Tâm Tư Nhập Đề

 

Phải, tôi chỉ bắt đầu để ư và quan tâm đến Fatima sau khi biết được Nước Nga hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản vào ngày 25/12/1991. Thật ra, từ ngày hiện tượng Cộng Sản Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1989 một cách hết sức lạ lùng, tôi đă hơi có ấn tượng về Fatima rồi. Tuy nhiên, cho tới cuối mùa hè năm 1991, tôi mới bắt đầu chịu mua và đọc cuốn Hồi Kư Lucia. H́nh như cuốn Hồi Kư Lucia đă dọn đường cho tôi để tôi có thể nhận ra biến cố Nước Nga trở lại là hoàn toàn bởi tay Đức Mẹ làm, đúng như lời Mẹ đă tiên báo từ ngày 13/7/1917, lời tiên báo kèm theo điều kiên này cũng đă được chị Lucia viết thư tŕnh lên Đức Thánh Cha Piô XII từ ngày 24/10/1940, và được thế giới biết đến từ năm 1973, năm mà cuốn Hồi Kư Lucia lần đầu tiên được phổ biến.

Thật vậy, biến cố Nước Nga trở lại, đối với tôi, chẳng khác ǵ như hiện tượng mặt trời nhảy múa vào ngày 13/10/1917, hiện tượng Mẹ thực hiên để cho mọi người tin vào việc Mẹ làm và nói qua 3 Thiếu Nhi Fatima là Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Tôi linh cảm thấy rằng chính Mẹ đă làm cho Nước Nga trở lại để, ít là, cho riêng tôi tin vào Mẹ hơn, nhờ đó, hoạt động cho Mẹ một cách hăng say và đắc lực hơn nữa trong Thời Điểm Fatima cũng là Thời Đại Maria này. Ngoài việc đang phục vụ hết ḿnh cho Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở Tổng Giáo Phận Los Angeles từ lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/1991, biến cố Nước Nga trở lại c̣n làm tôi có cảm hứng muốn viết một cuốn sách về Mẹ Fatima với nhan đề Trái Tim Mẹ Toàn Thắng

Viết cuốn sách này, ư định của tôi là t́m hiểu về Mẹ ở Fatima cho thấu đáo hơn, để có thể đắc lực hơn trong việc phục vụ cho Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam mà tôi đang phụ trách, và cũng để chia sẻ những cảm thấu của ḿnh về Mẹ cho tất cả những ai cùng chung chủ hướng là làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, như sứ mệnh Chúa đă trao cho chị Lucia.

Tôi có ư định bắt đầu viết cuốn sách này vào ngày lễ Đức Mẹ chịu thai Ngôi Lời nhập thể 25/3/1992, kỷ niệm 8 năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II hiến dâng thế giới và Nước Nga cho Trái Tim Mẹ, nhờ đó, Mẹ đălàm cho Nước Nga trở lại, và sẽ phát hành kịp 25/ 12/1992, kỷ niệm đúng một năm Nước Nga trở lại.

Không ngờ, ư định của tôi muốn viết cuốn sách này chưa hề tỏ ra cho ai, lại hợp với Ư Muốn của Thiên Chúa qua sự chỉ định của các vị đại diện Ngài trên trần gian. Ngày 29/1/1992, đức ông Philiphê Trần văn Hoài, đặc trách Văn Pḥng Trung Ương Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại, đă gửi cho tôi một tấm postcard từ Rôma với những hàng chữ sau đây:

“Tôi đang cổ động 'Phong Trào Tông Đồ Fatima' để cầu nguyện cho quê hương. Anh có thể viết cho một tập nói về 'biến cố Fatima với lịch sử', về cả thần học và lịch sử. Mong ở anh nhiều. Cha. Cám ơn”.

Ngay sau khi đọc được những hàng chữ tiền định này, cảm thấy phấn khởi lạ thường, tôi đă đi lùng mua và mượn cho bằng được tất cả các sách nói về Fatima, dù dầy hay mỏng, dù hâp dẫn hay không, kể cả báo chí và những tờ quảng cáo, để lấy tài liệu chứng minh chủ đề đang nung nấu trong tâm năo của tôi: Trái Tim Mẹ Toàn Thắng.Tôi cũng đă viết tŕnh với đức ông Hoài về thời điểm bắt đầu viết cũng như phát hành sách của tôi. Sau khi nhận được thư của tôi, đức ông liền gửi cho tôi một tấm postcard khác từ Tulsa, Oklahoma, được đóng dấu bưu điện ngày 1/4/1992, với những hàng chữ như sau:

“Sách ‘Trái Tim Mẹ Toàn Thắng' cố ra cho kịp 25/12 như anh dự định. V́ sẽ có biến cố quan trọng vào thời điểm đó”.

Thế là, cả ư định viết sách và ra sách của tôi cũng trùng hợp với Ư Chúa muốn.

Bố cục của cuốn sách này, ngay từ đầu, không phải như vậy. Đầu tiên tôi định bố cục chủ đề Trái Tim Mẹ Toàn Thắng vào câu Thánh Kinh của sách Sáng Thế Kư, đoạn 3, câu 15, là: “Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa gịng dơi ngươi và gịng dơi người nữ, Ngài sẽ đạp nát đầu ngươi đang khi ngươi ŕnh cắn gót chân Ngài”. Căn cứ theo câu Thánh Kinh có 3 ư tưởng hợp lại được chia ra bằng hai dấu phẩy này, cuốn sách sẽ được chia ra làm 3 phần rơ rệt. Thế rồi, sau khi đọc qua hầu hết các tài liệu về Fatima, tôi đă thay đổi bố cục của nó. Cuối cùng tôi cảm thấy rất hài ḷng với bố cục của cuốn sách mà tôi nghĩ là hoàn toàn thích hợp với chủ đề, đúng như ư của bề trên muốn cuốn sách phải bao gồm về cả thần học lẫn lịch sử.

Về thời điểm hoàn tất cuốn sách, tôi dự tính sẽ cố gắng viết xong vào ngày lễ Trái Tim Mẹ, 27/6/1992, để c̣n kịp kiểm duyệt, ấn hành và phát hành. Với công ăn việc làm cả ngày, với phận sự gia đ́nh phải lo cho bầy con nhỏ sau khi đi làm về và vào những ngày cuối tuần, và với sứ mệnh làm tông đồ cho Phong Trào Thiếu Nhi Fatima phải điếu hành mọi thứ tổ chức mỗi ngày một dồn dập, tôi vừa viết vừa phó thác cho Mẹ ngày giờ hoàn tất của nó.

Về việc phát hành cuốn sách này, tôi cũng tin rằng Mẹ sẽ cho nó xuất hiện vào ngày lễ của Mẹ, ngày mà tôi hướng đến đó là ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/1992, để các độc giả của nó có thể đọc vào đúng thời điểm Giáng Sinh, “V́ sẽ có một biến cố quan trọng trong thời điểm đó”.ƠTrong khi nghiên cứu để viết cuốn sách này, tôi thật sự đă cảm nghiệm thấy rằng nhân loại đang sống vào Thời Điểm Fatima, Thời Đại Maria, Mùa Vọng Tài Giáng Của Chúa Kitô.

Không phải Nước Nga trở lại là sứ mệnh của Mẹ ở Fatima hoàn tất. Trái lại, chính việc Mẹ làm cho Nước Nga trở lại để cho mọi người tin, nhờ đó, Mẹ được nhận biết và yêu mến, mới là khởi điểm của giai đoạn cuối cùng của Thời Điểm Fatima.

Theo tôi, Thời Điểm Fatima có thể được chia làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên của Thời Điểm Fatima là giai đoạn Đức Mẹ ban bố Sứ Điệp Fatima của Người, từ mùa xuân năm 1916, ngày Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ lần thứ nhất, cho tới ngày 13/6/1929, lần Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia để cho chị biết đă đến lúc Thiên Chúa muốn hiến dâng Nước Nga cho Ngài.

Giai đoạn thứ hai của Thời Điểm Fatima là giai đoạn chị Lucia truyền bá Sứ Điệp Fatima của Mẹ,từ sau ngày 13/6/1929 cho đến khi chị Lucia hoàn tất việc làm tông đồ Fatima công khai của chị là viết tỏ ra những ǵ xẩy ra ở Fatima như Đức Mẹ cho phép, để nhập ḍng kín Carmêlô ngày 25/3/1948.

Giai đoạn thứ ba của Thời Điểm Fatima là giai đoạn chung Giáo Hội và riêng con cái Mẹ thực hiện Sứ Điệp Fatima, từ sau khi chị Lucia vào ḍng kín cho đến khi Nước Nga trở lại là ngày 25/12/1991, thời điểm thực hiện yêu cầu dâng Nước Nga cho Trái Tim Mẹ.

Giai đoạn thứ bốn cũng là giai đoạn cuối cùng của Thời Điểm Fatima là giai đoạn như thế nào?

“Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng” đă được thực hiện chưa?

Nếu Trái Tim Mẹ thật sự đă thắng rồi, th́ phải chăng, hiệu quả tất yếu đó là, từ đây trở đi, "thế giới sẽ được hưởng một thời gian ḥa b́nh"?

Làm sao đang rối loạn hơn bao giờ hết như ngày nay "thế giới (lại có thể) được hưởng một thời gian ḥa b́nh" như vậy được?

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ thực sự đă thắng chưa hay sẽ thắng?

Nếu Toàn Thắng, Trái Tim Mẹ Toàn Thắng như thế nào, bằng cách nào và vào khi nào?

Xin mời qúi bạn bước qua Thời Điểm Fatima (phần nhất) để tiến vào Trái Tim Maria (phần hai), TRÁI TIM MẸ TOÀN THẮNG.
 


Tổng Giáo Phận Los Angeles

Lễ Mẹ Thụ Thai Ngôi Lời Nhập Thể 25/3/1992

ĐAMINH MARIA CAO TẤN TĨNH, BVL