Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui

 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 1:

Mẹ Maria được tổng thần Gabiên truyền tin

thụ thai Con Thiên Chúa.

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

(1:26-28,31,34-35,37-38)

 

            Đến tháng thứ sáu Thiên Chúa sai thiên thần Ga-bơ-riên đến thành Na-gia-rét trong xứ Ga-li-lêa, để gặp một trinh nữ, đă đính hôn với ông Giuse, thuộc ḍng dơi vua Đavít; trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Kính chào Bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Bà... Bà sẽ thụ thai và sinh con trai và Bà sẽ đặt tên cho con trẻ ấy là Giêsu". Bà Maria thưa với sứ thần rằng: "Điều ấy xẩy ra thế nào được v́ tôi giữ ḿnh đồng trinh". Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ phù hộ Bà. V́ thế trẻ Thánh sinh ra bởi Bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Ḱa bà Ê-li-gia-bét, chị họ Bà, tuy đă già, mà cũng vừa thụ thai, tuy mang tiếng là son sẻ, mà đă có mang được sáu tháng. V́ không có ǵ mà Thiên Chúa không làm được". Bấy giờ Maria thưa: "Tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền".

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 2:

Mẹ Maria đi thăm chị họ Isave đang mang thai

thánh nhi Gioan.

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

(1:39-42,45-56)

 

            Khi ấy Bà Maria ra đi, vội vă xuyên qua rừng núi đến một thành xứ Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria, và chào bà Ê-li-gia-bét. Bà Ê-li-gia-bét vừa nghe lời chào ấy, th́ con trong ḷng liền nhẩy mừng và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bà lớn tiếng kêu lên rằng: "Chị thật có phúc hơn mọi người nữ và con trong ḷng chị được chúc tụng... Thật chị có phúc v́ chị đă tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm". Bấy giờ Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa..."

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 3:

Mẹ Maria sinh Con Đấng Tối Cao

trong chuồng ḅ nơi máng cỏ ở Bêlem.

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

(2:1-7)

 

            Khi ấy, hoàng đế Xê-gia Au-gu-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả thiên hạ. Việc kiểm tra này là lần đầu tiên và xẩy ra đang lúc ông Qui-ri-niô làm tổng trấn xứ Xy-ria. Ai nấy đều phải về quê quán mà khai tên ḿnh. Vậy ông Giu-se v́ thuộc gịng tộc Đa-vít nên đă từ thành Na-gia-rét thuộc xứ Ga-li-lêa lên thành vua Đa-vít thuộc xứ Giu-đêa, gọi là Bê-Lem, để ghi tên ḿnh và bạn ḿnh là Maria đang có mang. Đang khi hai người ở đó th́ Bà Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu ḷng, Bà lấy khăn bọc con và đặt con nằm trong máng cỏ, v́ hai ông bà không t́m được chỗ trọ.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 4:

Mẹ Maria dâng Con Trai Đầu Ḷng của ḿnh

cho Thiên Chúa theo luật Moisen.

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

 (2:22,25,26,28,34-35)

 

            Khi đă hết ngày kiêng cữ theo luật Mai--sen dạy, th́ hai ông bà đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa... Bấy giờ ở thành Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on. Ông được Chúa Thánh Thần cho biết ḿnh sẽ xem thấy Chúa Kitô trước khi chết. Vậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ vừa lúc cha mẹ con trẻ Giêsu đến, hầu làm trọn mọi điều như luật qui định về con trẻ... Ông ẵm bế con trẻ... chúc phúc cho hai ông bà và nói: "Con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người trong dân Ít-ra-en hư hỏng hay được cứu rỗi và sẽ là dấu hiệu gây mâu thuẫn. C̣n bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua ḷng Bà! Như vậy, những tư tưởng kín đáo của nhiều người sẽ phải thố lộ ra".

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 5:

Mẹ Maria t́m thấy Con Trẻ Giêsu

trong đền thánh Gia-Liêm sau ba ngày lạc Con

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

(2:41-49)

 

            Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu thường đến thành Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Khi Chúa Giê-su lên 12 tuổi, cả gia đ́nh lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ như đă quen. Những ngày lễ đă hết, hai ông bà trở về, c̣n cậu bé Giê-su th́ ở lại Giê-ru-sa-lem mà hai ông bà không biết, v́ tưởng con ḿnh ở trong đoàn lữ hành. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi t́m con trong đám họ hàng, quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở về Giê-ru-sa-lem để t́m. Sau ba ngày, hai ông bà mới thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thày tiến sĩ, vừa nghe họ, vừa hỏi lại họ. Những ai nghe cậu nói đều cảm phục trí minh mẫn và lời đối đáp khôn ngoan của cậu. Vừa thấy con, hai ông bà hết sức cảm động, và mẹ cậu nói: "Con ơi, sao con làm như vậy? Cha con và mẹ đă rất lo lắng t́m con". Cậu đáp: "Thày mẹ t́m con làm ǵ? Thày mẹ không biết rằng con phải thu xếp các công việc cho Cha con ư?"

 

Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Thương

 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 6:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

buồn phiền đến nỗi chết trong vườn cầu nguyện

Bài trích Phúc Âm theo thánh Mathêu

(26:36-39)

 

            Chúa Giê-su cùng các môn đệ đến một nơi gọi là Xiét-xê-ma-ni, Chúa bảo các môn đệ rằng: "Anh em hăy ngồi đây, Thày đi cầu nguyện". Đoạn Chúa Giêsu đem ông Phêrô và hai con ông Giê-bê-đê đi theo. Chúa bắt đầu cảm thấy buồn phiền sầu năo. Chúa nói: "Linh hồn Thày buồn phiền đến chết. Anh em hăy ở lại đây và thức với Thày". Đi thêm mấy bước nữa, Chúa sấp ḿnh xuống đất và cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này; song đừng theo ư con, một theo ư Cha".

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 7:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

bị quân ngoại đánh đ̣n tan nát thân ḿnh

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca và Gioan

(Luca 23:13-15 và Gioan 19:1)

 

            Ông Phi-la-tô cho hội các trưởng tế và dân lại, và nói với họ: "Các ông nộp người này cho ta v́ cớ hắn xui dân làm loạn, song ta đă tra hỏi hắn trước mặt các ông và ta chẳng thấy hắn có tội như các ông tố cáo. Vua Hê-rô-đê cũng vậy, v́ lẽ vua đă trả hắn lại cho chúng ta. Thật người này không đáng phải án tử h́nh. Vậy ta sẽ cho đánh đ̣n rồi tha". Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-su đi đánh đ̣n.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 8:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

chịu đội mạo gai và bị chế nhạo như một vua hề

Bài trích Phúc Âm theo thánh Mathêu

(27:27-30)

 

            Bấy giờ lính của ông tổng trấn điệu Chúa Giê-su vào công đường... Họ lột áo Chúa ra và khoác cho Người một áo đỏ. Họ lại kết một ṿng gai, đem đội trên đầu Chúa và để vào tay phải Chúa một cây sậy. Rồi chúng qùi trước mặt Chúa mà nhạo rằng: "Lạy Vua Do Tháí!". Chúng khạc nhổ vào Chúa.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 9:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

g̣ lưng gắng sức vác thập giá nặng nề lên núi sọ

Bài trích Phúc Âm theo thánh Mathêu và Luca

(Mathêu 27:31-32 và Luca 23:27-31)

 

            Chế nhạo Chúa rồi, chúng lột áo khoác ra và mặc lại áo cho Chúa như trước, đoạn điệu Chúa đi đóng đanh. Chúng vừa đi ra th́ gặp một người làng Xy-rê-nê, tên là Si-mong, chúng bắt ông này vác thập giá đỡ Chúa... Các phụ nữ th́ đấm ngực, khóc thương Chúa. Chúa quay lại bảo các bà ấy rằng: "Hỡi các phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hăy khóc thương chính các bà và con cháu các bà!..."

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 10:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

bị đóng đanh vào thập giá trên đồi Canvê

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca và Gioan

(Luca 23:33-34 và Gioan 19:25,28-30)

 

            Đến nơi gọi là Can-vê, họ đă đóng đinh Chúa vào thập giá... Chúa Giê-su nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, v́ chúng không biết việc chúng làm. Đứng gần thập giá Chúa Giê-su, có Mẹ Người... Thấy Mẹ ḿnh và thấy môn đệ ḿnh yêu cách riêng, Chúa Giê-su nói với Mẹ ḿnh rằng: "Thưa Bà, đấy là con Bà". Đoạn nói cùng môn đệ rằng: "Đây là Mẹ con"... Biết mọi sự nay đă hoàn tất... Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đă hoàn tất". Đoạn Chúa gục đầu tắt thở.

 

 

Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Mừng

 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 11:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

sau 3 ngày phục sinh từ trong kẻ chết

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

(20:1-8)

 

            Ngày thứ nhất sau ngày thứ bảy, lúc sáng sớm, trời c̣n tối, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi tới mộ, bà thấy tảng đá đă lần ra khỏi mộ. Bà liền chạy về t́m ông Simon Phêrô và môn đệ được Chúa Giê-su yêu cách riêng và bà đă báo tin cho hai ông rằng: "Người ta đă lấy mất Chúa mang đi khỏi mộ rồi, và chúng tôi không biết họ để đâu?". Ông Phêrô và môn đệ kia liền ra đi và cả hai đến mồ. Hai ông đều chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phê-rô và đă đến mồ trước. Cúi ḿnh, ông thấy khăn liệm c̣n đấy, nhưng ông không vào. Ông Simon Phêrô đến sau, ông vào trong mộ và thấy khăn liệm ở dưới đất. Và khăn che đầu Chúa th́ không cùng ở một chỗ với các khăn liệm khác, mà được cuốn lại để riêng ra một nơi. Sau đó, môn đệ đă tới trước cũng vào, ông xem thấy và ông tin.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 12:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

từ biệt các Thánh Tông Đồ mà lên trời

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

và sách Tông Đồ Công Vụ

(Luca 24:50-51 và Tông Đồ Tông Vụ 1:8)

 

                Chúa dẫn các môn đệ đi về phiá làng Bêtania, Chúa giơ tay chúc phúc cho họ. Đang khi Chúa phán: "Anh em sẽ nhận được sức mạnh bởi Chúa Thánh Thần, Đấng sắp hiện xuống với anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thày... cho đến tận cùng thế giới", th́ Chúa rời khỏi họ mà lên trời.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 13:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

sai Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ

Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ

(2:1-4)

 

            Lễ Ngũ Tuần đă tới, các tông đồ hội họp ở một nơi. Bỗng chốc, từ trời có tiếng động rất mạnh phát ra, giống như tiếng gió băo và vang dội khắp nhà các ông đang ở. Rồi các ông thấy xuất hiện những h́nh lưỡi lửa, tản ra đỗ trên đầu mỗi người. Ai cũng được đầy ơn Chúa Thánh Thần và nói được các thứ tiếng, tùy theo Thánh Thần ban cho.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 14:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

đem linh hồn và xác Mẹ lên trời

Bài trích Diễm T́nh Ca

 (6:10)

 

                Ḱa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp hơn mặt trăng, rực rỡ hơn mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 15:

Chúa Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ

đội triều thiên cho Mẹ làm Nữ Vương trời đất

Bài trích sách Khải Huyền

 (12:1)

 

            Một điềm lạ cả thể xuất hiện trên không trung: một phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.