơn bao giờ này, thế giới không thể nào tự tạo lấy cho ḿnh được một thời gian ḥa b́nh, nếu không được Trời Cao ban cho.  

 

Với hiện trạng thế giới ngày nay đang bị chủ nghĩa cá nhân (mà ly dị là một h́nh thức điển h́nh), hưởng thụ (mà ngừa thai và phá thai là những hiện tượng hiển nhiên), duy nghiệm (mà khoa học và kỹ thuật tối tân được

dùng để giải quyết tất cả mọi sự) và duy tâm (mà sự thật và sự thiện được chấp nhận và tuân theo một cách hoàn toàn chủ quan theo ư nghĩ và cảm nghiệm tự nhiên), làm sao thế giới có thể tiêu diệt Cộng Sản vô thần, v́ chính thế giới đang vô thần như ai, như thế, làm sao thế giới có thể kiến tạo cũng như hoan hưởng ḥa b́nh

chân chính và bền lâu.

 

Do đó, Trời Cao ban cho thế giới một thời gian ḥa b́nh như vậy không phải là v́ thế giới đă biết lắng nghe lời Mẹ van xin “Hăy đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Ngài đă bị xúc phạm nhiều lắm rồi” (FILOW:168), mà có thể là v́ một số con cái của Mẹ đă làm việc đền tạ tạm đủ để “rút những gai tội lỗi ra” (FILOW:195) khỏi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, hay đă sốt sắng nghe theo lời Mẹ dặn “lần hạt Mân Côi hằng ngày để cầu cho ḥa b́nh thế giới” (FILOW:160-161).

 

Dầu sao, hoà b́nh cũng chỉ được ban cho thế giới trong ṿng một thời gian mà thôi! “Một thời gian” ấy không biết sẽ kéo dài trong bao lâu và không biết là những ǵ sẽ xẩy ra sau đó? Chỉ biết rằng, “cuối cùng” lời Thiên Chúa tuyên án phạt con cựu xà trong vườn địa đàng chắc chắn sẽ được ứng nghiệm hơn bao giờ hết vào Thời

Điểm Fatima này, Thời Điểm “Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” (FILOW:162).

 

Những ǵ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ tỏ ra đă thắng trong lúc này, như vừa kể trên, mới chỉ là bước đầu và là dấu chứng cho con cái Mẹ, những người “nhận biết và yêu mến Mẹ”, những người hằng đền tạ và tin cậy Mẹ, thấy rằng “cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ TOÀN THẮNG”.

 

Thế nhưng,

 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ:

 

- Toàn Thắng ai?  

- Toàn Thắng bằng cách nào?  

- Toàn Thắng như thế nào?

 

 

 THÙ HẬN THIÊN THU

 

“Ta sẽ gây thù hận giữa ngươi và người nữ, giữa gịng dơi ngươi và gịng dơi người nữ, trong khi ngươi ŕnh cắn gót chân Ngài th́ Ngài sẽ đạp nát đầu ngươi” (STK 3:15).

 

Tại sao “Thiên Chúa là T́nh Yêu” (1Gn 4:8,16), “là Đấng trọn lành ở trên trời” (Mt 5:48), lại có thể làm việc này, đó là “gây thù hận” giữa các tạo vật của ḿnh? Chẳng lẽ đó là thú vui của Ngài khi Ngài dựng nên tạo vật hay sao? Thật ra, theo t́nh hay theo lư đi nữa, Thiên Chúa không thể nào lại làm thế, “gây thù hận” giữa các tạo vật của Ngài. “Thù hận” sở dĩ có nơi tạo vật là do tự tạo vật mà ra.

 

“Con Trẻ (Chúa Giêsu) này là duyên cớ cho nhiều người trong Do Thái bị vấp phạm hay được chỗi dậy” (Lc 2:34), theo lời tiên báo của ông già Simeon cho Đức Mẹ và thánh Giuse biết, nghĩa là ǵ? Phải chăng, việc “Ngôi Lời hóa thành nhục thể” (Gn 1:14) làm cho nhiều người trong dân Do Thái vấp phạm là việc Thiên Chúa không nên làm, nếu làm sẽ là việc “gây thù hận” cho những người “yêu tối tăm hơn ánh sáng” (Gn 3:19)?

 

Phải chăng việc ông chủ vườn nho, trong quyền hạn của ḿnh, phát lương cho các nhóm thợ được ông thuê mướn một cách công b́nh để làm vườn nho cho ông, đă gây cho nhóm thợ đến làm vào những giờ đầu tiên ghen tức v́ “ḷng rộng răi” (Mt 20:15) của ông đối với những người làm vào giờ sau hết, là việc “gây thù hận” của ông chủ, bởi đó, ông không nên làm hay sao?

 

Nếu v́ những thành phần “làm ác th́ ghét ánh sáng” (Gn 3:20) này mà “Thiên Chúa là ánh sáng” (1Gn 1:5) tránh hết điều này đến điều kia, th́ Ngài sẽ không bao giờ làm được ǵ cả, và thành phần “làm điều chân thật th́ đến với ánh sáng” (Gn 3:21) sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng.

 

Bản tính của ánh sáng là chiếu soi. “Là ánh sáng”, Thiên Chúa không thể nào không tỏ ḿnh ra theo bản tính

của ḿnh. Một khi ánh sáng chiếu soi, bóng tối tự nhiên sẽ tan biến.

 

“Bóng tối bao trùm vực thẳm” (STK 1:2), tượng trưng cho hư vô là tất cả những ǵ không phải là Thiên Chúa hay ngoài ư muốn của Thiên Chúa, đă không biến mất là ǵ khi Thiên Chúa bắt đầu dựng nên “ánh sáng” trong ngày thứ nhất và mọi sự Ngài muốn sau đó?

 

“Bóng tối sự chết” (Luca 1:79), tượng trưng cho tội lỗi là tất cả những ǵ nghịch lại với Thiên Chúa và không đúng với ư muốn của Thiên Chúa, cũng đă không biến mất là ǵ, khi “Ngôi Lời hóa thành nhục thể” (Gn 1:14) “là Ánh Sáng thế gian” (Gn 8:12) “tỏ ḿnh ra để phá hủy công việc của ma qủi” (1Gn 3:8).

 

Bởi vậy, ư nghĩa của câu Thiên Chúa tuyên phạt con cựu xà Satan trong vườn địa đường: “Ta sẽ gây thù hận giữa ngươi và người nữ”, có thể được hiểu là v́ Thiên Chúa “đă thương đến phận nữ tỳ tôi tớ của Ngài (là người nữ tên Maria và) đă làm những sự trọng đại” (Lc 1:48-49) nơi người nữ này, một người nữ vô danh tiểu tốt trước con mắt chỉ có ḿnh là đệ nhất thiên hạ của Satan, mà về bản tính tự nhiên hắn cao sang hơn người

nữ đó cả một trời một vực, đă làm cho hắn vô cùng ghen tức.

 

Thật ra, Satan đă “thù hận” Mẹ Maria ngay từ ban đầu, khi hắn được Thiên Chúa tỏ cho biết ư định của Ngài là Ngôi Lời sẽ mặc lấy bản tính nhân loại trong ḷng một người phụ nữ. Đến nỗi, hắn đă dám chống lại ư định tối cao và vô cùng toàn hảo này của Thiên Chúa. Thánh Kinh đă diễn thuật sự kiện này như sau:

 

“Bấy giờ con rồng đứng trước người nữ sắp sinh con, chờ để nuốt con trẻ khi con trẻ được sinh ra... Khi con rồng thấy rằng ḿnh bị hất văng xuống đất, hắn truy lùng người nữ đă sinh con trai. Nhưng người nữ đă được ban cho đôi cánh đại bàng để bay về chỗ của ḿnh trong sa mạc, xa khỏi con rắn... Tức giận khi thấy người nữ thoát nạn, con rồng đi gây chiến với gịng dơi của người nữ, những kẻ giữ mệnh lệnh Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Kitô” (KH 12:4,13-14,17). 

 

 TRÁI TIM MẸ TOÀN THẮNG SATAN

 

Phải, chính Satan, con cựu xà đă cám dỗ Evà trong vườn địa đường, là đối tượng và là mục tiêu Toàn Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

Thật ra, căn cứ vào văn từ của Thánh Kinh, chủ từ “đạp dập đầu ngươi” là giống đực, chứ không phải là giống cái, tức không phải là Mẹ Maria, “một người nữ”.

 

Đúng thế, theo thần học, tự Mẹ Maria cũng không thể nào chiến thắng được Satan, nếu không có Thiên Chúa hay không có Chúa Kitô. Nói cách khác, Mẹ Maria có chiến thắng Satan là do Chúa, trong Chúa và nhờ Chúa. Chính Thánh Kinh cũng không có chỗ nào rơ ràng diễn tả việc Mẹ Maria chiến thắng Satan, “đạp dập đầu Satan”, mà chỉ diễn tả việc “thoát nạn” của Mẹ “xa khỏi con rắn” muốn hăm hại Mẹ thôi. Tuy nhiên, dù Mẹ Maria không trực tiếp và tự ḿnh đạp dập đầu Satan, nhưng, một khi Satan không làm ǵ được Mẹ như ḷng “thù hận” của hắn, th́ kể như hắn bị thua Mẹ rồi vậy.

 

Nếu nói Thiên Chúa chiến thắng Satan cũng không đúng lắm. Là Thiên Chúa, cần ǵ Ngài phải bận tâm và ra tay với một tạo vật hỗn láo của Ngài.

 

Trong trận chiến đầu tiên, không phải là tổng lănh Micae lănh đạo các thần lành, chứ không phải là chính Thiên Chúa, đă chiến đấu và chiến thắng Satan và các thần dữ theo hắn đấy ư (x.KH 12:7-9). Thế mà, Thánh Kinh lại minh định vị chiến thắng Satan là Chúa Kitô: “Chính v́ để phá hủy công việc của ma qủi mà Con Thiên Chúa đă tỏ ḿnh ra” (1Gn 3:8) hay “Thày đă chiến thắng thế gian” (Gn 16:33), nơi ma qủi đă làm cho “qua một người tội lỗi đă đột nhập và cùng với tội lỗi là sự chết” (Rm 5:12).

 

Thật ra, ngoài chính Thiên Chúa, không một tạo vật nào, kể cả tổng thần Micae hay Nữ Vương Maria tự ḿnh có thể khống chế được Satan, đệ nhất tạo vật mà Ngài đă dựng nên.

 

Tuy nhiên, để khống chế Satan, Thiên Chúa chỉ “ra tay uy quyền đánh tan kẻ kiêu căng với những ư nghĩ của

hắn và đă hạ kẻ quyền hành xuống khỏi vị cao” (Lc 1:51-52) bằng chính tạo vật của Ngài thôi. Chẳng hạn, ở trên trời bằng tổng thần Micae và các thần lành, và ở dưới đất bằng Mẹ Maria và các kẻ lành. “Con Thiên Chúa đă tỏ ḿnh ra để phá hủy công việc của ma qủi” là ǵ, nếu không phải là Thiên Chúa dùng bản tính nhân loại, một bản tính thua kém bản tính của Satan, một bản tính đă bị chính Satan làm cho hoàn toàn băng hoại v́ tội nguyên tổ, để khống chế Satan.

 

Thế mới nhục cho Satan! Không c̣n cực h́nh nào nặng hơn và đích đáng hơn để trừng phạt và trừng trị Satan là một tạo vật thông sáng hơn hết mọi tạo vật lại là một tạo vật đă dám đứng lên chống đối Ngài, bằng cách này. Lư đoán của Chúa vô cùng công minh và bàn tay của Chúa vô cùng công thẳng là vậy.

 

Thế nhưng, bản tính nhân loại nói chung và thân xác loài người nói riêng mà Ngôi Lời đă mặc lấy nơi Chúa Giêsu Kitô để phá hủy công việc của Satan đây bởi đâu mà có, nếu không phải bởi Mẹ Maria, “trinh nữ thụ thai và sinh con trai” (Is 7:14). 

 

Có thể nói, đối tượng và mục tiêu chiến thắng của Mẹ Maria là chính Satan, trong khi, đối tượng và mục tiêu chiến thắng của Chúa Kitô là chính tử thần. Căn cứ vào đâu để có thể phân tách và khẳng định như thế?

 

Mẹ Maria chiến thắng Satan bởi v́, cả hai, trong thượng trí của Thiên Chúa, là hai tạo vật đệ nhất, như Thánh Kinh đă diễn tả qua h́nh ảnh: “Một Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười

hai tinh tú... Một Con Rồng khổng lồ, rực lửa, với bảy đầu và mười sừng, mỗi đầu có bảy vương miện” (KH 12:1,3).

 

Tuy nhiên, hai tạo vật thượng thặng này đệ nhất về một phương diện khác nhau: Satan, theo các thánh Giáo Phụ, là Lucifer, tức “thần ánh sáng”, đệ nhất về bản tính tự nhiên, hơn Mẹ Maria, cũng như đệ nhất về phẩm trật hơn các thần trời cùng một bản tính với hắn; Mẹ Maria, tuy thua kém Satan về bản tính tự nhiên, song lại đệ nhất thiên hạ về phương diện ân sủng, đến nỗi, chính bản tính tự nhiên thua kém Satan của Người đă được mặc lấy Thiên Tính khi “Ngôi Lời hóa thành nhục thể” (Gn 1:14) trong cung ḷng trinh nguyên của Người.

 

Chúa Kitô “là sự sống lại và là sự sống” (Gn 11:25) đă chiến thắng tử thần (x.1Cor 15:26, Rm 6:9). Thật

vậy, chiếc “Đầu” mà Satan bị “đạp nát" đây là ǵ, nếu không phải là biểu hiệu cho “những ư nghĩ kiêu căng của hắn”, những mưu đồ vô cùng gian trá và hiểm độc của hắn, nhất là hiện thân của chính “tử thần” mà hắn

vừa làm tôi vừa làm chủ.

 

“Đầu” của Satan là biểu hiệu cho “những ư nghĩ kiêu căng của hắn”.

 

Hành động bất măn đứa đến bất tuân và phản loạn của “con rồng khổng lồ” chỉ là hậu quả, bị tác động bởi những ư nghĩ kiêu căng ở bên trong mà thôi. Nếu “con rồng khổng lồ” không có “những ư nghĩ kiêu căng” này, hắn sẽ không có những phản ứng làm cho hắn phải chịu những hậu quả bất hạnh đời đời như hắn đang phải chịu.  

 

“Những ư nghĩ kiêu căng của hắn” đây là ǵ, nếu không phải như  Thánh Kinh đă viết về vua Babylon, hiện

thân kiêu căng của hắn: “Ngươi thầm nhủ trong ḷng rằng: 'Ta sẽ vượt trên các tầng trời; trên các tinh tú của Thiên Chúa, Ta sẽ đặt ngai ṭa của Ta. Ta sẽ ngự trên Núi Đồng Hội, nơi bồng lai phương Bắc. Ta sẽ lên tới chót đỉnh mây ngàn; Ta sẽ nên như Đấng Tối Cao'“ (Is 14:13-14).

 

Chiếc “Đầu” này của Satan, tức “những ư nghĩ kiêu căng của hắn” này thật ra không phải tự hắn mà có, hơn là do chính tử thần mà có, và hắn chỉ là thừa hành, là tay sai của tử thần để làm điều tử thần muốn mà thôi. Do đó, khi tử thần bị tiêu diệt th́ tự nhiên “Đầu” của Satan cũng bị “đạt dập nát” thôi.

 

“Đầu” của Satan là biểu hiệu cho “những mưu đồ vô cùng gian trá và hiểm độc” của hắn.

 

Thánh Kinh đă nói rơ về Satan là: “Sự thật không có trong ḿnh hắn” (Gn 8:44). Nếu sự thật có trong ḿnh

Satan th́ hắn đă không có những ư nghĩ kiêu căng như vậy. V́ có những ư nghĩ kiêu căng như vậy, hắn đă không biết ḿnh, dù là thần ánh sáng đi nữa. Và v́ không biết ḿnh, hắn đă phản loạn, đă làm theo sự mù tối của hắn, tức làm theo tử thần ở trong hắn.

 

Tử thần chính là sự tối tăm, sự gian dối. Mà, đă là sự tối tăm th́ “ghét ánh sáng” (Gn 3:20), nên làm hết cách để tiêu diệt ánh sáng. Thế nhưng, Thánh Kinh đă nói về số phận vô cùng đáng thương và khốn nạn của thành phần tăm tối này như sau: “Đây là kẻ cưu mang gian manh, thụ thai lệch lạc và hạ sinh thảm bại. Hắn đào bẫy sập, đào thật sâu, mà lại bị rơi ngay xuống bẫy hắn tạo ra. Sự gian manh của hắn quật lại vào ḿnh hắn; sự

hung tàn của hắn rơi lại rơi ngay xuống đầu hắn” (TV 7:15-17).

 

Không phải hay sao, qua bàn tay đẫm máu của loài người là loài đă bị hắn sát hại ngay từ đầu nên lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ làm theo ư muốn của hắn (x.Gn 8:44), hắn đă giết chết được Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể. Thế nhưng, hắn có ngờ đâu rằng, chính thập giá mà hắn nhờ tay con người đóng đanh Con Thiên Chúa lại là cái giá loài người cần phải trả cho Ngài trong Con của Ngài để Ngài cứu rỗi họ. Như thế, không phải là “Đầu” của Satan, “mưu đồ vô cùng gian trá và hiểm độc của hắn” đă bị đạp nát hay sao!“Đầu” của Satan là biểu hiệu cho chính “tử thần”.

 

Nếu Mẹ Maria không phải là sự sống như Con Mẹ, nhưng Mẹ đă thụ thai, cưu mang và sinh hạ Ngài cho thế gian thế nào, Satan cũng vậy, hắn cũng không phải là chính tử thần, song hắn đă thụ thai, cưu mang và hạ sinh tử thần cho thế gian. Chính hắn cũng đang ở trong sự chết, ở trong tử thần vậy. Chính sự chết ở trong Satan đă bị hủy diệt qua các mưu đồ và việc làm của Satan. Hay, nói cách khác, một khi mưu đồ và việc làm của

Satan, của ma qủi bị hủy diệt, qua việc tỏ ḿnh ra của Con Thiên Chúa (x.Gn 3:8), th́ tử thần bị hạ và Satan bị thua trận.

 

“Đầu” của Satan là như thế, và chiếc “Đầu” đó đă bị đạp nát ra như vậy, nhưng, chiếc “Đầu” đó đă bị

đạp nát bằng cách nào, nếu không phải bằng “gót chân Ngài”. Cái “Đầu” kiêu ngạo của Satan “nát” ra không phải v́ bị một bàn tay bóp chết hay v́ bị một chiếc gậy đập chết, mà là, nhục nhă hơn nữa, v́ bị bàn chân là phần thấp hèn nhất trong thân thể so với đầu “đạp nát”.

 

Vậy, “bàn chân” đạp nát “đầu” Satan đây là ǵ, nếu không phải là biểu hiệu cho nhân tính của Chúa Kitô

và cho Giáo Hội là Nhiệm Thể của Ngài.

 

“Bàn chân” đạp nát đầu Satan đây là biểu hiệu cho nhân tính của Chúa Kitô.

 

Lư do là v́, phần bị Satan ŕnh cắn của bàn chân tức của nhân tính Chúa Kitô này là “gót”. “Gót” của bàn chân bị Satan ŕnh cắn đây không phải là Thánh Thể của Chúa Kitô, Ḿnh đă “bị nộp v́ các con” và Máu đă “đổ ra cho các con” (x.Lc 22:18,20) hay sao.

 

“Bàn chân” đạp nát đầu Satan đây c̣n là biểu hiệu cho Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.

 

Lư do là v́, “gót” của bàn chân tức của Giáo Hội này là phần bị Satan ŕnh cắn chính là những chi thể của Giáo Hội, “những kẻ giữ mệnh lệnh Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu” (KH 12:17).

 

Thế nhưng, “những kẻ giữ mệnh lệnh Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Kitô” là “gót chân Ngài”, thành phần trực tiếp đạp dập đầu Satan ấy là ai, nếu không phải là chính “gịng dơi Người Nữ” (KH 12:17; STK 3:15), những người “được đóng ấn trên trán” (KH 7:3), những người “Thiên Chúa đă tiền định” (Rm 8:29).

 

Chính thành phần “được đóng ấn trên trán” (KH 7:3) này mới là đối tượng, là mục tiêu tấn công toàn lực của Satan cùng đồng bọn “Phản Kitô” của hắn. Lư do là v́ hắn “săn đuổi (mà không làm ǵ được) Người Nữ sinh con trai” (KH 12:13), nên, “tức giận v́ Người Nữ vượt thoát, con rồng đi giao chiến với con cái của Người Nữ” (KH 12:17).

 

Ấn tín được đóng trên trán của thành phần “có tên trong sổ hằng sống” đây là ǵ, nhờ đó, Satan và đồng bọn của hắn có thể dễ dàng nhận diện đối phương không đội trời chung để mà tấn công, để mà ăn tươi nuốt sống, để mà, nếu chiếm được thành phần này là hắn làm cho ư định cứu rỗi đời đời của Thiên Chúa bất thành, và làm cho Người Nữ “uy hùng như đạo quân sắp hàng vào trận” (DTC 6:10) bị bẽ mặt, tức làm cho hắn chuyển bại dưới thập giá Chúa Kitô, dưới Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, thành thắng trên giá Máu của Chúa Kitô, trên con cái của Mẹ, là “những người Thiên Chúa đă biết trước th́ Ngài cũng tiền định” (Rm 8:29)?

 

Phải chăng ấn tín của những kẻ được Thiên Chúa biết trước th́ Ngài cũng tiền định đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria?

 

Không phải hay sao, các thánh đă không sợ sai lầm khi công khai xác tín rằng: “Hoàn toàn thành tâm tôn sùng Mẹ là dấu hiệu chắc chắn được cứu rỗi” (TDTM, 40).

 

Phải,

 

Trái Tim Mẹ đă thắng Satan trong Chúa Giêsu nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, đặc ân làm cho Satan bất lực trong việc hăm hại Mẹ và đàn con mà Mẹ ấp ủ dưới cánh chở che của Mẹ.

 

TRÁI TIM MẸ TOÀN THẮNG Satan nơi con cái của Mẹ nữa, thành phần bị hắn dốc toàn lực tấn công với tất cả khôn ngoan và mănh lực của hắn mà vẫn không làm ǵ được, v́ họ mang ấn tín cứu rỗi trên trán của ḿnh là thập giá Chúa Kitô, qua những ǵ họ bị bắt bớ trên trần gian, bị Satan ŕnh cắn, và là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, qua ḷng thành thực sùng kính Mẹ của họ được thể hiện nơi việc họ thiết tha tin cậy Mẹ, đền tạ Mẹ và làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến.

 

 

Viết xong ngày Lễ Trái Tim Mẹ 27/6/1992. 

Đaminh Cao Tấn Tĩnh.