Tông Đồ Chúa T́nh Thương

 

Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương

 

 

VII- Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương

 

(h́nh thức tóm gọn và đơn giản)

 

Nguồn gốc:

 

Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương vừa là một khởi hứng từ vừa là một đáp ứng cho lời kêu gọi minh tường và hợp thời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau đây:

 

“Từ khi bắt đầu hiện hữu, Giáo Hội, qua việc bày tỏ mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, đă rao giảng t́nh thương Chúa, một bảo chứng hy vọng và là nguồn mạch cứu độ con người. Tuy nhiên, hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới. Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này, nếu chính Thiên Chúa đă kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina. ”Thiên Chúa đă chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này…

 

“Sứ điệp t́nh yêu nhân hậu cần được vang vọng một cách mạnh mẽ một lần nữa. Thế giới cần đến thứ t́nh yêu này. Đă đến thời giờ cần phải mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho mọi người: cho các kẻ trị v́ và thành phần bị áp bức, cho những ai có bản tính và phẩm vị bị tiêu ma trong mầu nhiệm lỗi lầm. Đă đến thời giờ sứ điệp Ḷng Thương Xót Chúa có thể làm cho các tâm hồn tràn đầy hy vọng và trở nên tia sáng cho một nền văn minh mới, một nền văn minh yêu thương” (Balan ngaøy 18/8/2002, soá 3).

 

Sứ V:

 

Sứ v ca Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương là làm vang vọng một cách mạnh mẽ một lần nữa sứ điệp t́nh yêu nhân hậu cho mọi người để giúp cho các tâm hồn được tràn đầy hy vọng và trở nên tia sáng cho một nền văn minh yêu thương.

 

Hoạt Động:

 

Để giúp cho các tâm hồn được tràn đầy hy vọng và trở nên tia sáng cho một nền văn minh yêu thương, một trong những hoạt động thiết yếu và thiêng liêng của Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương là thừa tác vụ tĩnh tâm.

 

Tham Gia:

 

Phần tử của Nhóm là những ai, sau khi tham dự Khóa Tĩnh Tâm “Hăy Đến Với Cha” (Mt 11:28), tận hiến ḿnh cho Chúa T́nh Thương như những hồn nhỏ và tế vật cho phần rỗi các linh hồn.

 

Thực Hành

 

“Cha ban cho con 3 cách để thực thi t́nh thương đối với anh chị em của con: thứ nhất là bằng việc làm, thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện. Tầm vóc trọn vẹn của t́nh thương được chất chứa nơi 3 mức độ này, nó là một chứng cớ vững chắc về t́nh yêu đối với Cha. Nhờ thế linh hồn tôn vinh và tôn kính T́nh Thương của Cha” (Nhật Kư, 742)

 

Thứ nhất bằng việc làm, ở chỗ lợi dụng mọi sự để hy sinh cho phần rỗi các tội nhân đáng thương.

 

Thứ hai là bằng lời nói, ở chỗ nói về t́nh yêu nhân hậu của Thiên Chúa với những linh hồn đang có nguy cơ mất niềm tin tưởng nơi Người.

 

Thứ ba là bằng cầu nguyện, ở chỗ hằng ngày lần chuỗi t́nh thương bao nhiêu có thể cho các linh hồn đang hấp hối.

  

 

VII- Apostolic Group of Merciful God

(a short and simple form)

 Origin:

Apostolic Group of Merciful God is both an inspiration from and a response to Pope John Paul II’s following insight and timely exhortation:

“From the beginning of her existence the Church, pointing to the mystery of the Cross and the Resurrection, has preached the mercy of God, a pledge of hope and a source of salvation for man. Nonetheless, it would appear that we today have been particularly called to proclaim this message before the world. We cannot neglect this mission, if God himself has called us to it through the testimony of Saint Faustina. God has chosen our own times for this purpose. …

“The message of merciful love needs to resound forcefully anew. The world needs this love. The hour has come to bring Christ’s message to everyone: to rulers and the oppressed, to those whose humanity and dignity seem lost in the mysterium iniquitatis. The hour has come when the message of Divine Mercy is able to fill hearts with hope and to become the spark of a new civilization: the civilization of love.” (Błonie, Kraków, 18 August 2002, no. 3) 

Mission:

Apostolic Group of Merciful God’s mission is:

To resound forcefully anew the message of merciful love to everyone in order to fill hearts with hope and to become the spark of civilization of love.

Activity:

In order to fill hearts with hope and to become the spark of civilization of love, one of the most essential and spiritual apostolic activities of the Apostolic Group of Merciful God is ministry of retreat. 

Membership:

Those, after attending a retreat called “Come to Me” (Mt 11:28), are consecrated themselves to the Merciful God as little souls and sacrifying victims for the salvation of souls.

Practice:

I am giving you three ways of exercising mercy toward your neighbor: the first – by deed, the second – by word, the third – by prayer. In these three degrees is contained the fullness of mercy, and it is an unquestionable proof of love for Me. By this means a soul glorifies and pays reverence to my Mercy” (Jesus to Sister Faustina, Dairy, 742).

Deed:  make of everything a sacrifice for the salvation of poor sinners

Word: speak about God’s merciful love to souls who are in danger of distrust in Him

Pray:   pray daily as many as possible chaplet of mercy especially for dying souls

 

CN Lễ Thánh Phaolô Trở Lại 25/1/2009,

San Bernadino, California, Ngày 30 Tết Kỷ Sửu 2009

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL