-3-

Động Lực Sống Đạo: Thánh Thần và Linh Ân

            Đúng thế, Thiên Chúa sống động nơi Kitô hữu là thành phần sinh bởi Thần Linh bằng Luồng Gió Thần Linh muốn thổi đâu th́ thổi (x.Jn.3:8). Để thực hiện điều này, trước hết, Thiên Chúa đă phú bẩm nơi những ai lănh nhận Bí Tích Rửa Tội một cơ cấu thần linh, gồm có Thánh Sủng giống như một bộ máy siêu nhiên, cùng với các bộ phận của nó là ba Thần Đức Tin, Cậy, Mến, để qua việc làm của các bộ phận này, bộ máy có thể phát ra những tác động thần linh nơi con người Kitô hữu.

            Thế nhưng, một bộ máy cùng với các bộ phận của nó không thể nào tự động làm việc theo mục đích của ḿnh, nếu chúng không được điều khiển khéo léo thích thuận bởi một tác nhân lành nghề thế nào, Thánh Sủng và 3 Thần Đức nơi Kitô hữu cũng chỉ là một bộ máy siêu nhiên bất động, không thể sản xuất ǵ được, nếu không được chính tác nhân Thánh Linh của ḿnh là Luồng Gió Thần Linh tác động bằng 7 Linh Ân của Ngài.

            Thật vậy, ngay cả nơi Thiên Chúa, mọi tác động thần linh của Ngài cũng đều bởi Thánh Linh. Như trong tác động tạo thành trời đất, Thánh Linh cũng hiện diện như "một luồng gió mạnh bay là là trên mặt nước" (Gn.1:2). Hay như trong việc "Lời hoá thành nhục thể" (Jn.1:14), Thánh Linh cũng hiện diện bằng cách "bao phủ" Trinh Nữ Đầy Ân Phúc Maria như "quyền năng của Đấng Tối Cao" (Lk.1:35). Nhất là trong việc Thiên Chúa "canh tân bộ mặt trái đất" (Ps.104:30), Thánh Thần đă hiện xuống như "một luồng gió thổi mạnh" (Acts 2:2) lùa vào nhà, nơi các Thánh Tông Đồ đang chờ "quyền lực từ trên cao" (Lk.24:49; Acts 1:8) được ban cho các vị dưới "h́nh lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi vị" (Acts 2:3).

            Nơi Đức Giêsu Kitô cũng thế, Thánh Thần cũng là tác nhân điều khiển các hành động của Người, Đấng đă được tiên báo và đă công nhận rằng: "Thần Linh Chúa ở trên tôi" (Is.61:1; Lk.4:18), như Gioan Tiền Hô đă thực sự chứng kiến và làm chứng sau khi Người lănh nhận phép rửa ở sông Dược Đăng (x.Mt.3:16; Jn.1:32-34). Thần Linh Chúa ở trên Người tác động Người trong việc vào sa mạc để ăn chay và chịu cám dỗ (Mk.1:12; Lk.4:1) ngay sau khi Người được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho. Thần Linh Chúa ở trên Người tác động Người trong việc khu trừ ma qủi để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa (x.Mt.12:28). Thần Linh Chúa ở trên Người tác động Người trong việc chúc tụng Cha Người về việc Cha mạc khải những điều sâu nhiệm cho những kẻ bé mọn hay (x.Lk.10:21).

            Nơi Kitô hữu, Thần Linh Chúa, bằng 7 Linh Ân của ḿnh, sẽ tác động họ sinh hoạt thiêng liêng như sau.

            Thứ nhất, với Linh Ân Hiếu Thảo, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu nhận thức được họ là con cái của Thiên Chúa để có thể thân thưa với Thiên Chúa là Cha của ḿnh, mong ước cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và xin cho ḿnh được sống xứng đáng là con cái của Ngài đúng như phần nguyện kết của kinh Lạy Cha: "Anh em không lănh nhận một tinh thần nô lệ làm cho anh em lại sống trong sợ hăi, mà là một tinh thần của việc được thừa nhận để chúng ta nhờ đó kêu lên 'Abba' (nghĩa là 'Lạy Cha'). Chính Thần Linh chứng thực với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa" (Rm.8:15-16; x.Gal.4:6). Kinh Lạy Cha, mà lời mở đầu bằng việc "kêu lên 'Abba'" chính là "những lời than khôn tả" (Rm.8:26) vang lên từ tấm ḷng Hiếu Thảo của con cái hướng về "Thiên Chúa là Cha", dưới tác động của Thần Linh, Đấng "chuyển cầu cho các thánh đúng như Thiên Chúa muốn" (Rm.8:27).

            Thứ hai, với Linh Ân Minh Luận, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu, mang sẵn trong ḿnh một tâm t́nh Hiếu Thảo hướng về Cha trên trời, dễ dàng và tinh tế nhận ra Thiên Chúa nơi các tạo vật của Ngài, nơi các biến cố của cuộc đời cũng như nơi "những dấu chỉ thời đại" (Mt.16:3) để có thể kịp thời đáp ứng những ǵ Thiên Chúa muốn thực hiện vào "thời điểm ấn định" (Gal.4:4) của Ngài. Một số trường hợp được Linh Ân Minh Luận có thể kể đến là trường hợp của hai môn đệ đi về làng Emmau nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh (x.Lk.24:30-31), hay trường hợp của Thánh Phanxicô Khó Khăn gọi mặt trời là anh, mặt trăng là chị trong bài cả tạo vật của ngài, hoặc trường hợp chị Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu khóc khi thấy cảnh một con gà mẹ ủ đàn con dưới cánh gợi cho chị về ḷng yêu thương của Cha trên trời.

            Thứ ba, với Linh Ân Kính Sợ, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu, sau khi đă Minh Luận nhận ra Thiên Chúa nơi các tạo vật hay trong các biến cố của cuộc đời ńnh, biết tỏ ra những thái độ hay cử chỉ tôn kính Ngài một cách cân xứng. Điển h́nh là trường hợp của thánh Phêrô khi mới theo Chúa Giêsu, thấy phép lạ Người làm cho ḿnh bắt được một mẻ cá lạ mà thâu đêm cũng không bắt được một con nào với tài năng chuyên nghiệp tự nhiên của ḿnh, liền sấp ḿnh xuống trước mặt Người mà thưa: "Lạy Chúa, xin tránh xa tôi, v́ tôi là kẻ tội lỗi" (Lk.5:8); hay một trường hợp khác, đó là sau khi Chúa Giêsu đă sống lại, trong khi đi đánh cá ở biển hồ Tibêria với sáu tông đồ khác, vừa nghe thấy tông đồ Gioan được ơn Minh Luận nhận ra Thày và hô lên "Chúa đó" (Jn.21:7), vị trưởng tông đồ đoàn "Simon Phêrô liền giật vội lấy mớ quần áo, v́ đang ḿnh trần, mà nhào xuống nước" (Jn.21:7).

            Thứ bốn, với Linh Ân Thâm Hiểu, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu, nhờ ḷng Hiếu Thảo và tỏ ra Kính Sợ Thiên Chúa, thấu triệt được mạc khải của Thiên Chúa như được lưu truyền trong Thánh Kinh, cũng như hiểu rơ tinh thần của Chúa Kitô, Đấng chính là tất cả những ǵ Thiên Chúa muốn mạc khải cho con người: "Thày c̣n phải nói nhiều với các con, song hiện nay các con không thể nào thấu triệt được. Thế nhưng, khi Ngài đến, là Thần Chân Lư, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào tất cả sự thật. Ngài sẽ không tự ḿnh nói mà là sẽ chỉ nói những ǵ Ngài nghe và sẽ loan truyền cho các con những ǵ phải đến. Làm như thế, Ngài sẽ tôn vinh Thày, v́ Ngài sẽ lănh nhận từ Thày những ǵ Ngài sẽ loan truyền cho các con" (Jn.16:12-14).

            Thứ năm, với Linh Ân Huấn Dụ, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu, sau khi đă Thâm Hiểu mạc khải và tinh thần của Chúa Kitô, có một nhận định chính xác và phán đoán sâu sắc về t́nh trạng thế gian cũng như các linh hồn, để có thể thông cảm và theo ơn Chúa xử trí với họ một cách thích đáng trong mỗi trường hợp: "Nếu Thày đi, Thày sẽ sai Đấng An Ủi đến với các con. Khi Ngài đến, Ngài sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc luận phạt. Về tội lỗi, ở chỗ họ không chịu tin Thày; về sự công chính, ở chỗ Thày về cùng Cha và các con không c̣n thấy Thày nữa; về việc luận phạt, v́ lănh chúa của thế gian này đă bị lên án" (Jn.16:7-11). Đấng An Ủi là Thần Chân Lư đă chẳng "chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc luận phạt" qua những bài Huấn Dụ thu hút của Thánh Phêrô sau khi Ngài hiện xuống (x.Acts 2:14-39; 3:11-26), hay qua những lời Huấn Dụ hùng hồn của vị tử đạo tiên khởi là thánh Stephanô hay sao (x.Acts 6:8-15; 9:1-54)?

            Thứ sáu, với Linh Ân Khôn Ngoan, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu, với tâm t́nh Hiếu Thảo chỉ muốn làm đẹp ḷng Cha của ḿnh, với thái độ Kính Sợ không dám làm ǵ bất xứng với Ngài, và với kiến thức Thâm Hiểu mạc khải của Cha ḿnh, biết chọn Thánh Ư Cha trên hết mọi sự và chỉ làm theo ư của Ngài mà thôi, như trường hợp hai tông đồ Phêrô và Gioan đối đáp trước Hội Đồng Do Thái về việc cấm cản các vị rao giảng Đức Kitô: "Trước nhan Thiên Chúa các ngài thử xét xem có đúng hay chăng nếu chúng tôi vâng lệnh các ngài hơn là vâng phục Thiên Chúa" (Acts 4:19). Quả đúng như lời Chúa Giêsu trấn an các môn đệ khi Người sai các vị đi như chiên giữa sói rừng: "Khi họ bắt nộp các con, đừng lo ḿnh sẽ phải nói ǵ hay nói ra sao. Bấy giờ các con sẽ biết những ǵ ḿnh phải nói. Không phải là các con nói mà là Thần Linh của Cha các con nói trong các con" (Mt.10:19-20).

            Thứ bảy, với Linh Ân Dũng Cảm, Thần Linh Chúa sẽ làm cho Kitô hữu, sau khi Khôn Ngoan nhận biết Thánh Ư Chúa và chọn làm theo Thánh Ư của Ngài mà thôi, đạt đến tŕnh độ trung thực phản ảnh Chúa Kitô trong việc làm chứng nhân cho Người: "Khi Đấng An Ủi đến, là Thần Chân Lư từ Cha mà đến cũng là Đấng chính Thày sai đến từ Cha, Ngài sẽ làm chứng cho Thày. Các con cũng phải làm chứng cho Thày nữa, v́ các con đă ở với Thày ngay từ ban đầu" (Jn.15:26-27); "Các sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; rồi các con phải là những chứng nhân của Thày ở Gialiêm... cho đến tận cùng trái đất" (Acts 1:8).

            Chúa Thánh Thần đă dùng 7 Linh Ân của Ngài để làm cho bộ máy Thánh Sủng cùng với các bộ phận Tin, Cậy, Mến hoạt động hữu hiệu là như thế. Chẳng hạn, nếu không có Linh Ân Dũng Cảm của Ngài, Kitô hữu cũng không thể nào làm chứng cho Đức Tin với một niềm Trông Cậy vững vàng để tỏ ra ḷng Yêu Mến trọn hảo của ḿnh. Do đó, "tất cả những ai được Thần Linh Thiên Chúa dẫn dắt đều là con cái của Thiên Chúa" (Rm.8:14).